Selasa, 25 Desember 2007

NABI NUH AS

Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Adam, Syith dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Metusyalih bin Idris.

Dakwah Nabi Nuh Kepada Kaumnya

Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa "fatrah" masa kekosongan di antara dua rasul di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi yang meninggalkan mereka dan kembali bersyirik meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan Iblis.
Demikianlah maka kaum Nabi Nuh tidak luput dari proses tersebut, sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka, mereka sedang menyembah berhala ialah patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri disembahnya sebagai tuhan-tuhan yang dapat membawa kebaikan dan manfaat serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan.berhala-berhala yang dipertuhankan dan menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan ghaib ke atas manusia itu diberinya nama-nama yang silih berganti menurut kehendak dan selera kebodohan mereka.Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka " Wadd " dan " Suwa " kadangkala " Yaguts " dan bila sudah bosan digantinya dengan nama " Yatuq " dan " Nasr ".

Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan syirik dan penyembahan berhala dan kembali kepada tauhid menyembah Allah Tuhan sekalian alam melakukan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan kepadanya serta meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan yang diajarkan oleh Syaitan dan Iblis.
Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia, pengantian malam menjadi siang dan sebaliknya yang kesemua itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri.Di samping itu Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada gajaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia iaitu syurga bagi amalan kebajikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan.

Nabi Nuh yang dikurniakan Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak-tanduknya melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan dengan cara yang lemah lembut mengetuk hati nurani mereka dan kadang kala dengan kata-kata yang tajam dan nada yang kasar bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya yang keras kepala yang enggan menerima hujjah dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka yang tidak dapat mereka membantahnya atau mematahkannya.

Akan tetapi walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tanaganya berdakwah kepda kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecekapan dan kesabaran dan dalam setiap kesempatan, siang mahupun malam dengan cara berbisik-bisik atau cara terang dan terbuka terbyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dpt menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya, yang menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan seratus orang Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin berkedudukan sosial lemah. Sedangkan orang yang kaya-raya, berkedudukan tingi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh mengingkari dakwahnya dan sesekali tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka, bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak melumpuhkan dan mengagalkan usaha dakwah Nabi nuh.

Berkata mereka kepada Nabi Nuh:"Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda drp kami sebagai manusia biasa. Jikalau betul Allah akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintah-Nya, nescaya Ia akan mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya dan bukan manusia biasa seperti engkau hanya dpt diikuti orang-orang rendah kedudukan sosialnya seperti para buruh petani orang-orang yang tidak berpenghasilan yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat.Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya fikiran dan ketajaman otak, mereka mengikutimu secara buta tuli tanpa memikirkan dan menimbangkan masak-masak benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Cuba agama yang engkau bawa dan ajaran -ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar, nescaya kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya, tidaklah mudak kami menerima ajakanmu dan dakwahmu.Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soaL-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup.kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui drpmu tentang hal itu semua.nya.Anggapan kami terhadapmu, tidak lain dan tidak bukan, bahawa engkau adalh pendusta belaka."

Nuh berkata, menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya:"Adakah engkau mengira bahwa aku dpt memaksa kamu mengikuti ajaranku atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman jika kamu tetap menolak ajakan ku dan tetap membuta-tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku dan tetap mempertahakan pendirianmu yang tersesat yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta-benda yang kamu miliki.Aku hanya seorang manusia yang mendpt amanat dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada kamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mahu kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah yang diutuskan-Nya kepada ku maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukuman-Nya dan gajaran-Nya keatas diri kamu. Aku hanya pesuruh dan rasul-Nya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Dialah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan seksaan-Nya di atas kamu sekalian jika Ia kehendaki.Dialah pula yang berkuasa menurunkan seksa danazab-nya di dunia atau menangguhkannya sampai hari kemudian. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa ,Maha Mengetahui, maha pengasih dan Maha Penyayang.".

Kaum Nuh mengemukakan syarat dengan berkata:"Wahai Nuh! Jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh dan hamaba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pengaulanmu karena kami tidak dpt bergaul dengan mereka duduk berdampingan dengan mereka mengikut cara hidup mereka dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dpt menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar dengan buruh-buruhnya dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan papa."

