Selasa, 25 Desember 2007

NABI ISA AS

Seorang lagi Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam al-Qur'an ialah Isa. Baginda diutus kepada kaum Bani Israil dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an, Nabi Isa disebut dengan empat panggilan iaitu Isa, Isa putera Mariam, putera Mariam, dan al-Masih.

Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia memilihnya di atas semua perempuan di semua alam. Firman-Nya, "Dan ketika malaikat-malaikat berkata, 'Wahai Mariam, Allah memilih kamu, dan membersihkan kamu, dan Dia memilih kamu di atas semua perempuan di semua alam'" (3:42).

Mariam, ibu Nabi Isa, telah menempuh satu ujian yang amat berat daripada Allah. Dia dipilih untuk melahirkan seorang Nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki. Dia adalah seorang perempuan yang suci.

Kelahiran

Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat kerana dilahirkan tanpa bapa. Kisahnya diceritakan di dalam al-Qur'an. Di sini, ceritanya bermula dari kunjungan malaikat kepada Mariam atas perintah Allah. Ketika itu, malaikat menyerupai manusia dengan tanpa cacat. Kemunculan malaikat membuat Mariam menjadi takut lalu berkata,

"Aku berlindung pada Yang Pemurah daripada kamu, jika kamu bertakwa (takut kepada Tuhan)!'

Dia (malaikat) berkata, 'Aku hanyalah seorang rasul yang datang daripada Pemelihara kamu, untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci.'" (19:18-19)

Pada ayat yang lain, diceritakan bahawa malaikat yang datang itu telah memberi nama kepada putera yang bakal dilahirkan. Nama itu diberi oleh Allah, dan dia (Isa) akan menjadi terhormat di dunia dan akhirat sambil berkedudukan dekat dengan Tuhan. Ayatnya berbunyi:

"Wahai Mariam, Allah menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan satu Kata daripada-Nya, yang namanya al-Masih, Isa putera Mariam, terhormat di dunia dan di akhirat, daripada orang-orang yang didekatkan." (3:45)

Kemudian Mariam bertanya,

"Bagaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun menyentuhku, dan bukan juga aku seorang jalang?" (19:20)

Malaikat menjawab,

"Dia (Allah) berkata, 'Begitulah; Pemelihara kamu telah berkata, 'Itu mudah bagi-Ku; dan supaya Kami membuat dia satu ayat (tanda) bagi manusia, dan satu pengasihan daripada Kami; ia adalah perkara yang telah ditentukan'" (19:21).

Maka lahirlah Isa putera Mariam lebih enam ratus tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Allah membuat Nabi Isa dan ibunya satu ayat (tanda) bagi manusia, iaitu tanda untuk menunjukkan kebesaran-Nya (23:50).

Allah juga menyatakan bahawa Nabi Isa adalah seperti Adam, walaupun Adam diwujudkan tanpa ibu dan bapa. Kesamaan mereka berdua adalah pada ciptaan. Kedua-duanya dicipta daripada tanah (3:59). Itu menunjukkan mereka adalah manusia biasa, kerana manusia dicipta daripada tanah.

Kerasulan dan Kenabian

Isa adalah seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Baginda dan beberapa orang rasul telah dilebihkan Allah daripada rasul-rasul lain. Ada yang Dia berkata-kata kepadanya, ada yang Dia menaikkan darjat, dan bagi Isa, Dia memberi bukti-bukti yang jelas serta mengukuhkannya dengan Roh Suci. Firman-Nya:

"Dan rasul-rasul itu, sebahagian Kami melebihkan di atas sebahagian yang lain. Sebahagian ada yang kepadanya Allah berkata-kata, dan sebahagian Dia menaikkan darjat. Dan Kami memberikan Isa putera Mariam bukti-bukti yang jelas, dan Kami mengukuhkan dia dengan Roh Qudus (Suci)." (2:253)

Namun begitu, manusia dilarang oleh Allah untuk membeza-bezakan antara para rasul dan Nabi. Larangan itu berbunyi,

"Katakanlah, 'Kami percaya kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, dan Ismail, dan Ishak, dan Yaakub, dan puak-puak, dan apa yang diberi kepada Musa, dan Isa, dan apa yang diberi kepada Nabi-Nabi daripada Pemelihara mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara mereka, dan kepada-Nya kami muslim.'" (2:136)

Akibat membeza-bezakan Nabi atau Rasul dapat dilihat pada hari ini, iaitu Nabi Isa dipercayai oleh sesetengah pihak sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dan Nabi Muhammad, dianggap macam Tuhan, yang berhak membuat hukum agama.

Ajaran

Oleh kerana Isa seorang Nabi baginda diberi sebuah Kitab, Injil, yang mengandungi petunjuk dan cahaya untuk menjadi pegangan Bani Israil. Selain menyuruh Bani Israil menyembah Allah dengan mentaati Injil, baginda mengesahkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Dua firman Allah menjelaskannya di sini, berbunyi:

"Dan Kami mengutus, menyusuli jejak-jejak mereka, Isa putera Mariam, dengan mengesahkan Taurat yang sebelumnya; dan Kami memberinya Injil, di dalamnya petunjuk dan cahaya," (5:46) dan,

"Aku (Isa) hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku dengannya: 'Sembahlah Allah, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu.'" (5:117)

Turut disebut di dalam Injil (dan Taurat) ialah berita mengenai kedatangan seorang Nabi berbangsa Arab, atau ummiy (7:157), dan janji dikurniakan Taman atau Syurga bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah (9:111). Janji itu juga didapati di dalam Taurat dan al-Qur'an.

Ketika baginda diutus, manusia sedang berselisih dalam hal agama. Maka kedatangannya adalah juga untuk memperjelaskan apa yang diperselisihkan. Firman Allah:

"dia (Isa) berkata, 'Aku datang kepada kamu dengan kebijaksanaan, dan supaya aku memperjelaskan kepada kamu sebahagian apa yang dalamnya kamu memperselisihkan; maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.'" (43:63)

Baginda juga memberitahu tentang kedatangan seorang rasul selepas baginda, yang namanya akan dipuji. Ayat yang mengisahkannya berbunyi:

"Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku (Isa) rasul Allah kepada kamu, mengesahkan Taurat yang sebelum aku, dan memberi berita gembira dengan seorang rasul yang akan datang selepas aku, namanya ahmad (dipuji).” (61:6)

Pengikut setia

Seperti Nabi atau Rasul yang lain, baginda mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan juga yang tidak setia atau yang menentang. Pengikut-pengikutnya yang setia percaya kepada Allah dan kepadanya. Mereka adalah muslim. Firman Allah:

"Dan ketika Aku mewahyukan pengikut-pengikut yang setia, 'Percayalah kepada-Ku, dan rasul-Ku'; mereka berkata, 'Kami percaya, dan saksilah Engkau akan kemusliman kami.'" (5:111)

Pengikut-pengikut yang setia pula menjadi penolong-penolong, bukan baginya tetapi bagi Allah. Firman-Nya:

"Berkatalah pengikut-pengikutnya yang setia, 'Kami akan menjadi penolong-penolong Allah; kami percaya kepada Allah, dan saksilah kamu akan kemusliman kami.'" (3:52)

Begitu juga bagi pengikut-pengikut setia Nabi-Nabi lain, termasuk Muhammad. Semuanya menjadi penolong-penolong Allah, untuk melaksana dan menyampaikan mesej-Nya. Firman Allah:

"Wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putera Mariam berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolong aku bagi Allah?' Pengikut-pengikut yang setia berkata, 'Kami akan menjadi penolong-penolong Allah.'" (61:14)

Walau bagaimana pun, pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia memerlukan bukti selanjut untuk megesahkan kebenarannya dan supaya hati mereka menjadi tenteram. Untuk itu mereka memohon sebuah meja hidangan dari langit. Kisahnya berbunyi begini:

"Dan apabila pengikut-pengikut yang setia berkata, 'Wahai Isa putera Mariam, bolehkah Pemelihara kamu menurunkan kepada kami sebuah meja hidangan dari langit?'

Dia (Isa) berkata, 'Kamu takutilah Allah, jika kamu orang-orang mukmin.'

Mereka berkata, 'Kami menghendaki untuk memakan daripadanya, dan hati kami menjadi tenteram, supaya kami mengetahui bahawa kamu berkata benar kepada kami, dan supaya kami adalah antara para saksinya.'" (5:112-113)

Justeru itu, Isa memohon kepada Allah,

"Ya Allah, Pemelihara kami, turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit, yang akan menjadi bagi kami satu perayaan, yang pertama dan yang akhir bagi kami, dan satu ayat (tanda) daripada Engkau. Dan berilah rezeki untuk kami; Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi rezeki." (5:114)

Allah mengabulkan permintaannya. Lantas, meja hidangan yang turun menjadi satu lagi mukjizat bagi Nabi Isa. Dan ia juga menjadi nama sebuah surah di dalam al-Qur'an, iaitu surah kelima, al-Maidah.

Mukjizat

Selain daripada kelahiran yang luar biasa dan meja hidangan, Nabi Isa telah dikurniakan dengan beberapa mukjizat lain. Ayat berikut menjelaskannya:

"Ketika Allah berkata, 'Wahai Isa putera Mariam, ingatlah akan rahmat-Ku ke atas kamu, dan ke atas ibu kamu, apabila Aku mengukuhkan kamu dengan Roh Qudus (Suci), untuk berkata-kata kepada manusia di dalam buaian dan setelah dewasa ..... dan apabila kamu mencipta daripada tanah liat, dengan izin-Ku, yang seperti bentuk burung, dan kamu menghembuskan ke dalamnya, lalu jadilah ia seekor burung, dengan izin-Ku, dan kamu menyembuhkan orang buta, dan orang sakit kusta, dengan izin-Ku, dan kamu mengeluarkan orang yang mati, dengan izin-Ku' ..... lalu orang-orang yang tidak percaya antara mereka berkata, 'Tiadalah ini, melainkan sihir yang nyata.'" (5:110)

Walaupun Nabi Muhammad hanya diberi satu mukjizat, manusia ditegah daripada berkata bahawa Nabi Isa adalah lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kerana, seperti yang sudah maklum, amalan membeza-beza para Nabi dan Rasul dilarang Allah. (Sila rujuk Tidak Mempercayai Mukjizat Nabi?)

Wafat

Tidak seperti kepercayaan sesetengah orang iaitu Nabi Isa tidak wafat semasa disalib tetapi diangkat naik ke langit. Sebenarnya, Nabi Isa telah wafat di bumi, namun bukan disalib. Baginda telah wafat selepas peristiwa penyaliban ke atasnya di sebuah tempat lain yang tidak diceritakan di dalam al-Qur'an. Besar kemungkinan baginda telah melarikan diri dari tempat baginda dijatuhkan hukum.

Bukti yang menunjukkan baginda telah wafat di bumi terdapat pada ayat-ayat berikut:

"Apabila Allah berkata, 'Wahai Isa, Aku akan mematikan kamu, dan menaikkan kamu kepada-Ku, dan Aku membersihkan kamu daripada orang-orang yang tidak percaya .....'" (3:55)

"Dan aku (Isa) seorang saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka; tetapi setelah Engkau mematikan aku, Engkau Sendiri adalah penjaga ke atas mereka; Engkau saksi atas segala sesuatu." (5:117)

Akan tetapi, sebahagian daripada kaum Bani Israil mengatakan bahawa mereka telah membunuhnya disalib. Allah mengatakan yang sebaliknya pula. Apa yang berlaku hanya satu kesamaan sahaja. Firman-Nya:

"ucapan mereka, 'Kami telah membunuh al-Masih, Isa putera Mariam, rasul Allah.' Tetapi mereka tidak membunuhnya, dan tidak juga menyalibnya, tetapi hanya satu kesamaan yang ditunjukkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisih mengenainya benar-benar dalam keraguan terhadapnya; mereka tidak ada pengetahuan mengenainya, kecuali mengikuti sangkaan; mereka tidak membunuhnya, yakinlah." (4:157)

Telah wujud lagi kepercayaan terhadap Nabi Isa yang tidak disahkan Allah di dalam al-Qur'an, iaitu baginda akan muncul lagi di bumi buat kali kedua. Itu tidak benar. (Sila rujuk artikel Menanya Ustaz: kedatangan Imam Mahadi & Nabi Isa dan Imam Mahadi di ruangan Soalan Lazim. Terima kasih.)

Terpesong

Setelah Isa wafat, beberapa perkara telah berlaku. Pertama, orang-orang yang mengaku pengikut baginda telah menubuhkan sistem berahib, atau berpaderi, atau sistem berulama dalam agama. Sistem itu tidak dianjurkan oleh Allah. Firman-Nya:

"Dan rahbaniyah (sistem berahib) yang mereka reka - Kami tidak menuliskan (menetapkan) untuk mereka" (57:27).

Kemudian, antara mereka bersetuju untuk mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, mungkin kerana kelahiran yang luar biasa dan mukjizat-mukjizatnya. Mereka yang berbuat demikian telah terpesong dalam kepercayaan lalu menjadi kafir. Firman-Nya:

"Merekalah orang-orang yang tidak percaya (kafir), yang berkata, 'Sesungguhnya Allah, Dia ialah al-Masih putera Mariam'" (5:17), dan

"orang-orang Kristian berkata, 'Al-Masih ialah putera Allah.' Itu adalah ucapan daripada mulut mereka, menurut ucapan orang-orang yang tidak percaya sebelum mereka. Allah memerangi mereka! Bagaimanakah mereka dipalingkan?" (9:30)

Satu bukti telah didatangkan Allah untuk menunjukkan kepalsuan kepercayaan mereka. Buktinya adalah pada amalan memakan makanan, berbunyi:

"Al-Masih, putera Mariam, hanyalah seorang rasul; rasul-rasul sebelum dia telah berlalu. Ibunya seorang wanita yang benar; mereka berdua makan makanan. Perhatikanlah bagaimana Kami memperjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling." (5:75)

Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Tetapi Tuhan tidak makan. Kalau Dia makan tentu Dia mempunyai sebuah "pintu kecil" untuk mengeluarkan makanan yang tidak diperlukan lagi. Tuhan tidak ada pintu tersebut seperti yang terdapat di bahagian belakang badan manusia atau haiwan.

Sekiranya hujah itu disampaikan kepada orang-orang yang mempercayai Nabi Isa itu Tuhan atau anak-Nya, tentu mereka akan berpaling juga dan tetap dengan kepercayaan mereka. Begitulah manusia dengan kepercayaan agamanya. Mereka lupa menggunakan akal.

Akhirat

Kepercayaan serupa itu sungguh berat di sisi Allah sehingga Nabi Isa akan ditanya di akhirat. Baginda akan ditanya sama ada baginda telah menyatakan bahawa baginda dan ibunya adalah tuhan-tuhan selain daripada Allah. Pertanyaan-Nya berbunyi:

"Wahai Isa putera Mariam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Ambillah aku dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah'?" (5:116)

Nabi Isa akan menjawab:

"Kepada Engkau sanjungan! Tiadalah bagiku untukku mengatakan apa yang aku tiada hak dengannya. Jika aku mengatakannya, Engkau mengetahuinya, dengan mengetahui apa yang di dalam jiwaku, dan aku tidak mengetahui apa yang di dalam jiwa Engkau; sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui yang ghaib." (5:116)

Jawapannya bersambung lagi:

"Aku hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku dengannya: 'Sembahlah Allah, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu.' Dan aku seorang saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka; tetapi setelah Engkau mematikan aku, Engkau Sendiri adalah penjaga ke atas mereka; Engkau saksi atas segala sesuatu." (5:117)

Nabi Muhammad juga akan ditanya di akhirat atas sesuatu yang amat berat juga. Baginda ditanya mengenai sambutan kaumnya terhadap al-Qur'an. Jawapan baginda berbunyi:

"Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya kaumku mengambil al-Qur'an ini sebagai suatu yang tidak dipedulikan." (25:30)

Itulah yang berlaku pada hari ini. Ajaran al-Qur'an tidak dipedulikan. Namun, masa masih ada untuk semua kembali kepada ajaran al-Qur'an.

414 komentar:

«Terlama   ‹Lebih tua   201 – 400 dari 414   Lebih baru›   Terbaru»
Hamba Allah mengatakan...

lihat video ini aja 1 s/d 6 semua jelas dan gamblang!!!

http://www.youtube.com/watch?v=c0mNtGKyXjM

http://www.youtube.com/watch?v=854a4zhh0bc&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=WMpVxm9WHEY&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=80K--a5tpps&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=q6qdTTfb_gU&feature=relmfu

Hamba Allah mengatakan...

lihat video ini aja semua jelas dan gamblang !!!!


http://www.youtube.com/watch?v=c0mNtGKyXjM

http://www.youtube.com/watch?v=854a4zhh0bc&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=WMpVxm9WHEY&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=80K--a5tpps&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=q6qdTTfb_gU&feature=relmfu

mata2 mengatakan...

percepatlah keinginan pak simon bertemu tuhannnya, kelak dia akan tahu.
Barangsiapa disesatkan oleh Allah maka tak ada yang dapat menolongnnya, dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh allah maka tak ada yang dapat menyesatkannnya. sudah jangan berdebat

eyang Modo mengatakan...

Sblm kita berbicara ttg Ketuhanan Yesus dan Kemausiaan Yesus (konsep ini semakin membuat heran saya, nanti sy jg akan membahasnya),,
saya ingin menunjukkan beberapa ayat yg terkait dg petanyaan saya;

* dalam "MATIUS", pasal 3 ayat 17 menyebutkan : "Maka suatu suara dari langit mengatakan: "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya Aku berkenan".
* LUKAS, ps 4 ayat 41, menyebutkan bahwa Yesus itu Anak Allah".
* YAHYA, Ps 14 ayat 9 menyebutkan: "Siapa yang sudah nampak Aku, Ia sudah nampak Bapa". dan di ayat 10 disebutkan : " Tiadakah engkau percaya bahwa Aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam Aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukanlah Aku Aku katakan dengan kehendak sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam Aku. Ialah mengadakan segala perbuatan itu.

coba kita "Bandingkan" dengan;
* MATIUS, Ps 5 ayat 9, yang menyebutkan "Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah".
* YAHYA ps 17 ayat 23, "Aku di dalam Mereka itu, dan Engkau di dalam Aku; supaya mereka itu sempurna di dalam persekutuan"

apa yang ada dalam fikiran Bapak ketika ada kata; Aku, Engkau, Mereka, Anak Allah, dan Anak-anak Allah? (bukankah ayat2 diatas saling bertentangan?)

Cindy Claudya Xianlun mengatakan...

sorry kalau saya ikut dalamm komentar ini.

dari komentar yang saya baca tadi, kalian hanya mengatakan Al-quran kan, coba lihat dari sisi Alkitab. emang TUHAN itu hanya 1 , tetapi karena di dunia ini sudah dipecahkan dengan beberapa agama, jadi kitab - kitab yang kita pegang sekarang berbeda - beda. tetapi semua kitab berisikan tentang ALLAH, bagaimana ALLAH menciptakan langit dan bumi, dan para nabi - nabi yang lainnya. cuman pasti ada dalam kitab - kitab agama yang isinya berbeda, seperti islam berpegang pada nabi Muhammad, dan kristen pada TUHAN YESUS. itu tidak bisa dipungkiri karena kitab yang kita pegang, tetapi tujuannya sama yaitu membawa keselamatan kepada kita di akhirat nanti. oke kalau kalian itu mau berdebat tentang TUHAN YESUS, karena yang kalian pelajari lebih intiM tentang nabi Muhammad, dalam Alkitab tak pernah menghina ataupun berbicara tentang Nabi Muhammad, ataupun menjatuhkan. semuanya itu tergantung ddari pelajaran kitab yang kita percayai.

tapi, yang pasti bukan GEREJA ataupun MASJID yang menyelamatkan kita, bukanpun agama yang akan menyelamatkan. agama dan ( BAIT ALLAH ) hanya peranta kepada kita untuk mendengarkan tentang TUHAN, . yang akan menyelamatkan kita kelak nanti bagaimana iman percaya kita kepada pencipta kita, di surga itu tidak di beda - bedakan agama, suku, bangsa, dan ras, semuanya itu menjadi satu dalam TUHAN.

mohon, jangan karena blogger ini semuanya sudah pada berdebat, kuatkanlah IMAN kita, agar kita bisa diselamatkan ke dunia yang disediakan ALLAH bagi kita anak - anakNYA

THX
GOD BLESS US

Cindy Claudya Xianlun mengatakan...

I LOVE JESUS ..
ALWAYS AND FOREVER ..

INI TEKATKU ,,,
WALAUPUN KALIAN BILANG TENTANG NABI ISA, TETAP JESUS IN MY HEART ...

KOMITMEN YANG KUAT ABOUT JESUS ..

LOVE FATHER , LOVE SON , AND LOVE HOLY ..

JESUS BLESS US ALL...

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Hamba dan eyang Modo Yth.

Saya coba jelaskan ya. Maaf kalau kurang jelas.

Saya sudah menonton semua video di bawah ini.

http://youtube.com/watch?v=c0mNtGKyXjM
http://youtube.com/watch?v=854a4zhh0bc&feature=relmfu
http://youtube.com/watch?v=WMpVxm9WHEY&feature=relmfu
http://youtube.com/watch?v=80K--a5tpps&feature=relmfu
http://youtube.com/watch?v=q6qdTTfb_gU&feature=relmfu


1. Semua Video di atas adalah perdebatan sejak abad pertama.
Sebab ada pihak yang tetap berpegang pada faham Monotheisme Yahudi
sehingga menolak faham Tri Tunggal, atau lebih tepatnya
mereka sulit memahaminya.
Jadi hanya pengulangan debat abad pertama.

2. Video di atas dipresentasikan oleh orang yang berpegang
pada "kitab suci" yang lain, selain Kitab Suci Alkitab,
jadi video di atas mendukung "kitab suci" yang lain itu.

Mengutip Alkitab hanya bagian-bagian yang mendukung argumennya.
Jadi dia sudah punya argumen berdasar "kitab suci" yang lain itu,
lalu mencari ayat pendukungnya dalam Kitab Suci Alkitab.
Ya memang semua kutipan Kitab Suci Alkitab BENAR.

3. SEMUA VIDEO di atas berangkat dari faham Monotheism (hanya ada satu Allah).
dan itu BETUL. Dalam Theologi Kristen ini disebut Theologi Proper.

4. Jadi, baca ulang semua tulisan saya di atas tentang Tri Tunggal,
yang membahas tentang Bapa, Anak, dan Rohkudus.

5. Tidak apa, saya ulangi sedikit saja di sini, selengkapnya, cari di Internet,
dengan kata kunci: trinitas dalam Alkitab.

6. Sepanjang Kitab Suci Alkitab, untuk menyapa Allah, dipakai kata,
Elohim, YHWH, Adonai, Elshaddai dan beberapa lagi. sebab orang Israel
takut menyebut gelar YHWH, maka dipakai berbagai gelar untuk YHWH.

6. Pada awal Kitab Suci Alkitab (Kitab Perjanjian Lama) ada tertulis,
(Kejadian
1:26 Berfirmanlah Allah (Elohim), "Baiklah Kita menjadikan
manusia menurut gambar dan rupa Kita, ... "

7. Gelar ELOHIM adalah bentuk jamak dari gelar YHWH. Gelar Elohim digunakan
sepanjang Kitab Suci Alkitab.

8. Jadi Elohim berarti lebih dari satu, ditambah lagi menggunakan kata, "KITA".
Ya memang jika memakai gelar YHWH yang dimaksud adalah TUNGGAL (ESA).

9. Jadi sejak awal Kitab Suci Alkitab sudah mengakui YHWH lebih dari satu.

10 Dalam Perjanjian Baru (Mtius 28:19), ditemukan frasa, "
Bapa dan Anak dan Roh Kudus."

11. Pada saat Yesus dibaptis ,
Matius 3:16-17, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga
langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya,
lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi,
kepada-Nyalah Aku berkenan."

12. Jadi pada saat Yesus dibaptis, ada tiga pribadi Ilahi yang berbeda hadir
1. Pribadi Yesus - Anak - sedang dibaptis,
2. Pribadi suara dari sorga (saya tafsir saja itu Bapa),
3. pribadi Roh Allah, memakai kendaraan burung merpati.

13. Oleh suara dari sorga, Yesus disebut, "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi,
kepada-Nyalah Aku berkenan."

14. Jadi, memang ada lebih dari satu pribadi Allah (Elohim),
dan Pribadi Allah itu diperjelas dalam Perjanjian Baru adalah, "
Bapa dan Anak dan Roh Kudus."

(BERSAMBUNG ..............)

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

(LANJUTAN .............)

15. Kutipan, "eyang Modo," di atas tanpa sengaja mendukung Trinitas Allah.
Semoga dengan uraian ini sekaligus sudah menjawab "eyang Modo,"
tetapi kalau belum jelas, tanya lagi saja ya.

