Selasa, 25 Desember 2007

NABI ISA AS

Seorang lagi Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam al-Qur'an ialah Isa. Baginda diutus kepada kaum Bani Israil dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an, Nabi Isa disebut dengan empat panggilan iaitu Isa, Isa putera Mariam, putera Mariam, dan al-Masih.

Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia memilihnya di atas semua perempuan di semua alam. Firman-Nya, "Dan ketika malaikat-malaikat berkata, 'Wahai Mariam, Allah memilih kamu, dan membersihkan kamu, dan Dia memilih kamu di atas semua perempuan di semua alam'" (3:42).

Mariam, ibu Nabi Isa, telah menempuh satu ujian yang amat berat daripada Allah. Dia dipilih untuk melahirkan seorang Nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki. Dia adalah seorang perempuan yang suci.

Kelahiran

Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat kerana dilahirkan tanpa bapa. Kisahnya diceritakan di dalam al-Qur'an. Di sini, ceritanya bermula dari kunjungan malaikat kepada Mariam atas perintah Allah. Ketika itu, malaikat menyerupai manusia dengan tanpa cacat. Kemunculan malaikat membuat Mariam menjadi takut lalu berkata,

"Aku berlindung pada Yang Pemurah daripada kamu, jika kamu bertakwa (takut kepada Tuhan)!'

Dia (malaikat) berkata, 'Aku hanyalah seorang rasul yang datang daripada Pemelihara kamu, untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci.'" (19:18-19)

Pada ayat yang lain, diceritakan bahawa malaikat yang datang itu telah memberi nama kepada putera yang bakal dilahirkan. Nama itu diberi oleh Allah, dan dia (Isa) akan menjadi terhormat di dunia dan akhirat sambil berkedudukan dekat dengan Tuhan. Ayatnya berbunyi:

"Wahai Mariam, Allah menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan satu Kata daripada-Nya, yang namanya al-Masih, Isa putera Mariam, terhormat di dunia dan di akhirat, daripada orang-orang yang didekatkan." (3:45)

Kemudian Mariam bertanya,

"Bagaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun menyentuhku, dan bukan juga aku seorang jalang?" (19:20)

Malaikat menjawab,

"Dia (Allah) berkata, 'Begitulah; Pemelihara kamu telah berkata, 'Itu mudah bagi-Ku; dan supaya Kami membuat dia satu ayat (tanda) bagi manusia, dan satu pengasihan daripada Kami; ia adalah perkara yang telah ditentukan'" (19:21).

Maka lahirlah Isa putera Mariam lebih enam ratus tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Allah membuat Nabi Isa dan ibunya satu ayat (tanda) bagi manusia, iaitu tanda untuk menunjukkan kebesaran-Nya (23:50).

Allah juga menyatakan bahawa Nabi Isa adalah seperti Adam, walaupun Adam diwujudkan tanpa ibu dan bapa. Kesamaan mereka berdua adalah pada ciptaan. Kedua-duanya dicipta daripada tanah (3:59). Itu menunjukkan mereka adalah manusia biasa, kerana manusia dicipta daripada tanah.

Kerasulan dan Kenabian

Isa adalah seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Baginda dan beberapa orang rasul telah dilebihkan Allah daripada rasul-rasul lain. Ada yang Dia berkata-kata kepadanya, ada yang Dia menaikkan darjat, dan bagi Isa, Dia memberi bukti-bukti yang jelas serta mengukuhkannya dengan Roh Suci. Firman-Nya:

"Dan rasul-rasul itu, sebahagian Kami melebihkan di atas sebahagian yang lain. Sebahagian ada yang kepadanya Allah berkata-kata, dan sebahagian Dia menaikkan darjat. Dan Kami memberikan Isa putera Mariam bukti-bukti yang jelas, dan Kami mengukuhkan dia dengan Roh Qudus (Suci)." (2:253)

Namun begitu, manusia dilarang oleh Allah untuk membeza-bezakan antara para rasul dan Nabi. Larangan itu berbunyi,

"Katakanlah, 'Kami percaya kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, dan Ismail, dan Ishak, dan Yaakub, dan puak-puak, dan apa yang diberi kepada Musa, dan Isa, dan apa yang diberi kepada Nabi-Nabi daripada Pemelihara mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara mereka, dan kepada-Nya kami muslim.'" (2:136)

Akibat membeza-bezakan Nabi atau Rasul dapat dilihat pada hari ini, iaitu Nabi Isa dipercayai oleh sesetengah pihak sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dan Nabi Muhammad, dianggap macam Tuhan, yang berhak membuat hukum agama.

Ajaran

Oleh kerana Isa seorang Nabi baginda diberi sebuah Kitab, Injil, yang mengandungi petunjuk dan cahaya untuk menjadi pegangan Bani Israil. Selain menyuruh Bani Israil menyembah Allah dengan mentaati Injil, baginda mengesahkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Dua firman Allah menjelaskannya di sini, berbunyi:

"Dan Kami mengutus, menyusuli jejak-jejak mereka, Isa putera Mariam, dengan mengesahkan Taurat yang sebelumnya; dan Kami memberinya Injil, di dalamnya petunjuk dan cahaya," (5:46) dan,

"Aku (Isa) hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku dengannya: 'Sembahlah Allah, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu.'" (5:117)

Turut disebut di dalam Injil (dan Taurat) ialah berita mengenai kedatangan seorang Nabi berbangsa Arab, atau ummiy (7:157), dan janji dikurniakan Taman atau Syurga bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah (9:111). Janji itu juga didapati di dalam Taurat dan al-Qur'an.

Ketika baginda diutus, manusia sedang berselisih dalam hal agama. Maka kedatangannya adalah juga untuk memperjelaskan apa yang diperselisihkan. Firman Allah:

"dia (Isa) berkata, 'Aku datang kepada kamu dengan kebijaksanaan, dan supaya aku memperjelaskan kepada kamu sebahagian apa yang dalamnya kamu memperselisihkan; maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.'" (43:63)

Baginda juga memberitahu tentang kedatangan seorang rasul selepas baginda, yang namanya akan dipuji. Ayat yang mengisahkannya berbunyi:

"Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku (Isa) rasul Allah kepada kamu, mengesahkan Taurat yang sebelum aku, dan memberi berita gembira dengan seorang rasul yang akan datang selepas aku, namanya ahmad (dipuji).” (61:6)

Pengikut setia

Seperti Nabi atau Rasul yang lain, baginda mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan juga yang tidak setia atau yang menentang. Pengikut-pengikutnya yang setia percaya kepada Allah dan kepadanya. Mereka adalah muslim. Firman Allah:

"Dan ketika Aku mewahyukan pengikut-pengikut yang setia, 'Percayalah kepada-Ku, dan rasul-Ku'; mereka berkata, 'Kami percaya, dan saksilah Engkau akan kemusliman kami.'" (5:111)

Pengikut-pengikut yang setia pula menjadi penolong-penolong, bukan baginya tetapi bagi Allah. Firman-Nya:

"Berkatalah pengikut-pengikutnya yang setia, 'Kami akan menjadi penolong-penolong Allah; kami percaya kepada Allah, dan saksilah kamu akan kemusliman kami.'" (3:52)

Begitu juga bagi pengikut-pengikut setia Nabi-Nabi lain, termasuk Muhammad. Semuanya menjadi penolong-penolong Allah, untuk melaksana dan menyampaikan mesej-Nya. Firman Allah:

"Wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putera Mariam berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolong aku bagi Allah?' Pengikut-pengikut yang setia berkata, 'Kami akan menjadi penolong-penolong Allah.'" (61:14)

Walau bagaimana pun, pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia memerlukan bukti selanjut untuk megesahkan kebenarannya dan supaya hati mereka menjadi tenteram. Untuk itu mereka memohon sebuah meja hidangan dari langit. Kisahnya berbunyi begini:

"Dan apabila pengikut-pengikut yang setia berkata, 'Wahai Isa putera Mariam, bolehkah Pemelihara kamu menurunkan kepada kami sebuah meja hidangan dari langit?'

Dia (Isa) berkata, 'Kamu takutilah Allah, jika kamu orang-orang mukmin.'

Mereka berkata, 'Kami menghendaki untuk memakan daripadanya, dan hati kami menjadi tenteram, supaya kami mengetahui bahawa kamu berkata benar kepada kami, dan supaya kami adalah antara para saksinya.'" (5:112-113)

Justeru itu, Isa memohon kepada Allah,

"Ya Allah, Pemelihara kami, turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit, yang akan menjadi bagi kami satu perayaan, yang pertama dan yang akhir bagi kami, dan satu ayat (tanda) daripada Engkau. Dan berilah rezeki untuk kami; Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi rezeki." (5:114)

Allah mengabulkan permintaannya. Lantas, meja hidangan yang turun menjadi satu lagi mukjizat bagi Nabi Isa. Dan ia juga menjadi nama sebuah surah di dalam al-Qur'an, iaitu surah kelima, al-Maidah.

Mukjizat

Selain daripada kelahiran yang luar biasa dan meja hidangan, Nabi Isa telah dikurniakan dengan beberapa mukjizat lain. Ayat berikut menjelaskannya:

"Ketika Allah berkata, 'Wahai Isa putera Mariam, ingatlah akan rahmat-Ku ke atas kamu, dan ke atas ibu kamu, apabila Aku mengukuhkan kamu dengan Roh Qudus (Suci), untuk berkata-kata kepada manusia di dalam buaian dan setelah dewasa ..... dan apabila kamu mencipta daripada tanah liat, dengan izin-Ku, yang seperti bentuk burung, dan kamu menghembuskan ke dalamnya, lalu jadilah ia seekor burung, dengan izin-Ku, dan kamu menyembuhkan orang buta, dan orang sakit kusta, dengan izin-Ku, dan kamu mengeluarkan orang yang mati, dengan izin-Ku' ..... lalu orang-orang yang tidak percaya antara mereka berkata, 'Tiadalah ini, melainkan sihir yang nyata.'" (5:110)

Walaupun Nabi Muhammad hanya diberi satu mukjizat, manusia ditegah daripada berkata bahawa Nabi Isa adalah lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kerana, seperti yang sudah maklum, amalan membeza-beza para Nabi dan Rasul dilarang Allah. (Sila rujuk Tidak Mempercayai Mukjizat Nabi?)

Wafat

Tidak seperti kepercayaan sesetengah orang iaitu Nabi Isa tidak wafat semasa disalib tetapi diangkat naik ke langit. Sebenarnya, Nabi Isa telah wafat di bumi, namun bukan disalib. Baginda telah wafat selepas peristiwa penyaliban ke atasnya di sebuah tempat lain yang tidak diceritakan di dalam al-Qur'an. Besar kemungkinan baginda telah melarikan diri dari tempat baginda dijatuhkan hukum.

Bukti yang menunjukkan baginda telah wafat di bumi terdapat pada ayat-ayat berikut:

"Apabila Allah berkata, 'Wahai Isa, Aku akan mematikan kamu, dan menaikkan kamu kepada-Ku, dan Aku membersihkan kamu daripada orang-orang yang tidak percaya .....'" (3:55)

"Dan aku (Isa) seorang saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka; tetapi setelah Engkau mematikan aku, Engkau Sendiri adalah penjaga ke atas mereka; Engkau saksi atas segala sesuatu." (5:117)

Akan tetapi, sebahagian daripada kaum Bani Israil mengatakan bahawa mereka telah membunuhnya disalib. Allah mengatakan yang sebaliknya pula. Apa yang berlaku hanya satu kesamaan sahaja. Firman-Nya:

"ucapan mereka, 'Kami telah membunuh al-Masih, Isa putera Mariam, rasul Allah.' Tetapi mereka tidak membunuhnya, dan tidak juga menyalibnya, tetapi hanya satu kesamaan yang ditunjukkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisih mengenainya benar-benar dalam keraguan terhadapnya; mereka tidak ada pengetahuan mengenainya, kecuali mengikuti sangkaan; mereka tidak membunuhnya, yakinlah." (4:157)

Telah wujud lagi kepercayaan terhadap Nabi Isa yang tidak disahkan Allah di dalam al-Qur'an, iaitu baginda akan muncul lagi di bumi buat kali kedua. Itu tidak benar. (Sila rujuk artikel Menanya Ustaz: kedatangan Imam Mahadi & Nabi Isa dan Imam Mahadi di ruangan Soalan Lazim. Terima kasih.)

Terpesong

Setelah Isa wafat, beberapa perkara telah berlaku. Pertama, orang-orang yang mengaku pengikut baginda telah menubuhkan sistem berahib, atau berpaderi, atau sistem berulama dalam agama. Sistem itu tidak dianjurkan oleh Allah. Firman-Nya:

"Dan rahbaniyah (sistem berahib) yang mereka reka - Kami tidak menuliskan (menetapkan) untuk mereka" (57:27).

Kemudian, antara mereka bersetuju untuk mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, mungkin kerana kelahiran yang luar biasa dan mukjizat-mukjizatnya. Mereka yang berbuat demikian telah terpesong dalam kepercayaan lalu menjadi kafir. Firman-Nya:

"Merekalah orang-orang yang tidak percaya (kafir), yang berkata, 'Sesungguhnya Allah, Dia ialah al-Masih putera Mariam'" (5:17), dan

"orang-orang Kristian berkata, 'Al-Masih ialah putera Allah.' Itu adalah ucapan daripada mulut mereka, menurut ucapan orang-orang yang tidak percaya sebelum mereka. Allah memerangi mereka! Bagaimanakah mereka dipalingkan?" (9:30)

Satu bukti telah didatangkan Allah untuk menunjukkan kepalsuan kepercayaan mereka. Buktinya adalah pada amalan memakan makanan, berbunyi:

"Al-Masih, putera Mariam, hanyalah seorang rasul; rasul-rasul sebelum dia telah berlalu. Ibunya seorang wanita yang benar; mereka berdua makan makanan. Perhatikanlah bagaimana Kami memperjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling." (5:75)

Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Tetapi Tuhan tidak makan. Kalau Dia makan tentu Dia mempunyai sebuah "pintu kecil" untuk mengeluarkan makanan yang tidak diperlukan lagi. Tuhan tidak ada pintu tersebut seperti yang terdapat di bahagian belakang badan manusia atau haiwan.

Sekiranya hujah itu disampaikan kepada orang-orang yang mempercayai Nabi Isa itu Tuhan atau anak-Nya, tentu mereka akan berpaling juga dan tetap dengan kepercayaan mereka. Begitulah manusia dengan kepercayaan agamanya. Mereka lupa menggunakan akal.

Akhirat

Kepercayaan serupa itu sungguh berat di sisi Allah sehingga Nabi Isa akan ditanya di akhirat. Baginda akan ditanya sama ada baginda telah menyatakan bahawa baginda dan ibunya adalah tuhan-tuhan selain daripada Allah. Pertanyaan-Nya berbunyi:

"Wahai Isa putera Mariam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Ambillah aku dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah'?" (5:116)

Nabi Isa akan menjawab:

"Kepada Engkau sanjungan! Tiadalah bagiku untukku mengatakan apa yang aku tiada hak dengannya. Jika aku mengatakannya, Engkau mengetahuinya, dengan mengetahui apa yang di dalam jiwaku, dan aku tidak mengetahui apa yang di dalam jiwa Engkau; sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui yang ghaib." (5:116)

Jawapannya bersambung lagi:

"Aku hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku dengannya: 'Sembahlah Allah, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu.' Dan aku seorang saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka; tetapi setelah Engkau mematikan aku, Engkau Sendiri adalah penjaga ke atas mereka; Engkau saksi atas segala sesuatu." (5:117)

Nabi Muhammad juga akan ditanya di akhirat atas sesuatu yang amat berat juga. Baginda ditanya mengenai sambutan kaumnya terhadap al-Qur'an. Jawapan baginda berbunyi:

"Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya kaumku mengambil al-Qur'an ini sebagai suatu yang tidak dipedulikan." (25:30)

Itulah yang berlaku pada hari ini. Ajaran al-Qur'an tidak dipedulikan. Namun, masa masih ada untuk semua kembali kepada ajaran al-Qur'an.

414 komentar:

1 – 200 dari 414   Lebih baru›   Terbaru»
nur wahyudi mengatakan...

apakah nabi ISA AS akan turun melawan dajjal bersama imam mahdi???

Adeiw@nst mengatakan...

Di zaman ini banyak orang yang lebih "pintar" menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mereka merasa "lebih pintar" menafsirkan ayat-ayat Al-Quran lebih daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga hadits beliau banyak diabaikan karena yakin lebih alim (tahu/taat) dari Ulama-ulama terdahulu. Innalillahi wa inna ilayhi roji'un.

Sunoto mengatakan...

Sepertinya tulisan ini diambil dari sebuah situs yg dikelola oleh orang2 yg ingkar HADIST Rasulullah Alaihissolatuwassalam Yang Mulia. Wallahul Musta'an

March mengatakan...

Hai saudara ku jangan lah kamu memberitakan kabar yang sesat yang tidak kamu ketahui dengan pasi,karna it akan kamu pertanggung jawabkan di akhirat nanti,
kuatkan lah imanmu dan lakukan yang baik maka kamu akan selamat'bahwa menurut yang saya tau,NABI ISA AS,biar pun kamu cuma bilang dia nabi,tapi Dia akan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan umat manusia,jadi siapakan dirimu ,karena kita nga tau dia akan datang,
bertobatlah dan kasihilah sesamamu manusia ,siapa saja,

DIA AKAN DATANG MENYELAMATKAN KITA

simon mengatakan...

Sumber untuk menulis Nabi Isa Almasih hanya Alquran. Agar berimbang pemberitaan ini, saya mohon Kutip juga apa kata Alkitab atau minimal Injil. Karena Nabi Isa Almaseh dikatakan sudah bangkit dari kematian, sudah naik ke surga dan akan datang kelak mengangkat ke surga semua orang yang beriman kepadaNya.
SHALAM
SIMON MANGANDE

istopeque mengatakan...

imam mahdi dan nabi isa adalah janji dari Allah. percayalah wahai orang yang beriman. sesungguhnya janji Allah itu benar.

dan janganlah hanya berpegang kepada Al Quran sahaja, berpeganglah kepada As Sunnah (al hadith) juga, kerana telah ditinggalkan kita 2 perkara, Al quran dan As sunnah.

semoga Allah mengampuni kita semua yang telah tertipu oleh fitnah2 yang sangat besar di zaman kita ini.amin.

syaf mengatakan...

terima kasih danissa tentang kisah2 nabi sebagian saya copi dari situs ini

Dedi Andrianto Kurniawan mengatakan...

bagi para sahabat yang kurang sepakat dengan artikel ini, tanpa perlu kita menyudutkan suatu pihak, simpanlah saja kebenaran dalam batin .... perihal artikel ini benar atau tidak, biarlah Allah Maha Agung yang memberikan pengetahuan dan kebenaranNya, anda yakini saja apa yg anda percayai ... toh kelak kita semua dibukakan pintu hikmah oleh Allah

juanda kalbar (sendoyan) mengatakan...

Mengatakan....
saya berbangga hati....kita sebagai seorang yang berilmu...kita pasti tau dan yakin dengan menggunakan akal sehat kita..
kita juga tau...mana yang benar dan yang salah
masalah keyakinan kita juga tidak bisa berbuat apa2 karna itu adalah keyakinan..
yang benar datangnya dari ALLAH SWT
dan yang salah dari kita sendiri...

Arif masnurun mengatakan...

Al kitab(injil) yg asli pasti ada yg berisi bahwa al quran dan muhaman adalah agama penyempurna dari injil dan isa almasih...jika itu injil asli bukan buatan manusia lho.,

hendra.wien mengatakan...

gunakanlah hukum akal, syara, dan adat pasti kita tdk akan ragu akan kebenarannya...

hambaNYA@ISA.com mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
hambaNYA@ISA.com mengatakan...

S.3.ALI IMRAN 55...peace for all..

utinghehe mengatakan...

nabi ISA tidak meninggal di bumi melainkan di ambil oleh Alla swt ke langit dan pada saat itu ada orang yang diserupai wajahnya mirip isa, jadi yg di salib bukanlah isa. ada di dalam al-qur'an surat QS. An-Nisa [4] : 157-158. dibaca lagi sob qur'annya

faifson ellyantha cyandya siagian mengatakan...

isa mati disalibkan,di kuburkan,lalu banglit pd hari yg ke tiga. naik ke surga setelah 40 hari. hari terakhir dia kan datang lagi tuk menghakimi.

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...

ISA ALMASIH atau TUHAN YESUS KRISTUS seperti dikatakan Faifson Ellyantha Cyandya Siagian di atas, sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga,tetapi ada ROH KUDUS menyertai kita senantiasa. Jadi tidak perlu kuatir sedikit pun. bapaks.blogspot.com

prayoga mengatakan...

dimana dia lahir,dan apa tujuan Allah memberikan injil,saya masih bingung mengapa jika isa beragama islam,mengapa kita sebagai umat islam tidak mempelajari ijil juga,dan jika al-quran lebih sempurna,Allah yang maha tahu mengapa Allah tidak menurunkan Al-qur'an sejak zaman nabi adam.dan apa yang di lakukan nabi adam sedangkan alquran turun di zaman nabi muhammad,mohon jawabannya

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...

Yth. Prayoga,
Yesus Kristus = Isa Almaseh dilahirkan di Bethlehem, Israel Utara.Sebenarnya, jawaban pertanyaan Prayoga, bisa berjilid-jilid buku ditulis. Tetapi saya singkat saja dulu.
Lain kali disambung ya.
Tujuan Allah memberikan Injil adalah:

1. Memperkenalkan diri, sebab sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa mengenal Allah lagi, mustahil bisa mengenal Allah. Jadi Allah yang kita sembah sekarang adalah Allah yang memperkenalkan dirinya lewat Alkita (Injil).

2. Sebenarnya di Allah dan Isa Almaseh, tidak ada agama Islam atau Kristen. Yang ada hanya mereka yang sudah mengenal Allah dengan benar.

3. Apakah Islam bisa mengenal Allah dengan benar jika tidak mempelajari Injil? Ya Prayoga mau mempelajari Injil atau tidak itu terserah Prayoga. Saya sendiri sangat yakin mustahil orang bisa mengenal Allah di luar Injil.

4. Waktu jaman Nabi Adam, orang (Adam) dan Hawa tidak mengenal dan belum memerlukan huruf atau tulisan. Jadi Allah menyampaikan wahyuNya secara lisan saja. Memang sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, karena ditipu Setan yang sudah duluan jatuh, menusia sudah sangat sulit mengenal dan berkomunikasi dengan Allah.

Tetapi Allah masih bisa berkomunikasi dengan beberapa orang, misalnya: Adam, Buh, Abraham, Ishak, Yakub, Maria, Yusuf, dsb. Sampai ketika Jaman Musa, orang sudah mengenal tulisan, maka Musa membukukan wahyu Allah.

prayoga mengatakan...

terimakasih telah meluangkan waktu dan terimakasih atas jawabanbapak saya senang sekali telah ada yang menjawab pertanyan saya,karena saya selama ini bingung dengan apa yang saya fikirkan dan disini saya menemukan jawabnya.
1.namun saya masih bingung dengan no,2 bapak bilang tidak ada islam ataupun kristen.isa adalah nabi dan tugas nabi itu mengajarkan dan menyebarkan agama islam setau saya,jika tidak ada islam atau kristen lalu agama apa yang d anut oleh isa,
2.maksud saya mengapa Allah tidak MEWAJIBKAN umat islam untuk mempelajari kitab2(injil,taurat,zabur,etc) yang di turunkan lewat nabinya,seperti Allah mewajibkan umatnya membaca Alquran .

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...

Pak Prayoga Yth,
1. Tuhan Yesus Krtistus tidak beragama Krisdten. Ingat itu. Sesat jika ada yang menyebut Tuhan Yesus Kristus beragama Kristen. Mengapa sesat? Sebab tidak ada dalam Alkitab.

2. Tuhan Yesus Kristus menurut Alkitab adalah Juruselamat manusia. Menggantikan manusia di atas Kayu Salib menerima hukuman atas dosa, yang diperhitungkan dari Adam. Siapa saja yang percaya akan hal itu, menurut Alkitab, diselamatkan (dianugerahi keselamatan dari penghukuman kekal akibat dosa).

3. Setahu saya Allah tidak mewajibkan manusia mempelajari Alkitab (Injil, Taurat, Mazmur = Zabur). Yang Allah perintahkan dalam Alkitab hanya manusia harus taat kepada Allah melalui menaati Firman Allah yang disampaikan lewat para nabinya dan dibukukan dalam Kitab Suci Alkitab.

Email saya: simon.mangande@gmail.com
JIKA INGIN BERKONSULTASI PRIBADI
KALAU UMUM, LEWAT MEDIUM INI SAJA SUDAH CUKUP BAIK, AGAR YANG LAIN DAPAT MAMFAAT JUGA.

prayoga mengatakan...

terimakasih banyak atas jawabannya pak.sebelum berlanjut,,saya mohon maaf sekali mau menanyakan,apa agama anda,supaya pembicaraan ini lancar dan nyaman.
1.anda menyebutkan TUHAN yesus kristus,lalu ALLAH itu siapa bagi anda,tuhan itu kan ada 1 cuma ALLAH.
2yesus di salib untuk menerima hukuman atas dosa yang di perhitungkan dari nabi adam,lalu bagaimana dengan setelah nabi adam?

terimakasih bapak

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...

Prayoga Yth,
Wah saya merasa berutang jika saya tidak menjelaskan hal ini kepadamu.