Nabi Nuh menolak pensyaratan kaumnya dan berkata:"Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang tiada pengecualian, yang pandai mahupun yang bodoh, yang kaya mahupun miskin, majikan ataupun buruh ,diantara peguasa dan rakyat biasa semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama trehadap agama dan hukum Allah. Andai kata aku memenuhi pensyaratan kamu dan meluluskan keinginanmu menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dpt ku harapkan akan meneruskan dakwahku kepada orang ramai dan bagaimana aku sampai hati menjauhkan drpku orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwahku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan di kala kamu menolaknya serta mengingkarinya, orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku di kala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwahku. Dan bagaimanakah aku dpt mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka terhadap Allah bila mereka mengadu bahawa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya semata-mata untuk memenuhi permintaanmu dan tunduk kepada pensyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dpt diterima oleh akal dan fikiran yang sihat. Sesungguhnay kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berfikiran sihat.

Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujjah untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka:
"Wahai Nabi Nuh! Kita telah banyak bermujadalah dan berdebat dan cukup berdialog serta mendengar dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan sesekali melepaskan kepercayaan dan adat-istiadat kami sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu dan bertegang lidah dengan kami. datangkanlah apa yang engkau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-katanya. Kami ingin melihat kebenaran kata-katamu dan ancamanmu dalam kenyataan. Karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap meragukan dakwahmu."

Nabi Nuh Berputus Asa Dari Kaumnya

Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama sembilan ratus lima puluh tahun berdakwah menyampaikan risalah Tuhan, mengajak mereka meninmggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah Yang maha Kuasa memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, mangangkat darjat manusia yang tertindas dan lemah ke tingak yang sesuai dengan fitrah dan qudratnya dan berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan bongkak yang melekat pd para pembesar kaumnya dan medidik agar mereka berkasih sayang, tolong-menolong diantara sesama manusia. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyedarkan an menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya beriman, bertauhid dan beribadat kepada Allah kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai seramai seratus orang, walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya-usahanya dan sekuat tenaganya dengan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan dan cercaan makian kaumnya, karena ia mengharapkan akan dtg masanya di mana kaumnya akan sedar diri dan dtg mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya. Harapan Nabi Nuh akan kesedaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurangan dan bahawa sinar iman dan takwa tidak akan menebus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan Iblis. Hal mana Nabi Nuh berupa berfirman Allah yang bermaksud:

"Sesungguhnya tidak akan seorang drp kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu, maka jgnlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuatkan."
Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan Azab-Nya di atas kaumnya yang berkepala batu seraya berseru:"Ya Allah! Jgnlah Engkau biarkan seorang pun drp orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mareka akan berusaha menyesatkan hamba-hamba-Mu, jika Engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir spt.mereka."

Doa Nabi Nuh dikalbulkan oleh Allah dan permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam.

Nabi Nuh Membuat Kapal

Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bhn yang diperlukan untuk maksud tersebut, kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembinaan kapal yang diperintahkan itu.
Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya, agar dpt bekerja dengan tenang tanpa gangguan bagi menyelesaikan pembinaan kapalnya namun ia tidak luput dari ejekan dan cemuhan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membina kapal itu. Mereka mengejek dan mengolok-olk dengan mengatakan:"Wahai Nuh! Sejak bila engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal?Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu, kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal.Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air ini adalah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau ataukah mengharapkan angin yang ankan menarik kapalmu ke laut?"Dan lain-lain kata ejekan yang diterima oleh Nabi Nuh dengan sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab:"Baiklah tunggu saja saatnya nanti, jika kamu sekrg mengejek dan mengolok-olok kami maka akan tibalah masanya kelak bg kami untuk mengejek kamu dan akan kamu ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini.Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu."

Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah:"Siap-siaplah engkau dengan kapalmu, bila tiba perintah-Ku dan terlihat tanda-tanda drp-Ku maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu dan bawalah dua pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan belayarlah dengan izin-Ku."
Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa menggenangi daratan yang rendah mahupun yang tinggi sampai mencapai puncak bukit-bukit sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah.

Dengan iringan"Bismillah majraha wa mursaha"belayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadang kala lemah lembut dan kadang kala ganas dan ribut. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung berusaha menyelamat diri dari cengkaman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu.
Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putera sulungnya yang bernama "Kan'aan" timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah itu. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putera kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut ditelan gelombang.