16. Sebenarnya yang kita bicarakan adalah, "PENCIPTA ALAM SEMESTA dan SEMUA ISINYA."
Lalu manusia menyapaNYA dengan gelar, "Allah, Illahi, YHWH, Elohim, Adonai, Elshaddai," dan beberapa lagi.
Bahkan orang Jepang menganggap "PENCIPTA ALAM SEMESTA dan SEMUA ISINYA," adalah matahari,

Misalnya: manusia melihat bulan, bintang, gunung, batu hitam besar, wanita cantik molek,
gajah, ikan raksasa, dan sebagainya, maka manusia pikir itulah "PENCIPTA ALAM SEMESTA dan SEMUA ISINYA."
Namanya juga manusia sudah tersesat, terpisah dari SANG PENCIPTA ALAM SEMESTA dan SEMUA ISINYA.

17. Begitulah munculnya agama-agama.

a. Manusia heran akan kejadian alam yang melampaui kemampuannya, seperti:
gunung meledak, halilintar, batu raksasa, pohon raksasa, matahari, bulan, dan sebahainya,
lalu menyembah semua itu sebagai "PENCIPTA ALAM SEMESTA dan SEMUA ISINYA."

b. Itu (a di atas) terjadi sebab manusia terpisah dari Allah (YHWH) sejak Adam
melanggar perintah YHWH (atau disebut saja jatuh ke dalam dosa).

c. Semua keturunan Adam diperhitungkan ikut melakukan dosa bersama Adam saat itu,
jadi dosa itu berakibat kepada semua anak cucu Adam dan karena itu, mereka semua
terpisah dari Allah (YHWH), dan karena itu TERSESAT, TIDAK MENGENAL ALLAH,
MENYEMBAH SEMBARANGAN, MENYEMBAH YANG BUKAN ALLAH.

d. BACA lagi tulisan saya yang paling baru di atas, tetang RENCANA AWAL Allah (YHWH)
untuk menyelamatkan ADAM dan Anak CUCUnya, dari murka ALLAH (karena itu MURKA
maka Allah (YHWH) menciptakan neraka bagi mereka). Tetapi Allah (YHWH) mendesign
RENCANA PENYELAMATAN, dengan AKAN mendatangkan MESIAS (Allah sendiri)
berinkarnasi menjadi manusia (baca Trinitas di atas).

e. Mengapa harus menjadi manusia? Sebab jika Pribadi Allah langsung maka manusia
yang sudah berdosa (dari Adam) tida akan mengerti, atau pasti tidak tahan menghadapi
atau memandang hadirat ALLAH yang MAHASUCI, BERDAULAT, MAHAKUASA, MAHADAHSYAT.

d. Maka janji tentang AKAN datangnya MESIAS semakin diperjelas seiring dengan
kemajuan manusia itu sendiri sejak Adam.

e. Akhirnya datanglah Yesus. Dan dalam diri Yesus memenuhi segala NUBUATAN dan
persyaratan tentang MESIAS (Allah sendiri), baca di atas.

f. Jadi, Yesus disebut Anak Allah adalah sebutan saat Yesus dibaptis dan karena Yesus
memenuhi semua NUBUATAN dan PERSYARATAN tentang MESIAS.

lalu dalam Perjanjian Baru maka semua orang percaya disebut pewaris KERAJAAN ALLAH
bersama dengan Yesus dan karena itu dalam Perjanjian Baru semua orang percaya disebut
juga anak-anak Allah. Ya masih banyak alasan lain tetapi saya kutip satu saja.

g. jadi untuk eyang Modo, gelar Anak ALLAH menunjuk Yesus Kristus
senentara anak-anak ALLAH menunjuk semua orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai
Tuhan dan Juruselamatnya.

ahk ... maaf saya terpaksa seolah menulis sebauh buku.
semoga bisa memberi pemahaman. AMIN.

Ais David mengatakan...

`'•.¸.Assalamu'alaykum ¤.¸.• ...
Menurut saya tak ada gunanya saling menyudutkan satu sama lain

Al qur'an pun menjelaskan "Lakum dinukum waliyadiin* (baca surah ak kaafiruun)
Biarkan mereka yakin dg agama mereka
Ini islam agama kita

Saya hanya punya 1 pertanyaan...
"Kalau memang Nabi Isa 'alayhiss salaam itu TUHAN .... lalu siapakah yg menciptakan IBU nya ISA ????? "

Di sini tak perlu lah kita saling menjatuhkan....
Whatever...
Kuatkan di hati kita
"Islam lah agama yg sempurna"

Untuk kaum nasrani saya mohon maaf kalau ada yg tak suka dgn tulisan saya :)

eyang Modo mengatakan...

Membaca uraian Bapak,,sungguh saya menjadi bingung setengah mati (maaf)...
Kebingungan saya yg pertama: ttg konsep KETUHANAN YESUS DAN KEMANUSIAAN YESUS, dalam analisa saya konsep ini jelas sekali saling bertentangan/kontradiktif (meskipun Bpk tdk memperbolehkan untuk "mengkontradidiktifkan" kedua konsep trsb; Bagaimana mungkin Manusia (spt yg Bpk Uraikan dan akui-tentu menurut Bijbel) menjadi Tuhan, pun demikian pula sebaliknya?...
Kebingungan saya yg kedua; Bagaimana mungkin (maaf) ada manusia (spt kita/Bpk) yang menyembah/menuhankan manusia? yg notabenenya memiliki kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan seperti kita?..

(tp...untuk sementara konsep KETUHANAN YESUS DAN KEMANUSIAAN YESUS baiklah kita "tunda" dulu,,nanti kt sambung dan bahas scr detil)

Sekarang saya ingin membahas terkait dengan pertanyaan saya (maaf,,,biar runtut)
ttg "YESUS ANAK TUHAN"
Biarlah saya tunjukkan (meskipun saya yakin Bpk sdh mengetahuinya):

** "MATIUS" pasal 3, ayat 17 ; "Maka suatu suara dari langit mengatakan : "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya Aku berkenan.
** "LUKAS" ps 4 ayat 41, menyebut bahwa Yesus itu Anak Allah"
** "YAHYA" ps 14 ayat 9, disebutkan; "Siapa yang sudah nampak Aku, ia sudah nampak Bapa", dan di ayat 10 disebutkan; "Tiadakah engkau percaya bahwa aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam Aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukanlah Aku ini katakan sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam Aku. Ialah mengadakan segala perbuatan itu."

saya akan tunjukkan "Kontradiktifnya"

*** "MATIUS" ps.5 ayat 9, disebutkan; "Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena itu akan disebut anak-anak Allah"
*** "YAHYA" ps 17 ayat 23 ; "Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku; supaya mereka sempurna didalam persekutuan"

saya ingin bertanya, dalam fikiran Bpk/ajaran Bpk,, apa/siapa yang dimaksud dengan Anak Allah, Anak-anak Allah, Aku, Engkau, dan Mereka?

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo berkata. "Membaca uraian Bapak,,sungguh saya menjadi bingung setengah mati (maaf) ... "

baguslah. Tidaklah mungkin, uraian mestinya satu perputakaan buku, saya ringkas satu halaman,
akan bisa membuat mengerti. Saya sudah tulis di atas bahwa Allah itu TIDAK TERBATAS dan
KEKAL ADANYA. Sementara manusia SANGAT TERBATAS dan HANYA SEMENTARA SAJA DI DUNIA INI.

Mustahil pula manusia bisa MEMAHAMI MISTERI ALLAH 100% dengan informasi yang sangat sedikit dalam
Kitab Suci Alkitab. Kecuali kita menipu diri sendiri lalu PURA-PURA MENGERTI, jadi seperti
kita beronani ria. hihihi

Maka dengan penuh keterbatasan, saya coba menjawab eyang Modo:

1. Anak Allah. Yesus disebut Anak Allah adalah karena Kitab Suci Alkitab mengatakannya demikian.
Menurut Kitab Suci Alkitab pula, ALLAH lah yang menyebut Yesus adalah Anak ALLAH.

2. Gelar Anak-anak ALLAH diberikan hanya kepada orang percaya kepada Yesus Kristus adalah TUHAN dan
Juruselamatnya. Itu sesuai ayat-ayat Kitab Suci Alkitab yang eyang Modo kutip di atas.

3. YAHYA" ps 17 ayat 23 ; "Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku;
supaya mereka sempurna didalam persekutuan," Terjemahan Lama.

Terjemahan Baru, "Yohanes
17:23 Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka
sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau
mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku."

Konteks: Yohanes 17 ini, Yesus sebagai Anak Manusia (bukan sebagai Anak Allah, walau Yesus tidak pernah berhenti sebagai Anak Allah),
sedang berdoa kepada Bapa di surga, mendoakan pengikut-pengikutNya.

Jadi sesuai konteks Yohanes 17 yang dimaksud dengan:
Aku = Yesus
Engkau = Allah
Mereka = pengikut-pengikut Yesus atau orang beriman kepada Yesus.
Kita = Yesus + Allah

Anak Allah = Yesus (ke-Allah-an Yesus)
Anak Manusia = Yesus (ke-Manusia-an Yesus)

Tambahan,
dalam Yohanes 17:22, "Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku,
supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu."

Saya garis bawahi ungkapan, "Kita adalah satu."

Maksudnya, Yesus dan Allah adalah satu.
Tentu saja orang tidak beriman kepada Yesus tidak akan memahami ungkapan ini, dan pasti tidak akan mau memahami.

Kata, "satu" bukan berarti numeric.
Tidak seperti dua gelas air dicapur jadi satu. Tidak. Tidak seperti itu.

Ayat ini juga memberi informasi bahwa Yesus adalah satu Pribadi,
dan Allah adalah satu pribadi, tetapi bisa menjadi, "Satu."

Baca lagi tulisan saya di atas. Saya pernah membahas hal ini.

Bandingkan dengan kata, "Kita," dalam, Kejadian
1:26 Berfirmanlah Allah (Elohim),
"Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, ... "

Kembali ke Yohanes 17:22, "Kita adalah satu."
Ini juga salah satu penjelasan tentang Trinitas Allah.


Ini dipersoalkan dalam film yang dikirim, Hamba

Anda bertanya, "Apanya yang satu?'

Jawabannya ada dalam uraian saya tanggal 19 Juni 2012 16:24 di atas.

Baca sebdiri.

mio sangpejuang mengatakan...

kta TUHAN dg NABI itu beda,,klo TUHAN itu pencipta sdgkan NABI itu termasuk citaanya tuhan,,,jdi keliru klo nabi isa di anggap sbagai tuhan,,,coba kita renungkan dg akal sehat dah hati nurani kita,,klo nabi isa itu memank tuhan knpa beliau tdk bisa menyelamatkan diri ktka di salip dan dibunuh,,,?
dlm al kitab/injil[yg skarang isinya sudah dikarang oleh akal manusia sendiri] mnrangkan bahwa nabi isa mati tersalip dan dibunuh,,ttpi dlm al qur'an justru menerangkan bahwa nabi isa tidak mati ter salip dan di bunuh ttpi nabi isa di rafak/diankat kelangit olh ALLOH SWT...smoga ALLOH membukakan pintu rahmatnya untuk mereka yg sesat,,amin ya robbal a'lamin

pandiangan hepand mengatakan...

Yesus ialah Kristus
cobalah anda pelajari ajaran Tuhan Yesus dan nabi muhammad
dan anda bedakan.
Yesus : mengajarkan Kasih
muhammad : selalu berperang dan merebut wilayah orang
silahkan anda cari lagi perbedaan antara Yesus dan muhammad
pasti anda akan mendapatkan kebenaran
trims

eyang Modo mengatakan...

terkait dengan saya "mengutip" Bijbel(bukan dg Kitab-kitab yg lain) sekali lagi sya tegaskan, bahwa saya berusaha untuk seobjektif mungkin. membedah keyakinan Kristen dg "Kitab Sucinya" sendiri. Shg tidak ada alasan bagi teman-teman bahwa yg saya kritisi sifatnya subjektif(hy berdasar pd keyakinan atau Kitab sucinya sendiri; Al Qur'an, Zabur, Taurot). Jd tolong Bpk (Simon) jangan salah sangka/ salah mengartikan ktk sya hrs mengutip ayat2 dlm Bijbel. SEMUA HY SEBATAS KEILMUAN.

Terkait dg penjelsan2 Bpk terdahulu; saya sdh membacanya, dan kira2 saya sdh memahami yg Bpk maksudkan. Tetapi sengaja sy menyinggungnya agar diskusi kita berjalan scr sistematis, tidak lompat2, dan....mudah2an apa yg Bpk sampaikan diatas semua akan terjawab/terbahas dalam uraian2/pertanyaan2 saya.

Kita lanjutkan?..

## APAKAH DG ADANYA TERJEMAHAN BARU KEMUDIAN MENGABAIKAN TERJEMAHAN LAMA?...
## KALAU SAYA TDK SALAH MENTAFSIRKAN, DARI URAIAN BPK DIATAS BPK(dan pengikut Kristen yg lain tentunya) MEMPERCAYAI BERSATUNYA YESUS DG ALLAH? KALAU BOLEH TAU DIPASAL DAN AYAT BRP DISEBUTKAN?

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

pandiangan hepand Yth.
jangan terlalu keras, pelan-pelan bro.
pandiangan hepand, ada satu hal yang membuat saya terheran-heran sampai saat ini adalah bahwa jutaan batu dipakai setiap hari (mohon koreksi jika tidak jutaan) oleh orang yang pergi HAJI ke Tanah Arab untuk melempari SETAN di sana. Sampai ribuan orang terinjak-injak mati, lansung menghadap Tuhan, berebutan ruang hanya untuk melempari SETAN. Berarti memang SETAN di sana TAHAN BANTING dan BODOH-bodoh sebab mau saja hukum dirajam batu, dan tidak mau pergi lagi. WOW.

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

mio sangpejuang Yth,
ITU JUGA YANG TENTARA ROMAWI dan ORANG YANG DI SALIB BERSAMA YESUS dan IMAM-IMAM YAHUDI dan AHLI-AHLI TAURAT.

MEREKA BERKATA, saya kutip langsung dari KITAB INJIL MATIUS pasal 29-30 sampai 7,


Lalu Pilatus berkata kepada mereka: "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan-Nya?" Namun mereka makin keras berteriak: "Salibkanlah Dia!"
Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan.

Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul.
Mereka mengenakan jubah ungu kepada-Nya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya.
Kemudian mereka mulai memberi hormat kepada-Nya, katanya: "Salam, hai raja orang Yahudi!"

Mereka memukul kepala-Nya dengan buluh, dan meludahi-Nya dan berlutut menyembah-Nya.
Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah ungu itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya.
Kemudian Yesus dibawa ke luar untuk disalibkan.

Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Aleksander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti: Tempat Tengkorak.
Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada-Nya, tetapi Ia menolaknya.
Kemudian mereka menyalibkan Dia, lalu mereka membagi pakaian-Nya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing.

Hari jam sembilan ketika Ia disalibkan.
Dan alasan mengapa Ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ: "Raja orang Yahudi".
Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah kiri-Nya.
[Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi: "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka."]

Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata: "Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!"
(BERSAMBUNG … )

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

LANJUTAN ……
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata: "Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan!
Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga.
Pada jam dua belas, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga.
Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?

Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: "Lihat, Ia memanggil Elia."
Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata: "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan Dia."

Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya.
Ketika itu tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.

Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat mati-Nya demikian, berkatalah ia: "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah!"

Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Muda dan Yoses, serta Salome.
Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani-Nya waktu Ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus.
Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat.

Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota Majelis Besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan Kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati.

Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf.
Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu.
Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan.

Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.

Mereka berkata seorang kepada yang lain: "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?"
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut,
tetapi orang muda itu berkata kepada mereka: "Jangan takut! Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat! Inilah tempat mereka membaringkan Dia.
Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid-Nya dan kepada Petrus: Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya kepada kamu."
(selengkapnya baca sendiri Kitab Injil Matius 15 dan 16 dan ayat-ayat paralelnya).

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo bertanya,
## APAKAH DG ADANYA TERJEMAHAN BARU KEMUDIAN MENGABAIKAN TERJEMAHAN LAMA?...
Terjemahan Baru adalah yang sudah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
Misalnya kAta, "doeloe," diterjemahan sekarang, "dulu."
Yahya, menjadi Yohanes. Maknanya sama saja.

Terjemahan Lama teNtu saja boleh dipakai asal mengerti.
Kalau mau yang asli, ya baca ASLINYA dalam BAHASA YUNANI dan BAHASA IBRANI.

eyang Modo bertanya,
##DARI URAIAN BPK DIATAS BPK ... MEMPERCAYAI BERSATUNYA YESUS DG ALLAH?
KALAU BOLEH TAU DIPASAL DAN AYAT BRP DISEBUTKAN?

kan eyang sudah mengutipnya.

Dalam sepanjang Kitab Suci Alkitab disapa TIGA PRIBADI ALLAH yang berbeda:
1. Bapa = Allah. sering disapa Bapa Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
2. Anak = Yesus Kristus = Allah. Sering dalam Alkitab disapa Anak Manusia.
3. Roh Kudus = Allah = sering juga disapa Roh Allah.

Hal yang paling sulit dalam theologi Kristen mengenai Tritunggal Allah.

A. Tiga pribadi Allah ini dijelaskan secara terpisah dalam Kitab Suci Alkitab:
2) Tritunggal Allah terdiri dari tiga Pribadi Allah:
Kejadian 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Yesaya 6:8; 48:16; 61:1; Matius 3:16-17; Matius 28:19; 2 Korintus 13:14.
** MATIUS psal 3, ayat 17, (sudah eyang kutip di atas)
** Kejadian
pasal 1 ayat 26 Berfirmanlah Allah (Elohim),"Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, ... "
** Matius 3:16-17, saat pembaptisan Yesus, hadir 3 pribadi Allah yang berbeda:
1. Pribadi Yesus - Anak - sedang dibaptis,
2. Pribadi suara dari sorga (Allah Bapa),
3. pribadi Roh Allah, memakai kendaraan burung merpati.

Setiap Pribadi dalam Tritunggal adalah Allah.
Bapa adalah Allah: Yohanes 6:27; Roma 1:7; 1 Petrus 1:2.
Anak adalah Allah: Yohanes 1:1, 14; Roma 9:5; Kolose 2:9; Ibrani 1:8; Yohanes 5:20.
Roh Kudus adalah Allah: Kisah Rasul 5:3-4; 1 Korintus 3:16 (Yang mendiami adalah Roh Kudus – Roma 8:9; Yohanes 14:16-17; Kisah Rasul 2:1-4).

Subordinasi dalam Tritunggal:
Alkitab memperlihatkan bahwa Roh Kudus tunduk (subordinasi) kepada Bapa dan Anak,
dan Anak tunduk (subordinasi) kepada Bapa.
Ini adalah relasi internal dan kekal dan tidak mengurangi atau membatalkan keillahian dari setiap Pribadi dalam Tritunggal.
Ini mungkin adalah bagian dari Allah yang tidak terbatas yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas.
Mengenai Anak, lihat Lukas 22:42; Yohanes 5:36; Yohanes 20:21; 1 Yohanes 4:14.
Mengenai Roh Kudus lihat Yohanes 14:16; 14:26; 15:26; 16:7, dan khususnya Yohanes 16:13-14.

**1 Yohanes 5:77, "Sebab ada tiga yang memberi kesaksian [di dalam sorga: Bapa (Allah),
Firman (Yesus Kristus = Allah) dan Roh Kudus (Allah); dan ketiganya adalah satu.

Jika menggunakan metode logika matematika maka 1+1+1=3. Jadi ada 3 pribadi ALLAH.


B. Tentang ALLAH itu ESA sudah sangat banyak ayat pendukungnya, bahkan Al-Quran pun mendukung.
Allah itu Esa, misalnya dalam: Ulangan 6:4; 1 Korintus 8:4; Galatia 3:20; 1 Timotius 2:5

C. Tentang bersatunya Yesus Kristus dengan ALLAH:


**Yohanes 10:30, "Aku (Yesus Kristus) dan Bapa (Allah) adalah satu."

**Yohanes
14:10 Tidak percayakah engkau, bahwa Aku (Yesus) di dalam Bapa (Allah) dan Bapa di dalam Aku?
Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri,
tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya.
14:11 Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku (Yesus) di dalam Bapa (Allah) dan Bapa di dalam Aku;
atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

**Yohanes 17:21, ... supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam Kita ... "

**Yohanes 17:22, ... Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku,
supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu."


semoga membantu.

eyang Modo mengatakan...

Tampaknya kita ada "PERBEDAAN" dalam menafsirkan pasal2 dan ayat2 dalm Bijbel Bpk,,,

berdasarkan ayat tersebut (yg saya sebut diatas)yang dimaksudkan "Anak Allah" adalah orang yang dihormati seperti Nabi. Kalau Yesus dianggap anak Allah maka semua orang mendamaikan manusiapun menjadi "Anak-anak Allah" juga. Jadi bukan Yesus saja anak Allah, tetapi ada terlalu banyak.
Sementara dalam YAHYA, ps 17 ayat 23; ada tersusun kata " Aku di dalam mereka". Kata mereka di ayat ini ialah sahabat Yesus. Sedang yang dimaksud "dengan Aku" ialah Tuhan. Jadi kata "Aku" bersama mereka artinya Thuan beserta sahabat2 Yesus. Jadi Tuhan itu beserta Yesus dan sahabat2 Yesus. Kalau Bpk percaya kesatuan hal kesatuan Yesus dengan Bapa(Tuhan), maka Bpk pun harus percaya tentang kesatuan Bapa itu dengan sekalian sahabat Yesus yang 12 orang itu. Jadi bukan Yesus dan Rokh Suci saja yang bersatu dengan Tuhan, melainkan harus ditambah 12 orang lagi. Ini namanya persatuan Tuhan atau Tuhan Persatuan bukan hanya Tri Tunggal tetapi 15 tunggal. Apalagi telah Bpk sampaikan dalam YOHANES 17 (22); "Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaKu, SUPAYA MEREKA MENJADI SATU, SAMA SEPERTI KITA ADALAH SATU". Berdasar penegasan Pasal dan Ayat ini, tentu TRI TUNGGAL/TRINITAS tdk berlaku lagi, karena ada terlalu banyak yang menyatu dengan TUhan (asal mereka beriman kpd Tuhan Yesus, kemudian mendapat gelar Anak-anak Allah). Termasuk Bpk, Bapak bisa menyatu dan menjadi Tuhan (karena Bapak percaya akan Ketuhana Yesus yg secara otomatis berhak disebut sebagai bagian dr Anak-anak Allah).

Bpk menyatakan dalam " 1. Anak Allah. Yesus disebut Anak Allah adalah...(dst)" berdasakan ps dan ayat yg saya sebut diatas (dan jg yg Bpk sebut) TIDAK HY YESUS YG DIAKU SBG ANAK ALLAH TTP ADA TERLALU BANYAK. sekali lagi termasuk Bapak sendiri bs disebut Anak Allah yang dapat juga mnj Tuhan seperti Yesus.

Bukankah ps, dan ayat2 yg saya sebut sifatnya KONTRADIKTIF antara yang satu dengan yang lain?. Jadi berdasarkan perselisihan ayat2 tersebut YANG MANAKAH YANG BENAR ; Tiga menjadi Tunggalkah atau 15 menjadi Tunggal atau yang Banyak menjadi Tunggal?.

Sementara Bpk,, YESUS SENDIRI TIDAK MAU DISEBUT TUHAN.
Silahkan buka dalam...

*** PERJANJIAN BARU (PB) "MARKUS" ps 12 (29). disebutkan "Maka jawab Yesus kepadanya: Hukum yang terutama ialah : Dengarlah olehmu hai Isra'iel, ADAPUN ALLAH TUHAN KITA, ADALAH TUHAN YANG ESA".

*** PERJANJIAN LAMA (PL) "ULANGAN" Ps 6 (4) disitu disebutkan: " Dengarlah olehmu hai Israil, sesungguhnya HUA ALLAH KITA, HUA ITU ESA ADANYA "

sebagai penguat argumen saya, silahkan buka...
*** "YAHYA" Ps 17 (3) ; "Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, ALLAH YANG ESA, DAN YESUS KRISTUS YANG ENGKAU SURUHKAN ITU" (Yesus bukan Tuhan ttp Pesuruh/Rasul/Nabi)

eyang Modo mengatakan...

(sambungan…)
Agar Bpk puas silahkan buka jg di PL "ULANGAN" ps 4 (35) ; "Maka kepadamulah ia ditunjuk, supaya diketahui bahwa TUHAN ITU ALLAH, DAN KECUALI TUHAN YANG ESA TIADALAH YANG LAIN LAGI"
( Jelas ia(-Yesus-) ditunjuk (sbg Rasul/Nabi) untuk mengabarkan bahwa Tuhan itu ESA).

ESA dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan SATU, PERTAMA, TUNGGAL.

Apakah belum jelas bahwa DI DALAM BIJBEL SENDIRI yang menyebutkan seterang2nya bahwa TUHAN ITU TUNGGAL. Bukan tiga menjadi satu, atau satu menjadi tiga.
Taruh kata di Bijbel ada ayat yang menyebutkan Tuhan itu tiga menjadi satu, saya ingin bertanya yang manakah diantara ayat2 itu yang benar?. Yang TUNGGALKAH? atau TIGA MENJADI TUNGGAL? atau YG BANYAK MENJADI TUNGGAL?
Jadi salah satu dari ayat2 tersebut pasti ada yang benar (Bpk tentu masih ingat teori Logika yang sempat kita bahas sebelumnya), karena sudah jelas 2/beberapa ayat tidak ada yang sama/bertentangan. Kalau salah satu atau dua-duanya ada yang salah, maka KANDUNGAN KITAB SUCI ITU ADA YANG SALAH; JADI BUKAN KITAB SUCI LAGI NAMANYA).