1. Saya beragama Kristen Pak. Semoga ini menjadikan Bapak nyaman.

2.Ya, betul Pak. Yesus Kristus itu Tuhan atau Allah. Bukti ke-ALLAH-AN Yesus Kristus adalah Ia bangkit dari kematian setelah 3 hari dalam kubur. Kedua, Ia naik ke surga disaksikan banyak orang dan berjanji akan kembali seperti yang orang waktu itu saksikan. Ketiga, mulai dari nubuat akan kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, sangat akurat. Ia banyak membuat mujizat, seperti membangkitkan orang mati, mengubah air jadi anggur, mencelikkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, dsb. Bukti tertulis banyak sekali dalam Kitab Suci Alkitab (Firman Allah).

3. Allah itu Esa. Itu benar dan Kitab Suci Alkitab pun mengatakan demikian. Masih kata Kitab Suci Alkitab lagi, Allah terdiri dari Tiga Pribadi yaitu: Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan ini dipercaya orang hampir semua orang Kristen.

Tiga Pribadi Allah ini setara dan sama dan setara dalam kehendak, sama dan setara dalam tindakan, sama dan setara dalam kedaulatan atau kuasa, dan seterusnya. Anda pasti bingung ya? Banyak orang Kristen termasuk saya mengatakan belum mengetahui sepenuhnya akan hal ini. Ini masih misteri. Di sinilah letak bukti bahwa itulah Allah yang sesungguhnya, yang benar-benar benar Allah. Karena jika saya mengerti maka Ia sebenarnya bukan Allah tetapi pengetahuan. Allah itu tidak terbatas, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dimengerti oleh manusia ciptaanNya.

4. Diperhitungkan dari Adam, artinya, Adam yang melakukan dosa itu tetapi semua keturunan Adam dianggap ikut melakukan dosa itu juga. Itu bukan dosa keturunan. sebab jika dosa keturunan, maka dosa bapak dan ibu saya pun ikut, maka kita yang keturunan ke seribu akan menanggung banyak sekali dosa. Itu hanyalah dosa yang diperhitungkan dari Adam.
Semoga bisa membantu ya, maafkan jika ada kekeliruan, bisa dikoreksi kemudian
Bapak SIMON MANGANDE
abe777.blog.spot.com
Email: simon.mangande@gmail.com

rahimtonjol mengatakan...

WADUH...SIMON TEMPLER...SEDAP SUNGGUH KAMU BERCAKAP...KALAU ORG YG DENGKAT AKALNYA AKAN MENGIKUT SI SIMON TEMPLER KE NERAKA JAHANAM....

rahimtonjol mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
thetruththatmakeyoufree mengatakan...

Alkitab mengatakan bahwa Yesus/Isa adalah Putra Tuhan (Matius 3:16, 17). Dan seperti lazimnya bahwa Putra itu diciptakan. Maka, jelaslah bahwa ia punya permulaan, sedangkan Allah tidak punya awal atau akhir. (Mazmur 90:2) Yesus/Isa malah tidak pernah memikirkan untuk mencoba menyamai Bapaknya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa sang Bapak lebih besar daripada Putra. (Yohanes 14:28; 1 Korintus 11:3) Allah sajalah ”Tuhan Yang Mahakuasa”. (Kejadian 17:1) Karena itu, tidak ada yang menyamai Dia termasuk Yesus/Isa.

Untuk peryataan bahwa Allah misterius dan tidak mau manusia untuk mengenal dan mengetahui Nya adalah peryataan yg salah. Jikalau Ia tidak mau manusia untuk mengenalnya(bertindak misterius), mengapa Ia repot2 menciptakan kita dan segala ciptaannya. Nabi/rasul diturunkan Allah untuk membimbing umatNya untuk kembali mengenalNya. Ingat sebelum nabi musa tidak ada agama di muka bumi.

Yesus/Isa pribadi yg istimewa adalah benar. kedua buku mengukuhkan bahwa Yesus/Isa adalah pribadi yg istimewa dengan misi sepesial untuk mengembalikan umat manusia dari kesempurnaan yg hilang dikarenakan oleh apa yg Adam perbuat.Alkitab memfirmankan kedatangan pribadi yang akan Allah utus sebagai Mesias, atau Kristus. Gelar ”Mesias” (dari bahasa Ibrani) dan gelar ”Kristus” (dari bahasa Yunani) kedua-duanya berarti ”Pribadi Yang Diurapi”. Pribadi yang dijanjikan ini akan diurapi, artinya dilantik oleh Allah untuk memegang kedudukan yang istimewa.

thetruththatmakeyoufree mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
thetruththatmakeyoufree mengatakan...

untuk pertanyaan mengapa kita tidak mempelajari injil. Alquran surah Yunus 10:94 mengatakan sebaliknya. di situ Allah menganjurkan untuk memahami, mempelajari dan beramal kepada kitab2 sebelum Alquran.

semoga bermanfaat.

chand mengatakan...

nabi Isa a.s aku akui sebagai nabiku....
ALLAH adalah tuhanku....tiada tuhan selain Allah swt...

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...

Menjawab Sdr thetruththatmakeyoufree
Betul Tuhan yesus Kristus adalah Putra Allah.

Saya akan menjawab Sdr berdasarkan kesaksian Alkitab.

Yohanes 1:1-14 mengatakan, "Pada mulanya adalah Firman ... Firman itu adalah Allah .... Firmanitu telah menjadi manusia (Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus).

Sebelum datang ke dunia, Yesus Kristus adalah Allah, tidak terbatas, kekal.

Pada saat Yesus Kristus datang ke dunia, Ia membatasi diriNya menjadi manusia disebut Putra Allah. Tetapi sekarang Ia sudah kembali ke hakekatNya semula yaitu Allah (baca juga Yohanes 8:58, Ibrani 1:8, dan Yesaya 9:5).
Kita mengenal Allah sebatas Allah mengungkapkan dirNya kepada manusia. Sebatas yang diungkapkan dalam Kitab Suci. Allah tidak terbatas. Tentu lebih dari yang diungkap dalam Kitab Suci. Otak manusia tidak akan sanggup memahami Allah.

Misalnya begini:
Ada kura-kura samudera nyasar ke sebuah sumur lalu bertemu dengan kura-kura sumur.

Kura-kura sumur, "Tidak ada perairan yang lebih besar dari sumur ini. Sumur ini sudah aku selami dan kelilingi semua."

Kura-kura samudra, "sekali pun kamu menghabiskan seumur hidupmu menyelami dan mengelilingi samudra tetap tidak akan terselami semuanya."

Kura-kura sumur tetap tidak percaya sebab ia belum pernah keluar dari sumur itu.

Demikianlah manusia dengan Allah. Ibaratnya kura-kura sumur itu adalah manusia yang sok tahu, tidak mau menerima keterangan lain sebatas yang ia sudah tahu dan ia ngotot luarbiasa

Benar kata, "thetruththatmakeyoufree"

Yesus adalah Immanuel artinya Allah beserta kita.

Kristus atau Mesias dalam bahasa Yunani artinya "yang diurapi".

Jadi, Yesus Kristus = Mesias-= Isa a s adalah manusia istimewa. Oleh orang Kristen adalah Juruselamat.

Bukti Alkitab lain bahwa Yesus Kristus adalah Allah sebelum InkarnasiNya adalah:

Yohanes 3:13, disebut Yesus Kristus "... turun dari surga." Hanya Allah yang berada di surga,

Yohanes 6:38 disebut Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu (bd Yohanes 1:3).

1Korintus 8:6 Yesus Kristus disapa YHWH. Hanya Allah yang boleh disapa YHWH (bd Yohanes 12:41, Yesaya 6:3,5)

Flavina mengatakan...

Isa itu adalah nabi utusan Allah SWT, sama seperti nabi2 sebelumnya. segala sesuatu yang dapat dilakukannya adalah mukjizat yang Allah SWT berikan, untuk meyakinkan umatnya bahwa ia benar nabi utusan Allah SWT. sama halnya dengan nabi2 terdahulu (Nabi musa dapat membelah lautan, nabi sulaiman dapat berbicara dengan binantang) tujuan nabi Isa AS datang ke duniapun sama seperti tujuan nabi2 sebelumnya, untuk menyebarkan ajaran agama allah.

"Aku (Isa) hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku dengannya: 'Sembahlah Allah, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu.'" (5:117)

Di ayat tersebut dengan sangat jelas dijelaskan bahwa nabi Isa AS meminta kepada umatnya untuk menyembah Tuhan ALLAH SWT, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu. bukan malah menyembah Dia (Isa).
Karna Tuhan itu 1, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan.

Ado Aje mengatakan...

coba lihat video2 dibawah ini, Sangat memberikan pencerahan dan dapat membuka mata, hati juga pikiran kita...

"The Divine Book"
http://www.youtube.com/user/karkoons#g/c/A0B6E05B9F46DC88

dan

"The Arrivals"
http://www.youtube.com/user/karkoons#g/c/FEFC6F2FE92FBCB3

thanks to:
> ALLAH SWT.
> www.wakeupproject.com
> karkoon

semoga bermanfaat..

bobo mengatakan...

ALLAH HANYA SATU... NABI HANYA MUHAMMAD.... TAAT KPD NABI KITA dan BERTAQWALAH dgn sebenar taqwa....

mazz-onnot mengatakan...

"Bagimu Agamamu...Bagiku Agamaku"...hormati agama lain......tat pada agama kita.......hidup rukun berdampinan....nggak usah berdebat masalah agama karena tidak ada akhirn ya..yg ada hanya kebencian sesama manusia.......Prilaku kita akan menjadi bekal tiket kita masuk neraka apa surga di hadapan Tuhan...Itu tanggun g jawab kita masing2 didepan Allah....Amin.terimakasih sodaraku semua....!!!!!

aDAm mengatakan...

Kepada bobo:
Benar, tiada tuhan selain Allah swt, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi bukan berarti CUMA Muhammad saw yg jd Nabi.

Yth Bpk Simon:
Silakan bapak kaji lagi Ulangan 18:18
"Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka DARI ANTARA SAUDARA mereka, SEPERTI ENGKAU INI; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya". Kepada siapa ayat ini ditujukan? Musa, apa saya benar?
Mari kita kaji Musa adalah Yahudi, Yesus (Isa as) juga Yahudi, keduanya berasal dari keturunan Ishaq, anak Ibrahim (Abraham)karena dari Ishaq lah lahir bangsa Yahudi. Dan Ishaq memiliki saudara, Ismail, anak dari Hajar, istri Ibrahim as. Dan dari Ismail lah asal bangsa Arab. Siapa nabi yang berasal dari Arab? Ya, benar, Muhammad saw.

Bukti berikutnya:
"...seperti engkau ini". Seperti Musa. Apakah Isa seperti musa? Tidak. Berikut alasannya:
1. Ayah dan Ibu
Musa memiliki ayah dan ibu, demikian pula Muhammad, sedangkan Yesus hanya memiliki ibu.
2. Kelahiran Ajaib.
Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah, yaitu hasil percampuran fisik antara pria dan wanita, sedangkan Isa lahir tanpa peristiwa tersebut, lihat Matius 1:18 "...sebelum mereka(Yusuf dan Maria) hidup sebagai suami istri, ternyata Maria mengandung Roh Kudus...". Lihat juga Lukas 1:34-35, dan jangan segan untuk membuka kitab suci Al-Qur'an Surah Ali Imran:47.
3. Ikatan Perkawinan.
Musa dan Muhammad memiliki keturunan, sedangkan Isa tetap membujang seumur hidupnya.
4. Yesus ditolak oleh kaumnya.
Musa dan Muhammad mengalami perjuangan yang sulit dalam menghadapi umatnya. Musa bersusah payah meyakinkan bangsa Yahudi bahwa ia adalah nabi utusan tuhan, dan hingga sekarang bangsa Yahudi secara keseluruhan mengakui Musa sebagai seorang nabi. Muhammad juga demikian hingga sekarang secara keseluruhan bangsa Arab dan muslim lain menerimanya sebagai nabi. Sedangkan Isa mengalami penolakan oleh bangsanya, bangsa Yahudi dan diancam untuk dibunuh.
5. Hukum baru.
Musa dan Muhammad membawa hukum baru untuk umatnya. Musa tidak hanya memberikan 10 perintah Allah, namun juga hukum dan aturan lainnya. Muhammad mengangkat bangsa Arab yang biadab dengan membawa cahaya Islam. Sedangkan Isa membawa Injil dan menyatakan bahwa ia tidak membawa hukum baru, lihat Matius 5:17-18, "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu,'Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi'".
6. Bagai mana mereka pergi.
Musa dan Muhammad meninggal dengan cara yang wajar, namun menurut Kristen, Yesus mati disalib.

Untuk "mengapa tidak langsung saja Al-Qur'an diturunkan dari zaman nabi Adam as"
Kitab-kitab suci diturunkan secara bertahap Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an ditujukan karena disesuaikan dengan keadaan manusia saat itu. Kita hanya diwajibkan meyakini akan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an sendiri sudah terdapat isi kitab-kitab tsb. Itulah guna diturunkan Al-Qur'an terakhir, untuk menggenapi kitab terdahulunya. Dan nabi Adam dan beberapa nabi yang lainnya juga memperoleh wahyu tidak hanya secara langsung dari Allah, melainkan ada yang melalui suhuf-suhuf (lembaran wahyu).
Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.

bersatu kita teguh mengatakan...

saudara saudara ku. janganlah saling mendebat satu dengan yang lain. karena sudah jelas iman kita tidaklah sama. perbanyaklah kebaikan dan bantulah sesama. semoga indonesia selalu damai dan aman. amin

kirana mengatakan...

Allahu Akbar!
jangan lah berdebat.. ini semua tergantung dari keimanan masing2..
tapi setau saya bukannya Al-qur'an adalah kitab yang kekal? dan injil sudah di berbarui/diubah (setahu saya) jadi ragu rasanya bila mendalami/memahami kitab injil..
bahkan ada hukumnya jika mengubah 1 huruf saja dalam Al-qur'an..
dan ISLAM= iman dan taqwa kepada ALLAH.. IMAN= percaya, TAQWA= melakukan perintahNya dan menjauhi laranganNya.. tetap apabila di kubur ditanya oleh malaikat hanya jawaban ISLAM AGAMA SAYA! ALLAH TUHAN SAYA! MUHAMMAD NABI SAYA ! DAN AL-QUR'AN KITAB SAYA..insyaallah selamat dunia akhirat..
robbana atina fidunia hasanah wa fil'a hiroti khasana wakina adzabanar aminn..

HarleY DaoelaY mengatakan...

Saya sangat setuju dengan pendapat saudara Adam,sedikit saya tambahin buat bapak SIMON MANGANDE
Setahu saya umat kristiani percaya kalau Nabi Isa As adalah anak Tuhan,yang perlu dipahami : Kenapa yang disembah dan dianggap tuhan itu adalah Nabi Isa,yang tuhan kan bapaknya...mohon penjelasan!

junko mengatakan...

yakin pada keyakinan masing2! gk ada gunanya debat klo cuman bkin dosa smua.

junko mengatakan...

manusia hidup bkn hanya dari roti saja, melainkan dr setiap firman Tuhan.

Robyalfalah mengatakan...

Astagfirullah,,

pak simon..
Setau saya,,
Nabi isa itu tidak wafat.. Melainkan di angkat oleh Allah naik ke langit yg ke 7.
Dan yg disalip itu bukan Nabi isa,, atas kehendak Allah,, melainkan seseorang yg di ubah wajahnya menjadi sangat mirip seperti Nabi Isa..
Dan setau saya juga,, di dalam Asmaul husna.. Yaitu Nama-nama Allah.. Tidak ada tuh yg bernama yesus kristus..

Robyalfalah mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
milo mengatakan...

Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Al Iman mengatakan...

d dalam AL QURAN susah di bahas Nabi Isa as. dianggap tuhan oleh kaumnya terdapat pada ayat berikut: 5:17, 5:72, 5:77, 5:116, 9:31, 43:58, 43:65

Al Iman mengatakan...

pada surat 5.17. yang berbunyi: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam." Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?." Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Al Iman mengatakan...

pada surah AL MAIDAH Ayat 116. Juga berbunyi:
Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?." Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib."

Al Iman mengatakan...

pada ALQURAN Surah AT TAUBAH ayat 31. yang berbunyi :
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Al Iman mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Al Iman mengatakan...

ini menguak kebenaran tentang penyimpangan penyimpangan yang terdapat pada Injil..
semua sudah di jelaskan pada AL QURAN. karena AL QURAN itu adalah Firman AULOH SWT, dan Firman nya itu pasti benar.
Jadi barang siapa yang tidak mempercayai kitap suci AL QURAN maka dia tergolon orang yang Merugi... dan di keluarkan dari ISLAM

Al Iman mengatakan...

umat kristiani ada juru selamat nya.
kalo umat islam ya mencari selamat sendiri-sendiri aja ya, kita sama2 banyak beramal.. dan sholat jamaah 5 waktu..
ayo umat muslim kita berjihad di jalan AULOH SWT.
Karena kelak agama yang bakal di terima di sisi Auloh hanyalah ISLAM, dan jika ada yang memilih selain ISLAM maka gak akan selamat, meski udah ada juruselamat nya...

Al Iman mengatakan...

nanti ISA AS turun bukan sebagai tuhan..
tapi sebagai orang yang mendapat perintah langsung dari Auloh untuk membunuh DAJJAL
menurul Al Hadis nanti nabi isa itu turun di menara putih masjid d kota damaskus, dan subhanauloh sekatang itu di sebelah timur kota damaskus memang ada sebuah masjid namanya masjid umawi yang menaranya berwarna putih, dan masjid itu bersebelahan dengan sebuah gereja, dan kaum muslimin suria arab dan kaum nasrani suria arab sama-sama sepakat di menara itu lah bakal turun nabi isa AS, jadi nanti kita liat mata siapa yang bakalan tecele'..
sebab setelah isa AS turun langsung di panggil oleh AL-MAHDI untuk memimpin sholat subuh,lalu isa berkata : demi auloh inilah lekebihan umat muhammad daripada umat lainnya, sebagian kalian di tetapkan menjadi pemimpin lainnya, dan dia dorong bahunya AL-MAHDI untuk memimpin sholat, lalu dia makmum di belakang AL-MAHDI, menandakan isa AS datang bukan sebagai nabi tapi sebagai MUSLIM pengikut nabi MUHAHHAD AS yang dapat tugas-tugas mulia dari aulah SWT, diantaranya membunuh DAJJAL.
dan selesai Sholat itu ISA AS bilang pada AL_MAHDI buka pintu gerbang itu,begitu dibuka DAJJAL sudah keliatan memimpin 70.000 pasukan Yahudi, siap untuk menyerang mereka, tetapi begitu DAJJAL melihat dalam barisan AL-MAHDI ada ISA AS,di dalam Hadis itu di katakan DAJJAL berubah laksana garam di siram air,artinya DAJJAL ketakutan, DAJJAL pun lari dan di kejar oleh ISA AS. dalam hadis itu dikatakan sambil mengejarnya mengatakan aku akan bunuh engkau dengan satu lemparan yang tidak bisa engkau dahulukan, maksudnya lemparan tombaknya. maka terbunuh lah DAJJAL dan tombak itu menusuk dadanya, terbunuh dia di salah satu pintu masuk baitul ma'dis Yerusalem, namanya Babulud di pintu lud itu lah dia jatuh terkapar di cabut tombaknya oleh ISA AS, di angkatnya tinggi-tinggi untuk memperlihatkan kepada umat manusiabahwa DAJJAL itu manusia yang punya Deadline juga, atau punya jadwal mati juga,dan darahnya menetes.
dan setelah itu AL_MAHDI dengan pasukan kaum muslimin memerangi kaum yahudi yg di pimpin oleh DAJJAL tadi, dan berlakulah HADIS yang berbunyi : tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum musliminmemerangi kaum yahudi sampe pohon dan batu pun turut berbicara, hai muslim hai hamba auloh di belakang ku ada yahudi bersembunyi bunuhlah dia, kecuali pohon Qhorqod karena pohon Qhorqod adalah pohonnya kaum yahudi.

Al Iman mengatakan...

hay umat islam jangan menyebut AL MAHDI dengan sebutan IMAM MAHDI, karena IMAM MAHDI itu sebutan dari Kaum SYI'AH..
Kita kaum Muslimin Pengikut Nabi MUHAMMAD Menyebut Nya Dengan Sebutan AL MAHDI, bukan IMAM MAHDI, jadi jangan salah menyebut..

Alendra Prasetya mengatakan...

Maaf yang sebesar-besarnya Alquran itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-Kaitab Nabi sebelumnya.?? Saya hanya ingin bertanya,. Apakah Nabi Muhamad juga membaca apa itu isi dari kitab Zabur ( Musa ) dan AlKitab ( Injil ) Perjanjian lama dan Baru..,?? karna jarak antara Nabi Isa Dan Muhamad sekitar 600 tahun lamanya. Mohon jawabannya dari pihak Orang yang bisa bertanggung jawab atas perkataannya Kepada Allah., Trimakasih Salam Kasih (Prasetyo )

Alendra Prasetya mengatakan...

Tolong di bantu Pertannya an dari saya wahai orang-orang yang beriman dan berani mempertanggung jawabkan penjelasan anda.

1. pernah saya mendengar di dalam Kitab Injil dikatakan Tanda-tanda hari kiamat salah satunya akan bermunculan Nabi-Nabi palsu dan dikatakan pula Isa/ Yesus adalah yang terakhir. dan yang akan kembali Turun kedunia sendiri tidak bersama imam mahdi dimana setiap manusia bagaikan sedang tertidur tidak akan ada yg tau kapan Dia datang. pertannyaan saya Imam Mahdi Itu siapa.,?
2.Saya telah menelusuri tentang apa yang kebanyakan orang Indonesia pahami tentang isi dan arti dari alquran tersebut. jawaban yang saya dapatkan masih banyak orang yang rajin shalat tetapi mereka tidak tau artinya / Isi dari Alquran sendiri karna mereka tidak mengerti arti Bahasa arab kecuali Bangsa Arab sendiri. Apakah Itu Bukan hanya Ikut-ikutan saja atau hanya dari turun temurun. seperti tradisi budaya-budaya kita hanya bisa mengikuti tetapi tidak tau makna dan artinya. seperti tari kecak (bali) banyak orang yg bisa menarikannya tetapi lebih banyak yang tidak tau arti dari taian tersebut.
Mohon maaf kalau ada pertannyaan atau kata-2 yg kurang berkenan. trimakasih atas jawaban yang akan anda berikan.

Al Iman mengatakan...

sebelumnya saya mau tanya
saudara Alendra Prasetya itu agama apa...?

Bayu Pattinaja mengatakan...

ada sebuah cerita:

alkisah ada komandan romawi yang dikenal adil.
suatu ketika terjadi pencurian..
usut punya usut pencurinya tertangkap dan diketahui adalah ibunya yg sudah tua.
menurut hukum yang berlaku sang ibu haruslah menerima hukuman cambuk atas perbuatannya itu..

apa yg harus dilakukan oleh komandannya?

apabila dicambuk tentu ibunya akan mati, dan kalau dibiarkan? berarti dia adalah pemimpin yang egois dan tidak adil..

satu2nya jalan adalah sang komandan memberikan dirinya untuk dicambuk sebagai pengganti ibunya...

ketika mengambil alih hukuman ibunya apakah atribut komandannya tetap dipakai?
tentu tidak, alasannya tentu anda tau.. bila ia tetap memakai atribut tentu anak buahnya tidak berani untuk menghukum :)

cerita ini kira2 menggambarkan makna Tuhan mengambil wujud manusia dan disalibkan berdasarkan iman kristen..
tidak bermaksud menyinggung siapapun, hanya berbagi untuk yg ingin tahu.. thanks

robbytpn mengatakan...

oughh...

Al Iman mengatakan...

kalau memang anda mengikuti ajaran nabi isa..?
kenapa kalian umat kristen tidak sunat... sedangkan dikatakan di dalam Injil nabi isa d sunat...

Akhi Aprino mengatakan...

Makasih ya atas bantuannya... lumayan buat Tugas Agama


Aku tunggu kunjungan baliknya ya... di halaman "Download" | Blog RIsMa SMKDA (Blog Remaja Islam Masjid SMK Negeri 2 Pacitan)

Theodora Mawar Sharon mengatakan...

Benar kata saudara yang di atas, manusia tak dapat mengenal Allah kalau bukan Allah yang memperkenalkan diriNya lewat FirmanNya, lewat nabi-Nya.

Saya beragama Kristen. Saya mengenal Allah lewat Alkitab.
Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB). Kenapa harus ada PL? Karena Allah terlebih dahulu mau memperkenalkan apa itu dosa, bagaimana di mata Allah dosa bisa dihapus, dan banyak lagi pelajaran yang sebenarnya kiasan dari yang sesungguhnya mau disampaikan Allah. Sunat termasuk salah satunya. Sebenarnya yang dikehendaki Tuhan adalah bersurat dalam hati, secara rohani. Tapi bagaimana mengajarkan pada manusia, kalau manusia tidak mengerti apa sih itu 'sunat'. Jadi, apa gunanya bersunat secara lahiriah tetapi tidak melakukan Firman (Rm.2)

PB seperti kata Tuhan Yesus, tidak meniadakan PL, tetapi menggenapinya. Di mata Allah, dosa hanya bisa dihapus dengan korban darah. Dalam PL diajarkan waktu2 tertentu harus memotong korban penghapus dosa. Sebenarnya itu untuk memperkenalkan korban yang sesungguhnya yang diinginkan Allah, yaitu darah yang suci, yang mampu menghapus semua dosa manusia: Darah Yesus.
Kenapa Yesus yang adalah Tuhan, harus menjadi manusia, yang terkekang dalam tubuh terdiri dari darah dan daging? Untuk menggenapi hukum korban itu.