Nabi Nuh secara spontan, terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak dengan sekuat suaranya memanggil puteranya:Wahai anakku! Datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau menjalani hukuman Allah." Kan'aan, putera Nabi Nuh, yang tersesat dan telah terkena racun rayuan syaitan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang:"Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku, aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini."

Nuh menjawab:"Percayalah bahawa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini. Masa tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan ini kecuali orang-orang yang memperolehi rahmat dan keampunan-Nya."
Setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya tenggelamlah Kan'aan disambar gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya, tergelincirlah ke bawah lautan air mengikut kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu.

Nabi Nuh bersedih hati dan berdukacita atas kematian puteranya dalam keadaan kafir tidak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau berkeluh-kesah dan berseru kepada Allah:"Ya Tuhanku, sesungguhnya puteraku itu adalah darah dagingku dan adalah bahagian dari keluargaku dan sesungguhnya janji-Mu adalha janji benar dan Engkaulah Maha Hakim yang Maha Berkuasa."Kepadanya Allah berfirman:"Wahai Nuh! Sesungguhnya dia puteramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu menolak dakwahmu dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir drp kaummu.Coretlah namanya dari daftar keluargamu.Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu mengikuti jalanmu dan beriman kepada-Ku dpt engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah Aku janjikan perlindungannya danterjamin keselamatan jiwanya.Adapun orang-orang yang mengingkari risalah mu, mendustakan dakwahmu dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan Iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah Aku tentukan walau mereka berada dipuncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh."

Nabi Nuh sedar segera setelah menerima teguran dari Allah bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir termasuk puteranya sendiri. Ia sedar bahawa ia tersesat pd saat ia memanggil puteranya untuk menyelamatkannya dari bencana banjir yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan puteranya padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta-benda. Ia sangat sesalkan kelalaian dan kealpaannya itu dan menghadap kepada Allah memohon ampun dan maghfirahnya dengan berseru:"Ya Tuhanku aku berlindung kepada-Mu dari godaan syaitan yang terlaknat, ampunilah kelalaian dan kealpaanku sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku bila Engkau tidak memberi ampun dan maghfirah serta menurunkan rahmat bagiku, nescaya aku menjadi orang yang rugi."

Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendak dan hukum Allah, surutlah lautan air diserap bumi kemudian bertambatlah kapal Nuh di atas bukit " Judie " dengan iringan perintah Allah kepada Nabi Nuh:"Turunlah wahai Nuh ke darat engkau dan para mukmin yang menyertaimu dengan selamat dilimpahi barakah dan inayah dari sisi-Ku bagimu dan bagi umat yang menyertaimu."

Kisah Nabi Nuh Dalam Al-Quran

Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh dalam 43 ayat dari 28 surah di antaranya surah Nuh dari ayat 1 sehinga 28, juga dalam surah "Hud" ayat 27 sehingga 48 yang mengisahkan dialog Nabi Nuh dengan kaumnya dan perintah pembuatan kapal serta keadaan banjir yang menimpa di atas mereka.

Pelajaran Dari Kisah Nabi Nuh A.S.

Bahwasanya hubungan antara manusia yang terjalin karena ikatan persamaan kepercayaan atau penamaan aqidah dan pendirian adalah lebih erat dan lebih berkesan drp hubungan yang terjalin karena ikatan darah atau kelahiran. Kan'aan yang walaupun ia adalah anak kandung Nabi Nuh, oleh Allah s.w.t. dikeluarkan dari bilangan keluarga ayahnya karena ia menganut kepercayaan dan agama berlainan dengan apa yang dianut dan didakwahkan oleh ayahnya sendiri, bahkan ia berada di pihak yang memusuhi dan menentangnya.

Maka dalam pengertian inilah dapat difahami firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud:"Sesungguhnya para mukmin itu adalah bersaudara." Demikian pula hadis Rasulullah s.a.w.yang bermaksud:"Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali jika ia menyintai saudaranya yang beriman sebagaimana ia menyintai dirinya sendiri."Juga peribahasa yang berbunyi:"Adakalanya engkau memperolehi seorang saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu."

60 komentar:

cikgu ainura mengatakan...

saya amik cerita Nabi Nuh ni..
terima kasih ye...
berguna sgt utk sy siapkan asgmnt...:)

WARKOPONLINE mengatakan...