Nah ketidak sucian Kitab Suci ini, bisa jadi 1. orang yang menubuatkan Bijbel dr AWAL, TIDAK TAHU apa yang ditulisnya.
2. Karena ada campur tangan manusia terkait dengan Materi2 Bijbel atau dengan kata lain materi Bijbel YANG ASLI yang karena tidak bisa diterima konsep2nya, lantas DIRUBAH, disesuaikan dg keinginan manusia. Bapak tentu masih ingat PERUBAHAN dari YAHYA menjadi YOHANES. kalau hy sekedar ejaan lama yg dirubah menjadi ejaan baru masih dapat diterima, tp kalau menyangkut materi (termasuk Penamaan) sungguh itu perbuatan bodoh dan terkutuk. Bagaimana Mungkin KITAB SUCI BIJBEL (yg mnrt Bpk) ADALAH "CIPTAAN TUHAN, WAHYU TUHAN(Sy lupa kata2 persisnya) dengan seenaknya dirubah2 oleh manusia yg begiiiitu banyak kelemahan yg sekaligus ciptaan tuhan. apakah tidak menantang Tuhan namanya? bagaimana mungkin seorang yang Diciptakan melawan yang Menciptakan, punya kuasa dan daya apa? dengan kata lain Sungguh Tidak Tahu Diri!.

Menurut keyakinan Bpk, Yesus bersatu dengan Allah,dengan kata lain Yesus selalu bersama Allah dan Allah selalu bersama Yesus, bukankah begitu?,,sebagaimana yang disebut dalam...
** "YAHYA" 10,30 ; "Aku dan Bapa itu satu adanya". Demikian pula dengan Roh Suci sebab Roh Suci itu menjadi satu dengan Yesus, sebagaimana tersebut dalam Injil, Ialah setelah Yesus berumur 30 tahun turun roh suci kepadanya dan dipabtiskan oleh pembabtis yaitu Yahya. Jadi jelas bahwa Yesus, Roh Suci, Tuhan, adalah Tunggal.

silahkan buka
*** "MATIUS" ps 27 (1) ; " Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring katanya; "Eli, Eli, lama sabaktani, artinya "ya Tuhan, apakah sebabnya Engkau tinggalkan Aku". (seperti yg sdh Bpk dan teman2 kutip diatas)

berdasarkan seruan Yesus diayat itu, jelas bahwa Yesus tidak bersatu dengan Tuhan, yakni Tuhan meninggalkan Yesus, waktu akan disalibkan. Mestinya kalau Yesus bersatu dengan Tuhan, disaat itulah Tuhan menolong Yesus. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak bersatu dengan Yesus shg Yesus sendiri berteriak minta tolong.
(Bukankah ini sesuai dengan konsep keESAan TUHAN yg saya tunjukkan ayat2nya diatas?)

Dalam tulisan Bpk terdahulu Kalau saya Tidak Salah,,Yesus memang ditakdirkan untuk di salib sbg korban persembahan untuk menebus dosa2 Adam. KALAU MEMANG YESUS BERSATU DG TUHAN DAN ROH SUCI TENTU MEMILIKI SIFAT2 SUCI ATAU KATAKANLAH KARENA ITU KEHENDAK TUHAN DAN YESUS BAGIAN DR TUHAN,,,TENTU,,,YESUS AKAN DENGAN SENANG HATI MENEBUS UMATNYA DG CARA DI SALIBKAN. tetapi kenyataannya ADALAH SEBALIKNYA,,YESUS TIDAK BERSEDIA SBG PENEBUS DOSA(tidak bersedia untuk disalib) buktinya Dia minta tolong dan berseru kpd Tuhannya. bukankah saling KONTRADIKTIF?. Lantas KONSEP MANA YG BETUL?

Saya ingin bertanya "Apakah orang-orang yang menyalibkan Yesus itu dilaknat?

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo Yth.
Sabar ya. Sebenarnya, sudah banyak dibuku diperpustakaan ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu.

Sebab jika tidak terjawab sejak dulu, maka sejak dulu itu juga kekristenan hancur.

Alkitab adalah Kitab Suci yang sangat terbuka terhadap kritik tinggi sekali pun. Beda dengan Kkitab suci yang lain, jika dikritik termasuk kritik tinggi maka pengikutnya akan membela mati-matian termasuk bom bunuh diri atau fatwa mati.

jadi sabar ya. Saya masih berusaha membuatnya menjadi 4000 larakter.

eyang Modo mengatakan...

Bpk Simon yg juga saya hormati,,,

Saya akan selalu sabar kok menanti jawaban2 Bpk,,,apalagi sangat sulit menemukan teman diskusi yg sekaliber Bpk,,,selalu terbuka dan tentu saja cerdas...

Saya tidak perlu mengomentari tulisan Bpk diatas (meskipun saya bisa),,saya khawatir pembahasan/diskusi kita akan melebar kemana2..

pesan saya Bpk,,,tolong kalau bisa dalam diskusi kita ini,,,kita tinggalkan unsur2 yg sifatnya subjektif, hanya berdasar pd perasaan saja, atau sgl sesuatu yg terkait dg pribadi kita,,,,mari kita coba berdiskusi seobjektif mungkin berdasarkan kaidah keilmuan...

Saya tunggu jawaban dan komentar2 Bpk....

Hamba Allah mengatakan...

"Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf.
Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu.
Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan.

Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.

"Mereka berkata seorang kepada yang lain: "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?"


================================
bila yesus mati pasti bangkitnya menjadi roh....karena yesus adalah manusia seperti kita...dan bila sudah menjadi roh buat apa yesus harus menggulingkan batu...sedangkan roh sudah tidak mempunyai tulang dan daging...jadi tidak perlu harus menggulingkan batu pada saat bangkit dari kubur....
dan roh tidak butuh makan..tapi kenapa dia makan makanan yg di berikan pengikutnya pada saat bangkit dari kubur...wow....

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

ya, jelas eyang Modo salah memahami ayat-ayat itu.

Sebab ada perbedaan besar antara:

Yesus adalah Anak Allah dan orang percaya Yesus adalah anak-anak Allah.

1. Yesus adalah Anak Allah sebab Yesus memang adalah Allah.
Yesus adalah ALLAH berinkarnasi menjadi manusia melalui seorang perawan Maria
yang mengandung dari Roh Allah.
Cuma dalam Filipi 2 disebut Yesus disebut telah mengosong diri.

a. Dalam Filipi 2:5 - 11, bersabda,
"Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia.

Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib."

Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!"


b. Dalam Matius pasal 4, Setan pun mengenal Yesus adalah Anak Allah.

c. Dalam Mrkus 1:1 bersabda, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah."

d. Dalam Lukas 1:32 bersabda, Yesus akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi."

e. "Rabi (Yesus), Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!"

f. Dalam Kitab Kisah Para Rasul 8:37 bersabda, " Yesus Kristus adalah Anak Allah."2. Orang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamatnya, digelari anak-anak Allah
dan tetap selamanya adalah manusia dan tidak akan pernah menjadi Allah.

a. Dalam Matius
5:9 Berbahagialah orang yang membawa damai,karena mereka akan disebut anak-anak Allah.

b. Dalam Kitab Roma

8:14 bersabda, "Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah."

c. Dalam Filipi 2:14-16 bersabda, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut
dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda,
sebagai anak-anak Allah ..."

d. Dalam 1 Yohanes
3:10 berfirman, Inilah tandanya anak-anak Allah ...
setiap orang yang tidak berbuat kebenaran ..."

e. Bukan hanya nabi dan rasul, tetapi semua orang yang percaya Yesus sampai sekarang,
disebut anak-anak Allah sebab mereka semua mewarisi kerajaan surga.

sejak Adam sampai kematian Yesus,
orang yang percaya AKAN DATANGNYA MESIAS disebut anak-anak Allah dan menjadi pewaris surga.3. Yesus adalah Anak Manusia (manusdia seutuhnya, manusia 100%)
sekaligus Yesus adalah Anak Allah (Allah 100%)
kedua keadaan Yesus ini menyatu dalam diri Yesus Kristus
dan selalu menyatu.

a. Selama di dunia, YESUS lebih banyak tampil sebagai Anak Manusia.

b. Itulahnya (a. di atas) Yesus seperti sangat berat menerima penderitaan kayu salib.
Tetapi karena Yesus taat maka akhirnya Ia berkata, "Jadilah kehendakMu (Allah).


4. PERNAHKAH YESUS BERPISAH DENGAN ALLAH? YA.

a. Pada waktu di atas kayu salib, menjelang kematian Yesus.
Saat itu Yesus berpisah dengan Allah.
Itulah sebabnya Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabaktani, artinya
"ya Tuhan, apakah sebabnya Engkau tinggalkan Aku".

b. Mengapa Yesus berpisah dengan Allah saat kematian Yesus?
Sebab Yesus Kristus yang alah ALLAH, SUCI ADANYA, menjadi MENANNGUNG DOSA
semua orang percaya kepadaNya. Bahkan sampai masuk ke alam maut (neraka)
akibat memikul dosa itu.

c. Tetapi Yesus Kristus membuktikan ke-ALLAH-anNYA.
Yesus Kristus bangkit, keluar dari alam maut itu.
Lalu Yesus Kristus memperlihatkan diri kepada banyak orang selama 40 hari.
lalu naik ke surga. Ini semua membuktikan Yesus adalah Allahm
sebab hanya Allah yang mampu melakuan semua itu.

BERSAMBUNG ........

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

LANJUTAN .....

5. Dalam Kitab Wahyu
22:18 bersabda, "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar
perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: "Jika seorang menambahkan sesuatu kepada
perkataan-perkataan ini, maka Allah akan MENAMBAHKAN kepadanya malapetaka-malapetaka
yang tertulis di dalam kitab ini."

a. Jadi tidak seorang pun berani MENAMBAHKAN atau MENGURANGI isi Kitab Suci Alkitab
dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani.

b. Menerjemahkan (menafsirkan) tidak termasuk MENAMBAHKAN atau MENGURANGI.
Bisa saja orang salah terjemah. Krena itu, maka diajarkan baha Yunani dan bahasa Ibrani.
Agar bisa mengecek ke bahasa aslinya.
Karena hakekatnya penerjemahan sama saja dengan penafsiran, cuma menafsir dari bahasa asli.
Cuma karena naskah asli sudah sangat rapuh maka orang terbatas yang bisa membacanya.
Tetapi sudah diterbitkan dalam bentuk kertas salinannya.
Saya juga punya dan selalu jadi rujukan jika saya ingin melihat arti yang lebih luas.
Bahasa Inggris misalnya, kata have, kan artinya luas, mempunyai bukanlah arti tunggal.
Demikian juga bahasa Ibrani dan Yunani.


6. "Apakah orang-orang yang menyalibkan Yesus itu dilaknat?
Ya, orang yang menyalibkan Yesus didoakan oleh Yesus, katanya,
"Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
(Kitab Injil Lukas pasal
23 ayat 34)

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Hamba Allah Yth,

Berarti saya punya 2 Sahabat DISKUSI.
O ya, numpang mengucapkan terima kasih pada eyang Modo atas pujian selangitnya.

Bagus sekali pertanyaan Hamba Allah. Untung Hamba Allah megingatkan saya.
Berarti Hamba Allah ini cerdas dan benar-benar adalah Hamba Allah, pencari kebenaran.

Memang sangat sayang jika yang hidup sementara ini hanya dihabiskan dengan kepalsuan.

Berarti Hamba Allah percaya adanya roh.
percaya bahwa MANUSIA mempunyai satu roh. INI DASAR yang sangat baik sehingga
diskusi bisa lancar,

Kembali ke Tablet, hihihi.

Kebangkitan Yesus adalah model atau contoh kebangkitan manusia pada masa KIAMAT.
Hamba Allah percaya bahwa akan ada kebangkitan bukan?

A. Yesus Kristus saat mati:

1. Mayat Yesus dikubur di kuburan baru milik Yusuf yang kaya.

2. Roh Yesus dicampakkan ke alam maut sebab menanngung DOSA.

3. Yesus saat di alam maut diberitakan bertemu roh-roh yang akan dihukum neraka di sana,
lalu roh Yesus menyampaikan berita di sana
(mungkin menyampaikan bahwa Ia (Yesus) akan keluar dari alam maut itu,
Ia (Yesus) masuk ke alam maut itu karena menanggung Dosa, bukan DOSANYA sendiri.

B. Yesus Kristus bangkit:

1. Yesus keluar dari alam maut lalu menjemput mayatNya yang mungkin sudah busuk.

2. Saat Yesus tiba dikubur terjadi gempa bumi dahsyat, membuat penjaga kubur kocar-kacir
menyelamatkan diri lalu batu terguling.
satu malaikat berdiri di kubur saat Maria cs tiba.

3. Malaikat itu memberitakan hal kebangkitan Yesus.

4. Ya karena Yesus bangkit beserta mayatNya, maka murid-muridNya pun menyangka bahwa itu hantu
tetapi Yesus bilang, Aku ini, coba kamu raba lobang paku dan lobang bekas tombak di lambungKu.
untuk meyakinkan bahwa Yesus lalu meminta makan.
Barulah murid-murid Yesus percaya dan tidak takut lagi.

5. Tetapi pernah kejadian, semua pintu dikunci rapat sebab murid-murid masih ketakutan.
Maka teba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka berkata, DAMAI SEJAHTERA BAGIMU.
Murid-murid tahu itu adalah SALAM khas dari Yesus.
Maka mereka pun menyembah Yesus katanya, Tuhanku Allahku.

Itulah untuk pertama kalinya para murid menyapa Yesus, Tuhanku Allahku.
Sebelumnya mereka menyapa Yesus, Rabbi, atau Guru.

6. Pernah juga berjalan bersama dua murid lalu murid itu diyakinkan bahwa Aku ini Yesus.
lalu sesudah itu Yesus menghilang.

6. Jadi Yesus sesudah kebangkitan:
a. Yesus bisa maKan dan minum, tetapi tidak tergantung lagi pada makanan dan minum.
b. Yesus bisa menembus tembus dinding yang terkunci rapat.
c. Yesus tidak terbatasi lagi oleh ruang dan waktu.

7. Kebangkitan manusia.
a. Walaupun mungkin tinggal tulang yang mungkin berserakan entah di mana-mana
tetapi Allah mahakuasa pasti akan membangkitkan tubuh mereka, sekalipun
munkin suda diserakkan oleh ikan hiu atau sudah menjadi tanah,
tetapi Allah mahakuasa pasti akan membangkitkan tubuh mereka.
b. Melihat TUHAN YESUS KRISTUS yang sudah bangkit, maka demikian pula kelak
manusia akan dibangkitkan.

Akh singkat sajs,
sebab membicarakan soal kebangkitan termasuk soal kiamat, surga dan neraka,
adalah satu bidang studi tersendiri.

eyang Modo mengatakan...

Sebelum saya mengomentari pernyataan2 Bpk,, baiklah saya bertanya tentang 1. perubahan "YAHYA" menjadi "YOHANES"
2. tentang pernyataan2 dalam Bijbel yg menyatakan bahwa Tuhan itu Esa, dan Yesus itu Pesuruh/Rasul/Nabi (seperti yg telah sy sampaikan diatas)

Hamba Allah mengatakan...

bapak simon yth...
4. Ya karena Yesus bangkit beserta mayatNya, maka murid-muridNya pun menyangka bahwa itu hantu
tetapi Yesus bilang, Aku ini, coba kamu raba lobang paku dan lobang bekas tombak di lambungKu.
untuk meyakinkan bahwa Yesus lalu meminta makan.
Barulah murid-murid Yesus percaya dan tidak takut lagi.
============================
pengikutnya menyangka kalau yesus hantu..ternyata yesus bukan hantu karena pengikutnya tidak takut lagi
yesus ingin meyakinkan pengikutnya bahwa aku ini belum mati dan masih hidup tidak perlu takut

saya mau tanya jadi yesus bangkit itu sebagai manusia apa sebagai roh.....

bila sebagai MANUSIA berarti yesus belum mati di salib karena tidak mungkin manusia bisa hidup setelah mati kecuali pada hari kebangkitan/kiamat...

kalau bangkit sebagai roh tidak mungkin dia bisa diraba dan bisa makan...karena roh tidak bisa di raba dan tidak perlu makan

jadi menurut keyakinan saya bahwa yesus itu seorang manusia bukan tuhan yg tidak mati di tiang salib dan tidak mati di kubur selama 3 hari di perut bumi seperti sama halnya kejadian nabi yunus di telan di perut ikan selama 3 hari
=================================
2. "Saat Yesus tiba dikubur" terjadi gempa bumi dahsyat, membuat penjaga kubur kocar-kacir
menyelamatkan diri lalu batu terguling.
"Saat Yesus tiba dikubur" pengertian saya adalah "baru saja yesus di kuburkan"
berarti bisa 1 jam/2 jam atau 3 jam di kuburkan terjadilah gempa dasyat ...jadi belum genap 3 hari...pantas saja dia TIDAK MATI di salib...bukankah yesus di salib pun hanya beberapa saat...

Hamba Allah mengatakan...

bapak simon yth...
4. Ya karena Yesus bangkit beserta mayatNya, maka murid-muridNya pun menyangka bahwa itu hantu
tetapi Yesus bilang, Aku ini, coba kamu raba lobang paku dan lobang bekas tombak di lambungKu.
untuk meyakinkan bahwa Yesus lalu meminta makan.
Barulah murid-murid Yesus percaya dan tidak takut lagi.
============================
"Ya karena Yesus bangkit beserta mayatNya" = berarti yesus bangkit dengan badannya/jasatnya kalau benar dia SUDAH MATI dan hidup kembali dengan jasatnya pasti dia seperti zombie (mayat hidup) yang membuat pengikutnya takut

tapi Yesus bilang, Aku ini, coba kamu raba lobang paku dan lobang bekas tombak di lambungKu.
untuk meyakinkan bahwa Yesus lalu meminta makan.
Barulah murid-murid Yesus percaya dan tidak takut lagi.

pengikutnya yakin yesus tidak mati di salib...yang dia lihat adalah manusia bukan roh atau hantu...

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

Yth. Hamba Allah,

Ayat-ayat Al-Quran di bawah ini saling bertentangan:

1. Allah menyampaikan bahwa Isa akan mati lantas diangkat (Qs. 3:55)
2. Al Qur'an menyatakan Isa itu lahir - meninggal - bangkit - dan hidup kembali (Qs. 19:33)
3. Al Qur'an mengatakan Isa tidak mati, tetapi diangkat Allah (Qs. 4:157-158)

hal di atas saya copas dari tulisan kikie alexander 6 September 2012 04:38, baca lagi ya

Rupanya Hamba Allah berpegang pada pendapat ke-3.
Ya itu hak Hamba Allah
kita hormati pendapat Hamba Allah.

Hamba Allah mengatakan...

Bpk.Simon yth

ayat2 yang bapak anggap bertentangan dari postingan kikie alexander sudah di jawab/di jelaskan di bawahnya tertanggal 25 November 2012 00:58

coba bapak simon lihat,baca dan pahami....kembali

bila bapak menginginkan akan saya copaskan disini..

thank's..semoga bapak simon mendapatkan/diberikan hidayah dari Allah SWT.
amien

Pebriyadi mengatakan...

Bismillah....
Agama Q ya Agama q..
agama Mu ya Agama mu..
kelak kita akan di mintai pertanggung jawaban atas apa yang kita lakukan di mukabumi ini..
berbuat baiklah kalian, sampaikan lah kebenaran..
jangan menyekutukan Allah.. karena menyekutukan Allah adalah dosa yang tidak terampuni..

terserah orang2 mau menilai Islam, menilai Al Quran dengan hawa nafsu nya..

Ya Allah... Tegak kan lah Hati kami di atas Agama Mu, setelah kebenaran datang kepada kami...

Ya Allah... Aq berlindung dengan Kalimat-Kalimat mu, dari kejahatan orang2 yang dengki..

Tiada Tuhan Yang Patut Di Sembah Melainkan Allah Semata..
dan Muhammad itu adalah Rassul Allah..

eyang Modo mengatakan...

Weleh...weleh...weleh...pertanyaan saya terakhir gak dikomentari, tampaknya pak Simon dah bosan diskusi sm saya.

ya,,,kalau begitu saya tanya hal lain saja, mudahan ada respon untuk sdkit mengobati keingin tahuan saya.

Diatas Bpk menyatakan bahwa Yesus adl Anak Allah sedang yg percaya/pengikut Yesus akan disebut Anak-anak Allah.
yang ingin saya tanyakan, menurut penafsiran Bpk,,

1. "Adakah perbedaan antara Anak Allah (bentuk tunggal) dengan Anak-anak Allah (bentuk jamak) dalam ayat2 yg terkandung dlm Bijbel?
2. kalau melihat komentar Bpk, sepertinya hy Yesus yg menjadi Anak Allah, apakah demikian?"

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo, bertanya,
1. "Adakah perbedaan antara Anak Allah (bentuk tunggal) dengan Anak-anak Allah (bentuk jamak) dalam ayat2 yg terkandung dlm Bijbel?"

singkat saya jawab, "sangat besar perbedaannya."

eyang Modo bertanya,
2. kalau melihat komentar Bpk, sepertinya hy Yesus yg menjadi Anak Allah, apakah demikian?"

saya jawab singkat, "Ya, hanya Yesus Kristus yang disebut Anak Allah."

eyang Modo mengatakan...

wah sekarang Bpk Simon pelit bener klo ngomentari pertanyaan saya,,,singkat2...(biasanya beribu2 karakter)...tp ya....ndak papa lah..

sy,,,bertanya lagi pak,,terkait pertanyaan saya yg terakhir..
jawab Bpk ada perbedaan besaar,,maksudnya perbedaan yang seperti apa? adakah di Bijbel yang menunjukkannya scr lebih kongkrit?

di pertanyaan sy yang ke 2, Bpk menjawab HANYA YESUS LAH SATU2NYA ANAK ALLAH.

Kalo saya tunjukkan bhw DI BIJBEL SENDIRI ADA MENYEBUTKAN TIDAK HANYA YESUS YANG DISEBUT ANAK ALLAH bagaimana? apakah Bpk masih mempercayai kesucian Bijbel? (karena banyak ayatnya yang KONTRADIKTIF) ataukah Bpk harus merasa pusing dg Konsep Agama Bpk?

Aviel mengatakan...

UNTUK SAUDARA ADAM

kitab Ulangan pasal 18 bukan menubuatkan tentang Muhammad! kata "SAUDARA" itu maksudnya adalah orang keturunan Israel. INGAT! Ishak menghasilkan keturunan bangsa Israel, sedangkan Ismael menghasilkan bangsa Arab. Ishak dan Ismael bukan bersaudara! sebab Ishak adalah hubungan dari Abraham dengan Sara(istri sah), sedangkan Ismael hasil hubungan dari Abraham denga Hagar (gundik dari Mesir). Jadi, bisa dikatakan bahwa Ishak dan Ismael adalah SEPUPU BUKAN SAUDARA KANDUNG!!

1. Ayah dan Ibu
Musa memiliki ayah dan ibu, demikian pula Muhammad.
INGAT! smua orang punya Ayah dan Ibu!

2. Kelahiran Ajaib.
Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah, yaitu hasil percampuran fisik antara pria dan wanita.
INGAT! SEMUA MANUSIA LAHIR HASIL DARI PRIA DAN WANITA

3. Ikatan Perkawinan.
Musa dan Muhammad memiliki keturunan, sedangkan Isa tetap membujang seumur hidupnya.
INGAT! SEMUA MANUSIA BISA MENIKAH!

4. Yesus ditolak oleh kaumnya.
Musa dan Muhammad mengalami perjuangan yang sulit dalam menghadapi umatnya. Musa bersusah payah meyakinkan bangsa Yahudi bahwa ia adalah nabi utusan tuhan, dan hingga sekarang bangsa Yahudi secara keseluruhan mengakui Musa sebagai seorang nabi. Muhammad juga demikian hingga sekarang secara keseluruhan bangsa Arab dan muslim lain menerimanya sebagai nabi. Sedangkan Isa mengalami penolakan oleh bangsanya, bangsa Yahudi dan diancam untuk dibunuh. INI BUKAN MAKSUD DARI MUSA

5. Hukum baru.
Musa dan Muhammad membawa hukum baru untuk umatnya. Musa tidak hanya memberikan 10 perintah Allah, namun juga hukum dan aturan lainnya. Muhammad mengangkat bangsa Arab yang biadab dengan membawa cahaya Islam. Sedangkan Isa membawa Injil dan menyatakan bahwa ia tidak membawa hukum baru, lihat Matius 5:17-18, "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu,'Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi'".
INGAT!! YESUS DATANG SEBAGAI TUHAN YANG MENGHIDUPKAN!

6. Bagai mana mereka pergi.
Musa dan Muhammad meninggal dengan cara yang wajar, namun menurut Kristen, Yesus mati disalib.
INGAT SEMUA ORANG BISA MATI SECARA WAJAR!!

Aviel mengatakan...

LANJUTAN KOMENTAR SAYA:
Utusan Tuhan yang dimaksud oleh Musa adalah Tuhan Yesus Kristus.