Korban darah Yesus sekali untuk selama-lamanya untuk menghapus dosa seluruh manusia, yaitu manusia yang mau percaya pada Yesus.

Allah yang saya kenal saya pelajari selalu menubuatkan hal-hal yang akan terjadi, dan walau nabi2 itu tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi mereka bisa memberi nubuat yang ternyata saling melengkapi satu sama lain, karena ada Roh Kudus Tuhan yang memimpin mereka.

Tuhan Yesus, yang berasal dari Surga berkata: "Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup, tidak seorangpun manusia sampai ke surga kalau tidak melalui Aku". Tidak pernah ada yang bisa memberikan jaminan masuk surga, kecuali pemilik surga itu sendiri.

Mengapakah kamu tidak percaya apa yang dikatakan Kitab Suci? Mengapa kamu menolak jalan keselamatan yang ditawarkan Allahmu?

Anonim mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Anonim mengatakan...

KEPERCAYAAN ORANG ISLAM TERHADAP NASI ISA ALAIHISSALAM.

1) NABI ISA ALAIHISSALAM DIUTUS ALLAH KE DUNIA SEBAGAI SEORANG RASUL

2) PIHAK ISLAM PERCAYA BAHAWA NASI ISA TIDAK MATI DI BUNUH DAN TIDAK PULA DI SALIB BAHKAN IA DIANGKAT OLEH ALLAH HIDUP-HIDUP KE LANGIT SEBELUM DI TANGKAP. ISLAM JUGA PERCAYA BAHAWA TURUNNYA NABI ISA KEDUNIA PADA AKHIR ZAMAN AKAN TETAPI BUKAN SEBAGAI NABI YANG TERAKHIR KERANA ISA YANG DATANG ITU IALAH NABI ISA YANG SUDAH HIDUP SEBELUM NABI MUHAMMAD. IA BERTUGAS UNTUK MENERUSKAN SERUAN MENTAUHIDKAN ALLAH DAN MENYAMBUNG SYARIAT YANG DITURUNKAN KEPADA NABI MUHAMMAD IAITU AGAMA ISLAM.

KETERANGAN TERSEBUT DI DALAM ALQURAN, yang bermaksud :

...Dan kata mereka, sesungguhnya kami telah membunuh AL-MASIH ISA anak MARYAM, RASUL ALLAH. sedangkan mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya dngan salib, tetapi diserupakan bagi mereka seperti NABI ISA.
- SURAH AN-NISSA' ayat 157


DI SEBUTKAN DI DALAM HADIS SAHIH BAHAWA NABI MUHAMMAD S.A.W BERSABDA

" IBNU MARIAM AKAN TURUN DI TENGAH-TENGAH KAUM SEBAGAI HAKIM DAN PEMIMPIN YANG ADIL LALU MENGHANCURKAN SALIB, MEMBUNUH BABI, MEMBEBASKAN PAJAK"

NABI MUHAMMADA S.A.W BERSABDA LAGI :

" DEMI DIRIKU (NABI MUHAMMAD) DIDALAM KEKUASAANNYA, SESUNGGUHNYA HAMPIRLAH ANAK SITI MARYAM IAITU NABI ISA AKAN TURUN DI LINGKUNGAN KAMU SEKALIAN DAN MENJADI KUASA PEMERINTAHAN YANG ADIL, DAN AKAN MEMATAHKAN PALANG SALIB (CROSS) DAN NABI ISA MEMBUNUH BABI DAN MENGHAPUSKAN CUKAI KEPALA. DI MASA ITU (MASA NABI ISA) HARTA SANGAT MELIMPAH (KERANA MASA NABI ISA, KEBANYAKKAN ORANG HIDUP DI DALAM KESENANGAN TIDAK ADA YANG MISKIN KETIKA ITU) SEHINGGA TIDAK SEORANG PUN YANG MAHU MENERIMANYA SEHINGGA SATU KALI SUJUD LEBIH BAIK DARI DUNIA DAN APA-APA DI DALAM DUNIA"

HADITH DI ATAS TERANG NYATA BAHAWA NASI ISA MASIH HIDUP DAN TIDAK DI BUNUH OLEH ORANG YAHUDI SEKALIPUN DAN NABI ISA AKAN TURUN DI AKHIR ZAMAN SETELAH DATANGNYA DAJJAL SAJJAL DAHULU.

HIKMAH DI TURUNKAN ISA DAN BUKAN NYA NABI LAIN, kerana :

1) UNTUK MENOLAK ANGGAPAN ORANG YAHUDI BAHAWA MEREKA TELAH MEMBUNUH ISA A.S. LALU ALLAH MENJELASKAN KEBOHONGAN MEREKA BERSERTA PEMIMPIN MEREKA DAJJAL.

2) TURUNNYA ISA A.S DARI LANGIT KERANA AJALNYA SUDAH DEKAT AGAR DIA DI KUBUR DI BUMI, SEBAB TIDAK ADA PERKENAN BAGI MAKHLUK YANG DI CIPTAKAN DARI TANAH UNTUK MATI DI LUAR BUMI.

3) UNTUK MENDUSTAKAN KAUM NASRANI DAN SEMUA AGAMA PADA MASANYA KECUALI ISLAM, LALU IA MENGHANCURKAN SALIB, MEMBUNUH BABI DAN MEMBEBASKAN PAJAK.


semoga kita umat ISLAM, umat NABI MUHAMMAD S.A.W akan sentiasa di bawah lindungan ALLAH, terhindar dari segala tipu daya muslihat orang jahat dan sentiasa di berkati dan di rahmati ALLAH. AMIN YA RABBAL ALAMIN.

Ilmie Rizkye Hakiekie mengatakan...

sengguhnya perjanjian lama ato perjanjian baru al-kitab ato boleh disebut kitab BOBO (boong2ngan) adalah rekayasa kaum yahudi dan romawi!!!


al-Qur'anul karim adalah kitab allah yang paling sempurna dan benar-sebenar2nya!

alhamdulillah sungguh sebuah nikmad yang tiada taranya kita dilahirkan dan ditakdirkan sebagai seorang muslim,,,

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...

LUCU JUGA Si aDAM ini ya
dia mengatakan Alkitab adalah rekeyasa Yahudi dan Kristen
wahahahaha
TETAPI dikutip juga, sebagai DASAR PEMBENARAN NABINYA
Misal ia mengutip: Ulangan 18:18
sebagai DASAR KENABIAN nabinya, wahahahahahahm lol

rachma azeya mengatakan...

Barang siapa Yang mempercayai Tuhan Selain ALLAH , MakA Dya Trmasuk oRang Yg sirik ( kafir ) dan ketahuilah . ALLAH akn mngampuni sgla dosa kecuali dosa sirik.

Tobat lh wahai org KAFIR sblom ALLAH Mmngil mue, dan mmsukan mue kdlm neraka jahanam yg kekal slma2x.

Julie Hakiman mengatakan...

Assalamu'alaykum.

Yang mengatakan ini sebagai perdebatan, sesungguhnya kamulah yang berdebat.

Yang mengatakan ini pembelajaran sesungguhnya kamu sedang belajar.

sebagai tambahan saja.. kalau tak salah jika menyebut atau menulis nama2 Nabi musti disertakan Shalawat.

"Innallaha wa malaiakatahu yushalunna 'ala nabih, yaa ayyuhaladzina 'amanu shalu 'alaihi wasalimu tasliimaa."

"Sesungguh nya Allah dan malaikatNya bershalawat atas Nabi, wahai orang-orang beriman bershalawatlah atas mereka"

(Shalawat : menurut saya, mungkin salam penghormatan)

Julie Hakiman mengatakan...

Ayo..ayo...
kalian ini mengulas kisah Nabi, coba ditiru cara2 Nabi dan Rasul menyampaikan kebenaran.

"Sampaikan kebenaran dengan ilmu dan kesabaran"

Anonim mengatakan...

BPK.simon saya harap kaji lagi alkitab anda...memang benar dari sebagian anda ceritakan,,tapi apa anda yakin dengan alkitab anda sekarang???..sebelumnya maaf,,saya juga masih awam terhadap kitab2 ALLAH..tapi dengan keyakinan hati saya dan fikiran rasional,,alquranlah yang benar...dan islam itu bukan hanya sebuah agama melainkan petunjuk hidup sebagai realita kehidupan sesungguhnya...susah memang klo kita sudah beda keyakinan sendiri...coba pelajari semua agama yang ada didunia ini!!!,,hanya info pak....kebanyakan mereka yang mualaf adalah orang yang berilmu.

DaypMOTO - SFS 225 mengatakan...

setuju dengan comment febriyanto.
"sesungguhnya tanda-tanda kebesaran allah SWT telah nyata di muka bumi ini,bagi orang orang yang berfikir"

Rahim borong mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Rahim Borong mengatakan...

Salam sejahtera selalu untu Bapak Simon Mangande.
Dalam paparan Saudara Kami,Bapak Simon Mangande, tgl 13 Juli 2011 sbb:
Kata kitab Suci Alkitab , Allah terdiri dari Tiga Pribadi Yaitu
Alah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, tiga pribadi Allah
Setara dan sama , setara dan sama dalam kehendak , sama setara dalam tindakan, setara dalam kedaulatan atau kuasa,
Tetapi ????
didalam alkitab pada saat Yesus di salib,Dia berteriak sesuai alkitab
Mat 1:27:46 berbunyi :
Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?
berarti ada salah satu yang tidak berkendak ??


Dalam paparan Saudara Kami , Bapak Simon Mangande, tgl 27 Juli 2011, bahwa Tuhan yesus kristus adalah putra Allah sesuai alkitab sbb:
Yohanes 1:1-14 mengatakan, "Pada mulanya adalah Firman ... Firman itu adalah Allah .... Firman itu telah menjadi manusia (Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus).
Saya mau bertanya kepada Bapak , apakah Firman sama dengan Allah,
Karena yang kami tahu firman itu adalah perkatan Allah
Apakah mungkin perkataanNYA menjadi diriNYA ?????

Dinar Enggarsasi mengatakan...

alhamdulillah artikel ini bagus untuk menambah ilmu pengetahuan.

hendaknya kita sama-sama tau aja, setiap individu memiliki keyakinan masing-masing .

tergantung individu itu bagaimana dia mengaplikasikannya.

tetapi kita semua tetap satu hidup di negara Indonesia. Indonesia memang sebagian besar penduduknya itu beragama muslim tapi indonesia bukanlah negara islam. yang membuat bangganya lagi Indonesia memiliki 5 agama yang tumbuh secara setara.

Jadi apapun keyakinanmu
Tuhan itu ESA.

yang ku percayai Allah SWT .


tetaplah satu saudaraku...

Indonesia Tercinta

Allahu Akbar !!!

muhammad supriono mengatakan...

sejak dahulu memang kbenaran sulit di terang kan ,intinya yg diperdebatkan adalah ,layak nya kita naik kendaraan entah apapun yn menjadi pilihan kendaraan yg kita naiki a,misalkan ke jakarta naik bis ,naik onta pun jadi kalu memang dalam perjalan itu kita sanggup dan tau alamat nya mungkin kita bisa sampai mungkin juga ngga sampai,itupun ada yg maha menghendaki ,walau saku bekal kita satu kontaineritu bukan jaminan kan ,salam saja dari saya supriono aku percaya allah satu dan nabi muhhammad utusanya .

Unknown mengatakan...

Kita hidup di alam dunia...agar kita menunjukkan amal saleh kita kepada Allah SWT. Buat apa berdebat dengan hal seperti ini. Ke Musliman kita ditunjukan dengan perbuatan kita..Allah SWT, Maha Mengetahui. Perbuatlah amal saleh, niscaya lepas dari Neraka Terkutuk.

Tapi saya mengakui bahwa Almasih Isa Alahisalam adalah Mesias.Karna ajaran Nya menuntut saya untuk berbuat Kasih dan itu menjadi bekal saya kelak di Akhirat.

dopi mengatakan...

assalamualaikum wr, wb untuk tmen2 semua...
saya ingin menanyakan kepada pak Simon, dari mana umat kristen mendapatkan photo seorang nabi isa AS sedang nabi isa hidup lbih dulu dari nabi muhammad SAW lw tidak salah jaraknya 600 th sedangkan waktu itu kita tidak tau bagai mna keadaannya, apakah ada tukang photo keliling atau pke photo pribadi?
saya minta anda bisa menjelaskannya...terimakasih..

dopi mengatakan...

saya harap kepada teman2 khususnya yg beraga ISLAM untuk melihat/nonton vidio tentang kisah Dr. Yopie yahya waloni karna beliau angkan mengungkapkan banyak hal dan beliau juga mantan pendeta besar di Indonesia yg memutuskan kembali ke jalan yg benar yaitu agama allah ISLAM...
dan beliau juga menceritakan apa yg membuat beliau tertarik memeluk ISLAM dan alasan beliau meninggalkan agama KRISTEN.
pernyataan beliu sangat luar biasa dan sangat menarik bagi kita untuk menyaksikan dan mendengar kesaksian beliau meninggalkan kristen..

Unknown mengatakan...

Sudah jangan ada lagi perdebatan.
yg merasa beragama ISLAM, beruntunglah kalian. karena ISLAM adalah agama penyempurna dari seluruh ajaran-ajaran Allah yg di berikan kepada Nabi-nabi sebelum Rasullah.

jika di tanya, apakah anda tau isi dari kitab Zabur,Taurat,injil ?
jika anda ISLAM, jawab tau!
mengapa, karena semua yg ada di alam semesta dari awal hingga akhir Allah telah merangkum menjadi 1 kitab yaitu Al-qur'an.

jika saya disuruh memilih antara nabi isa dan Muhammad, saya memilih Muhammad.
jelas! Isa hanya bergelar Nabi-nya Allah, tapi Muhammad Rasull-nya Allah (kekasihnya Allah) Beliaulah Nabi sekaligus Rasul terakhir yg di perintahkan Allah untuk menyempurnakan perintah-perintahnya yg dahulu sebelum Rasullah.

mengapa Allah tidak menurunkan Al-qur'an ketika zaman Nabi Adam?
saya beri contoh:
jika anda makan sekaligus dalam arti 5 bakul nasi habis.
apa yg anda rasakan?

begitupun dengan ayat-ayat yg Allah turunkan untuk hamba-hambanya "STEP BY STEP"

sekian dari saya RYAN maaf jika ada pihak yg tersinggung atas perkataan saya.
sebab ini atas dasar logika yg saya dapat.

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Untuk Febrianto. Terima kasih karena Febrianto menulis, "Memang benar dari sebagian anda ceritakan, tapi apa anda yakin dengan alkitab anda sekarang???" Saya jawab, saya yakin-seyakin-yakinnya pada Alkitab adalah Firman ALLAH. Lain2nya tidak usah saya komentari.

Untuk Rahim Borong. Bapak mengajak saya berteologi, padahal ada satu perpustakaan buku sudah ditulis untuk membantah dan membenarkan hal ini. Ya selalu ada yang membantah dan membenarkan.Tetapi hanya satu yang saya mau katakan, Tuhan Yesus Kristus 2011 tahun yang lalu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah sebabnya Ia berseru, "Eli, Eli, lama sabakhtani."
Soal Yohanes 1:1-14, Anda boleh pakai LOGIKA tetapi saya mau katakan MASIH BANYAK MISTERI. Jika Anda memang sudah membaca Injil Yohanes pasal 1 sudah sedikit jelas. Bacalah berulang-ulang nas ini. Dengan nas ini juga sudah berjilid-jilid buku ditulis untuk menjelaskannya.

Untuk dopi
Saya pun menentang Foto itu. Itu bukan foto TUHAN YESUS. Dan saya sedang mempersiapkan tulisan untuk menentang pemakaian foto itu. Itu adalah foto pelukis lalu diklaim mirip TUHAN YESUS. Saya malu. Tolong bantu saya dalam menulis buku ini dengan memberikan info ya.

Untuk semua yang terlibat diskusi ini, hendaknya kita MENCARI KEBENARAN SAJA dan JANGAN MEMBAWA-BAWA AGAMA.

maafkan saya karena kurang menjelaskan, saya sedang kurang sehat. Saya menulis ini hanya karena beberapa kali nama saya disebut, hihihihi

Rahim Borong mengatakan...

Untuk saudaraku ummat Nasrani
kamu ucapkan selamat hari natal dan
tahun baru 2012.
Mari kita semua berdebat secara santun , untuk menemukan kebenaran yang hakiki dari Tuhan pemilik Alam semesta.
Untuk saudaraku Bapak Simon Mangande,saya ucapkan lekas sembuh.

Makan@hex mengatakan...

akh saya simple ajah....
akal dan pikiran yang akan menuntuk kita kepada yang benar...
untuk semua tolong gunakan akal dan pikiran kita jangan dari orang liat sejarah....

ini argumen saya :
1. saya tidak mau mempunyai tuhan yang di salib dan telanjang, terus setengah bugil lagi... mana karismatik ketuhanannya, tuhan nya saja di rendah kan (ogah akh gak mau)... mana karakter maha agungnya gak ada... malah di lecehkan oleh manusia... (tuhan yang veminim)
2. saya tidak mau mempunyai kitab suci yang berubah (apa lagi dirubah oleh orang), karena kita harus mempunyai pegangan yang universal, masa dulu nya babi itu haram sekarang halal berganti babi hutan yang haram, mungkin nanti babi hutan halal, berubah babi celengan yang haram (itu pun karena keras untuk di makan)...
3. terus isa itu orang arab apa orang eropa, saya bingung bang kok mirip2 orang eropa yah.. rambut nya pirang keriting2 pakean nya juga kaya orang eropa... terlalu lemah hingga di salib orang (saya bingung kalo milih isa jadi tuhan) terus bagaimana dengan natal apa kah ada hubungan saudara dengan para kurcaci, sinterklas, sama yesus.. (apa mereka saudara) aku bingung neh...
4. saya tidak mau mempunyai agama yang menghalalkan al-khohol... karena saya tahu dan saya pernah kecanduan al-khohol, idup saya kusut tiap hari mabok2an bae... liver saya ancur.. terus pernah ngacak2 warung karena mabok berantem di jalan gara mabok.... akhirnya saya sadar al-khohol itu tidak baik bagi kita, saya setuju untuk di haramkannya al-khohol...
5. saya tidak mau mempunyai agama yang membuat saya bimbang (eh jadi bingung tau) si paus bisa merevisi si al-kitab, enak aja kalo si paus pikirannya lagi lempeng, coba klo nggak bisa berabeh al-kitabnya..
6. saya tidak mau mempunyai agama yang warisaan penjajah... yang bawain nya aja penjahat (penjajah) bukan pahlawan, eh agama penjahat dong... liat di buku sejarah anak sd di situh ada istilah gold, glory, gospel, coba di buka dan di lihat sejarahnya di buku anak sd...bahwa penjajah mempunyai 3 tujuan, yaitu emas (gold) kekuasaan (glory) dan agama (gospel) ayo kawan2 kita buka mata secara lebar tentang agama kita melalu sejarah yang tidak pernah di rubah apalagi di ganti2...
7. sekian dan terima kasih ini dari lubuh hati saya... kurang lebihnya terima kasih...

royroyadi mengatakan...

kembali ke al-quran dan ql-hadists

royroyadi mengatakan...

kembali ke al-quran dan ql-hadist, karena kitab injil yg sekarang sudah tidak asli lagi, kenapa! karena perbuatan manusia telah merubah kata2 sesuka mereka sendiri

LaLu Jalil Zuhud mengatakan...

assalamu'alaikum warahmatuLLahi wabarakatuhh::
janganLah kita saLing membe-bedakan agama, karna setiap individu mempunyai kepercayaan masing-masing, di daLam ayat AL_Qur'an sudah dijelaskan bahwa::
Lakumdiinukum waLiyadiiiinn::
untukmu agamamu dan untukku agamaku,

krani mengatakan...

ijin membaca dan menyimpannya dalam laptop saya, terima kasih sebelumnya. tulisannya sangat bermanfaat :)

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Alkitab adalah Kitab Suci yang sangat terbuka terhadap kritik dan celaan, juga sanjungan sebagai Firman Allah yang berotoritas

Tetapi, makin dikritik, makin orang yakin seyakin-yakinnya bahwa Alkitab adalah benar-benar benar Firman Allah.

Bandingkan dengan Kitab Suci yang lain yang sangat tertutup terhadap kritik bahkan tidak boleh dikritik sama sekali. Siapa saja yg berani mengkritik, pasti akan difatwa mati.

aDAm mengatakan...

Kpd bapak Simon, begitulah seharusnya Kitab Suci, tidak boleh dikritik apalagi DIUBAH-UBAH. Karena KItab Suci berasal dari tuhan, maka barang siapa yang beriman kpd tuhan, seharusnya mengimani kitab yg diturunkanNya tanpa MENGUBAH atau MENAMBAH isinya, seperti yg dilakukan oleh PAUS, tangan kotor manusia dan makhluk lain haram untuk merubah isi firman tuhan.Kitab Suci memang tidak harus dikritik, jika bapak percaya tuhan itu Maha Benar, untuk apa bapak dengan angkuhnya merasa berhak unutk mengkritik firman tuhan? Jika bapak seorang yg ahli dalam injil, silakan bapak temukan beberapa hal yg saling bertolak belakang di beberapa ayatnya. Satu pertanyaan saya, apa yg dpt bpk jelaskan mengenai isi dari Ulangan 18:18?

Bapak silakan pelajari Al-Qur'an dengan seobjektif mungkin, memahami Al-Qur'an ada aturannya sendiri, tanyakan kpd ahli tafsir Al-Qur'an, jgn gunakan pola pikir bapak yg selama ini dibentuk dalam lingkungan agama bapak. Cobalah berpikir ilmuan. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist bapak akan menemukan hal-hal yg jika dipikir dgn akal manusia tidak mungkin dapat terpikirkan oleh seorang buta huruf yg tinggal di padang pasir tandus dengan penduduk yg dalam keadaan jatuh moralnya sekitar 1400 tahun yang lalu. Banyak hasil temuan dari para peneliti, bahkan dari peneliti non-arab non-muslim sekalipun yg membuktikan kebenaran dan keakuratan al-qur'an dan al-hadist.

aDAm mengatakan...

Kpd Bapak Simon.
Untuk mengomentari mengapa saya menggunakan Ulangan 18:18. Ini saya jadikan pembukaan pikiran bagi bapak thd kitab bapak. Saya bisa saja menuliskan ayat al-qur'an yg saya ketahui mengenai pengutusan Nabi Besar Muhammad SAW. namun saya pikir itu terlalu jauh buat bapak, karena kening bapak pasti akan berkerut membacanya karena pikiran bapak yg msh blm terbuka dalam menganalisa al-qur'an. Biar saya mulai dari penelaahan bapak thd kitab yg bapak percayai sbg Firman Tuhan yang MURNI.

Satu lagi pertanyaan, apakah pembabtisan itu?
Benarkah saya jika berargumen sperti ini:
Babtis bertentangan dengan Yesus.
Silakan bapak buka Yohanes 1:25
Sekali lagi saya tekankan, saya mohon bapak jawab semua pertanyaan saya seterang2nya dan sejelas-jelasnya dengan tidak berupaya menyamarkan dengan persepsi bapak, berpikirlah objektif dan JANGAN BERUSAHA MENGELAK-ELAKAN JAWABAN shg jawaban tidak mengena dgn pertanyaan spt yg bapak lakukan sebelumnya. Terima kasih.

isra love mengatakan...

semua manusia harus percaya bahwa nabi muhammad itu adalah nabi yang sangat agung dan dan rasulnya allah ,,,,,,
nabi adam saja percya dengan muhammad yang belum ada di jaman nya ,,,
karna nabi ada menikahi siti hawa saja dengan mahar nya menyebut dua kalimat shadad jadi pasti semua yang di ajarkan muhammad itu pasti lah benar dengan yang di ajarkan semua nabi karna semua mahluk yang hidup di bumi ini yang mempunyai roh karna roh itu adalah nur nur itu hanya satu yang memilikinya ya itu muhammad s.w.a maka sebelum satu pun manusia yang di jadikan di bumi ini bahkan nabi adam pun belum ada sudah ada nur muhammad .....

makanya nabi muhammad di utus allah taala untuk menyampaikan kebenaran nya pada semua manusia dimuka bumi ini.....

jadi semua kembali pelajari lah tentang dari manA asal kita di jadikan didunia ini dari mana asal roh kita dari mana asal batang tubuh kita dari mana kita dapat kesempurnaan selain allah taala yang memberikan


tidak dari yesus
melainkan dari allah taala
tiada tuhan selain allah

panglima mengatakan...

gini yah... aku bukannya sok pintar tapi saya sudah membaca ribuan buku n tanya langsung ke sumbernya.semua tu masalah kristen n yesus itu sudah sangat jelas terungkap bahwa nabi isa as,itu bukan yesus,dan perlu di ingat bahwa yesus dibuat oleh orang2 yahudi dan di gabungkan oleh dewa matahari dari yunani.yg terakhir aku dapat info di madinah sala seorang tokoh agama terkemuka di sana bahwa beliau nabi ISA sa tidak pernah di salip dan tidak di nyatakan mati beliau nabi ISA sa dipanggil oleh ALLAH saw,dan akan di turunkan di hari dimana ada seorang yg mengaku tuhan (DAJAL) jika kawan yg pingin sejarah awal berdirinya kristen,tentang kerajaan yerusalem dan yesus,sen aja ke email ku...ingatlah ALLAH saw,tidak akan mengampuni dosa umatnya yang menyembah berhala(patung)karna itu janganlah sekali2 untuk melanggarnya.panglima.ibliz@gmail.comdevaug

Anonim mengatakan...

yah klo ak sih gampang...klo Tuhan ya Tuhan,Nabi ya Nabi,kloTuhan tu bs pnya wujud....kayaknya dak da yg percaya tuh....apa lagi pnya anak atau ibu...apalagi punya kakek atau ayah...buset mang satu keluarga Tuhan semua....wkwkwkwkwk....