Banyak pelajaran dari Kisah Nabi Nuh AS. Semoga kita termasuk golongan orang orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin ya Allah

Herdy mengatakan...

terima kasih atas yg tlah mempostingkan.y
bnyak hikmah yg dpt qta ambil.., smoga brmanfaat

(^_^) rinisyanira (~_~) mengatakan...

As salam

saya nak ambil 25 kisah nabi ini untuk diajarkan kepada anak2. thanks sebab beri info yang sangat berguna.

SiR AdeL mengatakan...

Izin share saudaraku,,
t`ksh banyak atas artikel para 25 Nabi & Rasul ini,,

salam,,

ariz azah mengatakan...

sayangnya cerita tersebut byk sensor! Tapi g Apa lh. Cukup jelas ko!

Dari Hati mengatakan...

terima kasih atas info ilmu ini..smg kita menjadi kekasih ALLAH yg abadi..amiiiinnn

creativity mengatakan...

makasihh atas info kisah para nabinya
sangat bermanfa't pissann buat diceritakan pada anak" ..hhe

jga sangat bnyak pissaann manfaat yg terkandung dalam kisah 25 para nabi ini..n bnyak jg akhlak yang patut kita contoh...

terima ksihh

(**love to Allah forever**)

rabiatul mengatakan...

TERIMA KASIH AKAN KISAH KISAH NABI YANG TELAH DI MUAT NAIK DI DALAM BLOG INI. SAYA INGIN MENGAMBIL DAN INSYAALAH MENYEBAR KAN NYA. MOGA ALLAH MEMBERI TAUFIQ DAN HIDAYAH KEPADA SEMUA YANG MEMBACA. AMIN. ;)

Aria mengatakan...

Semoga jadi pelajaran bagi kita umat setelahnya.

astu mengatakan...

Subhanalloh...........Terima kasih pada yg sdh posting artikel ini,smoga dpt menambah Keimanan&ketaqwaan kita..

raja zulfirman mengatakan...

alhamdulillah,,,makasih lah ye...sdh ingatkan kembali kisah ni...

mul yanto mengatakan...

ijin copas ya

robby mengatakan...

sekilas berfikir kalau hilangnya kota atlantis yg misterius itu berhubungan dgn nabi Nuh AS.

LAXSANA mengatakan...

manteb gan, untuk ceritay,,,!

Mari belajar Inggris mengatakan...

thanks brou

Rama Abdurahman mengatakan...

terima kasih .
dengan kisah ini , saya bisa lebih termotivasi lagi.

maryanto mengatakan...

Alhmdllh...
Terimakasih kisahnya...

malik abghani mengatakan...

allhamdulillah lagi bertambah ilmu terima kasih banyak daripada saya

Budi Darma mengatakan...

saya mohon ijin copas untuk di tempel di blog saya ,,untuk bahan bacaan ,terima kasih sebelum dan sesudahnnya

hantu sesat mengatakan...

Kalau diizinkan Allah s.w.t saya berharap dapat buat kajian sejarah manusia melalui cerita 25 rasul ni....

heldi Setiawan mengatakan...

PAMIT Y KISAH 25 NABI SAYA KOPI,SANGAT BERGUNA BUAT ANAK2.....

dyw slankissme mengatakan...

Mohon Izin copy 'Gan, ane mau share kisah nya, mudah2an ada manfaat dan berkahnya. amin

Imam Bai mengatakan...

Mohon copy nya gan,,mudah2han bisa bermanfa,at bgi orang blum membacanya,,

Super Writer mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Suci PutRi Heriyansyah mengatakan...

asalamualaikum.......

izin copy ya mbak
:)

B@RA mengatakan...

mohon ijin copas untuk di ceriatakan ke anak-anak salam

Nuriska rimah mengatakan...

terimakasih atas info nya tentang para nabi.
dengan begini saya bisa tau tentang para nabi.
boleh ya saya copas nanti.
agar bisa diingat selalu, dan menjdi pelajaran buat saya dan teman-teman saya.

oner tolol mengatakan...

subhanallah..sungguh maha dahsyat hukuman Allah untuk orang-orang kafir itu..

Tri hidayatul muchlisin mengatakan...

maaf sebelumnya nabih nuh bukannya nabi ke-3 gak sih, disitu dituliskan bahwa nabi nuh nabi ke-empat setelah nabi idris.