INI PERSAMAAN MUSA DENGAN YESUS:
1. SAMA-SAMA LAHIR PADA MASA PEMBUNUHAN BAYI-BAYI
Musa dilahirkan sewaktu Raja Firaun mengutus bawahannya untuk membunuh bayi yang akan melawannya. Ini juga terjadi sewaktu Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan sewaktu Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi dibawah umur 2 tahun. Sedangkan Muhammad tidak.

2. SAMA-SAMA DISELAMATKAN OLEH TUHAN ALLAH.
Musa diselamatkan oleh Allah, yaitu membiarkan Putri Raja Firaun untuk mengangkatnya sebagai putra. Yesus juga diselamatkan oleh TUHAN dengan mengutus Malaikat Gabriel lewat mimpi Yusuf agar membawa Yesus dengan Maria ke Mesir. Sedangkan Muhammad tidak.

3. SAMA-SAMA DIPANGGIL DARI MESIR.
Musa lari dari Mesir dan mengembara di Padang Sinai, lalu Musa bertemu dengan Allah dan Allah mengangkat Musa sebagai Nabi. Sama dengan Yesus. Setelah Raja Herodes mati. TUHAN menyuruh Yusuf membawa kembali Yesus dan Maria ke Israel. Sedangkan Muhammad tidak.

PENTING!!
Musa diutus oleh Allah di Seir, Yesus datang dari Sinai (dari Mesir), Sedangkan Muhammad tidak.

Kata "Paran" yang dimaksud adalah padang disamping Pegunungan Sinai! bukan di Arab!

Muhammad hanya mengangkat derajat bangsa Arab dengan mengaku sebagai umat TUHAN, PADAHAL ITU SALAH BESAR!!! DARI DULU SAMPAI SEKARANG TUHAN MEMILIH ISRAEL SEBAGAI BANGSA PILIHAN TUHAN.

TIDAK MUNGKIN ADA NABI DARI KETURUNAN GUNDIK/ISTRI TDK SAH/BUDAK/BAWAHAN!!!

PASTI TUHAN AKAN MEMILIH DARI BANGSA PILIHANNYA!! BUKAN BANGSA RENDAHAN!!

Service AC Dan Elektronik mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Service AC Dan Elektronik mengatakan...

Prayoga@ Mempelajari Kitab Al-Qur'an sama juga mempelajari Kitab Injil, Taurat dan Zabur , kenapa demikian Karena dalam Al-Qur'an sudah merangkum kejadian kejadian pada zaman kitab Injil, Taurat dan Zabur.., contoh , ajaran Injil Nabi Isa as menyuruh umatnya melakukan bersunat atau Khitan dan dalam Al-Qur'an juga ada , Nabi Ibrahim memotong hewan kurban pada Iddul Adha dalam Al-Qur'an juga ada , dan begitu pula kisah Nabi Adam dan Anaknya yg bernama Khabil dan Qobil melakukan korban hartanya dan dalam Al-Qur'an juga ada, Bahkan semua Umat Islam melakukan nya pada Iddul Adha, Dan Seluruh Nabi menyuruh melakukan menyembah Allah dan dalam Al-Qur'an juga ada , ( kenapa Al-Qur'an dikatakan Kitab sempurna karena dalam Al-Qur'an diterangkan dan dijelaskan Antara hak dan batil, dan dijelaskan hukum hukum warisan dan pernikahan supaya tidak ada lagi perselisihan, dan hukum hukum beribadah serta adanya sholat 5 waktu dan berpuasa bulan Ramadhan puasa kemenangan bagi orang orang muslim pada orang2 kafir, dan dijelaskan pula iddul fitri hari kemenangan seluruh umat utk bisa bersilaturohmi sesama manusia dan fitrahnya manusia , DAN DALAM KANDUNGAN AL-QUR'AN TIDAK TERDAPAT DLM INJIL, TAURAT DAN ZABUR, AKAN TETAPI INJIL, TAURAT DAN ZABUR ADA DALAM KANDUNGAN AL-QUR'AN..., ALLAHU Aqlam hanya Allah yg Maha Tau

Service AC Dan Elektronik mengatakan...

4.157. dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.
4.158. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4.159. Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
4.160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

Service AC Dan Elektronik mengatakan...

Allah berfirman dalam surat Al-baqarah 2.23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
2.24. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) -- dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Hamba Allah mengatakan...

buat Aviel...
saya mau mengutip sedikit tulisan anda yang mengatakan :

"Muhammad hanya mengangkat derajat bangsa Arab dengan mengaku sebagai umat TUHAN, PADAHAL ITU SALAH BESAR!!! DARI DULU SAMPAI SEKARANG TUHAN MEMILIH ISRAEL SEBAGAI BANGSA PILIHAN TUHAN".

yang ingin saya tanyakan kepada anda..?
apakah anda bangsa/orang israel..? bila ya berarti anda seperti raja fir'aun dan Raja Herodes yang suka membunuh anak2 dan bayi2 tidak berdosa saat perang gaza..

ini sedikit foto kekejaman israel..
membunuh anak2...inikah yg di sebut bangsa pilihan tuhan ?????

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=203128136489542&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893318&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-f.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F15036_203128136489542_626460035_n.jpg&size=883%2C585

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=200073560128333&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893603&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-e.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F27901_200073560128333_286987873_n.jpg&size=800%2C600

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=200237220111967&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893591&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F522184_200237220111967_949278776_n.jpg&size=960%2C635

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=200466336755722&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893555&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-e.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F533524_200466336755722_1185086451_n.jpg&size=512%2C341

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=200497496752606&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893555&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-h.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F283331_200497496752606_1993623889_n.jpg&size=403%2C354

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=200592406743115&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893534&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-f.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc7%2F396691_200592406743115_1490741552_n.jpg&size=720%2C463

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=201911273277895&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893367&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-d.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc7%2F575131_201911273277895_1556494202_n.jpg&size=400%2C266

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=201044203364602&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893454&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F68258_201044203364602_1492032509_n.jpg&size=640%2C427

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=201064636695892&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893454&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc7%2F1074_201064636695892_244523496_n.jpg&size=403%2C321

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=201110440024645&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893454&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-c.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F378922_201110440024645_1854092591_n.jpg&size=403%2C403

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=201320920003597&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893426&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-g.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F68060_201320920003597_1791304366_n.jpg&size=403%2C403

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=201916876610668&set=pb.199229873546035.-2207520000.1354893367&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-snc7%2F573_201916876610668_1195205678_n.jpg&size=511%2C341


=================================
kalau anda bukan orang/bangsa israel berarti anda tidak termasuk sebagai bangsa pilihan Tuhan..jadi termasuk golongan bangsa apakah anda...? dan apa yg terjadi di akherat nanti bila anda bukan termasuk bangsa pilihan Tuhan..??

jadi anda termasuk golongan yang mana ?

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

sedikit tentang ISRAEL (Yahudi) sekarang.

Mereka masih menanti datangnya Mesias yang spektakuler, bukan seperti Yesus yang lahir di kandang domba.

Walaupun Yesus memenuhi semua NUBUATAN tentang MESIAS dalam Kitab Suci Yahudi (Perjanjian Lama)namun mereka menolak menerima Yesus sebagai Mesias dan karena itu mereka bersikras MENYALIBKAN Yesus walaupun Raja Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus.

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

eyang Modo 5 Desember 2012 12:46 bertanya,

Tentu saja banyak di Bijbel disebut tentang perbedaan soal Yesus sebagai Anak Allah dan orang percaya Yesus sebagai anak-anak Allah.

1. Yesus adalah Anak Allah karena Yesus memang Allah yang berinkarnasi menjadi manusia melalui perawan Maria (Yohanes 1:14, saya sebut saja satu ayat).

2. Orang percaya Yesus hanya diberi Allah kuasa supaya menjadi anak-anak Allah (Yohanes 1:12-13).

3. Yesus adalah satu-satunya Anak Allah tentu saja dalam pengertian yang No. 1. di atas.

4. Kalau di Bijbel eyang Modo menemukan sebutan anak Allah maka pasti bukan dalam pengertian No.1 di atas, dan pasti yang dimaksud adalah dalam pengertian yang No.2 di atas.
Misalnya malaikat-malaikat dan orang-orang saleh dan nabi-nabi disebut juga anak-anak Allah.

5. Saya tidak pernah pusing soal konsep agama saya dan saya percaya Allah beserta saya.

Suryono_teguh mengatakan...

Top markotop...

tommacho mengatakan...

Halo semuanya..... intinya itu hanya satu...... orang non muslim itu tidak bisa menceritakan tentang Qur an tetapi orang Muslim itu bisa menjelaskan dan menceritakan Kitab2 dahulu yang asli dan palsu karena Kitab Al-Qur'an itu kitab terakhir dari Tuhan, Sedangkan Kitab yang lain itu sudah expired atau kadaluwarso, sebenarnya orang muslim itu kasihan melihat mereka, jadi kalau bisa di arahkan agar mereka mengerti.... makasih semuanya...........

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...

tommacho mengatakan, "Kitab Al-Qur'an itu kitab terakhir dari Tuhan."
Maukah tommacho menceritakan proses terjadinya Al-Qur'an, sehingga disebut kitab terakhir dari Tuhan? Mohon pencerahanmu ya. Thanks

Bos Legacy mengatakan...

pendekatan SIMON MANGANDE dan eyang modo dalam melihat kebenaran ilahi itu berbeda.

meskipun sama-sama mengaku pakai logika,tapi pendekatan yang digunakan berbeda.

saya rasa ga akan ketemu satu suara.

kita umat beragama boleh berbeda,tapi monggo,kita berlomba-lomba dalam kebaikan saja.

Simon Mangande mengatakan...

Karena ada perbedaan pandangan terhadap hal yang disebut KEBENARAN maka ada diskusi

SyahNugraha mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
SyahNugraha mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BubleQuando mengatakan...

Hebat sekali ya perkara Nabi Isa AS ini, Allah menganugerahkan beberapa mukzijat yg luar biasa kepada beliau agar Bani Israil menyaksikan kehebatan, keperkasaan dan kekuasaan dari Allahnya Isa AS putera Maryam namun yg terjadi ialah fitnah yg demikian besar, dijadikannya Isa AS sebagai Tuhan, Maha Suci Allah dari anggapan demikian. Saya yakin yg berbuat fitnah dan kerusakan seperti ini tdk lain dari beberapa orang dari Bani Israil sendiri. Oknum Bani Israil ini telah banyak menyesatkan manusia dan mengundang murka Allah. Alhamdullilah dengan diutusnya Rasullulah menjadi cahaya utk seluruh alam bukan dari golongan yang dimurkai dan bukan pula dari golongan yg sesat. Inilah jalan yg lurus, jalan yg Allah ridhai. Ingat utk penganut paham mistis Islam, lebih baik ikuti rambu" yg telah dicontohkan oleh Rasullulah SAW, saya yakin jika Nabi Khidir berada di tengah" umat beliau, dengan keilmuan yg dimiliki nabi Khidir, beliau akan mengikuti sunah Rasullulah, itulah jalan yg lurus. Apakah anda lebih berilmu dari Nabi Khidir AS? saya yakin tidak, hehehe
semoga bermanfaat
seluruh kesalahan berasal dari saya
seluruh cahaya kebenaran mutlak hanya datang dari Allah SWT, Tuhanku dan Tuhan segenap alam.

Simon Mangande mengatakan...

BubleQuando Yth.
Baguslah jika BubleQuando menyapa Yesus Kristus (Nabi Isa As) adalah nabi. Blog ini juga menyebut 25 Nabi dan 24 si antaranya adalah nabi yang disebut dalam Alkitab. Itu berarti semua members blog ini menerima Alkitab adalah Kitab Suci.

Yesus Kristus adalah Mesias. Sebab semua NUBUATAN Kitab Suci Alkitab terjadi pada Diri Yesus Kristus.

Nubuatan itu disampaikan oleh Nabi-nabi yang disebut di blog ini.

Nubuatan tentang bagaimana Yesus dikandung oleh seorang Perawan sampai kepada naiknya Yesus ke surga.

Soal Nubuatan ini, baca tulisan saya di atas tgl 26 Desember 2012.

Tujuan saya menelis saat ini hanya ingin bertanya kepada BubleQuando.

Bolehkah saya bertanya, "Bagaimankah proses Muhammad SAW itu sehingga disebut nabi?"

Bagaimanakah proses penulisan Al-Quran sehingga bisa disebut Firman Allah?

Kalau BubleQuando mau menjawab pertanyaan saya di atas, mungkin saya menjadi pengikut beliau.

Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata, maklum saya seorang awam dalam hal ini.

Arik Ardiansyah mengatakan...

Yth Bapak Simon
Saya Arik Ardiansyah
Saya beragama Islam
Saya Masih Pelajar SMP

Dan saya tertarik dengan diskusi ini...

Saya terkesan dengan diskusi ini, jarang - jarang ada orang yang ingin berdiskusi panjang lebar seperti ini, saya menghargai semua yang hadir di diskusi ini, saya baca dari awal, dan itu menambah ilmu bagi saya, terimakasih atas ilmunya,

Sebetulnya ada banyak sekali yang ingin saya tanya kan kepada bapa tapi, hanya beberapa saja yang saya tanyakan kepada bapa,

1. Mengapa Umat Kristen menganggap kalau Nabi Isa A.s itu adalah Tuhan??padahal kan yang saya tau, Tuhan kita cuman ALLAH SWT,

2. Mengapa saya liat di youtube saya lupa judul videonya, kalau kitab Injil setiap tahunnya selalu ada yang berbeda ????

3. Apa bapa yakin kalau Nabi Isa a.s itu Tuhan ? Padahalkan yang saya pelajari tuhan kan tidak beranak, dan tidak pula diperanakan..

saya mohon jawab pertanyaan saya, saya ingin tau langsung dari umat kristen itu sendiri...

Simon Mangande mengatakan...

pertanyaan Arik sudah saya bahas panjang lebar di atas/ silahkan cari ya

Arik Ardiansyah mengatakan...

Bpk Simon, Apakah Jika saya menjelaskan dan menuliskan proses Muhammad SAW itu sehingga disebut nabi, proses penulisan Al-Quran sehingga bisa disebut Firman Allah, Apakah anda benar - benar akan menjadi pengikut Rosulullah ?
jika benar saya akan berbaik hati menuliskannya, walaupun tidak lengkap, saya juga masih minim dengan ilmu tentang rosul, tapi saya bisa menanyakan kepada guru saya di mesjid, agar bisa menjelaskan..

Simon Mangande mengatakan...

Arik, tergatung meyakinkan atau tidak meyakinkan pejelasanmu

rohani mat salleh mengatakan...

Perbezaan dan Persoalan buat Bapak Simon.

1-kristen, Father Mother Sister tidak kawin.
-islam, semuanya boleh kawin dan lelaki boleh kawin 4org perempuan.
(nabi2 sebelumnya kebanyakkan semua kawin dgn berpuluh dan ratus isteri)

2-kristen, Al-kitab(injil) setiap negara di pelusuk dunia berbeza isi kandungannye, tidak di ketahui bahasa @ tulisan asalnya dan tiada bukti al-kitab(injil) yg berusia 500 tahun keatas.
-islam, bukti al-qur'an di seluruh dunia sama dari segi bahasa, ayat, isi kandungan dan ada banyak bukti di jumpai al-qur'an berusia antara 500tahun sehingga lebih dari 1000 tahun dan masih sama ayat2nye.

3-kristen,al-kitab ada menyatakan akan ada nabi2 dari adam AS sampai muhamad SAW yg terakhir.
-islam, juga demikian.

Persoalanye disini kenapa penganut kristen sekarang perlu percaya pada cerita isa AS sedangkan sudah terang2 dalam al-kitab(injil) mengatakan muhammad SAW adalah yg selepasnye @ terakhir???

mengapa tidak penganut kristen semuanye tidak membaca dan mengkaji kandungan al-qur'an?

rohani mat salleh mengatakan...

Persoalan Bapak Simon proses terjadinya kitab al-quran?

Senang aja jawapannya dari akal fikiran yg logik.

Dalam al-kitab(injil) menceritakan adanya kitab zabur dan taurat di turunkan pada nabi2 tertentu betul tak??? YES or NO.

al-kitab(injil) perjanjian lama atau perjanjian baru juga ada menceritakan akan ada nabi ahmad @ muhamad SAW akan datang kan.??? YES or NO.


Jika YES jawapan bapak, nabi isa AS di turunkan Allah dengan kitab injil.

LOGIk atau TIDAk jika saya katakan nabi selepasnya juga Allah boleh turunkan kitab kepada nye. Jika jawapn bapak rasa LOGIk.

Cari di google ada penemuan kitab al-quran berusia lebih 1000 tahun terbukti sama ayatnye dan kandungan isinya. Jika bapak baca terjemahan al-quran dengan teliti maksud2 dari ayat2 nya, bapak akan pelik bagaimana orang zaman seribu tahun lebih yg LEPAS boleh mengetahui masalah2 yg akan terjadi pada hari ini, dan bapak juga akan pelik bagaimana mereka boleh menyelesaikan semua permasalahan2 dan persoalan2 yg ada pada zaman sekarang. (kalau bapak baca lah)

rasanya ini jawapan termudah yg saya boleh berikan kepada bapak simon. kerana jawapan sebenarnya kepada persoalan bapak sangat2 lah panjang utk di terangkan disini.

maafkan saya jika ayatnya agak kasar. kerana saya orang islam malaysia.

saya harap bapak bapak cuba baca terjemahan al-quran kerana saya juga sudah baca terjemahan al kitab perjanjian lama dan baru.
sekian terima kasih.

Simon Mangande mengatakan...

rohani mat salleh Yth.

1. Semua yang rohani mat salleh tulis di atas tentang Alkitab dan Kristen adalah hayalan rohani mat salleh TIDAK BENAR ADA DAKAM ALKITAB. Alkitab dalam bahasa aslinya juga TIDAK BERUBAH.

2. Alkitab dalam bahasa-bahasa lain HANYA tafsirannya. Kalau orang ragu [ada tafsiran tersebut maka selalu di cek ke bahasa asli.

3. Sama sekali tidak ada Muhammad SAW dalam Alkitab.

4. Mazmur dan Taurat tidak DITURUNKAN tetapi DITULIS, Taurat ditulis Musa 2500 tahun Sebelum Masehi) dan Mazmur (yang Anda sebut zabur) ditulis oleh Daud

5. Yesus Kristus (Nabi Isa AS) tidak datang bersama Injil. Sebab Injil mencatat perbuatan, perkataan, dan perintah Tuhan Yesus kepada umatNya.

6. Tidak LOGIK sebuah kitab diturunkan oleh Allah sebab Allah ataupun malaikat tidak menulis.

rohani mat salleh mengatakan...

Terima kasih kerana membalas soalan saya Bapak Simon Mengande.

sebenarnya banyak yg ingin saya terangkan dan bertanyakan disini. kerana saya mendapat ilmu yg banyak disini. ilmu dari bapak dan kawan2 yg lain.

1-Apa yg saya maksudkan dengan al-quran di turunkan itu, bukan ianya di tulis oleh Allah atau Malaikat. tetapi caranye sama bagaimana zabur taurat dan injil di tulis. mungkin ini masih tidak boleh di percayai oleh bapak simon.

2-jikalau di dalam kajian bapak tidak menjumpai nabi muhamad SAW di dalam injil. saya pasti yg nabi isa AS tidak di sebut sebagai nabi terakhir didalam al kitab. maka tidak mustahil ada nabi selepasnya dan tidak mustahil ada juga kitab selepasnya. dari logik akal yg sihat.

3-tetapi bagaimana dengan penjumpaan kitab al quran yg berusia lebih dari 1000 tahun. sudah kah bapak simon mencari di internet, mengapa kandungan dan isinye sama sedangkan injil mempunyai kandungan yg berbeza. disini Allah ingin menunjukkan yg alquran itu dijaga oleh Allah agar tidak di cemari oleh tangan2 manusia yg tidak bertanggungjawab.

4-bagaimana alquran boleh menyelesaikan semua persoalan dan permasalahan di dunia ini sedangkan alquran itu sudah ada lebih dari 1000 tahun. pelik tak? jawapan pada persoalan dan permasalahan didalam alquran sangat logik dan adil. mungkin bagi pendapat saya.
(kalau bapak simon sudah membaca kandungan alquran)
*diminta bapak simon luangkan sedikit masa membaca kandungan al quran @ cuma membaca kisah nabi muhamad SAW dari lahirnya sehingga wafatnya(mati) baginda*

5-kenapa ramai org disini tidak mahu menerangkan bagaimana alquran itu wujud kepada bapak. sebabnye penerangannya memerlukan sekurang2nye 2000 sehingga 4000 patah perkataan untuk di taip disini.

6-sudah kah bapak tanya kepada kawan2 bapak, masih adakah alkitab(injil) yg berusia lebih dari 500 tahun keatas yg tulisan nya atau kandungannya tidak di ubah.

7-jika bapak yakin pada Allah. mengapa patung manusia yg di salib yg di sembah oleh penganut kristen. kerana kaedahnya hampir sama seakan
menyembah berhala.

maafkan saya jika ayatnya agak kasar, semata mata ingin berkonsi ilmu semata mata. diharap bapak Simon Mangande luangkan sedikit masa membaca kisah nabi muhammad SAW dari lahirnya sehingga wafatnya(mati) baginda. mungkin ini dapat menjawab persoalan bapak bagaimana wujudnya al-quran.

sekian terima kasih.

rohani mat salleh mengatakan...

tidak kah bapak simon percayai lagi bahawa ahmad @ muhammad SAW itu ada dengan dijumpai kitab injil tertua berusia 1500 tahun dahulu dengan tulisan emas. cari di google "kitab injil tertua" maka tulisannya juga seakan2 tulisan arab.

kitab "al-quran tertua" berusia 1200 tahun @ dari 200 hijrah. carilah di google. kandungan dan isi nya sama dgn yg ade zaman sekarang. tidak di ubah.

1-maka benarlah ada nya nabi muhammad.

2-maka benarlah alkitab(injil) yg sekarang ini telah diubah oleh org2 yg tidak bertanggungjawab.

3-maka benarlah ada nya alquran.

4-maka salahlah pemahaman bapak selama ini.

5-maka bagaimana bapak ingin menambahkan ilmu sedangkan bapak tidak mahu menerima kebenaran atas fakta2 yg diberikan oleh saya dan kawan2 lain di atas.

6-semoga Allah bukankan pintu hati dan petunjuk(memberi hidayah) kepada bapak Simon utk mencari kebenaran di atas segala kebenaran.

terima kasih berkongsi ilmu dan memperkuatkan lagi agama saya (islam yg benar).

Simon Mangande mengatakan...

rohani mat salleh Yth.

Saya jawab menurut urutannay:

1. Saya belum percaya penjelasanmu

2. Dalam Alkitab (Taurat, Zabur, maupun Injil) tidak ada disebut nabi terakhir, tetapi TIDAK ADA juga Muhamad SAW disebut dalam seluruh ALKITAB, logika apapun rohani mat salleh pakai.

3. Ah yang benar. Yang ada diinternet itu diterbitkan oleh golongan ingin agar orang mempercayai Al-Quran. Ada 2,2 milyar orang Kristen di dunia percaya Alkitab

4. Itu Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran sangat LOGIK, tetapi saya TIDAK percaya kisah AL-Quran, maaf.

5. Ya memerlukan sekurang2nye 2000 sehingga 4000 patah perkataan untuk menjelaskan asal usul Al-Quran jika Anda mutar-mutar dan bersilat lidah saja.

6. Masih ada Alkitab dalam bahasa iBRANI dan YUNANI berusia lebih tua dari 1000 tahun yang isinya tidak berubah.

7. Pada poin ini saya SETUJU dengan rohani mat salleh. Itu di gereja Katolik, dan karena itu maka TERJADILAH REFORMASI. Tetapi apa bedanya dengan agama rohani mat salleh yang menyembah KAHBAH di mEKKAH?

Kalau saya membaca kisah Muhammad SAW malah saya makin tidak percaya kalau ada nabi seperti itu, maaf ya.


rohani mat salleh Yth.

Ada di Google karena ada yang menulis di website, dan yang menulis itu adalah kelompok yang sedang mencari pembenaran kenabian Muhammad SAW dalam Alkitab, tetapi sesungguhnya TIDAK ADA sedikit pun Muhammad SAW disebut dalam Alkitab.

rohani mat salleh mengatakan...

salam sore buat bapak simon.

jawpan no 7

KAABAH di mekah bukan lah sesuatu yg dimuliakan sebagai tuhan atau dewa penyembahan seperti batung berhala atau yesus yg di salib tapi KAABAH itu ialah KIBLAT(arah yang dituju seorang muslim ketika ia shalat). tidak lebih dari itu.

terima kasih kerana membalas persoalan saya, ternyata bukan saya orangnya yg bisa memahamkan bapak simon. tapi saya mengucapkan jutaan terima kasih yg sangat2 banyak di atas pengetahuan bapak mengenai kisah2 nabi bermula di blog ini. perdebatan seperti ini tidak berlaku di Malaysia. di bloq ini saya rasakan saya ini sangat bodoh dgn ilmu2 ketuhanan. kerana blog ini saya mula kembali mengkaji Al-quran yg setelah sekian lama saya lupakan.

sekian terima kasih...