Anonim mengatakan...

Kepada:bapak Simon deh
Apa kalau mau mempelajari Allah tu harus dari injil ya.....???Tpi gmn dong nasib kitab2 yg lainnya...kan jdi mubazir...kan klo kitabnya dari Allah dak perlu pilih2 kan toh isinya ma tujuane jg sama???Satu lagi yg saya mo nanya ke bapak.....APA BAPAK PERNAH LIHAT KITAB INJIL YG ASLI???YG PERTAMA KALI TURUN KE BUMI YG DI BAWA NABI ISA AS....????

makaninning. blogspot com mengatakan...

Salam Sejahtera Semua
Nama saya disebut-sebut, memancing saya keluar. Sebenarnya saya malas berdebat sebab dasar pijakan kita yang BERBEDA.

Anda berdasarkan Al-Quran tetapi saya berdasarkan Alkitab. Makanya tidak bisa saling bertemu.

Karena itu, secara umum saja saya mau katakan kepada semua:

1. Yang diubah, disesuaikan dengan perkembangan bahasa adalah Alkitab TERJEMAHAN ke dalam berbagai bahasa. Alkitab dalam bahasa asli Yunani dan Ibrani sama sekali tidak berubah.

2. Saya punya Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi jarang saya baca, sebab saya hanya mengerti kata demi kata. Hanya sebagai referensi saja, saya buka. Paling banyak saya buka adalah Alkitab dalam bahasa Indonesia (terjemahan).

3. Alkitab tidak ditulis Allah lalu diserahkan kepada manusia. Tetapi ditulis oleh manusia biasa dengan berbagai latarbelakang berbeda selama hampir 2000 tahun lamanya, tetapi hanya satu tema: keselamatan manusia hanya melalui iman kepada Mesias (Tuhan Yesus Kristus).

4. Alkitab berkata, barangsiapa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan juruselamatnya pribadi, akan diselamatkan dari penghukuman kelak di neraka. Ini bukan semoga diselamatkan, bukan pula berdasarkan amal, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus.

5. Memang manusia selalu membela mati-matian hal yang ia sudah yakini lalu mencela segala yang bertentangan dengan itu.

6. Karena saya yakin bahwa Alkitab itu adalah Firman Allah, maka saya pantang membela Firman Allah. Allah sendiri yang akan membela FirmanNya juga agama yang direstuinya.

7. Kalau saya simak penjelasan semua saudara di atas, maka sangat jelas Isa As yang disebut-sebut dalam Al-Quran bukanlah Tuhan Yesus Kristus.

Sebab Isa katanya diangkat hidup-hidup ke langit ke 7, sedang Tuhan Yesus Kristus jelas dalam Alkitab bahwa mati di kayu salib, dikuburkan, tetapi bangkit dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang kedua kalinya menjemput orang yang percaya kepadaNya.

Isa dalam Al-Quran dikaitkan dengan Dajjal, sedangkan Alkitab tidak mengenal Dajjal. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menyebut adanya Dajjal. Alkitab hanya menyebut adanya Anti Kristus.

Dajjal hanya dikenal dalam Al-Quran. dan tidak dikenal dalam Alkitab. Jangan paksakan masuk Alkitab.

Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menyebut akan Imam Mahdi atau Al Mahdi. Kalau ada orang yang utak-atik gatuk, ya gatuk juga, tetapi itu tidak pernah disebut-sebut dalam Alkitab.

Tuhan Yesus Kristus bukanlah Isa As yang disebut-sebut dalam Al-Quran.

Siti Maryam yang disebut ibu dari Isa As yang disebut dalam Al-Quran, juga tidak dikenal dalam Alkitab, dan penjelasannya tidak sama dengan yang ada dalam Alkitab. Jadi itu Siti Maria versi Arab. Beda dengan sejarah Maria dan Yusuf dalam Alkitab.

Jadi jangan paksakan sesuatu yang disebut dalam Al-Quran masuk ke dalam Alkitab. Itu berbeda sama sekali. Versinya lain sama sekali.

Mengenai Ulangan 18:18 yang dikutib aDAm sebagai dasar pembenaran kenabian Muhammad SAW, saya mau katakan bahwa ayat itu tidak boleh dilepaskan dari tema keseluruhan Kitab Ulangan dan tema sentral Alkitab.

Yang dimaksud dalam Ulangan 18:18 adalah Mesias, bukan siapa2. Dan Tuhan Yesus Kristus memenuhi semua kriteria mengenai Mesias dalam Alkitab.

Ah sudah tengah malam ni. Aku juga mau tidur ya.

kalau ada sumur di ladang, janganlah mandi lagi di sana, kalau ada umur panjang, bolehlah saya jelaskan lagi ya

kalau ada kekeliruan, koreksilah sendiri atau saya juga akan koreksi kelak.

kalau ada yang tersungging, mohon maaf seribu saja maaf

makaninning. blogspot com mengatakan...

oya, makaninning.blogspot.com di atas adalah Bapak Simon Mangande, bukan siapa2 dan bukan apa2, hanya berganti nama saja, maaf ya

adhiex umat muslim mengatakan...

buat pak Simon ...dalam Al-Qur'an kita mempercayai adanya Injil dan Nabi Isa As ( bukan yesus ),Yang bilang Injil itu salah berarti org itu tidak mempercayai isi Al-Qur'an,tp perlu dicatat dan dipahami bahwa Injil yang asli itu berlaku pada zamannya Nabi Isa As aja...klo Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya termasuk Injil...melalui wahyu yg diberikan kepada Rasul Allah Swt yaitu Nabi Muhammad Saw...dapat nama yesus darimana pak simon ???

Anonim mengatakan...

Yah klo maryam and Isa As nya dak sama kya yg di Al Quran lah datngnya injil tuh dri mn boz...???Klo alkitab tuh dibikin org2 jaman dlu apalagi dah 2000thn yg lalu...wuh pa dak takut di ganti2 ya...Tpi coba ja deh klo Al Quran diganti???Ya dak mungkin bs lah...lah krng satu ayat ja bunyinya dah beda....Dah diakui kan klo Al Quran tu dak bs dijiplak pa lagi ditambahi....Masak gitu ja dak tau sih bapak????wkwkwkwk

Anonim mengatakan...

Kepada;bpk simon ajah
Klo yesus tu dak beragama kristen tuh smua orang dah tau pak???jdi kristen tuh agama dri mn dong...???

aDAm mengatakan...

Kpd Bpk Simon
Kriteria Mesias seperti apa yang ada dalam diri Yesus as (peace be upon him) sehingga Bpk mengatakan ia memenuhi kriteria dalam Ulangan 18:18?

Karena Bpk memunyai Bible versi Ibrani, maka bantu saya untuk menemukan nama "Muhammad" atau "Muhammadim" di dalamnya, kerena dalam Bible terjemahan King's James Version dan Indonesia jg tentunya, nama itu telah ikut diartikan sebagai wujud Noun (kata benda) padahal Nama DILARANG untuk diterjemahkan.

Tanpa nama mengatakan...

Tanpa nama mengatakan

jangan kita saling bicara saja, pelajari lagi apa yang menjadi keyakinan kita masing2 secara mendalam, lebih dalam lagi,, kita akan menemukan jawaban dari apa yang kita pertanyakan atau di pertanyakan,,, sudah jelas kita semua di berikan pedoman hidup masing2, dari kehidupan kita,,, kenapa kita masih harus bertanya dan mempertanyakan nya? kalau jawaban itu semua ada dari pedoman kita semua? belajarlah lagi mengenal ALLAH S.W.T dengan hati yang ikhlas... dan sabar... sebab guru yang sempurna adalah AL-Kitab dari semua wahyu ALLAH yang di turun kan itu mengajarkan semua kebaikan,, agar tidak terjadi nya kekacauan di dunia ini dan di sadarkan dari zaman jahiliyah (kebodohan),,agar manusia2 dan mahluk hidup yang ada di dunia,, bisa memakai akal,,,dan fikiran nya untuk hidup di dunia ini,,, terimakasih.

Alfa n Omega mengatakan...

Bila injil adalah misteri.. maka biarlah menjadi misteri.. bila Al-Quran adalah penyempurnaan dari segala ajaran yang ada.. maka percayalah yang telah ada.. perubahan2 yang terjadi dalam segala isi kitab tersebut biarlah manusia yang mempertanggung jawabkannya.. jalani hidup dengan Kasih.. Sabar.. dan jauhi segala laranganNya saudara2..

El Design mengatakan...

pak Simon yth,

mohon penjelasan tentang Yesus (Isa a.s.)adalah Allah? bukankah anda bilang Allah itu ESA, atau tunggal, kenapa ada kontradiksi disitu? kalau Dia mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia, berarti Dia memisahkan diri dari Yang Satu-nya.

kemudian, alkitab anda menjelaskan bahwa Yesus (Isa a.s.) mati dikayu salib, kemudian bangkit dihari ke-3. Kenapa TUHAN MATI ? dan siapa yang menjalankan roda dunia selama 3 hari TUHAN anda MATI ? kemudian siapa yg membangkitkannya lagi?

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

El Design, juga aDam
Sebenarnya saya sudah malas masuk berdiskusi di sini.
Percuma berdiskusi sama orang-orang yang fanatik yaitu
orang-orang yang tidak mau kitasucinya dikritik tetapi mau
mengkritik kitabsuci agama lain, yang tidak mau nabinya dikritik
tetapi mau mengkritik nabi-nabi agama lain. Mereka mengatakan bahwa
Alkitab itu bukan Firman Allah tetapi memakai sebagai dasar pembenaran kenabian nabi agamanya.


Mengenai Yesus Kristus, saya sudah tegaskan bahwa Ia bukan Isa A.S. yang disebut-sebut dalam Al-Quran sebab:
1. Isa A.S. dalam Al-Quran kamu bilang tidak mati tetapi diangkat hidup-hidup ke langit.
sedang Yesus Kristus disaksikan Alkitab bahwa Ia mati pada hari Jumat Petang dan hari Minggu pagi-pagi bangkit dari kematian disaksikan para prajurit yang menjaga kuburNya sebab takut dicuri lalu Yesus yang sudah bangkit menemui semua pengikutNya, sebelum naik ke surga disaksikan banyak orang

2. Nama Yesus adalah pemberian dari Malaikat. Pada masa pelayananNya di tanah Israel, Yesus disapa Guru oleh semua pengikutnya. Tetapi setelah kebangkitanNya dari kubur, Yesus disapa Tuhan oleh semua orang pada waktu itu, terutama para pengikutNya.

3. Dalam Alkitab, Yesus digelari Anak atau Anak Manusia. Sehingga dikenal ada tiga gelar Ilahi (Allah) dalam Alkitab, yaitu Bapa (Allah), Anak (Tuhan Yesus Kristus), dan Roh Kudus. Ketiga gelar Ilahi (Allah) itu oleh Theologi Kristen disebut sama dan setara. Sehingga muncullah istilah Tri-Tunggal Allah atau Trinitas Allah. Berulang-ulang Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Kata "satu" bukan berarti namerik (numberic), tetapi sama pengertiannya jika dikatakan dwi-tunggal Sukarno-Hatta.

4. Kalau Yesus itu Tuhan mengapa mati? Justru itu, Yesus disapa Tuhan (Ilahi atau Allah) sebab Ia mengalahkan alam maut, bangkit dari kematian. Maka siapa saja yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan (Allah) dan Juruselamatnya maka ia akan diselamatkan dari hukuman kekal di neraka kelak. Anda mau percaya? Terserah, kan you sendiri yang akan menanggung resikonya.

Lalu El Design mengatakan siapa yang mengatur roda dunia jika Tuhan (Allah) mati? Saya jawab singkat saja bahwa kan masih ada Bapa (Allah) dan Roh Kudus. Mengapa Yesus mati padahal Ia adalah Tuhan (Ilahi). Itulah Theologi Kristen yang sulit dijelaskan, bahwa Yesus Kristus mati sebab ia manusia 100% tetapi dilain sisi Ia adalah Allah (Ilahi) 100% juga. Bingung. Inilah yang membuat banyak orang botak termasuk saya. 100% manusia sekaligus 100% Allah. Itu misteri. Kita tiba di surga baru bertanya kepada Tuhan Yesus apa maksudnya hal itu.

5. Sebenarnya yang orang Kristen sapa Bapa (Allah) adalah Sang Pencipta Segala Sesuatunya. Bahasa Ugaritik menyapa Il atau El, bahasa Arab menyapa Allah, bahasa Ibrani menyapa YHWH. Tetapi itu semua adalah gelar bagi Sang Pencipta Segala Sesuatunya, bukan nama.
Waktu nabi Musa bertanya, siapakah namaMu, apakah yang akan kukatakan jika bangsa Israel bertanya, siapakah yang mengutus engkau Musa. Maka Sang Ilahi (Sang Pencipta Segala Sesuatunya) dari dalam nyala api berkata,
beginilah yang akan kau katakan, "Aku adalah Aku mengutus aku." Maka Musa memberi gelar YHWH (semua huruf konsonan, tidak bisa diucapkan, tidak bunyi jika diucapkan). Alkitab berkata, janganlah engkau mengucapkan dengan sembarangan nama Tuhan Allahmu. Mungkin itulah sebabnya digelari YHWH (semua konsonan).

Kayaknya akan sulit dipahami jika saya berteolgi di sini, sebab masalah ini sudah didiskusikan ribuan tahun lalu, mungkin sejak tahun 35 Sesudah Masehi.

robbytpn mengatakan...

"aku brlndung kpd Allah dri godaan syaitan(simon) yg terkutuk, dgn mnybut nma Allah yg mha pngsih lg mha pnyyang"

aDAm mengatakan...

Yth Bpk Simon, untuk masalah yg paling fundamental ttg aqidah (ketuhanan) saja di Kristen sudah membingungkan, bagaimana bisa Anda dgn mudahnya percaya. Konsep ketuhanan saja sudah tidak ada kejelasan. Mengenai YHWH, bukannya tdk bisa dibaca karena semua konsonan, Biblical Hebrew atau dalam Torah memang tidak memakai harakat, shg yg timbul hanya konsonannya saja, cara membacanya didasari dari kebiasaan melafalkan bangsa Israel. YHWH terdiri dari yod, he, vav/waw, he jika diberi harakat, maka dibaca YAHWEH. Mengapa demikian? Karena Bani Israil tabu untuk menyebutkannya, karena takut/ sakralnya penyebutan nama itu. Jangan2 bapak sbg Pendeta tidak belajar bahasa asli dari Bible (Hebrew/bahasa ibrani)???

Bahasa jika ditranslate ke bahasa lain, maknanya akan berubah, tidak ada bahasa yang jika dirubah ke bahsa lain dapat menimbulkan makna seutuhnya dari bahasa aslinya. Begitulah keunggulan Al-Qur'anul Kariim. Bahasa aslinya selalu disanding dengan bahasa translate nya agar tidak terjadi perubahan makna, dan dalam mengkajinya pula tidak hanya secara tekstual namun juga kontekstual, dikaitkan dgn Ashabul Nuzul (sebab-musabab diturunkannya ayat tsb) serta makna dari ayat itu sendiri, yg tentunya dikaji dari bahasa ASLI nya!

Al-Qur'an bebas dikritik! Namun kritikan itu tidak akan menghilangkan kesuciannya karena Allah telah berjanji untuk menjaganya sendiri, berbeda dengan Kitab2 pendahulunya, Taurat, Zabur, dan Injil.

Penekanan di sini, Islam tidak pernah mengolok2 nabi agama Kristen atau Yahudi, karena Yesus as (Isa as), Musa as (Moses), Dawud as (David), Sulaiman as (Solomon, Ibrahim as (Abraham)JUGA NABI ISLAM!!! KAMI MENGHORMATI BELIAU!!! Kami menjalankan syariat beliau semua! Kami berkhitan, tidak minum khamar, tidak memakan babi, kami shalat (karena Agama Ibrahim juga menegakkan shalat)!!!
Jika dibandingkan dgn skala kekristenan, Kami lebih kristen dari Kalian Umat Kristen, karena kami tidak hanya menghormati mereka, namun JUGA MENJALANKAN SYARIAT YANG DIBAWA NABI2 PENDAHULU RASULULLAH SAW.

El Design mengatakan...

QS 4:171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.

aa mengatakan...

Asallam muallaykum wrwb-Al-quran mmg hebat ya,, kuasa Allah,banyak buktinya AL-QURAN TERBAKAR TERKENA API TDK HANGUS TDK PULA JD ABU ,ini sudah sering terjadi,padahal di sekelilingnya besi kayu aja bsa hangus,padahal AL-QURAN BAHANYA HYA DR KERTAS,(Kuasa Allah)TPI BAGAIMANA KLO KITAPNYA AGAMA KRISTEN KENA API TERBAKAR,bagaimana y jd penasaran nihhhh???!!!sya seorang mualaf dlu agama sya budha,saya jg membaca kitap org kristen(injil)tp banyak sekali yg tidak masuk akal dan td bs di nalar,tp aku skrg hanya percaya pd kitap suci AL-QURAN sja,ALLAH Tuhanku,Muhamad nabiku,terima kasih.waallaykum sallam.

aa mengatakan...

orang islam Berdoa menyembah ALLAH DI WAJIBKAN 5X DLM 1 HRI,Klo kristen berapa kali si,setau sya 1 mggu sekali pd hri mggu ke gereja menyembah Tuhanya,Betapa Berbaktinya Islam sllu mengingat Berbakti pd ALLAH setiap saat setiap waktu,aku bersyukur menemukan agama islam.ALLAH HUAKBAR,,

SIMON JAWABAN2MU TDK BS D NALAR,JWBNYA KEBANYAKAN TDK PD JALUR2 PERTANYAAN MEREKA D ATAS.

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

aa Yth.
Mengapa aa tidak menyebut nama aa yang sebenarnya? Mengapa cuma aa TAKUT ketahuan BOHONGnya?

Bisa tidak didemokan di depan umum bahwa benar Al-Quran tidak terbakar jika dibakar bersama kayu dan besi?

Orang Islam berdoa 5X dalam sehari, tetapi orang Kristen berdoa setiap saat. Sebab tidak perlu berteriak-teriak pun orang Kristen tetap senantiasa berdoa, berdoa dalam hati selalu, tidak pernah putus hubungan dengan ALLAH.

Tetapi katakanlah BENAR hal yang aa katakan bahwa orang Kristen hanya berdoa sekali seminggu di gereja, maka itulah yang bisa membuktikan bahwa ALLAH yang orang kristen sembah tidak tuli dan mengasihi umatNya, tidak perlu dimintai berulang-ulang, sudah dikabulkan.

ini saya kutip pernyataan aa di atas, "SIMON JAWABAN2MU TDK BS D NALAR,JWBNYA KEBANYAKAN TDK PD JALUR2 PERTANYAAN MEREKA D ATAS."

Terima kasih atas kritik aa, akan saya perbaiki. Kalau semua pertanyaan saya jawab maka mestinya saya tulis buku saja, dijawab lewat buku. o y sudah ada jawabannya dalam berbagai buku.

Next time will be better

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Inti KeKristenan adalah keyakinan bahwa Allah datang ke Dunia secara Pribadi di dalam AnakNya (Yesus Kristus). Alkitab mengajarkan Yesus bukanlah mahluk ciptaan seperti malaikat, tetapi Dia adalah Pencipta alam semesta. Sebagai teolog, J.I Packer menulis, “Injil mengatakan kepada kita bahwa Pencipta kita telah menjadi Penebus kita.”

Hal di atas pernah diguncang oleh Dan Brown dengan novel fiksinya, yang laris sebanyak 40 juta copy sedunia, berjudul, "The Da Vinci Code."

Tetapi sedikit pun orang Kristen tidak goyah imannya dari percaya bahwa Yesus Kristus adalah Pencipta Alam Semesta. Malahan semakin yakin.

Yakin bahwa IA-lah Yahweh (AKU) yang berbicara kepada Musa 1500 tahun yang lalu dari semak duri yang menyala-nyala, bahwa AKU-lah (YHWH) AKU (YHWH) yang mengutus aku kepadamu (Israel)."
AKUlah AKU yang mengutus aku (Musa) kepadamu (Israel).

Orang Kristen sekarang ini dengan berbagai goncangan semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah YAHWEH.

Thanks aDAm atas tambahan penjelasannya tentang YHWH. aDAm, saya bukan pendeta, melainkan hanyalah seorang "tarzan" saja.

aDAm mengatakan...

Yth Bapak Simon,
Orang iSlam berdoa TIDAK CUMA 5X sehari!!! SHALAT BERBEDA DENGAN DOA, meski secara harafiah ia diterjemahkan sebagai doa dan sebagian besar isinya adalah doa2, namun SHALAT MEMILIKI TEMPAT KHUSUS DI SISI ALLAH SWT.
Shalat 5x sehari dalam Islam HANYA IBADAH MINIMAL yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa pun selama nyawa masih melekat!!
Berdoa dalam Islam tidak pernah dibatasi, dan ibadah dalam Islam tidak sebatas shalat, puasa, zakat, infak, sodaqoh, haji, tadarus, ataupun zikir!
Tentang mengapoa harus shalat minimal 5x dalam sehari, itu adalah sebuah keringanan yang paling ringan yg diberikan Allah thd ummat Muhammad saw. Malahan sebelumnya, ummat Islam diperintahkan untuk shalat MINIMAL 50X dalam sehari semalam, namun Rasulullah saw memohonkan keringanan saat Mi'raj kpd Allah atas saran Nabi Musa as. di langit.

Jika maksud dari pernyataan Bpk Simon di atas adalah untuk membangga2kan ibadah dalam kekristenan, maka ISLAM MEMILIKI IBADAH YANG PALING BANYAK DARI SEMUA AGAMA DI MUKA BUMI. Ibadah dalam Islam tidak hanya kepada tuhan, namun juga kepada manusia, hewan, dan seluruh alam, bahkan untuk kebaikan dirinya sendiri. Itulah mengapa Islam disebut sebagai "rahmatan lil 'alamiin" (rahmat bagi seluruh alam).
Tidur sebentar saat sedang berpuasa di siang hari pun dinilai sebuah ibadah di sisi Allah swt.
Bapak bisa baca sendiri hadist2 Rasulullah yang berkaitan dengan pernyataan2 saya. Dan Tidak perlu merasa alergi untuk menengok isi Al-Qur'an karena TIDAK ADA SEDIKITPUN KECACATAN DI DALAMNYA.

Bahkan lagi, sebagai hamba Allah swt yang beriman, manusia dituntut untuk senantiasa dalam keadaan beribadah sepanjang waktu, mengingat kehidupan di dunia ini sangat singkat jika dibanding dengan kedasyatan Hari Pembalasan. Tanpa menunjukkan kesombongan, saya hanya berusaha meluruskan pernyataan bapak thd Islam. Semua jawaban saya ini ada dasarnya, bukan dari karangan2 atau nalar2 saya sendiri.

Sekali lagi Pak Simon, tolong jawab pertanyaan2 yg berusaha bapak jawab sesuai jalur, maksudnya pertanyaan yang BENAR-BENAR MENJAWAB sebuah pertanyaan. Dan saya masih belum mendapatkan komentar dari bapak mengenai Jawaban2 saya akan pertanyaan2 dan tanggapan2 bapak sebelumnya. Apakah ada hal yang menghalangi bapak dalam menanggapinya?

PITOPANGSAN (BERBAK) mengatakan...