Endang Mulyana mengatakan...

Bnyak plajaran yg kta ambil ya sob..

khusnul mubar mengatakan...

gue bantu nyebarin ya....

apa ya?? mengatakan...

Asslmualaikm..
Mw tnya sob
Kok nabi nuh a.s. Nabi ke 4??
Lalu syith itu siapa? Mohon penjelasannya trima ksh
walaikmslm

aliff yusof mengatakan...

As salam,,boleh xpaparkan kisah2 pahlawan2 islam terdahulu..kerna ramai org melayu xtahu kehebatan pahlawan islam dulu,,kesian pada bangsa kita kerna suka membanggakan bangsa2 yahudi dan nasrani..wallahu alam..

Bappeda Banda Aceh mengatakan...

Sgt berguna dan bermanfaat.
Smg kita dapat mengikuti cara dakwah nabi Nuh AS yang penuh dengan kesabaran dan perjuangan tegaknya agama Allah SWT

Azhar Zainal mengatakan...

Nabi Syith atau Seth merupakan anak lelaki ketiga kepada Nabi Adam a.s. dan Hawa, juga merupakan adik bongsu terakhir kepada Habil dan Qabil. Nabi Syith merupakan satu-satunya anak Nabi Adam yang dilahirkan oleh Hawa tidak mempunyai kembar (anak-anak lain dilahirkan kembar dan berpasang-pasangan). Nabi Syith diangkat sebagai nabi selepas Nabi Adam menjadikannya nabi kedua diatas muka bumi ini.Beliau yang dianggap sebagai salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Ia juga termasuk guru Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan baca-tulis, ilmu falak, Menjinakkan kuda dan lain-lain.

Dari segi turutan nabi... Nabi Syith adalah nabi ke-2 dan meletak kan nabi Nuh sebagai nabi yang ke-4 ... tetapi jika ikut turutan Para Rasul. Nabi Nuh adalah yang ke-3 kerana Nabi Syith bukan Rasul.. wallahualam

Oray Taneuh mengatakan...

Mantep jawaban nya tentang nabi syit,bisa jd acuan buat yg blm tau tentang kisah nabi syit,
Kl benar nabi syit bukan rosul bisa benar jg jawaban sodara di atas,. Thank atas info nabi syit

Bulluck Gonzalez Sr. mengatakan...

saya senang dengan adanya yg menginformasikan tentang nabi dan rasul Allah.saya baru baca sebagian.tp saya berharap agar narasi dari tulisan2 ini dapat lebih dioerhatikan lagi sehingga tidak menimbulkan kesan yang buruk terhadap nabi2 dan rasul2 Allah yang mulia.misalkan seperti yg saya baca di atas nabi Nuh AS berputus asa,habis kesabaran,juga kesan bahwa karena kesalahan yang dilakukan nabi Adam AS orang yg (maaf) tidak paham/tipis imannya bisa menyalahkan beliau,padahal itu kan skenario yg telah ditakdir Allah yg tdk ada selain Dia yg mengetahui hikmahnya.jadi saya mohon tolong dibenahi lagi redaksi kalimat2 narasi anda sebab nabi dan rasul adalah orang yang mulia dan derajatnya di si2 Allah jauh diatas manusia biasa karena Allah lah yg telah memuliakan mereka.kalaupun andai kata ada "kesalahan" yang dilakulan saya rasa itu semata2 karena Allah yg mentakdirkan dan amanah yg diberikan Allah kepada mereka pun jauh lebih besar dari kesanggupan manusia lainnya karena mereka adalah org2 yg Allah pilih untuk memberi petunjuk.oleh karena itu maka tidak ada alasan bagi kita orang beriman untuk (walaupun tanpa sengaja) merendahkan (kalaupun tidak menghinakan) orang2 yg telah dimuliakan oleh Allah SWT.mohon pengertiannya saudaraku,karena akan banyak orang yg membaca tulisan ini dan mohon maaf bila saya terlalu lancang menghakimi,saya hanya berusaha utk menyampaikan amanah dan apa ya mengganjal di hati saya.bila ini benar,maka sesungguhnya ini datang dari Allah SWT dan bila ada yg salah,itu hanya semata2 dari kejahilan saya,mohon dimaafkan

Yahya Eka mengatakan...

izinkan copy ke blog saya ya mbak..... muda2han bermanfaat.
Ammin....