Simon Mangande mengatakan...

rohani mat salleh Yth.
Lalu mengapa banyak orang menabung mungkin lebih dari 10 tahun hanya untuk pergi mencium KAABAH di Mekah?

Mengapa Arab disebut tanah suci padahal di sana ada tempat melempar jumroh (tempat melempari setan) bahkan banyak yang mati terinjak-injak hanya karena mau berebutan melempari setan? Ada jutaan orang melempari setan-setan itu tiap hari.

Berarti banyak sekali setan di tanah suci itu?

rohani mat salleh mengatakan...

Maaf kerana lambat membalas soalan bapak simon... dalam 4-5 hari ini saya banyak mencari jawapan drpd persoalan persoalan bapak Simon. Semua nya sudah ada dalam kepala saya.

saya teruskan pada jawapan.

1-pergi haji adalah menjadi RUKUN islam KELIMA. wajib(mesti) bagi mereka yg mampu.
RUKUN= perkara yg MESTI di buat oleh orang islam mengikut turutan.

pertama mengucap dua kalimah shahadah,
kedua solat 5 waktu,
ketiga berzakat(bayar cukai), keempat berpuasa bulan ramadhan,
kelima pergi haji.(bg yg mampu)

2-bukan pergi haji itu untuk mencium kaabah. tetapi mencium satu batu berwarna hitam yg bernama hajarul aswad di letak di satu penjuru kaabah(batu dari syurga) tiada di planet bumi. batu hajarul aswad ini wujud sejak zaman nabi adam AS dan muncul kembali pada zaman nabi ibrahim AS sewaktu pembinaan kaabah oleh nabi ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. nabi ibrahim AS dan ismail AS juga pernah membuat tawaf (mengelilingi kaabah) pada zaman mereka.
kenapa mencium batu hajarul aswad? kerana mengikut cara nabi muhamad SAW.

3-mati di pijak pijak?
Tak pernah saya dengar orang pergi ke mekah mati di pijak pijak orang. jika kami pijak orang sampai mati, maka sia sia lah kami datang menunaikan haji dengan berhabis berpuloh ribu ringgit duit kami, kami umat islam semuanya adalah bersaudara, tidak kira bangsa, keturunan atau bahase, kami akan tolong mereka yg jatuh,
Ramai umat islam yg pergi menunaikan haji berdoa dan memohon agar mereka DAPAT MATI di sana, tetapi hanya segelintir yg Allah bg kelebihan boleh mati disana. kerana mekah adalah tempat lahirnya nabi mhammad SAW.

4-bukan melontar syaitan, tapi melontar batu, itu adalah cara(sunnah) nabi muhammad SAW buat. setiap kali lontaran batu di buat hendaklah membaca
(dengan nama Allah, tuhan yg maha besar, aku melontar syaitan dan pengikut pengikutnya)
maksudnya= dengan nama Allah yg maha besar, aku melontar batu ke arah syaitan dan pengikut pengikut nya.

5-mana ade jutaan org setiap hari.! Jutaan orang hanya pada bulan aidil adha-bulan islam. (Hari raya haji, bulan menunaikan haji)

6-mengapa arab di sebut tanah suci? kerana kaabah adalah tempatnya islam mula berkembang sejak zaman nabi ibrahim. kaabah adalah tempat sewaktu nabi ismail AS masih bayi dan ibunya siti hajar RA di tinggalkan oleh nabi ibrahim AS di tanah kering padang pasir.(sekarang bernama kota mekah- arab saudi)

7-setan sentiasa berada di mana mana. bapak juga tahu yg iblis sudah berjanji dgn Allah akan menganggu, menyesat, mengarah, membisik, mengajak, menyeru, merosakkan, pada anak anak adam.
mekah bukan kota tempat banyak syaitan, tp kota tempat untuk orang orang islam beribadat.
sesiapa yg baru balik dari menunaikan haji, allah janjikan pintu rezeki takkan putus dan banyak lagi.

di malaysia, jika saya sudah ada RM30,000 sekarang, jika baru daftar, giliran utk pergi haji di mekah kena mengikut nombor, mungkin pada tahun 2028 giliran saya.

sekian pada persoalan bapak. saya akan cuba menjawab persoalan yg dulu dulu agar kita dapat berkongsi ilmu.

AGUS RIYANTO mengatakan...

Tuhanku Tuhanku hanyalah Allah satu Esa tidak ada satupun yang mampu mempersekutukannya.kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan banyak akal dan perbedaan.Diri ini menangis melihat banyak perbedaan di bumi ini.Islam Kristen Yahudi.Temukan perbedaan dalm satu ESa Allah.Allah akan marah dan geram dengan menyekutukanNya dengan kata Trinitas.Tunggulah saatnya disaat manusia dikumpulkan di Akhirat nanti,Allah tidak butuh Anak,Istri,makan,minum,nafsu syahwat,Allah Esa(satu).Malaikat menagis dan bersujud dihadapan Allah seraya mengatakan"Tuhanku,bolehkah HambaMu ini turun ke Bumi dan memberikan pencerahan Kepada seluruh umat manusia."Allah berkata:"Alquran adalah kitab penyempurna dari segala KItab.Setelah turunnya Alquran Lengkap sudah tugas ROsul Muhammad menyampaikannya,"Tidak ada paksaan percaya pada Alquran.Jika berpegang teguh pada keyakinan Alquran selamat sentausa sekalian seluruh ummat sekalian.Sekali lagi Allah tidak butuh Istri,anak,nafsu,makan, minum."""""""ALLLLLAAAAAAAAAAAAAAHU AKBAR""""""

Simon Mangande mengatakan...

AGUS RIYANTO Yth.
Dari mana pula AGUS RIYANTO
mendengar Allah berkata, "Al-Quran adalah kitab penyempurna dari segala Kitan,"?? Apakah
Allah berbisik kepadamu atau AGUS
yang naik ke surga Allah bersabda kepadamu? Ataukah AGUS
hanyalah seorang PEMBOHONG???

rohani mat salleh mengatakan...

Buat Bapak Simon Mengande

1-Agus Riyanto Berkata sebenar benarnya kerana tertulis segala PERCAKAPAN AYATnya di dalam alquran.

2-Dan Alquran itu di turunkan (wujud) untuk di beri petunjuk kepada seluruh umat manusia. Bermakna bukan orang muslim sahaja di benarkan baca, tetapi orang bukan islam juga di benarkan baca AlQuran.

3-Mengapa bapak Simon tidak membaca AlQuran? sedangkan ramai orang islam membaca alkitab.

4-kalau bapak mengatakan alkitab itu firman tuhan, mengapa ramai penganut kristen 70-90% atau negara kristen 70-90% tidak mengikut ajaran di dalam alkitab, seperti tidak boleh makan babi, tidak boleh minum arak, tidak boleh melakukan hubungan sesama jenis(di BENARkan oleh kerajaan dan negara kristen), dan banyak lagi.

5-bagaimana bapak kata berlaku reformasi dalam penyembahan patung yesus dan kayu salib.?
sedangkan allah tidak boleh di sekutukan (di sama kan) dgn apa jua bentuk termasuk salib atau patung.

6-tidak kah bapak mengatakan al kitab itu firman Allah, tapi ramai penganut kristen percaya lambang salib dapat membantu mengelakkan dari gangguan perkara2 jahat. maka bermakna adakah salib itu tuhan atau salib itu perantara tuhan.

7-penganut kristen mengatakan yesus itu tuhan sedangkan dalam alkitab mengatakan tuhan tidak beranak. tidak beriseri, tidak punya mak, tidak di lahirkan, tidak makan, tidak tidur, dan banyak lagi.

8-tiada satu pon kenyataan dalam al kitab menyatakan aku(yesus)adalah tuhan dan sembahlah aku(yesus).

9-mengapa org kristen percaya yesus di salib, mati dan di bangkitkan semula. sedangkan yesus sendiri tidak mengatakan 'aku telah mati dan di bangkitkan semula' tidak ada dalam alkitab mengatakan demikian. penganut kristen suke membuat teori sendiri dan suka suka menambah cerita yg tidak ada dalam alkitab. yang ada dalam al kitab ialah kaumnye bertanya kepada yesus dan yesus menjawab "SEPERTI YUNUS". (yunus dilempar dari kapal ke dalam laot HIDUP, yunus berada dalam laot HIDUP, yunus dimakan ikan paos HIDUP, yunus dalam perot ikan paus HIDUP, yunus di lemparkan oleh ikan paus ke darat HIDUP) bermakna yunus 3 hari 3 malam masih hidup. maka yesus juga hidup 3 hari 3 malam dalam kubur. teori penganut kristen semua tak boleh pakai. sedangkan yesus sudah bg jawapan di situ.

10-kalau alkitab ialah firman Allah mengapa ada salah pengiraan dalam matematik didalam al kitab, yesus di katakan mati 3hari 3malam. ptg jumaat mati(tanam). dan pagi ahad kubur dah kosong. cuba KIRA SENDIRI. adakah itu 3 hari 3 malam. maka alkitab ini bukan firman tuhan. alkitab adalah PEMBOHONG.
tidak mungkin firman tuhan boleh silap. PEMBOHONG ALKITAB.

rubens transylfania mengatakan...

wowwwwwwwwwww ini bagus sekali menarik lhoooo

Gading Komunikasi mengatakan...

Kitab Injil Asal Mula Aja Ga Jelas Kok siapa yang Bikin,Ngaku Nabi Isa Jadi Tuhan,Pertanyaaan Saya Dari Dulu Orng Katolik/Kristen Blm Terjawab Yang Mereka Sembah Injil Atau Yesus ?
Faktannya Injil
"@7udas_Isk: 1. Fakta Alkitab adalah BUKAN Kitab Suci yang selalu di tutupi oleh kaum nasrani."
"@7udas_Isk: 2. Alkitab (Bible) terdiri dari 2 kitab utama yaitu Kitab Perjanjian Lama (The Old Testament) dan Kitab Perjanjian Baru (The New Testament)"
"@7udas_Isk: 3. Kitab Perjanjian Lama (PL) sering disebut sebagai Kitab TENAKH, terdiri dari tiga bagian yaitu Tora, Nebi’im, dan Ketubim."
"@7udas_Isk: 4. Tora atau Taurat berarti pengajaran. Kitab Taurat ini memuat lima kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan."
"@7udas_Isk: 5. Nebi’im adl kitab nabi2: Yes, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zak,& Maleakhi"
"@7udas_Isk: 6. Ketubim berarti pujian; Zabur/ Mazmur, Amsal, Ayub, Kid Agung, Rut,Ratapan,Pengkhotbah,Ester,Daniel,Ezra,Nehemia, Tawarikh I &Tawarikh II"
"@7udas_Isk: 8. Alkitab Katolik lebih tebal dibandingkan dgn prtotestan krn jumlah kitab pd Kitab PL katolik lebih banyak 7 buah dibandingkan protestan!"
"@7udas_Isk: 9. Ke 7 kitab tsb dianggap oleh gereja tdk layak dianggap sbg kitab suci, & Kafir Protestan mengeluarkan kitab tsb dr Alkitabnya!!!"
"@7udas_Isk: 7. Meskipun umat Protestan & Katolik sama2 mengakui Alkitab sbg kitab suci mereka, namun toh Alkitab yang mereka gunakan BERBEDA!!!"
"@7udas_Isk: 10. Hebat yah, layak atau tidak layaknya suatu kitab di tentukan oleh manusia!!! #AgamaImprovisasi"

Gading Komunikasi mengatakan...

Orang Kristen / Katolik Yang Mereka Sembah Itu Yesus Atau Ijilnya ??? Asal mula Injilnya Aja Ga Jelas
"@7udas_Isk: 1. Fakta Alkitab adalah BUKAN Kitab Suci yang selalu di tutupi oleh kaum nasrani."
"@7udas_Isk: 2. Alkitab (Bible) terdiri dari 2 kitab utama yaitu Kitab Perjanjian Lama (The Old Testament) dan Kitab Perjanjian Baru (The New Testament)"
"@7udas_Isk: 3. Kitab Perjanjian Lama (PL) sering disebut sebagai Kitab TENAKH, terdiri dari tiga bagian yaitu Tora, Nebi’im, dan Ketubim."
"@7udas_Isk: 4. Tora atau Taurat berarti pengajaran. Kitab Taurat ini memuat lima kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan."
"@7udas_Isk: 5. Nebi’im adl kitab nabi2: Yes, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zak,& Maleakhi"
"@7udas_Isk: 6. Ketubim berarti pujian; Zabur/ Mazmur, Amsal, Ayub, Kid Agung, Rut,Ratapan,Pengkhotbah,Ester,Daniel,Ezra,Nehemia, Tawarikh I &Tawarikh II"
"@7udas_Isk: 8. Alkitab Katolik lebih tebal dibandingkan dgn prtotestan krn jumlah kitab pd Kitab PL katolik lebih banyak 7 buah dibandingkan protestan!"
"@7udas_Isk: 9. Ke 7 kitab tsb dianggap oleh gereja tdk layak dianggap sbg kitab suci, & Kafir Protestan mengeluarkan kitab tsb dr Alkitabnya!!!"
"@7udas_Isk: 7. Meskipun umat Protestan & Katolik sama2 mengakui Alkitab sbg kitab suci mereka, namun toh Alkitab yang mereka gunakan BERBEDA!!!"
"@7udas_Isk: 10. Hebat yah, layak atau tidak layaknya suatu kitab di tentukan oleh manusia!!! #AgamaImprovisasi"
"@7udas_Isk: 11. Ke 7 kitab tersebut adl: Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Sirakh, barukh, 1 Makabe, 2 Makabe *Lap Kringet*"
"@7udas_Isk: 12. Perjalanan panjang kitab Taurat berawal dari wafatnya Nabi Sulaiman tahun 992 SM."
"@7udas_Isk: 13. Kerajaan beliau selanjutnya terpecah menjadi dua, di utara dinamakan Kerajaan Israel dengan ibukota Samaria,"
"@7udas_Isk: 14. dan di selatan dinamakan Kerajaan Yehuda dengan ibukota Yerusalem."

Gading Komunikasi mengatakan...

"@7udas_Isk: 15. Yerusalem adalah tempat penyimpanan naskah asli Taurat sehingga warga Israel sering beribadah di Yerusalem."
"@7udas_Isk: 16. Hal itu membuat raja Israel tersinggung, & menjadikan kota Bethel sbg pusat peribadatan baru"
"@7udas_Isk: 17. dan membuat patung2 anak lembu untuk dijadikan sesembahan. Akhirnya, rakyat Israel kembali pada ajaran paganisme (menyembah berhala)."
"@7udas_Isk: 18. Karena rakyat Israel sudah kembali terbiasa menyembah berhala, maka mereka pun lambat laun melupakan kitab Taurat"
"@7udas_Isk: 19. Bangsa Yehuda sendiri juga mulai melanggar banyak hukum Taurat sehingga Allah menghancurkan mereka, melalui raja Babylonia, Nebukanedzar"
"@7udas_Isk: 20. Tempat-tempat ibadah mereka, termasuk tempat penyimpanan naskah asli Taurat dihancurkan."
"@7udas_Isk: 21. Karena dua kejadian ini, maka baik masyarakat Israel maupun Yehuda banyak yang melupakan bahasa Ibrani."
"@7udas_Isk: 22. Nabi Uzair pernah mencoba menulis ulang kitab Taurat dlm bhs Aram, krn bangsa Yahudi sdh banyak yang tidak bisa berbahasa Ibrani lagi."
"@7udas_Isk: 23. Naskah berbhs Aram ini diterjemahkan kedlm bhs Yunani yg dikenal sbg Naskah SEPTUAGINTA. Namun ke2 naskah tersebut hilang pd abad 2SM."
"@7udas_Isk: 24. Dari penjelasan diatas, jelas bhw kitab Taurat Musa sdh lenyap sejak abad ke-6 SM. Begitu pula salinan Nabi Uzair & naskah Septuaginta."
"@7udas_Isk: 25. Lalu siapa yang menulis Ktab Perjanjian Lama yang sekarang digunakan Kafir Kristen Protestan dan Katolik Roma??? *Lap Kringet*"
"@7udas_Isk: 26. Tidak ada satupun Kafir Kristen yang dapat menjawab pertanyaan sederhana ini!!! *Lap Kringet*"
"@7udas_Isk: 27. Kitab Perjanjian Baru (PB) terdiri dari empat kitab Injil (karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohannes), ..."
"@7udas_Isk: 28. & 13 surat yg ditulis Paulus, 3 surat Yoh, 1 srt Yakobus, 1 srt Yudas, 2 srt Petrus, 1 surat Lukas kpd org Ibrani, & Wahyu kpd Yohannes."
"@7udas_Isk: 29. Semua surat yg ditulis Paulus, Yakobus, Yohannes, Yudas, Petrus, dll jelas bukan firman Tuhan. Bagaimana dgn empat kitab Injil tersebut?"
"@7udas_Isk: 30. Nama yang melekat di belakang kata Injil adalah nama penulis Injil tersebut, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohannes."
"@7udas_Isk: 31. Namun siapakah ke4 org tsb? Tdk ada ket yg jelas! Matius & Yohannes penulis Injil bukanlah Matius&Yohannes, 2 dr 12 murid pilihan Yesus."
"@7udas_Isk: 32. Matius dan Yohannes sendiri yang menyatakan secara eksplisit dalam Injil mereka bahwa mereka bukanlah murid-murid Yesus!!!"
"@7udas_Isk: 33. Bagaimana dengan Markus dan Lukas? Sama saja, tidak ada yang mengetahui siapa mereka sebenarnya!!!"
"@7udas_Isk: 34. Matius, Markus, Yohannes, dan Lukas benar-benar sosok misterius dalam sejarah penulisan Injil."
"@7udas_Isk: 35. Betapa anehnya, kitab suci yg seharusnya digunakan sbg pedoman hidup ternyata ditulis oleh sosok2 manusia yg tidak jelas identitasnya!!!"
"@7udas_Isk: 36. Apabila siapa penulis Injil saja sudah tidak jelas, bagaimana mungkin kita dapat meyakini kebenaran isinya????"
"@7udas_Isk: 37. Lalu, bagaimana asal mula Kafir Kristen menetapkan keempat Injil tersebut sebagai kitab suci kalau memang penulisnya tidak diketahui???"

"@7udas_Isk: 24. Jika Yesus perlu mati untuk menebus dosa manusia artinya dia bukan Tuhan yg perkasa krn dia tdk punya kuasa apapun thdp dosa dan maut???"

Gading Komunikasi mengatakan...

Seandainya Nabi Muhammad SAW Masih Hidup Beliu Pasti Banyak Orang Kafir Yang Toubat

Simon Mangande mengatakan...

Gading Komunikasi berkata. Yth.
Dari mana mendapatkan data yang KACAU demkian di atas? Jauh sekali bedanya dengan fakta tentang Alkitab.
Pasti dapat dari PIHAK Gading Komunikasi berkata.
yang memang dibelokkan sesuai tujuan kamu, wahahaha, pembohong! Mengarang-ngarang!

Irwan Tsu Chen mengatakan...

assamu'alaikum wr.wb.

segala puji bagi Allah swt pencipta alam semesta serta sholawat kepada baginda nabi muhammad saw serta keluarga dan para sahabat yang di cintai Allah swt.
kita sebagai yang muslim jangan merasa lebih mengetahui sesuatu yang ghoib karena sesuatu yang ghoib hanya Allah swt yang mengetahuinya, kita sudah di terangkan dalam kita suci al-qur'an bahwa nabi Isa AS adalah nabi bukan TUHAN, karena TUHAN YANG MAHA ESA ITU ALLAH SWT, kita sebagi umat islam tidak usah terlalu berbelit-belit mengetahui yang ghoib, karena kita di suruh bersujud kepada ALLAH SWT menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bukan mencari sesuatu yang diluar akal sehat kita, sudah jelas dan nyata di dalam kitab suci al-qur'an dan hadits-hadits/ dalil-dalilnya manusia akan menempuh jalannya masing-masing.
umat islam sudah memperingati jauh sebelumnya, jadi kita serahkan semua sma Allah swt, karena itu semua kehendak Allah swt.

ANDA : @BAPAK SIMON MANGANDE 10... kata kamu yesus itu tuhan, kenapa pas yesus lahir sudah ada langit dan bumi, bahkan sebelum yesus lahir sudah ada kehidupan yang ribuan tahun lamanya,padahal tuhan yang menciptakan ini semua.

*SIKSAAN ALLAH SWT SANGATLAH PEDIH dan NERAKA JAHANNAM TEMPATNYA KEKAL.

Mohamad Izzan Yusri mengatakan...

Jesus Tidak DiMati Salib Tetapi Judas Iskariot Yang Dimati Salib.....Jesus Diangkat Ke Langit ......Hampir Sahaja Langit Mahu Runtuh Kerana Percakapan Mereka Yang Allah Mempunyai Anak.......Jadi Itu Lah Jesus Di Angkat Ke Langit....Nanti Maw Kiamat Dia Akan Turun Ke Bumi Bersama Iman Mahdi Utuk Mnyelamatkan Umat Islam ....Daripada Dajjal ,Yakjuj Dan Makjuj....Runtuh Nya Kaabah Dan Masjid Al Aqsa....Itu Adalah Tanda Kiamat.....Dan Tanda kiamat Lagi Ialah Yahudi Dan Kristian Berperang Degan Islam.....

khairul okasa mengatakan...

ini bpk simon tulis..

Kalau Android menyembah Anak (Tuhan Yesus Kristus) maka sama dengan Android menyembah Bapa dan Roh Kudus, sebab ketigaNya SATU.

klu sembah bapa, sama juga sembah anak dan roh kudus la...?

kenapa tidak sembah bapanya saja yg mencipta alam semesta bagi kamu...

seperti kami umat islam hanya menyembah Allah swt, tiada tuhan yg berhak di sembah melainkan Allah dan nabi muhammad itu adalah pesuruh Allah,

islam bermula dari SATU arah dan menuju melalui SATU jalur/jalan dan punya SATU tujuan dan matlamat,
ini satu petanda islam masih berpegang teguh dengan SATU jalan yg lurus yaitu ALLAH SWT tuhan yang SATU pertama dan terakhir dan sampai bila-bila...

ALLAH SWT cuma SATU tidak terbahagi, tidak punya ANAK,tidak melahirkan dan tidak di lahirkan...

kristen mengaku Allah sebagai tuhan,perkataan ALLAH sudah sama bermakna kita punya SATU permulaan yang sama, lalu kristen menuju 3 jalur/jalan melalui BAPA,YESUS KRISTUS dan ROH KUDUS tapi mengaku masih SATU jalur/jalan, bapa anak dan roh kudus 3 arah yg berlainan tapi dianggap SATU wujud la tritunggal, soal tujuan atau matlamat aku nggak bisa katakan soalnya jalur saja sudah terbahagi 3... tritunggal= 3 dijadikan 1, 1 dijadikan 3,

bapa = allah
yesus kristus = allah
roh kudus = allah

apa bisa bapa ialah anak(yesus kristus),anak(yesus kristus) ialah roh kudus = roh kudus ialah anak(yesus kristus), anak(yesus kristus) ialah bapa... mengaku tuhan cuma allah hanya SATU nama tapi dari 3 arah/3 nama... sedarlah kita bermula dari SATU arah kembali lah ke SATU arah dan SATU jalan bukan memilih 3 jalan.... kamu mengaku iman strong dan kukuh tapi laluannya bisa terbahagi 3 dan bingung buktinya masih lemah kamu, islam very strong dan kukuh punya jalan yg nggak bisa di bahagi tetap dan kukuh SATU jalan... ALLAH SWT tuhan semesta alam bukan bapa bukan juga anak bukan juga roh kudus, yang kamu anggap bapa bukan lah bapa dari seorang anak tapi ALLAH SWT tuhan semesta alam yg tidak punya anak,istri,adik beradik, sepupu maupun orang tua sdah namanya tunggal, cuma SATU, yesus kristus(nabi isa as) yg telah di utuskan ALLAH SWT menjadi nabi pesuruh ALLAH seorang manusia biasa memiliki kelebihan luar biasa dengan izin allah...

khairul okasa mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
khairul okasa mengatakan...

saya sarankan untuk pak simon sebelum bersuara buat kajian atas dasar kebenaran baru bisa pertahankan apa yg bapak katakan, klu cuma omong kosong hnya mempercayai kitab yg sudah di ubah oleh manusia jadi handalan mu begitu mudah kamu di bohongi, asal bapak simon tau kitab injil asli menggunakan bahasa IBRANI, perjanjian baru guna bahasa aram perjanjian lama guna bahasa yahudi belajar lah 3 bahasa itu dari kitab yg kamu percayai dan cari kitab asal itu lalu artikan ke bahasa indonesia bila kamu dah dapat buat kamu pasti dapat kebenaran kitab injil sebenar mengajarkan hal yg sama seperti al quran cuma ada satu tuhan alam semesta yaitu ALLAH SWT, hal yg sama kami lakukan dlm islam belajar bahasa yg di gunakan dalam al quran lalu di translate ke bahasa indonesia... selagi bapak simon belum pelajari bahasa asal pada alkitab jangan berani ngaku kamu d jalan yg benar, tiada yesus(nabi isa as) turun di indonesia dan gunakan bahasa indonesia sebagai bahasa rasmi alkitab...