Bapak simon... saya amat sangat ragu kalau anda beragama kristus. Saya lebih condong menilai anda adalah seorang syufi. Dalam ajaran syufi pada tingkatan tertinggi seseorang akan menjelma sbg tuhan. Tuhan akan menjelma kedalam tubuh seseorang manusia dan serta merta mengatakan dia adalah tuhan. Baca kembali kisah syeik siiti jenar... persis dan sama yg diuraikan oleh statemen ilmiah yg dikupas oleh simon tsb. Lantas hubuungannya apa dgn yesus kristus??? Perlu kita ketahui yesus bukanlah nabi isa as. Agama kristen adalah karangan oleh seorang paus yg benci terhadap yesus. Yg skrg dianut oleh masyarakat dunia sbg agama. Justru kalau ummat kristiani mau agak berpikiran jernih lagi maka mereka akan sadar bahwa agama kristen bukanlah agama tapi merupakan adopsi dari ajaran syufi... apakah anda tahu bahwa konsep ajaran syufi jauh sebelum nabu musa diutus oleh allah ta'la. Dan kemudian diadopsi oleh paus sbg pemimpin ummat mengambil alih kepemimpinan yesus dimuka bumi stelah mati disalib. Bentuk kebencian itu lantas paus merubah semua kebenaran yg didakwahkan oleh yesus tsb. Logis sekali paus mendapatkan applaus dari ummat kristen katolik tapi tdk dr ummat kristen protestan yg tidak mengakui paus itu sbg pemimpin ummat. Yesus brasal dari nazareth dan beragama nashrani bukan kristen... ingat nasrani adalah salahsatu agama samawi yg diturunkan oleh allah taala. Nasrani bukan segolongan kaum. Yesus mrpakn golongan bani israil. Sementara tradisi raja rajA romawi menganggap dirinya sbg tuhan. Sontak saja raja romawi marah besar kpd yesus karena dia beragana nasrani agama yg mentauhidkan tuhan dan mengatakan raja bukan tuhan. Alhasil yesus dibunuh dgn cara disalib. Karena salib menurut tradisi bangsa romawi adalah pembunuhan secara terhina. Coba pak simon cek dikisah asshabul kahfi (kisah pemuda dlm goa), ini persis kisah mereka dgn kisahnya yesus tsb. Cuma bedanya yesus mati disalib dan pemuda2 tsb tidak mati dan beristirHat dalam sebuah goa. Dan coba juga pak simon baca kisah nabi yusuf sewaktu dipenjara dan ditemani oleh dua orang pelayan raja yg sama2 dipenjara dgn nabi yusuf. Dizitu terungkap dgn penyaliban. Perlu anda ketahui bahwa agama yg dianut oleh raja romawi yg berkuasa adalah beragama majusi (api). Hrusnya yesus matinya dgn cara dibakar tapi knapa disalib. Karenapembakaran jenazah mennurut raja romawi adalah suatu ritual kemuliaan lain halnya dgn salib.......... jadi kesimpulannya adalah : 1. Paus tdk beragama nasrani tapi menganut konsep sufi 2. Yesus tidak mati untuk penebusan dosa tapi semata2 disebabkan melawan raja romawi yg berkuasa saat itu akibat dari dakwahnya yesus tsb. 3. Agama nasrani bukan agama kristen. Agama nasrani sdalah agama samawi (langit) agama mentauhidkan tuhan yang tunggal itulah agamanya yesus yg sebenarnya bukan kristen. 4. Yesus murni bukan tuhan karena yesus beragama nasrani yg mengesa kan tuhan yg satu tidak menerima raaja raja sbg jelmaan tuhan atau menganggap dirinya sebagai tuha. (Baca kisah tentang firaun, namrudz, yg menganggap dorinya sbg tuhan). Lalu coba amda ambil alur ceritanya yg saling berhubungan dan fakta sejarah. Salam semoga allah memberlahi kita yg mau menuntut ilmu dan banyak berpikir.... thanks. (Berbakkomputer@yahoo.com).

PITOPANGSAN (BERBAK) mengatakan...

Kalau mau menanggapi balas aja via email saya atau via facebook. Tjanks

Awang Prabowo mengatakan...

sebenarnya cerita yang anda tulis ini dari al kitab atau alquran...jika dari al kitap berarti bapak mengingkari tulisan bapak sendiri..dalam tulisan tadi di sebutkan isa berdoa kepada allah untuk memberi meja hidangan dan allah memberi mukzizat pada nabi isa...satu lagi bapak jg menulis kelak allah akan menanyai nabi isa apakah pernah berkata bahwa dia dan ibu mariam itu tuhan dan isa menjawab tidak....lalu mengapa bapak sendiri menganggap isa itu tuhan??untuk jawabanya inbok az ke akun fb pak...agar perdebatan tdk meluas...akun saya sarwo rewo rewo...makasih

bobychandra mengatakan...

kenapa pada ribut mempermasalahkan perbedaan ini???
pada intinya hanya ada satu Tuhan yaitu ALLAH,.,.
entah lewat Nabi atau Rasul siapa anda melangkah, yang Mereka ajarkan adalah tentang kebaikan dan menyembah ALLAH,.,
hanya orang2 Bodoh yang terus memperdebatkan dan terus membenarkan Keyakinan mereka sendiri,.,.,

bobychandra mengatakan...

kenapa pada ribut mempermasalahkan perbedaan ini???
pada intinya hanya ada satu Tuhan yaitu ALLAH,.,.
entah lewat Nabi atau Rasul siapa anda melangkah, yang Mereka ajarkan adalah tentang kebaikan dan menyembah ALLAH,.,
hanya orang2 Bodoh yang terus memperdebatkan dan terus membenarkan Keyakinan mereka sendiri,.,.,

Ar-Razy mengatakan...

love your enemy guys

Ar-Razy mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
. mengatakan...

Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui? (Al-Baqarah 2:75)

android__01 mengatakan...

Kepada Yth. SIMON MANGANDE

ada beberapa pertanyaan yg bkin saya penasaran

1. Pak Simon bilang :
Lalu El Design mengatakan siapa yang mengatur roda dunia jika Tuhan (Allah) mati? Saya jawab singkat saja bahwa kan masih ada Bapa (Allah) dan Roh Kudus. Mengapa Yesus mati padahal Ia adalah Tuhan (Ilahi). Itulah Theologi Kristen yang sulit dijelaskan, bahwa Yesus Kristus mati sebab ia manusia 100% tetapi dilain sisi Ia adalah Allah (Ilahi) 100% juga. Bingung. Inilah yang membuat banyak orang botak termasuk saya. 100% manusia sekaligus 100% Allah. Itu misteri. Kita tiba di surga baru bertanya kepada Tuhan Yesus apa maksudnya hal itu.

24 Februari 2012 19:17
* Pertanyaan : Jadi tuhannya bpk ada brapa ? 1 ? 2? ato 3?
katanya cm ada 1 tuhan??

2. Kalo memang Isa As. (Yesus) itu anak tuhan, kenapa yg di sembah bukan bapaknya Isa As?

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Banyak sekali pertanyaan ditujukan kepada pengikut Tuhan Yesus (saya), tetapi mengapa tidak ada yang memberi jawaban? hanya sayakah pengikut Tuhan Yesus Kristus di sini?
Tetapi bagaimana pun, saya coba jawab pertanyaan yang terakhir saja, pertanyaan dari Sdr android__0.

Android-01, kalau saya katakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka ada berapa Allah saya sebut? Hanya satu yaitu Allah, sebab:
Bapa adalah Allah
Anak adalah Allah
Rohkudus adalah Allah
tiga tetapi:
hanya SATU yaitu SANG PENCIPTA ALAM SEMESTA dan SEGALA ISINYA
SATU kehendak
SATU kuasa
SATU kekuatan
SATU rencana
SATU perbuatan
SATU sifat
SATU segalanya
kalau saya menyebutkan SATU, maka hanya itu yang mampu dipahami manusia, seolah-olah Allah (SANG PENCIPTA ALAM SEMESTA) terbatas padahal otak manusia yang terbatas.

Allah (SANG PENCIPTA - PEMELIHARA ALAM SEMESTA)PASTI tidak mampu dipikirkan oleh CIPTAANNYA (manusia) sebab ALLAH tidak TERBATAS.

Kalau Android menyembah Anak (Tuhan Yesus Kristus) maka sama dengan Android menyembah Bapa dan Roh Kudus, sebab ketigaNya SATU.

Bingung 'kan? Saya juga bingung. Tetapi jika saya BISA memahamiNya, maka saya tidak mau menyembahNya.

Tetapi karena saya TIDAK BISA MEMAHAMINYA, maka saya sujud menyembahNya.

Terminologi ALLAH atau apapun Android menyapaNya, adalah GELAR, bukan nama, GELAR bagi SANG PENCIPTA - PEMELIHARA ALAM SEMESTA. Itu keyakinan saya, jangan Android menyalahkan saya.

Demikian kuliah Pagi ini untuk sementara. Kalau ada sumur di ladang, ya jangan mandi di sana. Kalau ada umur panjang, kita sambung lagi ya.

Fuad Farid Khan mengatakan...

Assalamualaikum para saudara Islam saya dan salam sejahtera sahabat bukan islam. Kalau nak tahu kebenarannya, sila lah baca satu persatu tentang kisah Nabi. Baca dari Adam A.S shingga lah Muhammad S.A.W. Berkenaan tentang Isa A.S dan Imam Mahdi yang bakal menentang dajjal itu cuma kata kiasan. Iaitu kata-kata perumpamaan. Tuhan itu Al-Bari', Al-Alim, dan Al-Hakim. Maksudnya Allah itu Maha Merancang, Maha Mengetahui dan Allah itu Maha Bijaksana. Ingat lah, Allah itu Maha bijaksana dan Mengetahui dalam Merancang segala-galanya. Saya cuma mahu tekankan, bahawa kita sebagai Umat kepada Muhammad S.A.W haruslah sujud kepada Allah S.W.T. Kerana tiada tuhan yang disembah melainkan Allah.

muji bagus mengatakan...

bagimu agamamu dan bagiku agama ku.

dan juga, islam telah direstui oleh Allah untuk menjadi agama seluruh umat manusia

dan, jangan membuat berita kebohongan karena semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabkan nanti di akhirat.

maka segeralah bertaubat kejalan yang benar dan lurus.

Didin Samsudin mengatakan...

Kita sbgai umat muslim hrus menghormati mereka. Biarlah mereka mau berkata sepertia apa, yang penting perkuat iman kita jgn sampai terjerumus dengan ranjau-ranjau yang dibuat oleh mereka.

Jiwa besar mengatakan...

asslamualaikum wr.wb.
untuk seluruh umat islam, percayalah bahwa kita agama yang benar.
jangan sampai iman kita goyah
karna perdebatan di atas
kunci kita di suruh YAKIN dan PERCAYA,bahwa tuhan kita adalah ALLAH.

Kang jamal mengatakan...

coba kaji dalam blog ini sebenarnya siapa yesus...http://siapayesus.co.cc/ atau kunjungi ke http://siapayesus.blogspot.com/

Randa Kempling mengatakan...

Kpd yth bpk simon, salam sejahtera..
Saya heran.. kenapa anda begitu percaya padahal tuhan anda sangat membingungkan..
Anda bilang hanya satu tuhan.. tp ada tuhan yesus, tuhan bapa dan roh kudus..
Anda juga menjelaskan, hanya menyebut 1 allah
Yesus = allah
Bapa = allah
roh kudus = allah
nah tuhan = allah gak sih?
Saya jadi ikut bingung..

Trus yang kedua.. anda menyatakan bahwa yesus juru selamat.. penebus dosa dari keturunan adam.. barang siapa yang meyakininya niscaya akan masuk surga, betul?
Sekarang gini.. misal nih si A, yakin seyakin yakinnya kepsda tuhan yesus. Trus dia kerjaanya mrncuri, mabuk, rampok, memperkosa sepanjang hidupnya.. anggap aja gak pernah ketangkep polisi dah sampe akhir hidupnya.. kira2 si A bisa gak masuk surga sesuai yang dijanjikan alkitab bahwa barang siapa meyakini yesus akan di tebus dosa2nya dan diselamatkan dari neraka..
Kalo iya, berarti enak dong pak simon.. bisa bermaksiat sesuka hati.. toh dosanya udah ada yang nanggung..
Kalo tidak.. berati meyakini yesus bukan jaminan masuk surga dong... ya gak?

Wassalaam..

subroto joyo mengatakan...

saya meyakini satu hal saja. Tidak perlu bertele tele...lakukan kebaikan selagi masih diberi hidup sehingga menjadi cerminan kebaikan Agama masing2. Mencela,menghakimi tanpa adanya "kenyataan" perbuatan baik percuma saja.
Doa mati matian, namun mencela,menghakimi,berbuat jahat juga percuma saja. saya tidak memihak agama manapun, namun saya percaya sesuatu lebih baik melakukan kebaikan dan kebajikan dibanding sekedar berteori dan mengagung agungkan agamanya sendiri.

subroto joyo mengatakan...

Agama adalah suatu keyakinan dan suatu keyakinan lebih baik disimpan dan diamalkan sendiri sendiri. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, ngga akan nyambung!! Kebenarannya adalah satu: Agama diturunkan agar manusia ada rambu rambu hidup dan agar manusia TIDAK MELAKUKAN DOSA SERTA BANYAK BERBUAT KEBAIKAN BAGI SESAMA TERLEPAS APA AGAMA nya.
SALING MENGHARGAI DAN MENGHORMATI MASING MASING AGAMA LEBIH MULIA DIBANDINGKAN DGN SALING MENGHAKIMI. Hakim bagi SAUDARA2 YG TERHORMAT SEKALIAN adalah TUHAN! AGAMA BOLEH JADI BAGUS, KALAU MANUSIANYA BERDOSA YA TETAPLAH MASUK NERAKA BUNG!!!

Deny Setyawan mengatakan...

Lucu semua kalian. Apalagi Simon.
(҂`_´)
<,︻╦̵̵̿╤─ ҉ ~ •
. \ \
,/﹋╯. Dooorrr...!!

icik icik e'hem mengatakan...

Kepada Simon atau pengikutnya yang lain...
Maaf, apakah kalian bisa menghapal berikut artinya tanpa salah sedikitpun thd Alkitab peganganmu (yang asli) itu !!!

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Dear icik icik e'hem
Namamu saja tidak jelas, takut menyatakan identitas sebab mungkin kebohongan yang akan kau ceritakan.

Saya tidak bisa menghafal Alkitab yaqng terdiri dari 66 kitab TETAPI point point pentingnya saya tahu icik icik e'hem

adjie theboners mengatakan...

ingat saudara-saudara.. negara ini berlandaskan BHINEKA TUNGGAL IKA
jdi jangan saling berdebat soal agama, gak ada gunanya..!!
yang terpenting IMAN & TAQWA kita kepada ALLAH SWT sudah sempurna/blum

maquina fresco mengatakan...

Sodara-sodara yesus itu teman saya, rumahnya solo, dia itu manusia, knpa disembah???????

d4d 4e mengatakan...

1.
klo Yesus / Isa AS itu Tuhan atau Allah.. waktu dia jadi manusia dan sibuk dengan umatnya, di bumi belahan lain siapa yang ngurus????
- ada yang kawin, mosok gak dikasi Roh buat anak"nya??
- ada yang sakit, siapa yang nyembuhinn??
- ad yang kelaperan siapa yg ngurus rizky mereka?

2.
klo Yesus / Isa AS itu Tuhan karena tidak punya bapak manusia.. berarti Adam AS dan Siti Hawa (eva) itu Tuhan juga ya?? karena setau saya (cuma sekolah tingkat madrasah tsanawiyah) Alloh tidak membeda-bedakan manusia.. semua dari tanah.. baik itu Nabi Adam maupun Nabi Isa...

Wallohualam..

ano nim mengatakan...

http://www.topix.com/forum/world/indonesia/TBRSU2R5HRQUL6049#comments

http://forumm.wgaul.com/showthread.php?t=33478

adu debat dan logika, islam vs kristen... Fakta : kristen gx pernah menang!!!

Be Happy mengatakan...

Damai sejahtera buat kita semua.
perdebatan hanya akan membuat kita kehilangan .
misal kehilangan teman, kehilangan rasa saling menyayangi, dll. malah yg kita dapat dari perdebatan adalah rasa saling membenci. menurut Q yah, pada dasarnya kitab kristen dan islam memiliki isi yang berbeda mengenai Yesus Kristus ( kristen ) dengan ISA AS ( islam ) , juga perbedaan mengenai kepercayaan terhadap Tuhan, dimana di kristen ada yang namanya Allah TriTunggal yng memang akan sulit dipahami. jadi seharusnya kita yah saling menghargai aja, tanpa harus memaksakan keyakinan kita kepada yang berbeda keyakinan. dari pada sibuk berdebat, mengapa kita tidak mencoba berdiskusi dan bersinergi bagaimana caranya supaya negara kita tidak menjadi ketinggalan jauh dari negara lain.
kita liat aja di olimpiade london, tak satupun kita memperoleh medali EMAS.
sebelumnya minta maaf apabila ada kesalahan.
TERIMA KASIH>

masda syashma mengatakan...

Ya jelass sudah terbukti kenyata'annya
ALLAH itu Satu !!!
Biarin aja gih ga usah pdulikan agama org..
Toh Allah sudah menjaminkan Syurga Untuk org Islam,JADI PERCAYALAH KEPADA-NYA .untuk org kristen ,aku gak tau eaaaa :) cuma TUHAN ELO YESUS yg tau elo masuk kemana hehehehe

b10cyber mengatakan...

TUHAN TIDAK BERANAK DAN TIDAK DIPERANAKAN

Tapi kenapa kalo Anda percaya Yesus itu Tuhan, kenapa dia keluar dari rahim seorang wanita?

ALLAH ITU MAHAKUASA, KENAPA HARUS REPOT2 TURUN DARI SURGA HANYA UNTUK MENYELAMATKAN UMATNYA? APA GUNANYA PARA MALAIKAT ALLAH?

ALLAH ADALAH RAJA DARI SEGALA ZAT, TAK BERWUJUD, DAN MAHA BESAR.

SEJAK NABI ADAM DILAHIRKAN,
SEBELUM PARA MALAIKAT DISURUH BERSUJUD (BUKAN UNTUK MENYEMBAH) TAPI UNTUK MENGHORMATINYA, NABI ADAM SUDAH DISURUH MENGUCAP 2 KALIMAH SYAHADAT. YAITU
"AKU BERSAKSI TIADA TUHAN SELAIN ALLAH, DAN MUHAMMAD S.A.W ADALAH UTUSAN ALLAH"

ORANG KRISTEN ADALAH JURU PENYELAMAT? ATAU UMAT YANG HARUS DISELAMATKAN DARI KESESATAN?

Penyebab kesesatan manusia adalah IBLIS yang berjanji akan membuat kelompok besar untuk menemaninya di NERAKA JAHANAM. BERTUHANKAN MANUSIA YANG KELUAR DARI KEMALUAN WANITA TIDAK LEBIH HINA DARIPADA BERTUHANKAN IBLIS.

KALAU DIA TUHAN YANG TURUN DARI SYURGA, KENAPA DIA TIDAK MENUNJUKKAN KEKEKALANNYA SAAT DIA DISALIB?

SAYA SEDIKIT MENAIKKAN TEMPO JANTUNG SAYA KETIKA BAPAK SIMON MENGATAKAN BUTUH PEMBUKTIAN ALQURAN DIBAKAR TIDAK HANGUS?

SILAHKAN BAPAK COBA SENDIRI, KALO PERLU BAPAK UNDANG MEDIA UNTUK MELIPUT, DISITU AKAN ADA KUASA ALLAH YANG MEMPERTAHANKAN ALQURAN DARI BARA API DAN BAPAK SIMON MALAH MEMBERI TAHU KEPADA ORANG2 KRISTEN DIDUNIA TENTANG KEBENARAN DAN KESEMPURNAAN ALQURAN.

APAKAH KALIAN MEMANG BENAR MENUHANKAN (JUDAS / PENGHIANAT YANG DIGANTIKAN MUKANYA MIRIP DENGAN NABI ISA) YANG TIDAK LEBIH HINA DARI SEORANG PERAMPOK DI PASAR? KALIAN MENGAGUNGKAN TUHAN KALIAN TANPA PAKAIAN DAN DALAM POSISI TERSIKSA OLEH PAKU SALIB.

BOLEH TAU SUDAH BERAPA VERSI INJIL DI JILID?
RENCANA FINISHINGNYA KAPAN?
MASIH ADA REVISI?
KAYAK TUGAS AKHIR AJA YA... HEHEHE
SIAPA YA DOSENNYA PENULIS KITAB INJIL TERBARU.

NAH SEKARANG KALAU DITANYA,
ALQURAN ADA BERAPA VERSI?
SEMUA ORANG PASTI BISA MENJAWAB, ALQURAN CUMA ADA SATU, DAN ITU HANYA FIRMAN ALLAH DAN BUKAN KARANGAN OLEH MANUSIA.

BERJALAN DENGAN KEYAKINAN KALIAN, SAMA SAJA KALIAN SUDAH MEMBODOHI DIRI KALIAN DARI KENYATAAN. TUHAN TIDAK TERLIHAT, TAPI MAHA MELIHAT. TAPI KENAPA KALIAN MALAH MELIHAT SOSOK TUHAN YANG BERADA DALAM SIKSAAN SALIB YANG KALIAN AGUNGKAN DI GEREJA?

APAKAH INI MASIH MASUK AKAL? BUKANKAH KITA DIKARUNIAI OTAK UNTUK BERFIKIR?

Umat islam juga di sunnahkan untuk membaca kitab2 suci lain selain AlQuran, tapi kebanyakan umat sudah memahami kalau Kitab Suci Alquran itu adalah kitab yang sudah disempurnakan, dan Islam itu adalah agama yang sudah disempurnakan.

Enak ya jadi orang kristen kalo punya JURU PENYELAMAT.

Kita mencari penyelamat dalam diri sendiri yaitu IMAN DAN TAQWA kita kepada ALLAH SWT.

BAPAK SIMON MENGATAKAN
"Alkitab berkata, barangsiapa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan juruselamatnya pribadi, akan diselamatkan dari penghukuman kelak di neraka. Ini bukan semoga diselamatkan, bukan pula berdasarkan amal, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus."

PANTES AJA JARANG ORANG2 ANDA BERAMAL, KALO PERCAYA AMA YESUS ITU TUHAN UDAH YAKIN MASUK SYURGA?

TETEP GA MAU PAK KALO HARUS BERTUHANKAN KAYU YANG DIBUAT SENDIRI (APA BEDANYA DENGAN BERHALA).

TERUS BAPAK BILANG GINI :
"Sebab Isa katanya diangkat hidup-hidup ke langit ke 7, sedang Tuhan Yesus Kristus jelas dalam Alkitab bahwa mati di kayu salib, dikuburkan, tetapi bangkit dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang kedua kalinya menjemput orang yang percaya kepadaNya."

KOK TUHAN MATI SIH? WALAUPUN NAIK, BERARTI ORANG YAHUDI ITU BERHASIL NYAKITIN TUHAN?

BUKANKAH TUHAN MAHA BESAR YANG TIDAK MUNGKIN DISAKITI? APALAGI FISIKNYA?

ALLAH SUDAH MENAKDIRKAN LAHIRNYA PERBEDAAN INI UNTUK MENGUJI IMAN KITA KEPADA ALLAH S.W.T. JIKA KITA MEMILIKI KEYAKINAN YANG KUAT, DAN MENYEMPURNAKAN SYAHADAT KITA, NISCAYA ALLAH AKAN MENYELAMATKAN KITA KEDALAM SYURGA, MERASAKAN APA YANG PERNAH DIRASAKAN NABI KITA ADAM A.S.

Pebriyadi mengatakan...

yang banyak memasukan orang kedalam api neraka ialah lisan (ucapan)..
diantaranya:
-Dusta
-Syirik
-Pernyataan atas agama tanpa ilmu
-Ghibah (menggunjing aib orang)
-dan lain sebagainya.

kita jangan memaksa orang untuk meyakini apa yang benar dan dan apa yg salah..
sebab semua itu sudah d atur oleh Aulloh SWT..
dan bagi Aulloh SWT sangatlah mudah untuk memberikan Hidayah kepada umatnya.

Kalau memang Aulloh SWT menyayanginya, Insyaauloh Hidayah akan turun padanya..
dan sebaliknya, biar bagaimanapun kita meyakinkan seseorang, jika Aulloh SWT tidak memberikan hidayahnya maka dia akan tersesat selamanya..

Kepada Bpk Simon.. Semoga Aulloh SWT memberikan Hidayah Kepadanya.. menunjukan kebenaran padanya..

darkangel mengatakan...

assalamu'alaikum warrohmatullahi wabarokatu. yang terhormat saudara-saudara saya sekalian, nama saya abdul faathir a'aml ( agar bapak Simon tak bilang saya pembohong^)

dengan segala keyakinan dan kerendahan hati saya berkata :
ALLAH itu ESA, tak serupa dengan maklhuk-NYA, tak berAnak, tak diperanakan. ALLAH itu SATU.(comment jika pernyataan saya benar, setidaknya di dalam kitab-kitab ALLAH terdahulu telah dikatakan ALLAH itu SATU.) ALLAH pemilik ALAM semesta. jangan lah berpegang hanya dengan satu kitab, jangan berolok2 dengan kitab karena itu FIRMAN ALLAH SWT, karena yang berolok-olok dengan FIRMAN-NYA neraka jahanam balasannya. saya bukan ingin berdebat, saya hanya mengajak saudara-saudara untuk tidak berdebat masalah kenyakinan, karena bagi kita umat islam keyakinan kita paling benar di atas segalanya, dan begitu pula umat agama lain, itu merupakan hal yang lazim. hormatilah. maaf untuk bapak simon jangan lah anda berkata dan memperolok2 an tuhan dan kitab anda. karena akan memperjelas bahwa anda berkelit. dalam al-quran dikatakan "UNTUKMU AGAMAMU, UNTUKKU AGAMAKU" sudah jelas lah itu batas yang tegas. jika berkenan saya mengharapkan bapak Simon untuk membaca al-quran setidaknya sekedar membaca. apakah ada yang bisa di perolokan dalam FIRMAN ALLAH? jika dirasa setiap kitab harus di ketahui. karena di agama saya (ISLAM) al-quran adalah kita penyempurna dari semua kitab. dan mungkin bagi agama lain kitabnya penyempurna. itu sudah menjadi hal yang lazim. tak ada salahnya untuk bapak Simon membaca alquran, karena saya tak ingin berolok2 dengan al-quran, lebih baik anda baca sendiri^.
mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. terima kasih saya ucapkan dengan segala kerendahan hati, karena tak ada yang sempurna selain DIA (ALLAH SWT, yang memiliki seluruh ALAM semesta) assalamu'alaikum warrohmatullahi wabarrokatu.

android__01 mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
android__01 mengatakan...

agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu

mari berjabat tangan dalam urusan dunia

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Yth.Pebriyadi, benar sekali apa yang Pebriyadi katakan bahwa Aulloh SWT memberikan Hidayah Kepada saya sebab memang Aulloh SWT menyayangi saya. Amin.