Dewiie Kesuma jayya mengatakan...

Subhanallah 😙😙😙😙

blog zombie mengatakan...

Obat Penyakit Radang Hidung
Obat Infeksi Usus Dan Lambung
Obat Peradangan Lidah
Obat Leher Bengkak Pada Anak
Obat Panas Dalam Untuk Anak Anak
Obat Sakit Dada Untuk Anak
Obat Penyakit Jantung Ibu Hamil
Obat Penyakit Hepatitis B Akut
Obat Penyempitan Pembuluh Darah Ibu Hamil
Obat Radang Amandel Ibu Hamil
Obat Nyeri Lambung
Obat Infeksi Luka Pada Anak
Obat Jantung Bocor Ibu Hamil
Obat Serangan Serangan Jantung Lansia
Obat Kekurangan Trombosit
Obat Radang Amandel Akut
Obat Nyeri Lambung Untuk Anak

Tari Pujowati mengatakan...

Artikel Kisah Nabi nuh ini insya alloh membawa berkah untuk admin...aamiin

Selens Seren mengatakan...

www.seasonbet77.com
http://198.50.133.242
Agen Judi | Agen Bola | Agen Sbobet

Agen Sbobet
Agen Judi
Agen Bola
Agen Judi Online
Agen Casino
Prediksi Bola
Agen Tangkas
Agen Poker
Agen IBCBET
Agen 1sCasino

lolyta mengatakan...

www.vimaxizoncanada.com  obat pembesar mrp

vmenplusherbalalami.com obat tahan alama

Anonim mengatakan...

Makasih infonya ya. salam dari www.25nabi.id

Anonim mengatakan...

yuk mampir di ini juga ya http://www.25nabi.id/

Unknown mengatakan...

Saya sependapat dg anda, inti ceritanya cuma versinya brbeda..

Sukur Bebek mengatakan...

Saya sependapat dg anda, inti ceritanya cuma versinya brbeda..

Idham Affandi mengatakan...

Anak nabi adam a.s... syith juga adalah nabi namun dia bukan dalam 25 rasul yg wajib diketahui

Idham Affandi mengatakan...

Rasul ada 25... nabi jauh lebih ramai... )

Robye Fajar Christian mengatakan...

Sangat mengharukan kisah nya...
Semoga allah selalu melindungikita dari godaan dan ajaran yg sesat,yaitu bujukan syetan musuh paling nyata bagi manusia.
Aamiin...

TheBigDF ! mengatakan...

Banyak yang disingkat seperti "drp,spt,dll"
Tapi bagus

Cumi satu cumi mengatakan...

ALHAMDULILLAH IJIN SHARE

LIHAT DISINI UNTUK CERITA ISLAMI MASA KINI

LIHAT DISINI UNTUK INFO TANAMAN HIDROPONIK

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR GADGET

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR HARGA MATERIAL BANGUNAN

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR PENDIDIKAN

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR BELAJAR DJ

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR JAMU HERBAL

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR BLOG DAN TEKNOLOGI

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR RESEP MASAKAN

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR DESAIN RUMAH

LIHAT DISINI UNTUK INFO SEPUTAR DESAIN RUMAH

LIHAT DISINI UNTUK TEMPATNYA DOWNLOAD GAME ANDROID DAN DRIVER LAPTOP

Yudo Poerwoko mengatakan...

Nab Nuh disini apakah dari bangsa Isrsel? (Yahudi) Dakwah disini apakah attinya sdh mengajarkam Islam? Maaf tanya saja, tks.

Cumi satu cumi mengatakan...

Terima kasih sudah berbagi. Semoga bermanfaat untuk semua.

Ijin Share juga CERITA ISLAMI MASA KINI

Yuk Hijrah mengatakan...

Baca juga yuk :

Yuk Hijrah - Kisah Nyata Hijrahnya Seseorang

Unknown mengatakan...

setuju

Unknown mengatakan...

Sangat menginspirasi terimakasih sudah mengangat kisah kisah rasul

Unknown mengatakan...

Sangat menginspirasi terimakasih sudah mengangat kisah kisah rasul

kawinha mengatakan...

สล็อตออนไลน์
โกลเด้นสล็อต
goldenslot
golden slot