Jovie the edo mengatakan...

semoga penulis blog ini diampuni dosanya karena menyesatkan umat mu ya Allah..

Tofan Hermawan mengatakan...

dah drpd brdebat cma bkin pnas kuping.....eh lu yg anak buahnya anjing yesus ksni ktemu gua brondong pluru diotakmu!!!!!!!!!!!!!bacot lu aja bsar!!!!!dsar gembel

Budi Mulyono mengatakan...

Kepada seluruh umat beragama yakinlah bahwa Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini dengan tujuan membuat suatu system siklus kehidupan manusia, dari lahir dewasa tua dan mati, termasuk seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup manusia di dalam Dunia ini, Tuhan mencukupinya baik dari kebutuhan Jasmani, dan Rohani

salah satu kebutuhan rohani yang Tuhan sediakan adalah dengan mengirimkan utusan Tuhan dalam bentuk manusia yaitu para Nabi, sebagai jembatan cara manusia mengenal Tuhannya

Jadi berdasarkan pendapat saya, seluruh nabi yang diciptakan oleh Tuhan adalah hanya utusan, tidak ada yang berpredikat sebagai Tuhan (dhi. Yesus Kristus)

Tidak ada fakta yang akurat dan system yang terintegrasi yang membuktikan bahwa yesus kristus adalah seorang Tuhan, baik dari hubungan antara proses kelahiran dan ketuhanan Yesus lalu dengan kitab sucinya, sejatinya itu menjadi berhubungan

Jadi wahai kaum Kristiani, sadarilah dan yakini bahwa Yesus kristus bukanlah Tuhan, bagi anda yang meyakini dia adalah Tuhan tolong buktikan kepada saya bahwa Kitab Suci anda adalah Firman Tuhan yang tidak ada unsur manusia sekecilpun dalam pembuatannya karna manusia bisa khilaf, bahkan nabipun bisa khilaf

silakan umat2 kristiani, buktikan sendiri dengan akal sehat anda akan kesucian kitab suci anda, pastikan kitab suci anda tidak ada unsur campur tangan manusia dalam pembuatannya, kalau memang ada unsur campur tangan manusia dan anda masih meyakininya, yakinlah bahwa anda bukan beriman kepada Tuhan, tapi anda beriman kepada manusia yang menulis kitab suci anda

andri_kris89 mengatakan...

Mari diskusi ini diakhiri dengan renungan beberapa ayat injil berikut:
Injil Matius 7
7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
7:22 Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
7:23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!"

Yesus mengkhususkan ayat-ayat di atas hanya kepada umat kristen. Karena umat islam dan yahudi tidak pernah berseru yesus itu Tuhan.

Jadi mohon direnungkan jangan sampe yesus Mengenyahkan anda di hari akhir karena anda selalu berseru yesus itu Tuhan.

Terima kasih.
Semoga Allah swt selalu memberkati.

Simon Mangande mengatakan...

Yth. nur wahyuditentang Dajjal dan Nabi Isa

Nama Dajjal dan Nama Nabi Isa tidak ada dalam Alkitab. Ya betul. Ada denominasi Kristen memakai Nama Nabi ISA untuk menunjuk Nama Yesus (Yesus tahu jalan ke surga - BUKAN masih sedang didoakan agar Allah menerimaNya di sisiNya).

Saya tidak tahu sumber yg Al-Quran kutip. MUNGKIN juga MEMANG yg dimaksud Al-Quran adalah Yesus Kristus - yg digelari Nabi Isa Almasih, tetapi salah kutip. MUNGKIN yg dikutip adalah orang Kristen awam yg MUNGKIN hanya berdasar pada salah satu Injil - bukan pada Alkitab - sebab Alkitab pada saat itu belum menyebar banyak. Mungkin yg mereka maksudkan sebagai Isa Almaseh adalah Mesias.

Irwan Tsu ChenYesus adalah Tuhan tetapi pada saat Yesus lahir dunia sudah ada Ya betul Alkitab pun mencatat kata orang waktu zaman Yesus Kristus bahwa Abraham lebih dahulu lahir dari Yesus. Bagaimana mungkin Yesus itu Pencipta Alam Semesta? Jadi, pertanyaan Sdr Irwan Tsu Chen memang sudah ada sejak Yesus mengajar di bumi ini secara fisik.

Tetapi Alkitab pun menjelaskan bahwa semula Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden dan sangat bahagia sangat baik hubungan mereka dengan Allah. Tetapi salah satu malaikat memberontak (berbohong) yaitu Iblis atau Setan maka Iblis pun diusir Allah dari Surga lalu turun ke awan-awan lalu turun lagi ke bumi. Pada waktu itu, Iblis menyeret banyak malaikat lain (sekarang disebut roh-roh jahat). Maka Allah memutuskan Iblis beserta para pengikutnya akan dicampakkan ke dalam lautan api.

Tidak puas hanya itu, manusia yg disebut Ciptaan Allah yg sempurna (karena diciptakan Allah segambar dengan Allah) pun digoda oleh Iblis. Maka Adam dan Hawa pun melanggar perintah Allah. Istilah yg digunakan untuk melanggar adalah meleset (sekarang disebut berdosa).

Maka sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden itu, maka sejak itulah diputuskan (dinubuatkan) bahwa Yesus (Allah) akan datang ke dunia menjadi manusia (berinkarnasi) untuk menyelamatkan manusia (disebut Mesias = Penyelamat yg akan datang).

Mesias ini dijanjikan kepada Adam bahwa siapa pun yg PERCAYA kepada MESIAS maka ia akan diselamatkan (dari ikut Iblis dicampakkan ke dalam lautan api).

Kedatangan Yesus ke dunia semula diragukan bahwa Yesus adalah MESIAS. Itulah sebabnya orang Yahudi menyalibkan Yesus sebab dipercaya banyak orang pada saat itu bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka mengakui Yesus adalah Mesias karena berbagai tanda mujizat yg diperbuat oleh Yesus yg hanya Allah yg bisa melakukan hal semacam itu, dan puncaknya Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga (yg tgl 9 Mei 2014 diperingati).

Tetapi Alkitab mencatat bahwa semua NUBUATAN tentang MESIAS dalam Perjanjian Lama (Alkitab orang Yahudi) TELAH DIGENAPI oleh Yesus PERSIS dengan hal yg tercatat dalam Alkitab. Mulai dari dikandung Perawan Maria sampai proses kematian Yesus bahkan sampai kebangkitan dan kenaikanNya ke surge juga dinubuatkan dan digenapi oleh Yesus Kristus.

Itu sebabnya, sekelompok orang Yahudi pengikut awal Yesus rela mati disalibkan demi keyakinan itu bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan nubuatan Nabi Yesaya pasal 53 yg ditulis 1500 tahun sebelum PENYALIBAN YESUS - nubuatan itu persis yg terjadi pada Yesus Kristus.

Yesus juga membuat banyak mujizat yg mestinya hanya Allah yg mampu melakukan itu. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar benar Mesias (Allah).
Puncak pemenuhan sebagai MESIAS itu saat Yesus bangkit dari kubur - mengalahkan maut lalu naik ke surga (peristiwa kenaikan ke surga ini ditafsirkan Al-Quran sebagai diangkat hidup-hidup ke langit ke tujuh, penafsiran yg salah ini mungkin karena memang di Arab waktu jaman lahirnya Islam banyak sekali orang Kristen yg belum menguasai Alkitab (berlanjut)

Simon Mangande mengatakan...

Yth. Mohamad Izzan Yusri berkata Yesus tidak mati tetapi di angkat hidup-hidup ke langit lalu akan datang sebagai Hakim Sekali lagi saya katakan yg Mohamad Izzan Yusri maksudkan adalah Nabi Isa dan Nabi Isa yg dijelaskan Al-Quran TIDAK SAMA dengan pejelasan Alkitab tentang Yesus Kristus atau Al-Quran
mengutip sumber yang salah. Jadi Nabi Isa BUKANLAH Yesus Kristus. Mungkin saja yang dimaksud Nabi ISA memang Yesus Kristus tetapi salah tafsir dan salah penjelasan sebab maklum saja banyak orang Kristen yang belum mendalam pengetahuan Alkitabnya di Arab terutama Mekkah waktu kedatangan Islam.

Yth. kairul okasa , berkata, “Bapa = Allah, Yesus Kristus = Allah, Roh Kudus = Allah, LOLGISKAH?”

Untuk hal ini, baca lagi tulisan saya sebelumnya di atas terutama tgl. 13 Juli 2011, 27 Juli 2011, 25 Januari 2012, 24 Februari 2012, 15 April 2012, terutama tgl. 19 Juni 2012 tentang TRI TUNGGAL ALLAH (TRINITAS) dan tulisan-tulisan lainnya. Baca juga yang tgl. 10 Agustus 2012, 23 Agustus 2012, 24 Agustus 2012, 4 September 2012, Ya?

Singkatnya begini: dalam Alkitab sejak awal ada gelar untuk Allah yaitu ELOHIM (bahasa Ibrani) yang artinya Allah jamak. Pertanyaan ada berapa Allah? Mengapa Allah berkata, "Marilah KITA (ELOHIM) menciptakan manusia?" Allah berbicara kepada siapa? Tentu kepada sesama PENCIPTA. Tetapi sering pula disebutkan bahwa Allah itu ESA. Maka bingunglah orang Yahudi sampai sekarang. Dalam Alkitab sejak awal juga sering disebut ada Roh Kudus yaitu Roh Allah dan ada ALLAH - dibedakan.

Pada saat Mesias menjadi Manusia Yesus Kristus, maka pada saat itulah Yesus menyebut ada TIGA PRIBADI ALLAH. Yang digelari Bapa, yang digelari Anak, dan yang digelari Rohkudus. KETIGAnya ALLAH. Sayangnya, orang Yahudi tidak percaya kalau Mesias sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Maka orang Yahudi tetap bingung sampai sekarang tentang mengapa ada ELOHIM dalam Alkitab mereka. Pada waktu pembaptisan Yesus di sungai Yordan – ada Yesus sedang dibaptis – ada Roh Kudus sedang melayang-layang mengambil rupa burung merpati – dan ada SUARA dari langit bersabda, “Inilah Anak yang Kukasihi, kepadaNyalah AKU berkenan,” jelas, yang ditunjuk ANAK adalah Yesus Kristus yang disaksikan banyak orang Yahudi. Hal ini membuat kemarahan pemimpin agama Yahidu semakin membara.

Yth. kairul okasa berkata, belajar lah 3 bahasa itu dari kitab yg kamu percayai dan cari kitab asal itu lalu artikan ke bahasa indonesia bila kamu dah dapat buat kamu pasti dapat kebenaran kitab injil sebenar mengajarkan hal yang sama seperti al quran cuma ada satu tuhan alam semesta kairul okasa, mencela Alkitab, apakah kairul okasa pernah membaca Alkitab seluruhnya?

Saya yakin kairul okasa tahu Alkitab hanya DARI orang yang juga menentang Alkitab, yang hanya tahu satu dua ayat. Mereka mengatakan Alkitab sudah diubah, tetapi tahukah kairul okasa bahwa alkitab yang mereka maksud adalah alkitab terbitan mereka sendiri yang sudah diubah oleh mereka sendiri?

Alkitab yang dimiliki oleh 2,2 milyar orang Kristen di dunia sekarang ini adalah Alkitab yang diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani yang kuno, yang sudah tidak dipakai sekarang.
Tahukah kairul okasa bahwa ada 25 Nabi yang disebut di blog ini adalah Nabi-nabi dari Alkitab yang bernubuat tentang Mesias dan hanya satu yang nabi dari Al-Quran? (berlanjut)

Simon Mangande mengatakan...

Budi Mulyono Tentang ketuhanan Yesus Ya Yesus saya percaya adalah Allah (Tuhan) adalah karena iman saya. Titik. Lalu mengapa
Budi Mulyono sewot?
Terserah saya mau percaya siapa, itu karena saya percaya hal yang Alkitab ajarkan (misal Yohanes pasal satu dan banyak ayat lagi). Tentu saya sulit sekali percaya al-quran – sebab banyak mengutip dari Alkitab – misalnya nama nai-nabi – Cuma banyak kali salah kutip.

Muhammad Yazid mengatakan...

Assalamualaikum,
salam sejahtera.

Simpel saja...

kalau dulu Nabi ISA. as berbicara dengan bahasa Aramaic,

mengapa Alkitab ditulis dengan bahasa Yunani dan Hebrew/ ibrani??dan penulisannya pun bukan oleh Yesus ataupun para murid2 nya, melainkan murid dari murid Yesus atau murid Yesus sebagai Murabbi saja.

kalau seperti ini bagaimana kita bisa tahu dan mengakui keotentikannya?

coba anda lihat Al Qur'an, disana diceritakan dengan gamblang lebih jelas kisah ISA. as, tak ada revisi sama sekali, semua ASLI dan jelas keontentikannya.


saya masih anak-anak unyu, hhe :)), jadi mohon maaf kalau ada salah, tapi ini berdasarkan bukti2 dan kisah2 yang sudah saya baca. terimakasih.

wassalamualaikum,
salam sejahtera.

sarah mengatakan...

NABI ISA ALAIHISSALAM BELUM MATI! Ayat yang kamu jelaskan itu maksudnya adalah : SETELAH NABI ISA DINAIKKAN KELANGIT DAN ORANG YANG MAMPUS DISALIB ADALAH SI PENGKHIANAT BERNAMA '' JUDAS ESCARIOT'', YANG SAAT PENYALIBAN WAJAHNYA DISERUPAKAN ALLOH DENGAN NABI ISA...SILAKAN BACA ARTIKEL INJIL BARNABAS YANG BARU DITEMUKAN DI TURKI..LENGKAP!!! SEMUA SEJALAN DENGAN ISI AL QUR'AN...DAN SEORANG WALI ALLOH YANG TAAT MENGATAKAN BAHWA INSYA ALLOH SEBELUM HARI KIAMAT TIBA DAN SETELAH TURUNNYA NABI ISA, NABI ISA AKAN WAFAT DAN DIMAKAMKAN DI SAMPING MAKAM NABI MUHAMMAD SAW

Dilla Permatasari mengatakan...

Asyhadu anlaa ilaaha illallahu wa asyhadu anna muhammadarrasuulullah.
Bapak Simon Mangande yg terkasih.. Juga saudara2ku terkasih.
Apalah gumanaya memperdebatkan agama di forum umum seperti ini. Hanya akan menunjukkan betwpa dangkalnya kita sebagai manusia yg menurutkan hawa nafsu saja hingga berselisih faham dan akhirnya timbul perkataan salang menjatuhkan dan mencela. Alangkah lebih baiknya bercermin sebelum kita menerawang melihat keluar jendela.
Sudah fahamkah kita mengenai isi al-Qur'an dengan saksama. Ilmu hukun, politin, teknologi dan ilmu lainnya ada dalam Qur'an.
Barangsiapa manusia telah terjerumus dalam tipu daya syaitan dia akan saling membenci kaumnya dengan apa?! Hawa nafsu dan kerasnya hati kita nerasa paling benar.
Saya sendiri seorang mualaf. Dan alangkah sedihnya saya pak Simon, betapa tidak.. Saya tanya apakah kalian tahu pasca perang salib itu disana ada gereja yg diubah menjadi masjid dan masjid diubah menjadi gereja?! Bapak Simon yg terhormat saya disini sebagai seorang yg pernah mencoba dan mempelajiri 5 dari keena agama di Indonesia ini. Lantas mengapa hati ini bersih kukuh memeluk islam?! Islam sendiri adalah kepanjangan dr Isa, shubuh, lohor, ashar dan maghrib. Sudahkan kita selaku muslim mendirikan sholat yg wajib dan utama?! Dan untuk bapak Simon yg saya pertanyakan mengapa di protestan tidak menyakui siti maria sementara dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru disebutkan bahwa Isa As atau Yesus itu Al-Masih atau putera perawan Maria sementara di Khatolik sendiri sangat diagungkan Siti Maryam atau Maria itu dlm lagu dan do'a salam maria?! Dan lalu dengan dasar apa anda mengatakan kisah Maria dan Siti Maryam tidak sama dan bukan orang yg itu2 juga???! Sementara dlm kristiani sendiri dijelaskan bahwa Isa As tidakalah pernah meminta kepada kita untuk menyembah dia tapi kita harus lanjutkan dakwahnya dan tetap memuji Kebesaran Allah karena melalui dia sebagai rasul Allah mengenalkan kaum Bani israil kembali kejalannya. Nah Isa sendiri menyebut kaumnya sebagai nasrani. Lalu tahukan anda asal usul mengapa sekarang jadi kristiani?! Mengapa pula alkitab atau injil khatolik dilengkapi dengan deutokanonika sementara protestan tidak?! Dan dalam perjanjian lama dituliskan haruslah bersunat dan diharamkan memakan daging babi.
Kepada saudaraku muslimin aku bertanga tolong bantu dijawab ya.. Yg kalian ketahui mengapa diharamkan bagi kita memakan daging babi sementara cacing pita babi yg menjadi alasan sekarang telah ditemukan alat untuk membinasakkan bahkan hingga larvanya?! Namun terpikirkah apa alasan babi itu tetap diharamkan?"! Nah saudaraku yg terkasih coba itu jawabannya ada di arti salah satu surah al-Qur'an. Coba dibaca dan dimengerti artinya. Satu lagi.. Untuk muslimin kita baca surah al kafiruun yu silahkan Allah jelas menurunkan wahyu yg terpanpang dlm surah tersebut bahwa untukku agamaku untukmu agamamu. Jd apa gunanya saling melecehkan dan menghina?!

sarah mengatakan...

Nabi Isa turun ke bumi bukan sekedar kepercayaan akal-akalan, tetapi didasarkan pada dalil yang sahih. Dalam hadis Nawwas bin Sam’an yang panjang, yang membicarakan kemunculan Dajjal dan turunnya Isa, Rasulullah SAW bersabda, “Ketika Allah telah mengutus Almasih ibnu Maryam, turunlah Isa di menara putih di sebelah timur Damsyik (Suriah) dengan mengenakan dua buah pakaian yang dicelup dengan minyak Wars dan minyak Za’faran, dan kedua telapak tangannya diletakkan di kedua sayap Malaikat. Bila dia menundukkan kepala, menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti Mutiara, maka tidak ada orang kafirpun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lodd, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal, lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberi tahu mereka tentang derajat mereka di surga.” (Sahih Muslim).

sarah mengatakan...

Ditemukan, Injil yang Mengabarkan Kedatangan Nabi Muhammad!
Rubrik: Asia, Eropa | Kontributor: Tim dakwatuna - 28/02/12 | 06:15 | 03 Rabbi al-Thanni 1433 H
Ada 24 komentar dan ada 2 reaksi
39796 hits
6 email

Sebuah Injil berusia 1.500 tahun yang menceritakan kedatangan Nabi Muhammad SAW ditemukan di Turki. (dailymail.co.uk)
dakwatuna.com – Kairo. Sebuah Injil berusia 1.500 tahun yang menceritakan kedatangan Nabi Muhammad SAW ditemukan di Turki. Kabarnya, Gereja Vatikan telah meminta secara resmi kepada pemerintah Turki untuk melihat Injil yang tersimpan selama 12 tahun di negara tersebut.
Menteri Budaya dan Pariwisata Turki, Ertugul Gunay mengatakan sejalan dengan keyakinan Islam, Injil ini memperlakukan Yesus sebagai manusia bukan Tuhan. Fakta ini, sekaligus menolak ide konsep tritunggal dan penyaliban Yesus.
“Disebutkan injil ini, Yesus berkata kepada salah seorang pendeta, bagaimana kami memanggil mesias? Muhammad adalah nama yang diberkati,” kata dia membacakan salah satu ayat dalam Injil seperti dikutip alarabiya.net, Senin (27/2).
Gunay menuturkan dalam injil ini juga disebutkan Yesus sendiri menyangkal menjadi Mesias. Yesus mengatakan bahwa Mesias itu adalah keturunan Ismail yakni orang Arab.
Sebelumnya, Umat Islam sendiri mengklai pesan kedatangan Muhammad SAW juga terdapat dalam injil Barnabas, Markus, Matius, Lukas dan Yohannas.
Gunay mengatakan pihak Vatikan telah meminta salinan injil tersebut saat Injil tersebut hendak diselundupkan ke luar Turki pada tahun 2000. Kini, Injil tersebut berada dalam brankas pengadilan Ankara. Nantinya, Injil tersebut akan diserahkan kepada Museum Etnografi Ankara.
Meski demikian, kalangan Gereja skeptis dengan keaslian Injil tersebut. Seorang pendeta Protestan Ihsan Ozbek mengatakan Injil itu berasal dari abad ke-5 atau ke-6. Sementara Barnabas, yang merupakan pemeluk pertama Kristen hidup pada abad pertama.
“Salinan Injil di Ankara mungkin telah ditulis ulang oleh salah seorang pengikut Barnabas,” kata dia.
Sebab, lanjutnya, ada jeda 500 tahun antara Barnabas dan penulisan salinan Inkjil. “Umat Islam mungkin akan kecewa bahwa Injil ini tidak ada hubungannya dengan injil Barnabas,” ujarnya.
Sementara Profesor Omer Faruk menilai Injil itu perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan Injil itu dibuat oleh Barnabas atau pengikutnya. (Ajeng Ritzki Pitakasari/Agung Sasongko/RoL)
Redaktur: Hendra


Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/02/28/19060/ditemukan-injil-yang-mengabarkan-kedatangan-nabi-muhammad/#ixzz2VBCCGYmM
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

sarah mengatakan...

Menteri Budaya dan Pariwisata Turki, Ertugul Gunay mengatakan sejalan dengan keyakinan Islam, Injil ini memperlakukan Yesus sebagai manusia bukan Tuhan. Fakta ini, sekaligus menolak ide konsep tritunggal dan penyaliban Yesus.
“Disebutkan injil ini, Yesus berkata kepada salah seorang pendeta, bagaimana kami memanggil mesias? Muhammad adalah nama yang diberkati,” kata dia membacakan salah satu ayat dalam Injil seperti dikutip alarabiya.net, Senin (27/2).
Gunay menuturkan dalam injil ini juga disebutkan Yesus sendiri menyangkal menjadi Mesias. Yesus mengatakan bahwa Mesias itu adalah keturunan Ismail yakni orang Arab.

sarah mengatakan...

Sebelumnya, Umat Islam sendiri mengklai pesan kedatangan Muhammad SAW juga terdapat dalam injil Barnabas, Markus, Matius, Lukas dan Yohannas.

sarah mengatakan...

Gunay mengatakan pihak Vatikan telah meminta salinan injil tersebut saat Injil tersebut hendak diselundupkan ke luar Turki pada tahun 2000. Kini, Injil tersebut berada dalam brankas pengadilan Ankara. Nantinya, Injil tersebut akan diserahkan kepada Museum Etnografi Ankara

sarah mengatakan...

MAU BACA ISI INJIL YANG ASLI YANG DITEMUKAN DI TURKI?? BACA NIH-------> Inilah Isi Injil Barnabas yang Memuat Berita Kedatangan Muhammad SAW
Rubrik: Asia, Eropa | Kontributor: Tim dakwatuna - 02/03/12 | 09:26 | 09 Rabbi al-Thanni 1433 H
Ada 28 komentar dan ada 6 reaksi
32415 hits
4 email

Sebuah Injil berusia 1.500 tahun yang menceritakan kedatangan Nabi Muhammad SAW ditemukan di Turki. (dailymail.co.uk)
dakwatuna.com – Penemuan Injil kuno yang diyakini berusia 1500 tahun telah membuat heboh. Yang membuat gempar, Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa (Yesus) di bumi.
Sebagian orang memprediksi injil tersebut adalah Injil Barnabas. Menurut mailonline, injil yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercayai digunakan Yesus sehari-hari. Dan di dalam injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang di simpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki.
Dalam Injil Barnabas memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad SAW, setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad:
Bab 39 Barnabas: ”Terpujilah nama-Mu yang kudus, ya Allah Tuhan kita… Tiada Tuhan Selain Allah dan dan Muhammad adalah utusan-Nya”.
Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, nama Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. ”…Apa arti kata-kata, Muhammad utusan Allah, apakah ada manusia sebelum aku?”
Bab 41 Barnabas: “Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga, kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga ‘Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah…”
Bab 44 Barnabas: Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. ”Oh, Muhammad Tuhan bersamamu…”
Bab 97: Yesus menjawab, “Nama Mesias sangat mengagumkan, karena Allah sendiri yang memberinya nama, ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata: ‘Tunggu Muhammad; karena kamu Aku akan menciptakan firdaus, dunia, dan banyak makhluk… Siapa pun yang memberkatimu akan diberkati, dan barangsiapa mengutukmuu akan dikutuk..”
Bab 112: Dalam bab ini Nabi Isa (Yesus) bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah aka membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. ”Tetapi Muhammad akan datang… Rasul Allah yang suci,” kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada Bab 136, 163, dan 220. Isi Injil Barnabas di atas dikutip dari barnabas.net.
***


Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/03/02/19160/inilah-isi-injil-barnabas-yang-memuat-berita-kedatangan-muhammad-saw/#ixzz2VBECuXu8
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

sarah mengatakan...