Saya kutip pernyataan Pebriyadi, "kita jangan memaksa orang untuk meyakini apa yang benar dan dan apa yg salah... sebab semua itu sudah d atur oleh Aulloh SWT..

Tetapi sayang sekali ya. Islam yang katanya adalah agama yang direstui Aulloh SWT tetapi Front Pembela Islam (FPI) memaksa orang, mengobrak-abrik orang tanpa ampun di mana2, terutama dibulan-bulan ini saya lihat di tivi dan ini "direstui" secara diam-diam oleh orang Islam, sebab tidak pernah ada pihak yang sungguh-sungguh melarang FPI. Seolah-olah FPI itu membela Aulloh SWT. Jadi Aulloh SWT dianggap tidak "berdaya" membela agamaNya ya, sehingga harus ada Front Pembela Aulloh SWT.

Unknown mengatakan...

ini kisah nya ga terlalu panjang kaya di blog tetangga sebelah, ehhh yg panjang malah cerita korban pemalsuan injil, injil sudah di rusak sama yahudi, yang bunuh yesus lo itu yahudi laknat, sekarang sahabat dekat
korban injil palsu mesti ingat, setelah yesus lo di bunuh, injil yg asli di musnahkan, mendukung lahirnya nabi palsu (Paulus) dan menulis ulang injil

Deni Anwar S.Pd mengatakan...

Membaca komentar di blog ini seru,lebih seru dari tulisan aslinya yang mengulas nabi Isa A.S, hampir satu tahun semua orang bergunjing di postingan, ini membuktikan kita semua melek dengan apa yang terjadi, peduli dengan yang kita pegang untuk menemukan yang haq dan yang bathil, ya Allah, tunjukan bahwa yang haq adalah haq dan yang bathil adalah bathil, amin!!

''Moh.Faizin itu ea chiko'' mengatakan...

assalamu'alaikum,,,,syukron buat artikelx..

for all:
Nabi Isa turun ke bumi bukan sekedar kepercayaan akal-akalan, tetapi didasarkan pada dalil yang sahih. Dalam hadis Nawwas bin Sam’an yang panjang, yang membicarakan kemunculan Dajjal dan turunnya Isa, Rasulullah SAW bersabda, “Ketika Allah telah mengutus Almasih ibnu Maryam, turunlah Isa di menara putih di sebelah timur Damsyik (Suriah) dengan mengenakan dua buah pakaian yang dicelup dengan minyak Wars dan minyak Za’faran, dan kedua telapak tangannya diletakkan di kedua sayap Malaikat. Bila dia menundukkan kepala, menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti Mutiara, maka tidak ada orang kafirpun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lodd, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal, lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberi tahu mereka tentang derajat mereka di surga.” (Sahih Muslim).
Allah berfirman, “Kaum Yahudi tidak membunuh Rasul-Nya, Isa ibnu Maryam, meskipun mereka mengaku hal itu dan pengikut Isa mempercayainya. Sebenarnya, Nabi Isa tidak terbunuh. Allah menggantikan orang yang menyerupai dirinya kepada mereka, sedangkan Isa diangkat Allah ke langit.
“Dan karena ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan tentang orang yang dibunuh itu, kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa: 157-158).
Nabi Isa turun ke bumi bukan untuk meneruskan risalahnya, tetapi hanya akan menunjukkan jalan yang lurus kepada umatnya yang telah sesat, dan kembali kepada agama islam, yaitu mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW.

sahabat muslimQ,,marilah kita hadapi cobaan dgn kepala dingin,,dan tidak ada keraguan atas Kekuasaan Allah
semoga bermanfaat!

Fetrieka7shield mengatakan...

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚوَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚوَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

Arti QS An-Nisa(157). dan karena ucapan mereka:" Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Rahmat Saleh S.Kom., SH., MH., mengatakan...

Di kubur 3 hari, seperti yunus...
1. Yunus Tidak Mati. tapi dalam perut ikan Nun.
2. menurut perhitungan hari bangsa Jahudi pergantian hari yaitu pada sore hari.
3. nabi Isa (yang diserupakan) diarak siang sampai sore, disalib Jumat Sore (makanya ada Jumat Agung) kemudian para pendeta Jahudi sadar bahwa hari akan berganti Sabtu, dimana ada larangan Tuhan untuk tidak bekerja (membunuh) di Hari Sabat, maka diturunkanlah Nabi "Isa"/yg diserupakan. lalu dikubur dalam goa ber-ruang besar. kemudian pada Minggu Pagi Maria menemukan bahwa pintu kuburan terbuka dan tidak ada jenazah "isa" didalamnya.
4. jadi jika kita menghitung waktu tentunya ada kesalahan menghitung. dikubur tidak 3 hari.
5. orang tidak akan mati jika di salib selama lebih kurang 3-5 jam.
6. periksa saja dalam injil, mengapa perkara besar seperti naiknya "isa" kelangit, yang katanya disaksikan banyak orang itu, TIDAK TERCATAT DALAM SEMUA INJIL. MENGAPA HANYA SATU INJIL SAJA YG MENCATATNYA? BEGITU JUGA DENGAN TRINITAS .... MENGAPA HANYA SATU INJIL SAJA YG MENYEBUTKAN ? PADAHAL ITU ADA INTI KEKRISTENAN. SEMENTARA... SEMUA INJIL MENGATAKAN BAHWA ALLAH ITU LEBIH BESAR. DAN KATA ISA "AKU TIDAK DATANG UNTUK MEROBAH TORAT, TIDAK SATU NOKTAH PUN BERUBAH DATI HUKUM TORAH"
7. aLQURAN, meneruskan Hukum Torah, makanya dalam salah satu Hadith Rasul SAW berkata: sungguh aku lebih dekat kepada Musa As. Dikesempatan lain pula beliau berkata: Sungguh aku lebih dekat kepada Ibrahim. Lihat Ajaran inti syariat/Rukun Islam. (lebih dekat dimaksudkan kepada pengikut Musa As dan Isa As)
8. Ya Allah beri Kami Hidayah-Mu agar mudah bahi kami untuk memahami.

mahathir razali mengatakan...

Saya baca semua komentar di sini...amat bagus sekali kita berdebat.

Dalam sejarah semua nabi...adakah tuhan Allah tergamak sanggup melihat nabi2 kesayangan nya dizalimi dan dihina sebegitu rupa?

Bapak Simon sendiri kebingungan, menyatakan kalau aku faham sudah pasti aku tak menyembah-Nya...kalau aku tak bisa memahaminya, maka aku menyembahnya... Itu seperti manusia dalam kesesatan dan keliru tidak pasti dengan iman sebenar mereka.

Kami, Islam menghormati semua nabi sebelum nabi penutup, terakhir nabi Muhammad s.a.w. Cuba selidiki dengan lebih mendalam kitab2 injil anda, komparasi kan dengan kitab yang 1 al-Quran, selidiki dan cari jawapan sebenar saudara Simon.

Pertanyaan saya, dalam banyak mazhab kristen , dapatkah anda pasti mazhab mana sebenar dan injil mana yang asli dari zaman nabi Isa? Setiap patah noktah dan perkataan dalamnya. Siapa kah penulis2 asalnya? Adakah para sahabat atau saudara terapat nabi Isa atau hanya pengikut2 baginda yang belum cukup iman dan akidah nya akibat ancaman berterusan dan kitab yang sempurna dan stabil belum dapat diujudkan...sehingga beliau terperangkap dan diangkat ke langit?....

Cuba perhatikan pak Simon dan penganut kristen lain yang saya hormati...jawapan kami sesama Islam semuanya serupa waima kami berada di mana pelusuk dunia... Tapi cuba bawa beberapa ahli kristen dari pelusuk lain, kita perhatikan jawapan2 dan nas mereka pasti berbeda pemahaman nya , ketara bahagian triniti...itu sendiri.

Selidiki keindahan & kecantikkan dan kesempurnaan al-Quran dan hadith sunnah...ya besar nya keagungan tuhan ia mencakupi segala aturan dan jawapan permasalahan dunia ini sehingga hari kiamat kelak mencakupi semua sudut keperluan manusia sebagai panduan....ia diturunkan untuk memperbetulkan kitab2 yang tidak sempurna dahulunya dan yang telah disesatkan oleh tangan manusia demi kepentingan individual masa2 tersebut....

Ini buat masa ini. Harap kita mendapat rahmat dan hidayah dari perbincangan ini. Saya hormat semua di atas. Jika ada salah perbetulkan saya para saudara. Terima kasih. -mahathir malaysia.

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

wahahaha lucu sekali ini mahathir razali
http://www.blogger.com/profile/02250405693319819980
Pak Mahahir Razali salah memahami tulisan saya.


Bagaimana Pak Mahathir akan memahami Kitsb Suci yang berbahasa Arab jika tulisan saya yang bahasa Indonesia saja Pak Mahasthir salah memahaminya??


Kitab Suci Alkitab terbuka kepada umum untuk dikritik asal usul, penulis, dan tanggal penulisan, bahkan isinya pun terbuka untuk dikritik. Sebab ini adalah Firman Allah. Pasti Allah bisa mempertahankan Firmannya.


Tetapi Al-Quran, siapa saja mempertanyakan asal-usulnya, isinya, penulisnya, tanggal penulisannya, bahkan isinya, maka akan langsung difatwa mati.


Bagitupun nabi. Siapa saja boleh menghina Yesus Kristus. Siapa saja boleh menyampaikan berita salah tentang Yesus Kristus, tetapi siapa saja yang menghina nabimu, maka akan langsung difatwa mati, dibela mati-matian

robbytpn mengatakan...

"ADA YANG TAHU GAK KUNCI SURGA ITU AP?"
&
adakah ayat dan ayat brpa, yang menyebutkan bahwa isa almasih berkata:
"AKU ADALAH ALLAH ATAU AKU ANAK ALLAH. MAKA SEMBAHLAH AKU"

santi mengatakan...

Salam sejahtera semuanya..

Wah di artikel Nabi Isa ini banyak sekali ya yang berkomentar.. sangat seru saya lihat..

Salam kepada bapak Simon, anda begitu teguh pada keyakinan anda. Saya juga sama dengan anda, meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat.

Saya hanya mengerti bahasa kasih, mencoba sebisa saya mengikuti ajaran Yesus untuk berbuat kasih kepada sesama.

Hidup hanya sekali mengapa kita tidak berbuat yang pantas, walaupun ada mereka yang tidak mengenal Tuhan namun dalam kehidupannya selalu mencerminkan cinta kasih kepada sesamanya tetap akan masuk Neraka? apakah tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bisa masuk Surga walau tidak mengenal Tuhan?

Ketika nanti akhir jaman telah tiba, hanya satu yang akan dipertanyakan? apa yang telah kamu perbuat kepada sesamamu? apa upahmu untuk bisa masuk Surga?

Kamu beragama apapun, mayoritas karena kamu lahir dari orang tua yang sudah beragama. kita lahir di negara yang mengakui perbedaan suku, ras, dan agama. Maka inilah kita, hargai dan syukuri.

Maka semasa kita masih bernafas, berilah cinta, kasih, dan damai dalam hidup mu dan juga ke sekitar kita.

Salam damai dari Bali.

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Santi, Kitab Suci Alkitab mengatakan, kita harus selamatkan dahulu. Barulah cinta kasih. Sebab cinta kasih tidak menyelamatkan, walaupun penyelamatan itu sendiri adalah kasih Allah kepada orang percaya bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk mengampuni dosanya.


Jadi harus beriman dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda percaya? Terserah Anda. Tidak ada paksaan. Kan resikonya Anda sendiri yang tanggung.


Untuk robbytpn bertanya, "ADA YANG TAHU GAK KUNCI SURGA ITU APA?" & adakah ayat dan ayat brpa, yang menyebutkan bahwa isa almasih berkata: "AKU ADALAH ALLAH ATAU AKU ANAK ALLAH. MAKA SEMBAHLAH AKU."
Kalau yang robbytpn maksud dengan, "Isa Almasih." adalah Tuhan Yesus Kristus, maka saya katakan Ia tidak pernah mengaku bahwa Ia adalah Allah. Yang mengakui Yesus Kristus adalah Allah adalah Nubuatan Tentang Karya, Hidup, DiriNya, dan para pengikutNya yang dicatat dalam Alkitab, termasuk saya mengakui an percaya Yesus Kristus adalah Allah dan karena itu adalah Juruselamat. Amin. robbytpn mau mengakui atau tidak terserah robbytpn. Itu hak robbytpn Semua Nubuatan tentang Mesias dalam Kitab Suci Alkitab, genap dan terpenuhi dalam Diri Yesus Kristus. Dan Mesias dalam Alkitab adalah Allah. Maka pengikutNya menganggap Yesus Kristus adalah penguasa alam semesta. robbytpn Percaya? Boleh. Tetapi hati-hati larangan dari pihak ketiga pasti akan MARAH.


JADI KUNCI SURGA YANG robbytpn TANYAKAN ADALAH TUHAN YESUS KRISTUS. Terbukti sudah 2000 tahun lebih dihina orang tetapi pengikutNya dan orang yang PERCAYA kepadaNya sudah mencapai 2,2 milyar jiwa.

robbytpn mengatakan...

okelah klo begitu, bahwa yesus yg mngaku Allah, ad di ayat berapa di dalam al-kitab klo yesus mngaku Allah dan menyuruh utk dsembah?

robbytpn mengatakan...

okelah klo begitu, bahwa yesus yg mngaku Allah, ad di ayat berapa di dalam al-kitab klo yesus mngaku Allah dan menyuruh utk dsembah?

robbytpn mengatakan...

(3:49)

Anonim mengatakan...

Selain di kitab suci, Yesus/Nabi Isa juga tercatat dalam sejarah.

Untuk melihat bagaimana sejarah mencatat dengan buram serta kitab suci membuatnya berkilau, bisa baca di tulisan berikut:

Yesus. Yang Buram, Yang Berkilau

hendro kusumo mengatakan...

nabi isa itu betul seorang nabi..tetapi bukan tuhan yang disembah..kembalilah kepada alqur'an dan hadits.sungguh merekalah yang beruntung

hendro kusumo mengatakan...

Bismillah..allahumma shalli ala muhammad waala ali muhammad kamma shalaita ala ibrohim waala ali ibrohim wabarik ala muhammad waala ali muhammad kama barokta ala ibrohim waala ali ibrohim fil alamina innaka hami dummajid "katakan tuhan itu satu(Allah.swt), tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan" jadi kalaupun ada yang mengatakan tuhan itu ada tiga(kemudian berwujud menjadi satu)bapa,anak dan roh sunguh dia berada dalam kesesatan yang nyata..dan nerakalah tempat kembalinya...beruntunglah orang yang beriman kepada allah dan rosulullah saw..serta hari akhir..syurgalah yang dibawahnya mengalir sungai2 yang bisa dinikmati dan disanalah sebaik-baiknya tempat.wassalam

robbytpn mengatakan...

gmn bpk simon, msih buka2 Al-kitab'y?
G bkalan ad kan.
cba bpk simon bli Al-quran deh klo bsa plus terjmahan'y...
Dstu ad bbrp ayat yg mnyebutkan isa almasih mnyuruh umat'y mnyembah Allah trmsuk dia jg mnyembah Allah,,,

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

robbytpn, memang saya selalu beribadah dan menyembah Allah, tetapi saya menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat saya. Dan saya pikir banyak orang demikian, cuma tidak diumumkan sebab takut dikucilkan dari komunitasnya, hehehehe

Flash mengatakan...

SENANG BISA MENGIKUTI TOPIK INI

Perkenankan saya untuk bertanya.

Dengan dasar pembuktian apa
sehingga.....
"Anda penganut Kristen atau Islam "
menyatakan isi Kitab atau isi Al-Quran itu Asli alias Bukan Hasil Rekayasa? (Khususnya Ttg Yesus Kristus di Kristen dan Nabi ISA AS di Islam)

Flash mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Flash mengatakan...

Dan Mohon Maaf,

Dari Komentar2 di atas,
Terkesan ada beberapa yg hanya
ingin menang atau takut dipojok.
pada bahasan yg ginian kan
bagus buat informasi n akan lebih bagus lagi kalau masing mencari kebenaran dari isi kitab suci itu..
dan tidak salin menjatuhkan. hehe....

""Bagaimana kalau apa yang anda yakin
sekarang ini ternyata salah...
bukankah sesat pula anda..."
hehe....

mimovirgo mengatakan...

3 in 1 berarti tidak esa / 1 (kagak asli...) semua akan mendapat jawabannya di hari kemudian...

Peace mengatakan...

Cuma Kepikiran aja ni...
kalau salah Mohon maaf ya.........

Bagaimana dengan ilustrasi ini:
Romeo adalah anak dari Beny
Romeo adalah ayah dari Mika
Romeo adalah suami dari July
Kalau yg ilustrasi yang begini
kira2 bisa terima tidak untuk status
3 in 1 yang mana:
1. Romeo adalah Seorang Anak,
2. Romeo adalah Seorang Bapak, dan
3. Romeo adalah Seorang Suami

Hehe....

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Peace, tetapi tidak bisa menggambarkan Trinitas Allah tetapi cukuplah bagi manusia untuk membayangkan. Mengapa? Sebab Kitab Suci Alkitab mengatakan Yesus Kristus adalah Allah (misal Yohanes 1:1-18, dan banyak lagi nas), dan Roh Kudus adalah juga Allah (banyak lagi nas menyatakan itu, baik langsung maupun langsung). Trinitas pertama di mulai dalam Kitab Kejadian mengatakan, "Marilah Kita menciptakan ...." dan terus dalam Kitab Perjanjian Baru. Itulah sebabnya, saya mengatakan, jika saya bisa memahami,jika itu logika maka saya tidak akan menyembahNya sebagai ALLAH. Thanks Peace

kikie alexander mengatakan...

Maaf sebelumnya ini copy paste, tapi menurut saya cukup buat pencerahan dari umat Nasrani

PENOLAKAN KEMATIAN ISA ALMASIH Umumnya orang Islam menyangkal bahwa Yesus (Isa) tidak dibunuh dan tidak disalib, yang didasarkan pernyataan Qur'an:
"Wa qoulihim innaa qotalnaal masiikha usabna maryama rosuu lallahi wamaa qotaluhuu wa maa sholabuuhu walaakin syubbiha lahum, wa innalladzii nakhtala fuu fiihi syakin minhu maa lahum bihu min ilmin illathtiba adhdhonni, wa maa qotaluuhu yaqiinaa"
"Dan karena ucapan mereka: Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka mereka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa" (Qs. An Nissa 4:157)

Kesimpulan nats ayat itu adalah menyatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan disalibkan melainkan orang lain yang diserupakan dengan Isa. Sehingga umumnya orang Islam mengatakan bahwa Isa tidak mati disalib, yang mati itu bukan Isa melainkan orang lain yang diserupakan Isa. Namun demikian ada sebagian orang Islam yang mengaku bahwa Isa benar disalib, tetapi tidak mati di atas salib yaitu Islam aliran Ahmaddiyah.

kikie alexander mengatakan...

Marilah kita sekarang kaji dan hayati kembali ayat-ayat itu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, harus saudara sadari benar-benar bahwa kedua kitab saling bertentangan didalam memberi keterangan. Suatu kasus kejadian kematian seseorang yang bernama Yesus (Isa), Alkitab mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati yang disertai dengan bukti dan saksi.

"Kepada mereka Ia menunjukkan diri-Nya setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan."
Kisah Rasul 1:3

"Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman"
Lukas 1:2

Sedangkan Al Qur'an yang turun belakangan memberikan laporan yang berbeda bahwa sebenarnya Isa tidak mati, yang mati orang lain dan Isa langsung diangkat Allah SWT (Qs. 4:158). Pertanyaannya mana yang lebih benar di antara pernyataan kedua kitab itu yang memberi laporang kejadian saling bertentangan? Mungkinkah kedua kitab itu bersumber dari Tuhan yang sama, tapi isi alur ceritanya sering terjadi perbedaan? Masa ada Tuhan yang pikun alias pelupa selalu memberi cerita yang berbeda dalam satu kejadian, kemarin ngomong 'ya', sekarang ngomong 'tidak'. Kalau Tuhan seperti itu, bisa jadi kacau dan rusak tatanan ciptaan-Nya ini!?

kikie alexander mengatakan...

Marilah sekarang mengkaji dan meneliti ayat-ayat Al Qur'an itu sendiri. Coba saudara buka Qs. Maryam 19:33 :
"Wassalaamu 'alayya yauma wulidttu wayauma amuutu wayauma ub'atsu khayyaa."
"Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".
Qs. 19:33

Kesimpulan kronologis ayat diatas, pertama dilahirkan (hidup); kedua meninggal (mati); ketiga bangkit (keluar dari kubur) dan keempat hidup kembali. Realita kenyataan artinya yang hidup kembali setelah mengalami kematian itu bukan setan, bukan siluman dan bukan tipuan melainkan benar-benar Yesus (Isa). Jadi yang jelas urutannya: Lahir - Meninggal - Bangkit - Hidup kembali, awas!!! Jangan dibolak-balik urutannya, kalau saudara bolak-balik, itu namanya tidak sopan!

Sekarang kita buka lagi Qs. Ali Imran 3:55. Kita ambil pointnya saja: "... Hai Isa sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku,...". Kesimpulannya Allah akan menyampaikan ajal (kematian) Isa dan Allah akan mengangkat Isa kepada-Nya. Jadi disini juga sangat jelas urutan-urutannya: Mati - Diangkat, dengan kata lain mati dulu baru diangkat. Awas!!! Jangan dibolak-balik, nanti kuwalat! Coba sekarang hubungkan kembali dengan Qs 4:157-158.

Disana jelas Isa dikatakan tidak mati melainkan langsung diangkat. Inilah anggapan umum orang Islam bahwa Isa itu tidak mati melainkan diangkat Allah, Isa akan mati setelah mendekati hari kiamat nanti. Pernyataan itu tertulis dalam Al Qur'an atau tidak, kalau tidak awas...! Jangan mengada-ada, nanti kena hukum bid'ah. Kembali kita melihat pernyataan ayat-ayat Al Qur'an tadi:

1. Allah menyampaikan bahwa Isa akan mati lantas diangkat (Qs. 3:55)
2. Al Qur'an menyatakan Isa itu lahir - meninggal - bangkit - dan hidup kembali (Qs. 19:33)
3. Al Qur'an mengatakan Isa tidak mati, tetapi diangkat Allah (Qs. 4:157-158)

kikie alexander mengatakan...

Coba sekarang renungkan dengan nalar yang wajar di sisi lain Allah mengatakan mati baru diangkat tapi di sisi lain mengatakan tidak mati tapi diangkat. Mana yang benar diantara kedua salah satu pernyataan itu? Yang benar mati atau tidak mati, pilih salah satu! Al Qur'an itu kan turun belakangan kenapa laporannya bertentangan? Siapakah saksi hidup Al Qur'an pada saat kejadian peristiwa itu?

Al Qur'an mengatakan yang dibunuh, disalib mati itu bukan Isa melainkan orang lain yang diserupakan Allah. Pertanyaannya, siapakah nama orang yang dibunuh dan disalib itu? Apakah kesalahan orang itu sehingga dijadikan tumbal (pengganti) kematian Isa di kayu salib? Bukankah itu namanya Allah tidak adil, orang yang tidak salah apa-apa malah dibunuh, disalib? Mengapa Allah pakai segala macam tipu-tipuan, kalau yang mati itu bukan sesungguhnya Isa melainkan orang lain? Apakah Allah ini takut dengan orang sehingga tidak berani terang-terangan? Allah melarang orang untuk tidak ragu-ragu dan bimbang, tapi secara langsung Allah malah membuat keraguan dan kebimbangan, karena yang mati sebenarnya disalib itu tidak dijelaskan namanya, berasal dari keluarga siapa dan dari daerah mana?

Al Qur'an mengatakan bahwa mereka semua tidak mempunyai keyakinan bahwa orang yang mereka bunuh itu Isa, darimana laporan Al Qur'an itu diperoleh? Sebab semuanya telah meyakini dengan pasti bahwa yang dibunuh itu memang benar Yesus (Isa). Siapa sebenarnya yang dikatakan Al Qur'an ragu-ragu dan tidak yakin itu? Padahal yang bersangkutan yaitu Yesus sendiri menunjukkan bukti secara langsung bahwa dirinya memang mati dan diri-Nya hidup kembali.

"Tetapi Tomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka, ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri ditengah-tengah mereka dan berkata: "Damai sejahtera bagi kamu!" Kemudian Ia berkata kepada Tomas: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Yohanes 20:24-27

"Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: "Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut."
Wahyu 1:17-18

kikie alexander mengatakan...

Aneh sekali kalau pihak orang lain menceritakan kejadian yang lain. Coba renungkan dengan pikiran yang terang. Setelah bangkit yang bersangkutan sendiri mengakui bahwa diri-Nya memang mati, keluarga-Nya yaitu orang tua-Nya (Maria) melihat dengan mata kepalanya sendiri secara jelas yang mati disalib itu adalah Anaknya sendiri. Saudara-saudara-Nya juga mengakui, sahabat-sahabat-Nya juga mengetahui serta lawan-lawan-Nya juga mengatakan kematian tanpa ada keragu-raguan sedikitpun. Jelasnya tidak ada yang salah paham dan ragu-ragu dalam peristiwa penyaliban dan pembunuhan Yesus itu baik dari pihak kawan maupun pihak lawan, kecuali Al Qur'an. Sebab Al Qur'an yang muncul ratusan tahun kemudian menceritakan yang berlainan. Siapakah yang sebenarnya bercerita dibalik ayat Al Qur'an itu, sehingga timbul simpang-siur dan banyak kekeliruan.