SILAKAN CARI LEBIH LANJUT INJIL ASLI YAITU INJIL BARNABAS YANG DITEMUKAN DI TURKI DI---------------->BARNABAS.NET

sarah mengatakan...

Simon, anda katakan AL qur'an mengutip Injil palsu anda??hahahahayyyy....mana mungkin! Nabi Muhammad SAW TIDAK BISA BACA DAN TULIS, TIDAK PERNAH BACA KITAB MANAPUN APALAGI YANG PALSU...dan INI ADA BUKTINYA! hahahayyyyy...PAKAI OTAK DONG, SIMON:)....

sarah mengatakan...

Inilah Isi Injil Barnabas yang Memuat Berita Kedatangan Muhammad SAW

Sebuah Injil berusia 1.500 tahun yang menceritakan kedatangan Nabi Muhammad SAW ditemukan di Turki. (dailymail.co.uk)
dakwatuna.com – Penemuan Injil kuno yang diyakini berusia 1500 tahun telah membuat heboh. Yang membuat gempar, Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa (Yesus) di bumi.
Sebagian orang memprediksi injil tersebut adalah Injil Barnabas. Menurut mailonline, injil yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercayai digunakan Yesus sehari-hari. Dan di dalam injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang di simpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki.
Dalam Injil Barnabas memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad SAW, setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad:
Bab 39 Barnabas: ”Terpujilah nama-Mu yang kudus, ya Allah Tuhan kita… Tiada Tuhan Selain Allah dan dan Muhammad adalah utusan-Nya”.
Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, nama Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. ”…Apa arti kata-kata, Muhammad utusan Allah, apakah ada manusia sebelum aku?”
Bab 41 Barnabas: “Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga, kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga ‘Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah…”
Bab 44 Barnabas: Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. ”Oh, Muhammad Tuhan bersamamu…”
Bab 97: Yesus menjawab, “Nama Mesias sangat mengagumkan, karena Allah sendiri yang memberinya nama, ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata: ‘Tunggu Muhammad; karena kamu Aku akan menciptakan firdaus, dunia, dan banyak makhluk… Siapa pun yang memberkatimu akan diberkati, dan barangsiapa mengutukmuu akan dikutuk..”
Bab 112: Dalam bab ini Nabi Isa (Yesus) bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah aka membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. ”Tetapi Muhammad akan datang… Rasul Allah yang suci,” kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada Bab 136, 163, dan 220. Isi Injil Barnabas di atas dikutip dari barnabas.net.
***

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/03/02/19160/inilah-isi-injil-barnabas-yang-memuat-berita-kedatangan-muhammad-saw/#ixzz2VH5W60Ld

sarah mengatakan...

oh ya Simon, kalau situ masih penasaran banget dengan isi lengkapnya, silakan buka websit----? barnabas.net, kalau masih tidak bisa memakai otak, hati dan pikiran kamu dengan baik dan benar, SELAMAT SIMON! artinya kamu belum dapat hidayah....silakan anda mencoba lagi :)

Enceng Irawan mengatakan...

surat al ikhlas ..menyatakan bahwa allah swt adalah maha tunggal tidak memilik anak dan memiliki ibu atau keluarga ..karena allah swt maha tunggal...kalau allah berkeluarga maka niscahaya saat membuat bumi dan beserta isi nya akan berselisih .... dan contoh nya bumi ..pelanet bumi ada satu bila berkeluarga pelanet bumi pasti ada dua atau tiga ..assalamu'alaikum wr.wb..mohon maaf lahir batin..bila ada kata" yang kurang berkenang

Enceng Irawan mengatakan...

assalamu'alaikum kebenaran milik allah swt kesalahan milik manusia..allah swt menciptakan goib dan mahkluk nyata..hanya untuk besujud kepadanya..karena allah swt maha tunggal.dan bila ada sebagian umat berbicara bahwa allah swt tidak tunggal dengan kata lain dia berbicara allah swt itu lemah..karena tidak bisa berdiri sendiri dan butuh orang lain di sampingnya..dan bila ada mengatakan 3 in 1 jadi kopi dong ada rasa susu ada rasa kopi dan coklat...jadi otomatis tuhan itu ada sipat baik ada sipat jelek ada penyayang ...subhanneloh tuhan warna warni...kalau tuhan punya anak siapa neneknya..anak tuhan itu..sungguh omong kosong..taubat lah sebelum kau mati.....wa'alaikum salam wr.wb

Simon Mangande mengatakan...

Muhammad Yazid berkata, "Mengapa Alkitab ditulis dengan bahasa Yunani dan Hebrew/ Ibrani?? dan penulisannya pun bukan oleh Yesus ataupun para murid2 nya, melainkan murid dari murid Yesus atau murid Yesus"

Alkitab dimulai dengan TRADISI LISAN lalu Allah mengajarkan lambang, huruf, dan tulisan kepada manusia maka mulailah Alkitab ditulis selama 1550 tahun - mulai tahun 1500 Sebelum Yesus sampai tahun 200 Sesudah Yesus. Alkitab terdiri dari 66 kitab.Yang pertama ditulis oleh Musa (4 Kitab Taurat) sekitar tahun 1445 Sebelum Yesus dan teraKhir Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes tahun 90-96 Sesudah Yesus.

ya, beda dengan Al-quran yang katanya (mohon dikoreksi) hanya disampaikan secara lisan kepada Muhammad SAW dalam satu malam saja lalu Muhamad menyampaikan kepada orang pintar untuk mulai ditulis. Sampai saat ini saya TIDAK PERCAYA kisah ini, atau belum ada hal yang meyakinkan saya. MAAFKAN SAYA dan YAKINKAN SAYA dengan bukti yang otentik bukan yang REKAYASA

Alkitab ditulis hanya oleh nabi atau murid nabi dan rasul dengan Ilham Roh Kudus yang disebut UMAT PILIHAN.Semula Firman Allah hanya disampaikan secara lisan kepada umat pada situasi dan keadaan zamannya sambil para RABBI (ahli tulisan) menuliskannya.Kalau nabi menyampaikan bahwa ini Firman Allah - maka ditulis atau disalin para Rabbi, “BERFIRMANLAH ALLAH …,”

Ditulis oleh para nabi dan rasul (Rasul Yesus) dari berbagai wilayah dan zaman. Ada yang ditulis di Yahuda (Israel Selatan) dan ada yang ditulis di Israel Utara. Ada juga yang ditulis di Irak (dikenal dalam Alkitab sebagai Babel) dan bahkan ada yang ditulis di Iran (dikenal dalam Alkitab sebagai Ninewe).
Walau demikian, Alkitab cuma punya SATU TEMA yaitu MESIAS AKAN DATANG (Perjanjian Lama) dan MESIAS SUDAH DATANG DALAM DIRI YESUS (Perjanjian Baru) dan YESUS SUDAH NAIK KE SURGA dan AKAN DATANG KEMBALI PADA HARI KIAMAT MENJEMPUT ORANG YANG PERCAYA YESUS.

Semula Alkitab tersebar dan disimpan laksana jimat oleh Suku Ibrani (12 Suku Umat Pilihan) dalam bentuk tersebar di mana-mana selama berabad-abad. Ada suku (pihak) yang hanya menyimpan satu Kitab, dua Kitab, dan ada yang tidak mempunyai sama sekali - hanya pergi mendengar Firman Allah ke Bait Suci sekali seminggu.

Ya, betul - waktu itu hanya satu Kitab Asli tetapi kadang para Rabbi membuat salinannya. Baca Pandangan Islam terhadap Alkitab sini: http://id.wikipedia.org/wiki/Alkitab

Yth. sarah memang MENGASIHI aku ya, terima kasih, tetapi JANGAN JATUH CINTA YA, wahahaha. Sarah Injil yang Anda temukan mungkin adalah Injil Palsu sebab Kanon Kitab Suci Alkitab sudah ditutup pada abad kedua (referensi: http://id.wikipedia.org/wiki/Kanon_Alkitab#Kanonisasi_Perjanjian_Baru ini juga http://sabda.org/sejarah/artikel/kanon_perjanjian_lama_umat_protestan.htm)

Simon Mangande mengatakan...

Enceng Irawan berkata, kalau allah berkeluarga maka niscahaya saat membuat bumi dan beserta isi nya akan berselisih
Simon juga berpikir demikian, tetapi kenyataannya Kitab Suci Alkitab berkata bahwa ada Pribadi Roh Kudus yang total berbeda dengan Pribadi Allah dan ada Pribadi Yesus (Mesias) yang total dibedakan dengan Pribadi Allah dan Pribadi Roh Kudus tetapi Allah, Roh Kudus, dan Yesus selalu mempunyai kuasa Ilahi yang sama dan berkehendak samadan tidak pernah berselisih.
Lalu? Ya saya lebih percaya apa kata Kitab Suci Alkitab yang terjaga keotentikannya turun-temurun 1445 Sebelum Yesus. Ya sebelum manusia mengenal tulisan memang Alkitab dituruskan turun-temurun secara LISAN seba pesannya singkat dan gampang diingat yaitu BAHWA AKAN DATANG MESIAS UNTUK MENYELAMATKAN MANUSIA DARI ANCAMAN DILEMPAR KE LAUTAN API PADA SAAT KIAMAT.
Saya lebih sulit percaya pada TRADISI LISAN sebab gampang berubah-ubah sesuai arah angin bertiup. Anda percaya ADA KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN BUKAN?
Apakah Anda pernah ditinggal mati oleh orang yang Anda sangat kasihi? Bagaimana perasaan Anda saat si mati mulai ditimbuni tanah? Apakah Anda bilang, ya sudahlah, berahkir sudah, lenyap. Tetapi saya ke kubur dan orang membuat nisan sangat bagus pertanda mereka percaya ada kehidupan sesudah mati.
Atau mungkin saja Anda sakit keras dan seolah-olah mau mati rasanya. Apa yang Anda pikirkan akan terjadi jika Anda juga mati?
Jadi, janganlah hanya EMOSi dan fanatisme yang Anda kedepankan. Saya pun akan berubah jika ADA KITAB SUCI YANG LEBIH BAIK, tetapi menurut saya ALKITAB BELUM ADA TANGDINGANNYA bahkan kitab suci lain BERUSAHA bagaimana caranya agar disebut dalam ALKITAB.
Tetapi Alkitab cuma punya SATU TEMA yaitu MESIAS AKAN DATANG (Perjanjian Lama) dan MESIAS SUDAH DATANG DALAM DIRI YESUS (Perjanjian Baru) dan YESUS SUDAH NAIK KE SURGA dan AKAN DATANG KEMBALI PADA HARI KIAMAT MENJEMPUT ORANG YANG PERCAYA YESUS.

(referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanon_Alkitab#Kanonisasi_Perjanjian_Baru
ini juga
<a href="http://sabda.org/sejarah/artikel/kanon_perjanjian_lama_umat_protestan.htm”>http://sabda.org/sejarah/artikel/kanon_perjanjian_lama_umat_protestan.htm</a>

Simon Mangande mengatakan...

KAYAKNYA ADA YANG KURANG BERES DI BLOGGER INI, POSTINGAN SAYA KEMARIN MASUK KE BLOGGER INI TETAPI TIDAK TERPOSTING KEPADA ANGGOTA SEPERTI BIASA - WAHAHAHAHA - DENDAM NI YE ?????

iwel ananta mengatakan...

Manusia yg pnya akal utk brfikir adalah orang yang menjalani kehidupan dengan sebaik baiknya,saling menyayangi antar sesama,menjalani perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Tidak ush berdebat tidak ush saling menyalahkan,
Anda pintar pasti tahu apa maksudnya.

Edy Setiawan mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Edy Setiawan mengatakan...

Ga Perlu Memikirkan Siapa Yg Bener Dan Siapa Yg Salah... Tergantung Dengan KEpercayaan Masing"...
Kesimpulan nya...Smua Agama Mengajarkan Kebaikan Sya Mau Tnya .. Ada Gak Agama Yg Mengajarkan Keburukan..?
Iblis Pun Punya 99 Kebaikan Yg Nntinya AKan Menjerumuskan Orang...

Kalo Sya sih Nabi" Itu Ialah Cerita Untuk Kita Yg Bertaubat Dan sadar Ada Seseorang SEbelum Kita...
"SESUNGGUHNYA ALLAH MENYUKAI ORANG-ORANG YG BERFIKIR"
ADA YG TAU GA wajah allah swt seperti Apa?"
Nabi" Pun sya rasa Tidak tau...
Allah tidah Peranak dan tidak Di Peranakan.. DAn saya Mau tanya Kepada Kamu Para Manusia Yg sekarang Mau ga kmu nyembah Manusia juga !!! " sy rasa gak kan..?
Kalau Da Yg Menyebut Tuhan itu Manusia Sangat Bodoh Lah Manusia Itu... Udh AH Bnyakan Debet Tapi Ga Mau Saling Mengambil Kesipulan ...
Isi Dari Segala Isi Itu Adalah Al Qur'an Kalo yg Menceritakan Alkitab ia boleh tapi kita bandinkan isi dari segala isinya ... Ga Ush Pake Lama Ga Percaya Silahkan Baca Di Setiap Ayat" nya pakai bahasa indonesia aja kalo yg ga ngerti Arabnya.. :D hehhe

Edy Setiawan mengatakan...

AstafirullahAlladzim Udh Ah ....
Dari pada Keyakinan Agama Tergoncang Mendingan Udhin Dah...

Kalo Ngomong Tentang Tandingan Berarti Masih Berfikir Seperti Milih" Donk yah...
-_-' Hdeh Manusia, Ada aja ulahnya...

Ada Lagi, Sekali Lagi Sya Terangkan..!!! Iblis Itu Mempunyai 99 kebaikan ..!!! Musuh Terbesar nya Dari Segala musuh ialah Iblis..!!!
Kalo Percaya Lu Cari DI Mbah GoGgle Perbincangan Rasullullah Dengan Iblis..!!!
Kalo Sya Sih Gak Takut Sma Manusia APa Lagi Berjihad Di Jalan Allah..
Ga Bakal Masuk Neraka Ini..
Karna Muhammad Saat Di jemput Ajal nya Rasull menjawab Haramlah Neraka Untu Umatmu.

Khabibur Rohman mengatakan...

semua jangan menyalah kan semua benar karena semua belum tau .kiash yang diceritakan kitb ulama' shalaf pada awalnya mengapa kitab injil berbeda dengan alquran karena disana ada orang yang tak ber tanggung jawab mengubah isi dari kitab injil 4orang dari negeri sebrang. kisa ini setelah penyalipan orang yang mirip nabi isa .pada saat itu penerus nabi isa gk ada sampe berratus ratus tahun
ada 4 orang yang sangat pintar dalam bersair mengubah isi dalam kitab injil sampe sekarang kitap injil bukanlah yang asli tapi dimanipulasi 40rang ahli sair makanya terjadi banyak berbedaan di alquran dijelaskan begini dan di injil malah sebaliknya coba dihayati dan fakta ini telah di temukan carilah kitab injil yang dulu dan bedakan. tidak mungkin allah memberi petunjuk yang bertolak belakan antara 1dengan yang lain hayatilah

Yogi Sri Bhaghiwanto mengatakan...

anang priyono berkata...
agama adalah tuntunan hidup, jadi
gak usah repot berdebat kita
jalankan agama masing2 nanti Allah
sendiri yang menentukan kita
masuk surga apa masuk neraka, oke
mas bro dan mbak bro semuanya
peace love n gaul

W suka kata2 lo Bro, W ijin copast y..

muslimin mengatakan...

Banyak sekali kitab bible mu pak simon,mengapa tidak dirujuk pada 1aja....apa kerna tidak ada satu pun bible di dunia sekarang yg sama persis dgn kitab injil nabi Isa as? mengapa memperbodoh kn diri anda dengan membaca kitab2 bible yg sma sekali telah diubah diisinya....? lagi 1,emangnya KATOLIK itu kristian apa....kerana agama KATOLIK itu telah lama wujud di ROM sebelum lahirnya Isa a.s..

Hadi Ay mengatakan...


"Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang terjadi dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: '(Tuhan itu) tiga.' Berhentilah dari ucapan itu. (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah untuk menjadi Pemelihara. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat malaikat yang terdekat (kepada Alah). Barang siapa yang enggan dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebahagian dari kurnia- Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyeksa mereka dengan seksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain dari Allah. " (QS. an-Nisa': 171- 173)

Hadi Ay mengatakan...

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.'Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. " (QS. al-Ikhlash: 1-4)

Dan tentang Isa as Allah berfirman: "Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: 'Jadilah' (seorang manusia), maka jadilah ia." (QS. Ali 'Imran: 59)

"Mereka (orang-orang kafir) berkata: Allah mempunyai anak.' Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepadanya. Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia mengatakan kepadanya: 'Jadilah', lalu jadilah ia." (QS. al-Baqarah: 116-117)

"Orang-orang Yahudi berkata: 'Uzair itu putera Allah' dan orang-orang Nasrani berkata: Al-Masih itu putera Allah.' Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Mereka di laknat oleh Allah; bagaimana mereka sampai berpaling?" (QS. Al-Aubah: 30)

Hadi Ay mengatakan...


Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya telah kafilah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah itu ialah al-Masih putera Maryam.' Katakanlah: 'Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan al-Masih putera Maryam itu berserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?' Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dihehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. al-Maidah: 17)

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: Allah salah seorang dari yang tiga,' padahal sekali-kali tidak ada selain dari Tuhan Yang Esa." (QS. al-Maidah: 73)

Demikianlah Al-Quran al-Karim menyebutkan sikap berbagai aliran yang saling berlawanan yang tumbuh setelah pengangkatan al-Masih. Al-Quran menjelaskan bahawa al-Masih adalah hamba Allah SWT dan seorang rasul yang diutus kepada Bani Israil. Kata hamba dan rasul adalah kata yang sangat jelas ertinya, adapun yang dimaksud dengan al-Kalimah dan ar- Roh, maka kedua kata tersebut perlu dijelaskan. Kaum Muslim memahami bahawa al-Kalimah adalah petunjuk Allah SWT yang diberikan-Nya kepada Maryam sedangkan ar-Roh adalah menunjukkan atau mengisyaratkan kepada Roh Kudus, yaitu Jibril as. Allah SWT telah menguatkannya atau menguatkan Nabi Isa dengan roh yakni Jibril:

"Dan (ingatlah) ketika Aku dukung kamu dengan Ruhul Kudus." (QS. al-Maidah: 110)

Setelah mengemukakan keyakinan kaum Masehi tentang karakter Nabi Isa dan akhir dari kehidupannya dan setelah menjelaskan kebenaran yang Allah SWT ceritakan kepada kita tentang karakter tersebut dan akhir dari kehidupan yang dialami oleh Nabi Isa, kita ingin mengetahui apa yang harus dilakukan oleh kaum Muslim dalam hubungan mereka dengan orang-orang Masehi serta keyakinan mereka. Islam menetapkan atau menyampaikan nas-nas yang jelas yang mengkhususkan agama Masehi - di antara agama-agama yang lain - dengan kecintaan. Al-Qu'ran mengingkari ketuhanan al-Masih; ia juga mengingkari penyaliban dan tebusan dosa yang dilakukannya. Namun Al-Quran menegaskan dalam nasnya bahawa agama Nasrani merupakan agama yang lebih dekat kecintaannya kepada Islam. Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang- orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan kerana di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri." (QS. al-Maidah: 82)

Allah SWT memuji para pengikut al-Masih yang berjalan di atas petunjuknya. Allah SWT berfirman:

"Dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah (keadaan tidak menikah dan mengurung diri di biara) padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keredhaan Allah." (QS. al-Hadid: 27)

Hadi Ay mengatakan...

Allah SWT telah menetapkan perintah-Nya kepada kaum Muslim agar mereka memperlakukan ahlul kitab dengan perlakuan yang mulia dan baik, sebagaimana Islam menjamin kebebasan untuk menentukan keyakinan pada setiap manusia. Allah SWT berfirman:

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (QS. Yunus: 99)

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah." (QS. al- Baqarah: 256)

"Katakanlah: 'Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahawa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah).'" (QS. Ali 'Imran: 64)

Hadi Ay mengatakan...

Kita perhatikan bahawa ayat-ayat tersebut berbicara tentang cara memperlakukan kaum Masehi sebagai individu sebagaimana ia berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan keyakinan mereka. Sehubungan dengan kaum Masehi sebagai individu, kita menyaksikan ayat-ayat tersebut memerintahkan untuk membalas kecintaan yang mereka perlihatkan di mana nas tersebut dengan tegas mengatakan bahawa mereka lebih dekat kecintaannya kepada orang-orang yang beriman. Jika Allah SWT yang menegaskan hal tersebut, maka orang-orang Muslim harus membalas kebaikan dan kecintaan yang ditunjukkan oleh kaum Nasrani. Adapun sehubungan dengan keyakinan mereka, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang melarang untuk memaksa manusia dalam bentuk apa pun. Allah SWT berfirman:

"Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir." (QS. al-Kahfi: 29)

Hadi Ay mengatakan...

terima kasih., Assalamualaikum

Hadi Ay mengatakan...

Kisah Nabi Isa As. salah satu nabi umat Muslim...."Bukan Tuhan"
ttps://www.youtube.com/watch?v=rLcL_kiXkjc

Chantika Marfalia mengatakan...

setau saya Nabi Isa AS itu tidaklah disalib . yang disalib itu adalah orang kepercayaan Nabi Isa AS , kalau jaman sekarang bisa disebut mungkin bawahan atau asisten . nah bawahannya ini dimiripkan oleh Allah SWT sedangkan saat akan di salib Nabi Isa bersembunyi didalam gua . Dan saat itulah Allah membawa Nabi Isa . Hingga saat ini Nabi Isa masih hidup hingga akhir zaman . Insya Allah beliau akan melawan dajjal di akhir zaman . mungkin hanya segini info yang saya tahu . Dan yang pasti setiap agama itu berbeda-beda menjelaskan mengenai cerita para Nabi dan Rasul , tergantung kita sebagai makhluk ciptaan Allah menyikapi hal tersebut sebaik mungkin .CMIIW ^_^

farish widiyanto mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
farish widiyanto mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
farish widiyanto mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
kuntadi widiyanto mengatakan...

copas kiriman mbak sarah yo..

MAU BACA ISI INJIL YANG ASLI YANG DITEMUKAN DI TURKI?? BACA NIH-------> Inilah Isi Injil Barnabas yang Memuat Berita Kedatangan Muhammad SAW
Rubrik: Asia, Eropa | Kontributor: Tim dakwatuna - 02/03/12 | 09:26 | 09 Rabbi al-Thanni 1433 H
Ada 28 komentar dan ada 6 reaksi
32415 hits
4 email

Sebuah Injil berusia 1.500 tahun yang menceritakan kedatangan Nabi Muhammad SAW ditemukan di Turki. (dailymail.co.uk)
dakwatuna.com – Penemuan Injil kuno yang diyakini berusia 1500 tahun telah membuat heboh. Yang membuat gempar, Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa (Yesus) di bumi.
Sebagian orang memprediksi injil tersebut adalah Injil Barnabas. Menurut mailonline, injil yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercayai digunakan Yesus sehari-hari. Dan di dalam injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang di simpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki.
Dalam Injil Barnabas memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad SAW, setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad:
Bab 39 Barnabas: ”Terpujilah nama-Mu yang kudus, ya Allah Tuhan kita… Tiada Tuhan Selain Allah dan dan Muhammad adalah utusan-Nya”.
Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, nama Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. ”…Apa arti kata-kata, Muhammad utusan Allah, apakah ada manusia sebelum aku?”
Bab 41 Barnabas: “Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga, kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga ‘Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah…”
Bab 44 Barnabas: Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. ”Oh, Muhammad Tuhan bersamamu…”
Bab 97: Yesus menjawab, “Nama Mesias sangat mengagumkan, karena Allah sendiri yang memberinya nama, ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata: ‘Tunggu Muhammad; karena kamu Aku akan menciptakan firdaus, dunia, dan banyak makhluk… Siapa pun yang memberkatimu akan diberkati, dan barangsiapa mengutukmuu akan dikutuk..”
Bab 112: Dalam bab ini Nabi Isa (Yesus) bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah aka membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. ”Tetapi Muhammad akan datang… Rasul Allah yang suci,” kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada Bab 136, 163, dan 220. Isi Injil Barnabas di atas dikutip dari barnabas.net.
***


Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/03/02/19160/inilah-isi-injil-barnabas-yang-memuat-berita-kedatangan-muhammad-saw/#ixzz2VBECuXu8
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

kuntadi widiyanto mengatakan...

http://www.dakwatuna.com/2012/02/28/19060/ditemukan-injil-yang-mengabarkan-kedatangan-nabi-muhammad/#axzz2cLCLQxgs

farish satrio mengatakan...

http://www.youtube.com/watch?v=9I2I6R7egzM

dimana2 ada tanda salib karena yesus mati di salib......kalo yesus mati di kursi listrik pasti dimana-mana ada kursi listrik..betul gak.......!!!!!!

meja di buat/di ciptakan oleh tukang kayu....sampai kapanpun namanya tetap meja bukan berubah menjadi tukang kayu namanya....