Contoh kasus kejadian sebenarnya:
Para pahlawan revolusi RI telah dibunuh dengan kejam dan sadis oleh para penghianat dan dikubur bersama-sama di dalam satu lubang di sumur tua yang dikenal dengan nama Lubang Buaya. Istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangga sangat amat tersayat-sayat hati dan perasaannya melihat persis peristiwa kejadian itu berlangsung, tapi tiba-tiba sekarang ada orang Amerika bernama Bush yang tidak tahu menahu tentang peristiwa kejadian itu berkoar-koar dengan cerita yang berbeda dan sangat berlainan. Bagaimana perasaan mereka semua yang telah mengalami dan melihat sendiri peristiwa itu terjadi, tapi diceritakan orang lain yang berlainan? Dari ilustrasi ini saja pasti saudara sudah bisa menangkap gambarannya dengan jelas. Jadi kesimpulan Qs. 4:157 itu tidak jelas bahkan bertentangan dengan Qs. 3:55 dan Qs. 19:33. Dan orang Islam sendiripun juga saling bertentangan didalam menyikapi Qs. 4:157 itu. Seperti Islam aliran Ahmadiyah mengakui bahwa Isa itu disalib, tapi umumnya Islam yang lain menolak. Dengan demikian Islam sendiri saling bertentangan, tidak ada kefahaman, malah berbantahan. Hal ini memang sudah dinubuatkan Tuhan sendiri melalui hamba-Nya yang setia dan taat yaitu Simeon.

"Sesungguhnya Anak ini (Yesus) ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda-tanda yang menimbulkan perbantahan."
Lukas 2:34

Haleluyah, tergenapi melalui golongan lain.
Diposkan oleh Anthony di 11:18
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

kikie alexander mengatakan...

PENOLAKAN DOGMA TRINITAS/TRITUNGGAL KUDUS

Seluruh umat Islam pasti dengan jelas menolak dogma TRITUNGGAL atau TRINITAS. Karena kesalahpahaman didalam menyikapi dan menilai iman orang Kristen yang dilandasi dengan dasar pernyataan Al Qur'an:

"Laqod kafarol ladziina qooluu innallaha tsaalitsu tsalaatsa"
"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga". (Qs. Al Maaidah 5:73)

"Wa idz qaalallaahu yaa 'iisabna maryama aanta qultu linnasit takhidzuunii wa ummiya ilaa haini minduunilaahi, qoala subkhaanaka maa yakuunu lii an quula maa laisa lii bikhaq".
"Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia; Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?" Isa menjawab: Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku". (Qs. 5:116)

Berangkat dari dua nats itulah orang Islam mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu tiga yang dikenal dengan istilah TRINITAS/TRITUNGGAL. Dimana orang Islam menilai bahwa Tuhannya orang Kristen itu berjumlah tiga. Yang didasarkan atas pernyataan Qs. 5:73, Qs. 5:116 dan Qs. 4:171. Dimana kalau saudara teliti dan hayati dengan hati-hati ayat-ayat itu menyoroti 3 wujud pribadi yaitu: Maria, Isa dan Allah, dengan demikian Allah adalah salah satu dari yang ketiga. Padahal iman Kristen yang Alkitabiah bukanlah yang demikian yang disebut dogma TRINITAS/TRITUNGGAL KUDUS , melainkan menjabarkan bagaimana keberadaannya (existensi) Tuhan itu? Yaitu Mencipta, Berfirman, dan Memelihara atau Membimbing.
(existensi) Tuhan itu/Allah itu.

Orang Kristen percaya: Tuhan Mencipta disebut dengan panggilan BAPA.
Orang Islam menyebut dengan istilah AL KHOLIQ.

Orang Kristen percaya Firman Allah itu telah menjadi manusia yaitu Yesus.
Orang Islam percaya firman Allah yang menjadi tulisan dan dibukukannya itu disebut Al Qur'an
Dengan kata lain Firman Allah yang berbentuk tulisan dan dibukukan itulah disebut Al Qur'an. Tidak ada paksaan atau terserah mau pilih yang jadi buku atau yang jadi manusia.

Allah memelihara atau membimbing oleh orang Kristen disebut Roh Kudus.
Dimana Allah atau Tuhan itu wujud-Nya Roh (Yohanes 4:24; 2 Korintus 3:17).
Orang Islam biasanya mempergunakan dengan istilah Taufik dan Hidayah.

Rohnya Tuhan yang berdiam di dalam diri manusia untuk memelihara, memimpin dan membimbing manusia supaya mentaati segala perintah-Nya itulah yang disebut ROH KUDUS. Dengan demikian yang disebut TRINITAS/TRITUNGGAL KUDUS bukan berbicara jumlahnya Allah melainkan keberadaanNya Tuhan itu.

Dalam pernyataan Qs. 5:73 dan Qs 5:116 itu menyoroti dan mengkritik paham sesat aliran MARIAMIS yang mempergunakan istilah Dogma TRINITAS/TRITUNGGAL KUDUS memasukkan oknum MARYAM (Maria) sebagai salah satu wujud Allah yaitu Maria, Yesus dan Allah dengan demikian Allah adalah salah satu dari yang tiga. Coba renungkan dan hayati kembali Qs. 5:73 dan Qs. 5:116. Di samping itu Al Qur'an juga mengkritik aliran PAGANISME (penyembah beberapa berhala) di antara nama berhala itu adalah Al lata, Al uzza dan Manah sebagai Allah dan Anak Allah (baca Qs. An Najm. 53:19-21).

Dalam pernyataan Qs. 5:73 dan Qs. 5:116 itu tidak kena mengena serta meleset jauh dari pandangan iman orang Kristen dengan mempergunakan dogma TRINITAS/TRITUNGGAL KUDUS . Karena dogma TRINITAS/TRITUNGGAL KUDUS menyatakan keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta, Berfirman dan Memelihara, orang Islam juga percaya bahwa Tuhan itu Pencipta, Tuhan itu berfirman, dan Tuhan itu memelihara.
Diposkan oleh Anthony di 13:25

kikie alexander mengatakan...

Ini adalah sebagian daripada contoh percakapan diatas, untuk lebih jelasnya silahkan buka bacaan di blog Islam bertanya Kristen menjawab......percuma kita berdebat dalam perbedaan, tidak mungkin ada kecocokan ibarat air dan minyak tak akan pernah
menyatu karena pada dasarnya pondasi pemahaman dari awal sudah berbeda....tapi saya yakin pada hakekatnya agama adalah
salah satu jalan untuk manusia menjadi lebih baik dengan aturan-aturan yg ada dan tentunya pula iman, pengetahuan manusia pula
yg menuntun kita untuk percaya hanya kepada Allah Yang Maha Esa. Amin

Asep Lukman mengatakan...

Jadi kalau kikie hanya copas coba katakan pada Anthony, apakah arti dari tulisan itu anthony mungkin termasuk kamu juga kikie: 1. yakin bahwa Isa as. yang kamu fitnah dengan sebutan yesus itu anak allah? 2. Coba dalam kitab yang kamu ketahui dimana atau kapan Isa as. yang kamu fitnah dengan sebutan yesus itu menyatakan dirinya adalah tuhan/allah? 3. Ini tentang injil versi yang kamu maksud benar, jelaskan bagaimana munculnya al-kitab (injil) diterima Isa as. yang kamu fitnah dengan sebutan yesus hingga al-kitab itu jadi buku seperti sekarang ini. Terima kasih semoga jawabannya bisa mencerahkan dan bisa diterima akal sehat.

percy pang mengatakan...

hallo umat2 yg beriman ,.Nabi isa itu tidak wafat.. Melainkan di angkat oleh Allah naik ke langit yg ke 7.
Dan yg disalip itu bukan Nabi isa,, atas kehendak Allah,, melainkan seseorang yg di ubah wajahnya menjadi sangat mirip seperti Nabi Isa..saya mw bertanya :sapa nama org yg di ubah wajahnya menjadi mirip isa ?Apakah kesalahan orang itu sehingga dijadikan tumbal (pengganti) kematian Isa di kayu salib? Bukankah itu namanya Allah tidak adil, orang yang tidak salah apa-apa malah dibunuh, disalib? Mengapa Allah pakai segala macam tipu-tipuan, kalau yang mati itu bukan sesungguhnya Isa melainkan orang lain? Apakah Allah takut dengan orang sehingga tidak berani terang-terangan? Allah melarang orang untuk tidak ragu-ragu dan bimbang, tapi secara langsung Allah malah membuat keraguan dan kebimbangan, maaf bila ada salah2 kata ,. tapi saya cuman bilang qt sebagai manusia harus kritis dlam menangapi suatu mlsah.

mengenai alkitab skrng sudah tidak asli lg : menurut kepercayaan umat islam sebelum al quran turun ada 3 kitab taurat(musa)zubur(daud)injil(Isa) Pertanyaannya yang salah itu yang mengutus atau yang diutus? Kalau memang demikian adanya tentunya yang mengutus yang dipersalahkan, karena yang mengutus itu adalah Tuhan Yang Maha Tahu, kenapa yang diutus itu tidak bisa mempertanggungjawabkan, tetapi tetap diutus? Perlu diketahui bahwa Yesus (Isa) pada masa hidupnya dibumi tidak pernah menerima sebuah kitab, yang bernama kitab Injil. Justru kitab Injil itu pada dasarnya yang mencatat kehidupan pelayanan Yesus di muka bumi serta mencatat kematian, kebangkitan dan terangkat-Nya kembali ke Surga.

"Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu..."
(Qs. Yunus 10:94

logikanya yah ?harusnya allah melarang muhammad untuk bertanya kepada orang2 yang membaca kitab terdahulu karna sudah di rubah ., ini koq malah allah menyuruh muhammad untuk bertanya kepada org2 yg telah mebaca kitab2 terdahulu ?

ada yang bertanya ,. isa dan adam sama ,. malahan adam lebih hbt krn dia tidak punya ibu maupun bapak ,sedangkan isa hanya tidak memiliki bapak .,? tetapi ada yang harus anda ketahui ,.Adam diciptakan dari Tanah ,. sedangkan isa Dilahirkan dari roh Allah? betul ???


http://jalan-yang-lurus.blogspot.com/

nie blog yang bgs ., saya dapet pencerahan dari situ ,. haha ,. salm damai semuat umat Allah .Rock N roLL ., and peace .

percy pang mengatakan...

jika injil dapat di rubah maka murka lah Allah ,. krn injil adalah firman Allah . Kalimat-kalimat Allah tidak mungkin dapat dirubah oleh siapapun (Qs 6:34). jika injil dirubah apakah Allah tidak akan berbuat sesuatu ? sangat lah mungkin Allah akan murka , murka yang sangat begitu hebatnya ,. sampai2 tidak ada yang slmt di dunia maupun d akhirat .coba anda renungkan baik2 ,. jika injil dirubah kenapa alQuran menulis Dalam Injil ada petunjuk dan terang (Qs 5:43-46; Qs 5:68), juga berkah yang yang dapat menjawab keraguan dan pertanyaan Muhammad (Qs 10:94; Qs 16:43-44)?

Kang Jamal mengatakan...

101 bukti yesus bukan tuhan http://siapayesus.co.cc

hamba Allah mengatakan...

assalamualaikum warohmatullohi wa barokatuh...
untuk semua..saya seorang muslim,saya mahasiswa yang sekiranya ilmu agama saya masih kurang, tapi saya akan berusaha terus menerus. tak perlu kita berdebat seperti ini. untuk yang beragama islam,ingat Q.S. Al-Kafirun dan pahami maknanya,yang intinya bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Dasar agama aja udah beda kan?
sedikit saya berkomentar,bukannya sok menggurui tapi bagi umat islam inilah pedomannya : Tiada Tuhan selan Allah. Maknai Q.S.Al-ikhlas. ini menceritakan ke-ESA-an Allah SWT. Allah punya 20 sifat yang TIDAK MUNGKIN disamai dengan mahluk lain. dan punya 99 nama yang menegaskan ke-MAHA-an Allah SWT. Saya yakin jika mau mengkaji dalam pelajaran tauhid,,saya yakin keimanan kita semakin kuat ! (yang penasaran silakan mencari)
Tentang wahyu atau firman dijelaskan dalam islam malaikat jibril adalah penyampai wahyu. Ingat kan pelajaran SD tentang malaikat yang wajib diketahui dan tugasnya, ada yang menyampaikan wahyu, membagi rizki,pencatat amal baik dan buruk,pencabut nyawa,penanya dialam kubur,enjaga neraka dan surga dll.!
(yang penasaran silakan mencari)
untuk iman kepada kitab Allah,kita wajib meyakini adanya kitab zabur,taurat,injil,dan Al-Qur'an. Disini Al-Qur'an sebagai pelengkap kitab sebelumnya. Al-Qur'an menjelaskan tentang apapun untuk menuntun di dunia dan akhirat. bagi yang pengen tau aja, tentang teori bumi mengitari matahari itu ADA DALAM AL-QUR'AN. pada zaman Nabi Muhammad hal ini sudah ada (Nabi Muhammad hidup beratus ratus tahun lebih dulu daripada Galileo dan Copernicus)! lha kok pada masa Galileo dan Copernicus yang berpendapat bumi mengitari matahari, mereka malah ditolak oleh orang gereja. orang gereja beranggapan kalo matahari yang mengitari bumi. Galileo dan Copernicus,meninggal dengan sia-sia,meninggal dgantung kalo gak salah. Tapi sekarang apa faktanya? SEMUA MANUSIA PERCAYA JUGA AKHIRNYA KALO BUMI MENGITARI MATAHARI,inilah bukti Al-Qur'an yang merupakan firman Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat jbril. Dan sumber ilmu,hukum,peraturan,untuk dunia dan akhirat jelas dikaji dalam Al-Qur'an. Sudah tak ada keraguan dalam islam.
Saat ini saya adalah mahasiswa fisika,dan tentang astronomi,ilmu fisika modern sebenarnya dalam Al-Qur'an SUDAH ADA ! kayak ilmu einstein yg njelasin relativitas,yan merujuk ke "mesin waktu",sudah terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dgn malaikat jibril pergi ke langt 7 hanya dgn waktu semalam.(Isra' Mi'raj,(yang penasaran silakan mencari) saya yakin jika masan itu Einstein membaca Al-Qur'an dan maknanya,saya yakn einstein akan memeluk islam,karena teori yang a cetuskan,jelas terdapat dalam Al-Qur'an ! Untuk yg menyinggung ttg Al-Qur'an dan bahasanya. Al-Qur'an itu berbahasa arab.Kelak kita di akhirat akan menggunakan bahasa arab. sbg umat islam selain membaca kita WAJIB mengetahui makna dari Al-Qur'an.
Untuk pak Simon Mangande yang menyinggung FPI. Kenapa bapak dengan mudah memandang "keburukan" yang mengatas namakan islam. Bahasa arab adalah bahasa yang kompleks. salah mbaca udah beda arti (terdapat ilmu dalam pembelajaran bahasa arab,nahwu,sharaf,tajwid,yang penasaran silakan mencari) islam TAK PERNAH MENGAJARKAN KEKERASAN DAN TERORISME,mereka salah menafsirkan Al-Qur'an dan pemahaman yang salah saja. itu pendapat saya. JANGAN LIHAT SESUATU DARI HAL BURUK NYA !
Al-Qur'an itu istmewa. memang sangat tebal dan seolah dihafal aja tak mungkin. Tapi apa faktanya?? "hafidz" ini sebutan utk orang yang BISA MENGHAFAL AL-QUR'AN,DENGAN BAIK DAN BENAR. secara tak langsung inilah suatu bukti mu'jizat dari Al-Qur'an utk umatnya.
sekian dulu aja, tak perlu kiata berdebat,kalo ada petanyaan akan sayajawab jika saya mampu,karna ilmu agama sya masih sedikt. wassalamualiakum warohmatullohi wabarokatuh.

Belgeduwelbeh Totongsot mengatakan...

Mengutip dan menggabungkan dua komentar netral yang bagus di atas.

Meskipun injil tetap menjadi misteri Tuhan yang membingungkan dan al-quran adalah sebuah kesempurnaan, pada hakikatnya kembali pada jalan yang kita pilih untuk menuju surga.

Prinsip saya, lebih baik mencoba memahami misteri kenapa ngga boleh ini atau ngga boleh itu daripada berjalan lurus di jalan kesempurnaan tetapi buta akan keadaan sekitar.


Kalau anda yakin tabungan amal anda cukup untuk menjamin biaya masuk surga ya silakan tetap berpijak di Islam. kalau sedikit aja keraguan, maka harus pikir2 lagi karena menurut saya urusan surga neraka tidak boleh ada keraguan sedikit pun.


Membandingkan dua hal yang berbeda dari segi konkrit (tertulis) dan abstrak (pemahaman pribadi) adalah sebuah usaha mustahil.

Lebih baik menonton berita membandingkan dari hal nyata di sekitar kita, sebab perbuatan datang dari pemikiran.

Contohnya dari yang Islam adalah FPI dan terorisme. Mau menyangkal atau tidak mereka orang yang dididik dengan ajaran Islam.

Lalu contoh dari yang Kristen di Indonesia silakan cari sendiri dan silakan kritik, karena anda tidak akan pernah diancam mati karena menghina kristen. Beda sekali kebalikannya ya

Kosasih mengatakan...

Yg jelas isa itu manusia biasa utusan Allah, Nabi isa itu butuh makan, tidur, buang air besar dan kecil.
Apakah Tuhan melakukan semua itu??

Anonim mengatakan...

pelajarilah sejarah.
Manusia bukan tuhan yang tidak pernah salah. Nabi juga manusia karena tidak ada nabi yang tidak pernah berbuat salah. Nabi terbebas dari dosa karena tidak pernah lupa tuhannya.
Pelajarilah semua apa yang anda lihat, dengar, dan rasakan.
Apa itu ALLAH, kata ALLAH dalam bahasa apa, bagaimana lafal menyebutnya.
Yesus itu siapa, dari bahasa apa, kenapa disebut yesus, manusia atau tuhan yang menyebut kata 'yesus', lahir dimana, berbahasa apa, siapakah yang menafsirkan yesus sebagai tuhan, yesus sendiri atau umatnya.
Alkitab itu apa, berbahasa apa, kenapa disebut alkitab, kenapa ada alkitab alkitab yang isinya berbeda.
Kenapa ada kristen, katolik, kenapa bukan nasroni.

Bacalah semua yang ada di dunia.

eyang Modo mengatakan...

Kpd,, Bpk. SIMON MANGANDE,,,

Saya sangat terkesan dengan penjelasan Bapak,,,bolehkah saya belajar tentang Agama Kristen dengan Bapak?...

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

<a target="_blank" href="http://www.blogger.com/profile/08476338468429523146>eyang Modo<a/>, tentu saja boleh, tetapi harus lebih sabar menunggu jawaban sebab banyak yang saya layani, kirim ke simon.mangande@gmail.com>

saya juga tertarik menjawab <a target="_blank" href="http://www.blogger.com/profile/04565885991636136706>Randa Kempling<a/>. Ada dua jenis dosa:
1. Dosa yang diperhitungkan dari Adam.
2. Dosa perbuatan sendiri.

Dosa jenis pertama itu dimiliki semua orang. Dan untuk dosa inilah Yesus datang menjadi korban untuk menggantikan Anda dan saya turun ke alam maut (neraka). Dan Yesus mengalahkan maut itu.

Ya betul anda setelah percaya seyakin-yakinnya kepada Yesus maka dosa Anda diampuni. Dosa mana? Yaitu dosa jenis pertama di atas, yaitu dosa yang akan menyebabkan Anda akan masuk neraka atau terpisah dari Allah selamanya. Yaitu dosa yang diperhitungkan dari Adam, diampuni dengan kematian dan kemenangan Yesus atas maut.

bagaimana jika berbuat dosa lagi atau dengan dosa perbuatan Anda sendiri? Tetap dihukum. Enak saja. Tetapi hukumannya bukan hukuman neraka lagi, tetapi hukuman di dunia, yaitu hukuman penderiataan.

biasanya orang menyebut penderitaan sebagai semua adalah ujian atu cobaan dari Allah. itu salah besar.

Allah itu makatahu artinya Allah tahu segala hal sebelum terjadi Allah tahu masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang

kalau dosen menguji mahasiswa, itu karena dosen TIDAK TAHU mahasiswa itu akan lulus atau benarkah ia sudah belajar.

Tetapi Allah kan sudah tahu Anda itu pasti akan lulus atau benar rajin belajar lalu kalau Allah sudah tahu maka tidak perlu lagi ujian, kan.

jadi, hal yang selama ini dipahami orang sebagai ujian adalah penderitaan = hukuman.

Tentu saja Allah menghukum dosa dengan berbagai penderitaan.
Tetapi untuk menghibur keluarga atau korban itu sendiri, maka kita sebut saja bahwa penderitaan itu adalah UJIAN dari Allah. Tetapi menurut saya, cara ini menghina Allah, sebab itu berarti menghina Allah sebagai TIDAK MAHATAHU.

Lalu seharus kita berkata apa?
Kalau dikatakan penyakit atau penderitaan korban adalah akibat DOSAnya, maka ia akan MALU,
sebab orang akan menyelidiki kemungkinan DOSA yang sudah dilakukan si korban sehingga dihukum Allah dengan penyakit atau penderitaan. Wah itu bernama MEMPERMALUKAN si penderita.

Adakah orang yang tanpa dosa?
akh, menurut Alkitab tidak ada yang tidak berdosa sebab berpikir saja sudah dosa. Misal Anda melihat seorang gadis cantik seksi
lalu Anda berkata wow cantik sekali. Ini belum dosa.
Sebab mengagumi ciptaan Allah, memuji Allah karena menciptakan gadis itu cantik sekali. Tetapi kalau Anda mengagumi lalu memikirkan cara agar suatu kali Anda bisa bersanggama dengan si cantik itu, maka ini yang dosa,
karena sudah berencana jahat, sebab tentu jika Anda menyatakan cinta kepadanya lalu menolak atau menggantung Anda - ya atau tidak - maka rencana awal Anda pasti muncul lagi dalam pikiran Anda.

dosa yang paling banyak adalah dosa berbohong
bohong putih atau bohong hitam tetap adalah dosa
bohong kecil atau bohong besar tetap adalah dosa

jadi banyak sekali dosa yang sangat gampang dilakukan sehingga wajar jika Allah menghajar kita dengan penyakit atau penderitaan.
karena itu, kita kalau berdoa selalu memohon AMPUNI SAYA TUHAN

jadi dosa jenis kedua di atas TETAP dihukum dengan penderitaan.
Tepapi dosa jenis kedua diampuni selamanya jika suda BERIMAN kepada YESUS KRISTUS,

Tetapi ada orang yang menderita karena diijinkan Allah dicobai setan, misalnya Ayub. Ayub menderita karena Allah menberi ijin kepada setan untuk menguji Ayub. Jadi bukan Allah yang mencobai Ayub. Baca baik-baik Kitab Ayub.

Ada juga orang yang menderita karena lewat penderitaannya Allah akan dimuliakan.

Jadi tidak semua penderitaan adalah hukuman akibat dosa. Maka jika Anda bedoa, selalulah minta dosa-dosa perbuatan Anda sendiri diampuni.

Dosa yang diperhitungkan dari Adam kan bukan dosa perbuatan Anda sendiri

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Wah cilaka, ada RALAT pada tulisan saya diatas,yang berbunyi,

"jadi dosa jenis kedua di atas TETAP dihukum dengan penderitaan.
Tepapi dosa jenis kedua diampuni selamanya jika suda BERIMAN kepada YESUS KRISTUS."

seharusnya berbunyi,

"jadi dosa jenis kedua di atas TETAP dihukum dengan penderitaan.
Tepapi dosa jenis pertama diampuni sekali saja untuk selamanya jika sudah BERIMAN kepada YESUS KRISTUS." Maaf ya

eyang Modo mengatakan...

terimakasih sebelumnya Bapak,,,

begini Bpk, terus terang saya ingin bertanya banyak hal tentang agama kristen ini(mungkin karena ketidak tahuan saya) oleh sebab itu sepertinya akan banyak pertanyaan (atau mungkin, kalau boleh dibilang semacam diskusi) yang membutuhkan kesabaran Bapak untuk menjawab/mengomentari pertanyaan2 saya,,,mudahan Bpk berkenan.

kita mulai saja Bpk,,,
(sebelumnya mhn maaf),,saya ingin bertanya "apakah menurut keyakinan Bpk, bahwa Kitab Injil itu suci?"

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo bertanya, "apakah menurut keyakinan Bpk, bahwa Kitab Injil itu suci?"
jelas saya yakin-seyakin yakinnya bahwa Alkitab termasuk di dalamnya Kitab Injil adalh Suci, sebab ditulis dengan inspirasi Roh Kudus. Wah membahas soal ini bisa ber-kitab2 - cukup panjang. Jadi itu singkatnya. Maaf. Cari bukunya di perputakaan atau toko buku ya.

eyang Modo mengatakan...

maaf Bpk,,saya bertanya demikian untuk memastikan bhw saya bertanya kpd org yg tepat,,baik keilmuan maupun maupun keyakinan agamanya..

apakah menurut Bapak kesucian pada Bijbel itu mempunyai arti bahwa Bijbel bersih dari kesalahan-kesalahan?

eyang Modo mengatakan...

untuk menggambarkan saya ambil permisalan spt ini.
Misalnya : Pada suatu saat ada orang mengabarkan kpd Bpk bahwa Si A sakit, sedangkan orang lain mengabarkan pula kpd Bpk bahwa si A tidak sakit. Menurut Bpk kedua berita/kabar itu benar semuanya atau salah semuanya, atau salah satunya saja yang benar?

misal yg lain : Ada orang berkata si A memiliki 3 orang saudara Kandung dan seorang lain mengatakan bahwa si A memiliki 7 orang saudara kandung. Apakah dua perkataan itu menurut Bpk benar semuanya atau salah semuanya, atau salah satu yang benar?

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo bertanya, "apakah menurut keyakinan Bpk, bahwa Kitab Injil itu suci?"
Jawab saya, "ya, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Alkitab yang termasuk di dalamnya Kitab Injil adalah suci, sebab ditulis dengan ilham Roh Kudus, dan karena itu Alkitab adalah Firman Allah.'

eyang Modo bertanya, "apakah menurut Bapak kesucian pada Bijbel itu mempunyai arti bahwa Bijbel bersih dari kesalahan-kesalahan?"

Jawab saya, "Karena Alkitab adalah Firman Allah, maka pasti bebas dari kesalahan, dan terbuka kepada semua kritik tinggi mana pun. Itu sudah terbukti sejak awal, sudah 2000an tahun dikritik, dan ditelaah, tetapi semakin banyak orang menerima Alkitab adalah Firman Allah. Sekarang sudah 2,2 orang menerima Alkitab adalah FIRMAN ALLAH.

eyang Modo bertanya, "Misalnya: Pada suatu saat ada orang mengabarkan kpd Bpk bahwa Si A sakit, sedangkan orang lain mengabarkan pula kpd Bpk bahwa si A tidak sakit. Menurut Bpk kedua berita/kabar itu benar semuanya atau salah semuanya, atau salah satunya saja yang benar?"

Jawab saya, jika tidak bisa lagi saya cek sendiri kebenarannya. Artinya si A sudah meninggal dunia dan peristiwanya ratusan tahun lalu sementara hanya dua buku berbeda memberitakan berbeda pula, MAKA SAYA LAKUKAN PENAFSIRAN dan PENELITIAN:

1. meneliti reputasai pelapor/penulis. Pasti reputasi kedua penulis berbeda, Misalnya mungkin suka memperkosa orang, berarti tulisannya saya tolak kebenarannya.

2. hubungan si A dengan penulis. Adakah motif-motif negatif.

3. meniliti motivasi penulis. Apa tujuan penulis. Adakah tujuan yang tidak baik di salah satu penulis?

4. kapan penulisan terjadi. Apakah ditulis saat si A sakit, sesudah si A sakit, atau saat si A sudah lama meninggal.

5. di mana tempat tinggal penulis, jauh dari tempat si A, atau dekat atau sangat dekat, atau jauh sekali. semua menentukan kualitas tulisannnya.

6. yang terutama, bagaimana kedekatan penulis dengan Allah.

7. banyak lagi pertimbangan

jadi, saya pertimbangkan semua jawaban pertanyaan di atas, bari saya menentukan pilih salah satu, tolak keduanya.
SALAM.

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

wah RALAT kalimat saya di atas, yang berbunyi, "Sekarang sudah 2,2 orang menerima Alkitab adalah FIRMAN ALLAH."

seharusnya
"Sekarang sudah 2,2 MILYAR orang menerima Alkitab adalah FIRMAN ALLAH."

eyang Modo mengatakan...

ya Bpk,,saya sepakat dg Bpk melakukan Penafsiran dan Penelitian. Meskipun pada intinya saya hy menanyakan term "Kalau ada 2 pernyataan yang saling bertentangan, bagaimana hukumnya? apakah kedua pernyataan itu benar semuanya, salah semuanya ataukah hanya salah satu yang salah dan hanya satu saja yang benar?".

tp baiklah,,,saya mengikuti alur berpikirnya Bpk saja. diatas Bapak mengatakan "MAKA SAYA LAKUKAN PENAFSIRAN DAN PENELITIAN".
nah setelah Bpk melakukan Penafsiran dan Penelitian, apa hasil yang Bpk temui?,,apakah kedua pernyataan itu benar semua, salah semuanya, atau hanya ada satu yang benar dan hanya ada satu yang salah..
Saya yakin Bpk akan sepakat kalau hanya ADA SATU YANG BENAR ATAU HANYA ADA SATU YANG SALAH.

Kita mungkin masih ingat salah satu teori Ilmu Logika, " Jika 2 pernyataan saling berhadapan secara KONTRADIKTORIS, maka HANYA SATU PERNYATAAN YANG BENAR. Sikap menghadapi dua pernyataan yg saling bertentangan adalah menerima pernyataan yang satu dan menolak pernyataan yang lain. Jikalau kita menerima sekaligus dua pernyataan yang saling bertentangan itu, maka sikap demikian bertentangan dengan akal yang sehat maupun pikiran yang logis."

Kita juga mungkin masih ingat teori Hasrat Filosofis dalam Ilmu Filsafat, yakni berfikir secara ketat. Yang pada intinya suatu perenungan filosofis harus bersifat Koheren atau runtut (tidak boleh mengandung pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan alias tidak runtut (inconsistent), dan,,dua pernyataan yang saling bertentangan (contradictory) tidak mungkin kedua-duanya benar. Hanya salah satu yang benar.

Apakah Bapak setuju dengan teori tersebut?

Saya yakin kita memiliki pandangan dan kesepakatan yang sama dalam hal ini. " BAHWA DUA PERNYATAAN YANG BERBEDA TIDAK MUNGKIN BENAR KEDUANYA, PASTI HANYA SATU YANG BENAR "
Bukankah demikian menurut Bapak?...

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

BETUL SEKALI eyang Modo

saya setuju teori yang eyang Modo kemukakan

eyang Modo mengatakan...

nah Bpk,,,
Sebelum kita lanjutkan pembelajaran atau diskusi ini, ada baiknya saya kemukakan bahwa, SAYA TDK BERMAKSUD MENDISKREDITKAN SUATU AGAMA/KEYAKINAN TERTENTU. SEJAK AWAL SAYA TIDAK PERNAH BERTANYA/MEMPERMASALAHKAN APA LATAR BELAKANG BAPAK; BAIK AGAMA, RAS, SUKU, KETURUNAN, PENDIDIKAN, HOBBY, ATAU APAPUN JENISNYA YG TERKAIT DG PRIBADI BPK,,
PUN DEMIKIAN PULA HARAPAN SAYA KEPADA BPK,,,TIDAK PERLU MENANYAKAN LATAR BELAKANG SAYA. HAL INI SAYA LAKUKAN UNTUK MENEKAN SEMINIMAL MUNGKIN UNSUR2 YANG SIFATNYA SUBJEKTIF DALAM DISKUSI KITA NANTI,,,KARENA SAYA BERPENGHARAPAN DISKUSI KITA INI MURNI OBJEKTIF SIFATNYA YANG BERDASARKAN KAJIAN ILMIAH KEILMUAN YG SESUAI DG RASIO DAN PENALARAN KITA, SEBAGAIMANA YG BPK SAMPAIKAN DIATAS " MAKA SAYA LAKUKAN PENAFSIRAN DAN PENELITIAN ".
LAIN DARI ITU BPK,,PERLU BPK PAHAMI BHW SAYA BUKAN TIPIKAL ORANG YANG MEMAKSAKAN BAHWA "KAMU HARUS MEMELUK AGAMA INI, ATAU KAMU HARUS MEMELUK AGAMA ITU", KARENA BAGI SAYA KEYAKINAN/KEPERCAYAAN/AGAMA ADALAH HAK PRIBADI MASING-MASING ORANG, ADANYA ADA DALAM HATI, TIDAK BISA DAN TIDAK PERLU UNTUK DIPAKSA-PAKSAKAN.

JADI SEKALI LAGI SAYA TEGASKAN, SAYA SANGAT BERPENGHARAPAN BAHWA PEMBELAJARAN YANG BAPAK BERIKAN ATAU DISKUSI KITA INI MURNI KAJIAN ILMIAH YANG SIFATNYA OBJEKTIF KEILMUAN.

Kita lanjutkan diskusi kita Bpk?...

diatas Bpk MENYETUJUI bahwa 2 pernyataan yang sifatnya kontradiktif hanya ada satu yang benar.
Kalau kita mengatakan "benar semuanya" maka itu adalah mustahil karena ada perselisihan diantara keduanya.
Saya ada pertanyaan, " Bagaimana seandainya,,seandainya,,ada kitab suci akan tetapi ayat-ayat didalamnya yang antara satu dengan yang lainnya ada perselisihan atau kontradiktif?, apakah kitab itu akan dinamakan Kitab suci?"

Dalam hal ini saya dapat menduga jawaban Bpk, "bahwa apabila terdapat perselisihan dalam kitab suci tentu TIDAK DAPAT dikatakan Kitab suci lagi. karena ada ambiguitas, pertentangan ("plin plan")dan itu sebuah kesalahan dalam logika.
Pun yang disebut Kitab suci tentu mustahil ada kesalahan2, seperti yang Bpk uraikan diatas karena Kitab suci adalah Firman Allah yang ditulis (dalam hal ini) dengan ilham Roh Kudus.

Bagaimana menurut Bapak?...

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo bertanya,
" Bagaimana seandainya, seandainya, ada kitab suci akan tetapi ayat-ayat didalamnya yang antara satu dengan yang lainnya ada perselisihan atau kontradiktif?, apakah kitab itu akan dinamakan Kitab suci?"

saya jawab,
Jika ada yang disebut kitab suci tetapi ada ayat-ayatnya dalam konteks yang sama saling bertentangan, maka saya menolak menyebutnya Kitab Suci.

Huz, tunggu dulu. Apakah ayat - ayat yang bertentangan itu berbicara tentang hal yang sama, dalam kontek yang sama? Y/N.

kalau, "Ya," maka itu bukan Kitab Suci. Maafkan daku.

kalau, "No," maka maka itu Kitab Suci, sebab kita yang salah menafsirkan. Coba teliti ulang, tafsir ulang. Dalam hal ini penasiran kontekstual literal,

artinya sesuai yang tertulis dalam konteks nya. Tidak bisa tertulis, misalnya, "mati," lalu kita menyebutnya, itu arti figuratif, ini namanya tidak literal lagi.

sebab dalam penafsiran figuratif, semua hal bisa figuratif. Sulit saya terima itu.

kecuali memang disebut penulisnya bahwa ini figuratif, tanpa konteks, hihihi, itu kitab main-main, bukan Kitab Suci tetapi kitab suci. Beda ya?

Hamba Allah mengatakan...

meja dibuat oleh tukang kayu dan sampai kapanpun namanya tetap meja tidak bisanamanya menjadi tukang kayu karena meja di cipatakan / di buat oleh tukang kayu
begitu juga manusia di ciptakan oleh Allah/Tuhan sampai kapanpun dia namanya manusia tidak mungkin menjadi Allah/Tuhan..

apa yang membuat Yesus di sebut Tuhan apa karena mukjizatnya...nabi2 lain jg banyak yg menerima mukjizat kenapa tidak di sebut Tuhan
apa karena Yesus lahir tanpa ayah...
nabi adam pun malah di ciptakan tanpa ayah dan ibu kenapa tidah di sebut/panggil Tuhan

kalau Yesus itu tuhan kenapa dia saat di salib menangis memanggil manggil namanya sendiri eli..eli lama sabakhtani (tuhan..tuhan mengapa engkau meninggalkan aku) mathius 27:46 dan markus 15:34
http://www.youtube.com/watch?v=q6qdTTfb_gU

Hamba Allah mengatakan...

untuk kikie alexander baca :

Benarkah Ayat Qs 4:157 dan Qs 19:33 Bertentangan?

Para Misionaris seringkali menuduh bahwa kedua ayat tersebut dianggap bertentangan.

Setidaknya tuduhannya terhadap masalah ini,salah satunya akan saya kutip dari sebuah note :

Isa tidak disalib dan tidak wafat, ia diangkat Allah ke surga (QS 4:157-158)

Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. ………Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hal ini bertentangan dengan: (Qs. 19:33)

Kesejahteraan atas dirinya (Isa) pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Kita jawab :

Untuk Menjawab Tuduhan tersebut maka kita lihat kedua ayat tersebut seutuhnya...........

Agar lebih jelas kita lihat ayat keduanya

Qs 4:157.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

Dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan ‘Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Qs 19:33

وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”.

Tuduhan tersebut sesungguhnya menjadi sangat menggelikan bagi orang orang yang mau menggunakan kebersihan hati dan dan Akalnya sebagaimana mestinya.

Pada hakekatnya Semua manusia mengalama 3 fase ,yaitu : KELAHIRAN (Awal dari Kehidupan didunia)èKematianè Kebangkitan

Sebagaimana Firman Allah swt ini :

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

[7:25] Allah berfirman: “Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan.

Jadi sangat terkesan dipaksakan tuduhan tersebut,kalau Qs 19:33 dianggap bertentangan apalagi dianggap sebagai bukti bahwa Isa as mati ditiang Salib.

Anggapan Qs Maryam 33 sebagai bukti kalau Isa As mati ditiang salib sering disampaikan Para Kristian untuk melakukan pembelaan diri ketika sedang membahas topik Penyaliban Isa as/ Yesus

Ayat Qs Annisa 157 memang sangat tegas Bahwa Isa As tidak mati ditiang salib,tetapi Isa As diselamatkan oleh Allah.

‘jadi persoalan yang mendasar dari tuduhan tersebut adalah anggapan bahwa Qs 19:33 sebagai bukti Isa As mati ditiang Salib

Padahal kalau saja mereka mau menggunakan kejernihan hati dan akal mereka sebagaimana mestinya dengan memperhatikan Konteks ayat Qs 19 :33 dengan membaca sebelum dan sesudahnya maka tak ada satupun logika yang benar kalau ayat tersebut merupakan Bukti kalau Isa As mati ditiang Salib ,

MARI KITA PERHATIKAN SECARA SEKSAMA QS 19:30-36

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً

[19:30] Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,

eyang Modo mengatakan...

hahaha...sy suka dg gaya bahasa Bpk lho..

Baik Bpk,,,
Saya selalu mencoba mengikuti proses/jalan berpikirnya Bpk sj,,hal ini agar saya tdk dianggap egois dg berpikir sesuai dg alur berpikirnya sy sj...termasuk "makna Figuratif" sebuah kalimat, yang Bpk sampaikan.

Nah Bpk terkait dg Kontradiktoris/perselisihan dalam Kitab Suci(sehingga dpt menentukan/menilai apakah itu sebuah Kitab Suci atau bukan), sy ingin mengkaji Kitab Injil/Bijbel dg Bpk.

Menurut Saya (tentu saja msh perlu diuji) banyak sekali ayat2 dalam Bijbel yg saling bertentangan/berselisih Bpk. Baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Sedemikian banyaknya (kalau disepakati) saya ingin membaginya dalam beberapa (katakanlah) Bab. Hal ini juga agar "diskusi" kita berjalan scr runtut dan sistematis.
Bab Pertama, sy ingin bertanya soal Ketuhanan Yesus, karena soal Ketuhanan adalah termasuk kepercayaan pokok pada tiap2 agama. Sementara Bab2 lain biarlah nanti menyusul.

Skrg saya ingin bertanya, apakah alasan Bpk bahwa Yesus menjadi anak Tuhan? kalau ada dalam Bijbel tolong sebut dan tuliskan di ayat dan pasal berapa?,,,biar saya jg bisa ikut membacanya.

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo Yth.

KETUHANAN YESUS kelihatannya bertentangan dengan KEMANUSIAAN YESUS

Sebagai manusia maka Yesus berdoa kepada Allah * Matius 26:39 * Markus 14:35-36

Sebagai manusia Yesus mengalami penderitaan, misalnya * Matius 27:46 * Mazmur 22:2

Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. * Filipi 2:5-11

Sebagai manusia maka Yesus tidak mahatahu *Markus 13:31-32

Yesus sebagai manusia oleh kasih karunia Allah maka Yesus mengalami maut bagi semua manusia.* Ibrani 2:9

PERTANYAAN: Yesus adalah Allah tetapi mengapa harus berdoa segala? Salah satu alasannya adalah Filifi 2:1-11 di atas ( ... Yesus telah mengosongkan diri-Nya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia)

Inilah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Manusia seutuhnya (100% manusia), yang bersandar sepenuhnya kepada Allah.
Dalam Alkitab, ada banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah manusia tetapi Alkitab juga mencatat banyak ayat yang membuktikan
bahwa Yesus adalah Allah (Misalnya Yohanes 1:1-18, Filifi 2:5-7).

Mengapa Yesus Kristus (Allah) harus berinkarnasi menjadi manusia yang harus pula menderita, dihina, disalib, bahkan turun ke alam maut (neraka)?

Ini menyangkut rencana Allah sejak Adam jatuh ke dalam dosa (melanggar) perintah Allah. Sejak itulah Mesias dijanjikan (misalnya Kejadian 3:15, Galatia 4:4) kepada Adam dan Hawa bahwa Mesias akan memulihkan hubungan Allah dan manusia bahwa harus ada korban pengganti (= Mesias) dan sjak itu pula Adam mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya, Kain dan Habel. Mereka pun memberi KORBAN persembahan. Tetapi KORBAN persembahan itu berhenti dengan matinya Yesus di kayu salib dan bangkit dari alam maut untuk menebus dosa orang percaya kepadanya hanya satu kali untuk selama-lamanya.

Singkatnya: ayat-ayat yang membuktikan Yesus Kristus adalah manusia seutuhnya (100%) memang nampak BERTENTANGAN dengan ayat-ayat yang membuktikan Yesus Kristus adalah Allah (100%).

Ada banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah.
Ada banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah manusia.

Tetapi ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah tidak boleh digunakan untuk menyerang keberadaan Yesus sebagai manusia, sebaliknya ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Manusia tidak boleh digunakan untuk menyerang keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Mengenai Yesus Kristus adalah Mesias = Allah 100%, maka baca tulisan saya di atas tentang Trinitas Allah, bandingkan misalnya Yohanes 1:1-18 dan Kejadian pasal 1.

Beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah:

1. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, tetapi Yesus Mengampuni Dosa yang puncaknya saat kematian dan kebangkitan Yesus dari maut (misalnya Matius 9:2-8).
2. Yesus adalah Allah mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia (Filipi 2:5-7).
3. Yesus adalah Pencipta alam semesta (Yohanes 1:3, Kolose 1:15 - 17).
4. Dalam Perjanjian Baru semua atribut Tuhan ditemukan dalam diri Yesus Kristus:
Yesus Maha tahu (baca juga Yohanes 16:30)
Yesus Maha hadir(baca juga Matius 28:20)
Yesus Maha kuasa (baca juga Matius 28:18 )
Yesus Kekal (baca juga Yohanes 1:1)
Yesus Tidak berubah (baca juga Ibrani 13:8 )
5. Juga, Perjanjian Lama (nubuatan) melukiskan suatu gambaran akan Tuhan dengan menggunakan gelar-gelar dan deskripsi-deskripsi sebagai Alfa dan Omega, Tuhan, Juruselamat, Raja, Hakim, Terang, Batu Karang, Penebus, Gembala, Pencipta, Pemberi Kehidupan, Pengampun Dosa, dan Pembicara dengan Kekuasaan Ilahi. Sungguh memukau bila diperhatikan bahwa dalam Perjanjian Baru setiap dan semuanya itu diaplikasikan kepada Yesus.

6. Pengenalan akan Yesus adalah pengenalan akan Allah (Yohanes 14:7).

7. Yesus dalam bahasa Ibrani YESHUA,
dan bahasa Yunani disebut Kristus
dan dalam bahasa Ibrani juga disebut Mesias
dan bahasa Arab disebut Isa (BERSAMBUNG ...)

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

LANJUTAN .....
8. Berdasarkan ayat-ayat Kitab Suci Alkitab maka Yesus adalah manusia biasa sekaligus Allah sebab segala kejadian hidup Yesus di dunia sudah DINUBUATKAN ribuan tahun sebelum DIGENAPI.
a. Yesus adalah Manusia biasa (Keturunan sang Wanita (dinubuatkan = Kejadian 3:15 dan digenapi = Galatia 4:4)
b. Yesus adalah Keturunan Abraham (dinubuatkan = Kejadian 12:3 dan digenapi = Matius 1:1-17)
c. Yesus adalah Keturunan Ishak (dinubuatkan = Kejadian 17:19 dan digenapi = Lukas 3:23-38)
d. Yesus adalah Keturunan Yakub (dinubuatkan = Bilangan 24:17 dan digenapi = Matius 1:1-2)
e. Yesus adalah Keturunan Yehuda (dinubuatkan = Kejadian 49:10 dan digenapi = Lukas 1:3)
f. Yesus adalah Pewaris Takhta Daud (dinubuatkan = Yesaya 9:6 dan digenapi = Lukas 1:32-33)
e. Yesus Lahir di betlehem (dinubuatkan = Mikha 5:2 dan digenapi = Lukas 2:4-7)
g. Yesus Lahir pada Masa yang Tepat (dinubuatkan = Daneil 9:25 dan digenapi = Matius 2:1-2)
h. Yesus Dilahirkan Oleh Seorang Perawan (dinubuatkan = Yesaya 7:124 dan digenapi = Lukas 1;26-31)
i. Yesus Lahir dan ada Pembunuhan Anak-anak (dinubuatkan = Yermia 31:15 dan digenapi = Matius 2:16-18)
j. Yesus Dipanggil dari Mesir (dinubuatkan = Hosea 11:1 dan digenapi = Matius 2:14-15)
k. Yesus Didahului seorang utusan (dinubuatkan = Maleakhi 3:1 dan digenapi = Lukas 7:24-27)
l. Yesus Adalah Putra Allah (dinubuatkan = Mazmur 2:7 dan digenapi = Matius 3:17)
m. Yesus Mulai Di Galilea (dinubuatkan = Yesaya 9:1 dan digenapi = Matius 4:13-16)
n. Yesus adalah Mesias (dinubuatkan = Yesaya 9:1 dan digenapi = Matius 4:13-16)
o. Yesus Memberitakan Kabar Baik (dinubuatkan = Yesaya 61:1 dan digenapi = Lukas 4:18-19)
p. Yesus Ditolak Dan Disakiti (dinubuatkan = Yesaya 53:3 dan digenapi = Yohanes)
q. Yesus adalah Imam seperti Melkisedek (dinubuatkan = Mazmur 110:4 dan digenapi = Ibrani 5:5-6)
r. Yesus Disambut (dinubuatkan = Zakharia 9:9 dan digenapi = Markus 11:7-11)
s. Yesus Dikhianati (dinubuatkan = Mazmur 41:10 dan digenapi = Lukas 22:47-48)
t. Yesus Dijual (dinubuatkan = Zakharia 11:12 dan digenapi = Matius 26:15)
u. Yesus Difitnah (dinubuatkan = Mazmur 35:11 dan digenapi = Markus 14:57-58)
v. Yesus Diam Dalam Tuduhan (dinubuatkan = Yesaya 53:7 dan digenapi = Markus 15:4-5)
w. Yesus Diludahi dan Dipukul (dinubuatkan = Yesaya 50:6 dan digenapi = Matius 26:67)
x. Yesus Dibenci Tanpa Alasan (dinubuatkan = Mazmur 35:19 dan digenapi = Yohanes 15:24-25)
y. Yesus Lakukan Pengorbanan Total (dinubuatkan = Yesaya 53:5 dan digenapi = Roma 5:6-8)
z. Yesus Disalib bersama Orang Berdosa (dinubuatkan = Yesaya 53:11 dan digenapi = Markus 15:27-28)
aa.Yesus Berlubang Paku dan Tombak (dinubuatkan = Zakharia 12:10 dan digenapi = Yohanes 20:27)
bb.Yesus Dihina dan Direndahkan (dinubuatkan = Mazmur 22:8-9 dan digenapi = Lukas 23:35)
cc.Yesus Diberi Anggur Asam Bercampur Empedu (dinubuatkan = Mazmur 69:22 dan digenapi = Matius 27;34)
dd.Yesus Mendoakan MusuhNya (dinubuatkan = Mazmur 109:4 dan digenapi = Lukas 23:34)
ee.Yesus JubahNya Diundi (dinubuatkan = Mazmur 22:18-19 dan digenapi = Matius 27:35-36)
ff.Yesus Tidak Dipatahkan TulangNya (dinubuatkan = Mazmur 34:21 dan digenapi = Yohanes 19:32-36)
gg.Yesus LambungNya Ditikam (dinubuatkan = Zakharia 12:10 dan digenapi = Matius 19:34)
hh.Yesus Dikuburkan (dinubuatkan = Yesaya 53:9 dan digenapi = Matius 27:57-60)
ii.Yesus Bangkit dari Kematian (dinubuatkan = Mazmur 16:10 dan digenapi = Markus 16:6-7)
jj.Yesus Naik Ke Surga (dinubuatkan = 68:19 dan digenapi = Markus 16:19)

anang priyono mengatakan...

agama adalah tuntunan hidup, jadi gak usah repot berdebat kita jalankan agama masing2 nanti Allah sendiri yang menentukan kita masuk surga apa masuk neraka, oke mas bro dan mbak bro semuanya peace love n gaul

«Terlama ‹Lebih tua   1 – 200 dari 414   Lebih baru› Terbaru»