Nabi Isa AS adalah seorang manusia dan di ciptakan oleh Allah SWT...sampai kapanpun dia akan tetap di sebut manusia bukan menjadi sebutan Tuhan seperti yang menciptakanNya.

somba parapat mengatakan...

Yang pasti aja....
Terpujilah ALLAH TUHAN BANI ISRA'IL....SAMPAI SELAMA LAMANYA.....
DARI NABI IBRAHIM s/d NABI ISA ALMASIH.....SEBAB PARA NABI YANG MEMBERITAKAN WAHYU ALLAH ADALAH KAUM DAN KETURUNAN BANI ISRA'IL (JANGAN DISANGKAL)

AJARAN NABI SELANJUTNYA TIDAK AKAN PERCAYA ;TIDAK PERLU DIIKUTI;PALSU;IKUT IKUTAN. ..SEBAB BUKAN DARI BANI ISRA'IL

pesaslovers.blogspot.com mengatakan...

pesaslovers.blogspot.com

aira joejoe mengatakan...

untuk bpk simon.....bisa anda jelaskan brp bulan tuhan anda didalam kandungan sebelum muncul kebumi???berpa lama pula kekosongan tuhan mengatur roda kehidupan dunia,karna sedang didalam kandungan???

apa benar yesus mati untuk penebusan dosa kaum nabi ada dan seterusnya??

aira joejoe mengatakan...

pada usia berapa yesus menjadi tuhan,apa dari pertama lahir,lalu siapa yg menagatur dunia sedang dia belum bisa berjalan untuk menunjukan firman2nya....

aira joejoe mengatakan...

disebutkan dalam kitab anda setelah 8hari kelahiraannya jesus disuna...apa tuhan sunat???

Simon Mangande mengatakan...

@aira joejoe
Tidak ada kekosongan dunia dari kehadiran TUHAN saat Yesus sedang dalam kandungan, sebab saya sudah jelaskan tulisan saya di atas bahwa ada Tritunggal Allah yaitu BAPA, Yesus, dan Rohkudus.

Jadi, saat Yesus dikandungan juga saat Yesus mati di salib, masih ada Allah Bapa dan Allah Rohkudus

Ya, Yesus ada di dalam kandungan selama 9 bulan.

Simon Mangande mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Simon Mangande mengatakan...

RALAT

@aira joejoe
Yesus adalah manusia 100% sekaligus Allah 100%, sebab jika tidak demikian, maka mustahil bisa menyelamatkan manusia dari penghukuman di neraka.

Anda bertanya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Jawab: seperti dalam kalimat di atas, Yesus adalah Allah atau Tuhan sejak kekal - selamanya

Kalau bertanya, sejak kapan Yesus jadi manusia adalah sejak Yesus mulai dikandungan 2013 tahun lalu

VESENTY FERENGKEY mengatakan...

terimah kasih pak simon Magande kerana penerangan yg sangat ilmiah berserta dengan bukti yang kukuh serta meustahil untuk manusia memahami dengan akal yg terbatas, dan pasal nubuatn yesus kristus, mustahil manusia biasa untuk menggenapi semua nubuatn tersebut, hanya ALLAH sendiri yang mampu melakukan semua itu. DAN YESUS Kristus itu sesungguhnya adalah TUHAN ALLAH itu sendiri. tiada siapa yang mampu mereka cerita sehingga begitu sempurna bermula dari kitab kejadin sampai la kepada penggenapan iaitu kelahiran MESIAS, kerana tiada seorang pun manusia mampu menggenapi nubuatan yg begitu ajaib sekali dan begitu banyak nubuatan yg digenapinya..hanya TUHAN ALLAH ITU sahaja..terima kasih YESUS KRISTUS engkau menyatakan dirimu kepada anak-MU sebagai TUHAN dan JURUSELAMAT yg hidup..kerana Engkau terlebih dahulu menyatakan kepada kami bahawa Enkau mati dan bangkit pada hari ke-3 serta hidup selama-lamanya, maka kami tidak takut akan apa yg dinamakan MAUT kerana Engkau terlebih dahulu membuktikan bahawa ENgkau ALLAH yg mmbuktikan ENgkau hidup selama-lamanya dan kami mendapat bahagian kehidupan kekal teresbut..dalam Nama ALLAH BAPA PUTERA DAN ROH KUDUS SAYA BERDOA dan mau mengampuni semua yang menhina nama-MU dan kasih-MU akan nyata ke-dalam diri mereka..amen

khairul okasa mengatakan...

assalamualaikum... buat bapak simon ya, bapak simon berkata macam begini: MESIAS AKAN DATANG (Perjanjian Lama) dan MESIAS SUDAH DATANG DALAM DIRI YESUS (Perjanjian Baru) dan YESUS SUDAH NAIK KE SURGA dan AKAN DATANG KEMBALI PADA HARI KIAMAT MENJEMPUT ORANG YANG PERCAYA YESUS.

perkataan ni: MESIAS SUDAH DATANG DALAM DIRI YESUS. ini membuktikan cerita kamu bahwa mesias SUDAH DATANG bermakna sebelum ini belum ada mesias dalam yesus,ada petikan yg lain dari bapak simon Allah memang sudah ada dlm yesus. kata2 kamu putar belit seperti ajaran kamu juga ya, dua kata ini tidak sejalan, lalu bapak simon kata: AKAN DATANG KEMBALI PADA HARI KIAMAT MENJEMPUT ORANG YANG PERCAYA YESUS. begitu rendah derajat tuhan kamu sampai mau datang jemput manusia yang mau percaya ama yesus, emang raja kali ya pake jemput segala, yang namanya tuhan itu maha kuasa dari segalanya nggak usah repot deh jemput kamu cuma nyebut aja kamu uda sampai ke surga,ALLAH SWT itu maha kuasa dari segalanya pemilik segala kehidupan di langit dan di bumi mending suruh aja para nabi ciptaan Allah, masing2 uda punya tugas dari yg maha esa, penyampai wahyu pun malaikat yg menurut perintah ALLAH SWT.. mungkin klu bapak simon raja bapak simon mau nggak cucikan taik rakyat bapak simon sendiri sudah tentu bapak simon nggak mau, apa guna bayar gaji pengawal kerajaan apa guna bawahan klu raja sendiri perlu buat itu... masuk akal nggak ALLAH cipta manusia lalu manusia mau di layan kayak raja emang lho siapa..? uda di cipta mau di jemput segala lagi ama penciptanya..hahaha

Sagala Aya mengatakan...

semua agama sama
sama-sama mengajarkan kebaikan
tapi agama islamlah yang terbaik
nabi isya dan nabi muhammad sama-sam rasul, bahkan mereka di juluki rasull ululazmi

@prayoga : kenapa jika nabi isa islam tapi tidak ada alkuran dan kenapa kita umat islam tapi tidak mempelajari injil

jawaban:
karna dari pertama nabi adam
aemua orang menyembah Allah, setelah beratus-ratus atau beribu-ribu taun kemudian
mereka lupa akan adanya Allah SWT, karena godaan setan yang terkutuk, dan setelah semua orang musrik, akhirnya Allah menurunkan nabi selanjutnya, setelah itu nabi yang baru d turunkan oleh Allah memerintahkan seluruh manusia untuk menyembah Allah, karena tidak semua manusia mau mengikuti perintah Allah yang di sampaikan oleh nabi trsbt
mka Allah memusnahkan mereka dengan bencana sampai smuanya musnah, seperti itu dan terus seperti itu sampai nabi muhammad lahir,

karena nabi muhammad adalah nabi yang terakhir
maka Allah tidak akan memberikan bencana
dan cara beliau merayu semua orang untuk masuk islam dengan penuh kesabaran,kebaikan,ke taatan, ke peduliannya(pokonya sempurnalah) mangkannya
nabi Muhammad di Haram kan msuk surga

Sagala Aya mengatakan...

ingatkan lah nabimu
karna kelak engkau akan di tanyakan nanti di akhirat, kaum siapakah dirimu ?

karna nanti kita akan di pisahkan
mana kaum dari nabi adam sampai kaum nabi muhammad


jika ingin bertanya, bertanyalah pada orang yang berilmu(kiyai,ustad,ulama,syekh,ajengan,habib) yang penting jangan ke dukun

karena dukun adalah orang yang tak punya agama

endang lilik puji purwanti mengatakan...

bpk simon mangande::::
saya ingin mengingatkan kepada anda,,,sekali lagi,,,bahwa Nabi Isa A.S adal Nabi dan rosul utusan Allah Yang Maha KUasa untuk menyadarkan para manusia agar tdk menyekutukan Allah Yang Maha Esa,,,dan Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam dg segala kekuasaan Allah Yang Maha Penguasa,,,dan saya ingatkan lg kepada anda,,,bhw Allah itu tidak beranak juga bukan anak,,,Dia adalah Penguasa Alam semesta termasuk diri Nabi Adam A.S...janganlah anda terus mengikuti ajaran injil yg sudah diperbaharui,,,cobalah anda yakinkan hati anda sekali lagi tentang ajaran dr agama kristen,,,Nabi Isa A.S tidak pernah menyerukan bh Beliau adalah Tuhan,,,anda dan kaum anda yg salah menafsirkan kekuasaan dan keajaiban yg di berikan Allah kepada maryam dan Nabi ISa A.S,,,anda dan kaum anda menilai keajaiban Allah Sang Penguasa Alam sebagai mukzizat yg dimiliki oleh Nabi Isa A.S,,,padahal keajaiban dan mukzizat yg dimiliki oleh Nabi Isa A.S adalah berasal dari Allah Yang Maha Esa,,,jadi salah kalo anda dan agama anda menyebutkan bhw Nabi Isa A.S yesus kristus Tuhan kalian umat kristiani. ingatlah bhw Allah menugaskan Nabi nya dan rosulnya untuk mempercayai bhw Tuhan itu satu yaitu Yang Maha Esa ,,,Maha Penguasa Alam Semesta,,,bukan lah Nabi Isa atw yesus kristus,,,dan saya ingatkan lagi,,,bahwa nama nya adalah Nabi Isa A.S bukan lah yesus kristus,,,,saya hanya mengingatkan kepada anda,,,jangan sampe syaitan meracuni hati anda dg menyakini bhw yesus adalah Tuhan,,,krn sesungguhnya anda dan kaum agama anda sudah termasuk sbg orang di jaman terdahulu yg menyekutukan Allah,,,dan mengatas nama lainkan Allah,,,dan anda meragukan ke-Esaannya ,,,,dan ingatlah pada pesan Nabi Isa,,,bhw akan datangnya hari kiamat akhir dr dunia dan beliau hanya menyembah kepada Allah,,,dan kekekalan di mulai di akhirat,,,jangan sampe anda dan anak cucu anda meninggal dalam keadaan bukan seorang muslim,,,krn kerugian yg akan anda terima,,,,Nabi Isa A.S adalah nabi dan rosul Allah,,,bukan Tuhan, Allah hu Akbar

Simon Mangande mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Simon Mangande mengatakan...

Pasti uraian Endang tidak berdasarkan Alkitab

farish satrio mengatakan...

buat endang lilik : ini hanya sepenggal dari surat Al Baqarah
begitulah hati dan pendengaran bapak simon mangande sudah ada di surat Al Baqarah


6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. (QS. 2:6)
7. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka 20, dan penglihatan mereka ditutup 21. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. (QS. 2:7)
8. Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian 22″, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. (QS. 2:8)
9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar. (QS. 2:9)
10. Dalam hati mereka ada penyakit 23, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (QS. 2:10)
11. Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 24″. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. (QS. 2:11)
12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. 2:12)
13. Apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab: “Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman”. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. (QS. 2:13)
14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: “Kami telah beriman”. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka 25, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok”. (QS. 2:14)
15. Allah akan (membalas) olokan-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. (QS. 2:15)

iman cadas mengatakan...

Assalammualaikum Wr Wb
Khusus bpak : Bapak SIMON MANGANDE, B.A.M.Th.

maaf sebelumnya, saya mau mintak penjelasan tentang yang saya dengar.
kalau memang bpak mengakui, kalau nabi Isa adalah YESUS KRISTUS SBAGAI TUHAN BAPAK, mungkin bapak bs menjelaskan pertanyaan saya

Mungkin bapak kenal sama mantan pendeta dr.Yopi Yahyawolono .Master Teologi

- Dia berkata ada PENDETA PANTEKOSTA tidak cocok dengan PENDETA PROTESTAN, sedangkan PENDETA PROTESTAN tidak cocok dengan PENDETA KATOLIK.
- Dan Mantan pendeta ini mengatakan ada juga SURGA PANTEKOSTA,SURGA PROTESTAN DAN ADA JUGA SURGA KATOLOIK.
-Dan Mantan Pendeta ini mengatakan juga ada GEREJA HKBP,ADA GEREJA GENIM, ADA GEREJA GENIS, ADA GEREJA GKKB, TAPI MENGAPA GEREJA HKBP tidak boleh di masuki orang Manado, YANG JELAS2 TUHAN MEREKA SAMA YAITU, YESUS KRISTUS ( NABI ISA , INFO YANG SAYA DENGAR. karena cara ritualnya mereka berbeda, karena GEREJA HKBP menggunakan bahasa daerah mereka, dan TUHAN YESUS KRISTUS ITU BERARTI BANYAK.. ADA YANG DAERAH ADA JUGA YANG MODEREN! dan dapat d buktikan oleh firma yang mereka katakan FIRMAN TUHAN DALAM ALKITAP MEREKA

Dan kristen berkata NABI ISA ADALAH TUHAN YESUS KRISTUS MEREKA, SEDANGKAN NABI ISA ITU ADA 1

DI ATAS TULISAN INI MENGATAKAN, MENGAPA SURGA HARUS BERBEDA BEDA, BERARTI TUHAN YESUS KRISTUS MEREKA, JUGA BERBEDA BEDA, ADA PERSINYA, ADA YESUS DAERAH, DAN ADA YESUS ORANG MODEREN DLL.

DI SINI SUDAH JELAS PASTI...
BAHWA YESUS ITU TIDAK ADA 1, ( BNYAK ) TERGANTUNG NAMA GEREJA MEREKA.

YANG SAYA MAU TANYAK PADA BAPAK,
- APAKAH YESUS KRISTUS ITU ADA PERSINYA, ATAU YESUS KRISTUS ITU, TERGANTUNG DENGAN NAMA GEREJA DAN DAERAHNYA...? ( TOLONG DI JAWAB )

KALAU ISLAM JELAS TERBUKTI
DI MESJID APA'N NAMA'Y YANG DIA SHOLAT/BERIBADAH, CUMAN 1 TUJUANNYA YAITU, MENGHADAP ALLAH SWT.
DAN MESJID TIDAK MEMBEDA-BEDA'N/MELARANG SUKU APAPUN ( AGAMA ISLAM ) YANG BERIBADAH DI TEMPAT ITU. KARNA ALLAH TAU SEMUA AGAMA ISLAM ITU BERSAUDARA

1. ALLAH TUHAN KU
2. MEKAH KIBLATKU
3. ADAM KAKEK MOYANGKU
4. AL'QURAN KITABKU
5. MUHAMMAD NABI KU

( DI KISAHKAN OLEH TAUBATNYA PENDETA MASUK ISLAM )

Boeday mengatakan...

manusia memliki akal..bahkan orang yang tidak beragama sekali pun (atheis) yang benar2 mencoba mempelajari agama dapat memilih agama yang benar dan di ridhoi...jika anda semua benar2 ingin mendapat kebenaran, kosongkan hati anda dan jangan peracayai 1 agama pun...tapi jika kita berbicara dan memperatahankan keyakinan masing2, maka saya yakin kita smua selalu berusaha mencari pembenaran trhadap agama yang kita anut , untuk itu mulai lah menelusuri/mempelajari agama di dunia yang di anut manusia, mdh2an kita smua mendapt petunjuk...aminnn...

Simon Mangande mengatakan...

iman cadas Yth,
TUHAN YESUS KRISTUS, surga, dan neraka hanya satu

adanya HKBP, GEMIM (gereja-gereja suku) hanya karena bahasa dearah berbeda - memudahkan mereka mengerti. Katolik, Pentakosta, Protestan sama-sama percaya Tuhan Yesus Kristus. Rituslsj bis berbeda - itu hanya gara anggota gereja yang satu jngan gampang pindah gereja - jadi dibuat agak berbeda ritualnya - tetapi intinya sama.

maaf - laptop saya rusak - huruf a tidak bisa - saya copy paste huruf a

Simon Mangande mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Simon Mangande mengatakan...

iman cadas Yth,
TUHAN YESUS KRISTUS, surga, dan neraka hanya ada masing-masing satu

adanya HKBP, GEMIM (gereja-gereja suku) hanya karena bahasa dearah berbeda - memudahkan mereka mengerti. Katolik, Pentakosta, Protestan sama-sama percaya Tuhan Yesus Kristus. Rituslsj bis berbeda - itu hanya gara anggota gereja yang satu jngan gampang pindah gereja - jadi dibuat agak berbeda ritualnya - tetapi intinya sama.

maaf - laptop saya rusak - huruf a tidak bisa - saya copy paste huruf a

hariyanto Mangundihardjo mengatakan...

waduuh ramee neeh !!! mau tanya king james Bibel !! yang di pakai saat ini, kenapa yang di pakai versi ini? emang versi sebelumnya kemana?? di dalam Alkitab dari perjanjian lama I( Kejadian ) sd Perjanjian baru Zefanya sd surat surat paulus apa ada yang menyatakan Tuhan itu Yesus ?? bukankah dalam injil itu sendiri tertulis ALLAH , dan ada satu ayat " barang siapa yang tidak melaluiku maka tidak sampai ke bapaku " bukankah ayat ini menerangkan siapa saja yang tidak mengikuti petunjuk petunjuk ku tidak akan sampai ke ALLAH SWT karena kata bapaku hanya berlaku bagi isa AS secara dia menyadari lahir tanpa Ayah ??? mohon pencerahan ??

hariyanto Mangundihardjo mengatakan...

versi Alkitab yang di pakai sekarang kan Versi King James lah versi yang jaman Yesus mana ??? dari kejadian sampai Zefanya gak ada tuh"" aku lah tuhan mu !!!"" mari belajar mengenal Agama Alkitab, masing masing mempelajari lho !!! artinya sejarahnya dan kejadian kejadian yang timbul berkaitan dengan isi alkitab supaya gak di bodohin dengan doktrin yang salah !!!

Reza Safrianto mengatakan...

Bapak simon..
Mau nanya.. umat bapak mengikuti yesus karena dia utusan tuhan?
Kenapa tdk mengikuti muhammad, kan beliau jg utusan tuhan..?
Anda blg yesus bs membantu umatnya masuk syurga.. muhammad kan jg bisa..
Tolong dijawab dulu pak..

Simon Mangande mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Simon Mangande mengatakan...

Reza Safrianto Yth.
Saya TIDAK percaya Muhammad tahu jalan ke surga - soalnya ia sendiri didoakan agar diterima disisi Tuhan sementara Yesus disebut Kitab Suci sudah naik ke surga dan akan kembali dan saat itulah dunia kiamat

Annisa Rosdan mengatakan...

mohon kongsi maklumat ini, terima kasih

doni sarikendee mengatakan...

Orang yg berilmu rentan dgn akal dan logika sedangkan Alkitab ga bisa kita tafsirkn dgn logika dan pemikiran kita it hanya hikmat Roh Kudus yg dpt mentafsirkn ny. Dan 1 hal org yg Murtad (lahir baru) kebnyakan dia mengalami perjumpaan langsung degn Tuhan Yesua Kristus, it karna Dia mengasihi kita semua.

aideed azhar mengatakan...

Sangat setuju...

rey febrian mengatakan...

TUHAN CUMAN SATU HANYA ALLAH SWT , TIDAK YG NAMANYA TUHAN YESUS, / ISA ALMASIH ADALAH UTUSAN ALLAH SWT,

rey febrian mengatakan...

Intinya Tuhan tidak beranak & tidak diperanakan , masak manusia di bilang Tuhan , tiada Tuhan selain Allah SWT , anak TK aja tau kalo Tuhan cuman satu dan tidak diperanakan , Isa almasih adalah seorang utusan Allah SWT .

agus adiguna adiguna mengatakan...

pak simon nabi isa tidak di lahirkan,,,, tapi di ciptakan,,,,, bisa bedakan ngk pak

Uswatun Hasanah mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
benn fadhlee mengatakan...

Bukankah perkataan Yunani "Paracletos" dalam Injil satu rujukan kepada Muhammad?

Di dalam petikan-petikan berikut, Isa Al-Masih berjanji untuk menghantar seorang Penghibur. Orang Muslim mengambil janji-janji ini sebagai ramalan Isa Al-Masih tentang kedatangan Muhammad.

Aku akan mohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi Penolong lain, yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. (Yahya 14:16)

Aku akan mengutus Penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila dia datang, dia akan memberi kesaksian tentang aku. (Yahya 15:26)

Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar: Untuk kebaikan kamu, lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. (Yahya 16:7)

Kesimpulan ini dibuat ialah kerana pakar-pakar agama Islam mengajar bahawa perkataan Yunani paracletos (yang diterjemahkan Penolong) sebenarnya satu pengubahsuaian perkataan Yunani periclytos. Paracletos bermaksud seorang pembela, pembantu atau penghibur atau secara literal "orang yang dipanggil ke sisi untuk menolong." Menurut pakar-pakar agama Islam, perkataan periclytos yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan sebagai Ahmad, yang bermaksud "Dia yang terpuji", iaitu nama untuk nabi Muhammad. Walaupun begitu, kalau senarai kata-kata Yunani diperiksa, kita akan dapati bahawa perkataan periclytos tidak pernah wujud dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru! Perkataan ini sebenarnya satu pengubahsuaian perkataan Yunani kleos yang bermaksud "mulia" atau "puji".

Jika kita membaca konteks Yahya 14:16, dengan cepat kita akan melihat bahawa Penolong yang disebut di sini ialah "Roh kebenaran" (ayat 17) atau "Roh Kudus (ayat 26). Hal ini sama untuk Yahya 15:26 dan 16:7 apabila dibaca dalam konteksnya. Roh Kebenaran ini bukan satu manusia tetapi Roh yang dikirimkan oleh Isa Al-Masih melalui Allah setelah dia bangkit dari kematian. Seperti yang tertulis tentang Roh ini: Dia akan diam bersama kamu dan akan berada di dalam kamu (Yahya 14:17).

Orang Muslim percaya bahawa "paracletos" itu merujuk kepada Muhammad kerana tafsiran ayat berikut dari Al-Quran:

Ingatlah, ketika Isa anak Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku rasul Allah kepadamu, serta membenarkan apa yang sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan seorang rasul, yang akan datang kemudianku, namanya Ahmad (Muhammad). (Surah Ash-Shaf 61:6)

benn fadhlee mengatakan...

Bukankah perkataan Yunani "Paracletos" dalam Injil satu rujukan kepada Muhammad?

Di dalam petikan-petikan berikut, Isa Al-Masih berjanji untuk menghantar seorang Penghibur. Orang Muslim mengambil janji-janji ini sebagai ramalan Isa Al-Masih tentang kedatangan Muhammad.

Aku akan mohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi Penolong lain, yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. (Yahya 14:16)

Aku akan mengutus Penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila dia datang, dia akan memberi kesaksian tentang aku. (Yahya 15:26)

Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar: Untuk kebaikan kamu, lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. (Yahya 16:7)

Kesimpulan ini dibuat ialah kerana pakar-pakar agama Islam mengajar bahawa perkataan Yunani paracletos (yang diterjemahkan Penolong) sebenarnya satu pengubahsuaian perkataan Yunani periclytos. Paracletos bermaksud seorang pembela, pembantu atau penghibur atau secara literal "orang yang dipanggil ke sisi untuk menolong." Menurut pakar-pakar agama Islam, perkataan periclytos yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan sebagai Ahmad, yang bermaksud "Dia yang terpuji", iaitu nama untuk nabi Muhammad. Walaupun begitu, kalau senarai kata-kata Yunani diperiksa, kita akan dapati bahawa perkataan periclytos tidak pernah wujud dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru! Perkataan ini sebenarnya satu pengubahsuaian perkataan Yunani kleos yang bermaksud "mulia" atau "puji".

Jika kita membaca konteks Yahya 14:16, dengan cepat kita akan melihat bahawa Penolong yang disebut di sini ialah "Roh kebenaran" (ayat 17) atau "Roh Kudus (ayat 26). Hal ini sama untuk Yahya 15:26 dan 16:7 apabila dibaca dalam konteksnya. Roh Kebenaran ini bukan satu manusia tetapi Roh yang dikirimkan oleh Isa Al-Masih melalui Allah setelah dia bangkit dari kematian. Seperti yang tertulis tentang Roh ini: Dia akan diam bersama kamu dan akan berada di dalam kamu (Yahya 14:17).

Orang Muslim percaya bahawa "paracletos" itu merujuk kepada Muhammad kerana tafsiran ayat berikut dari Al-Quran:

Ingatlah, ketika Isa anak Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku rasul Allah kepadamu, serta membenarkan apa yang sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan seorang rasul, yang akan datang kemudianku, namanya Ahmad (Muhammad). (Surah Ash-Shaf 61:6)

Daink mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Daink mengatakan...

Ashaduallaillahaillaallah waashaduanna muhamadurrosulla. Bpk SIMON Nanti akan tau siapa sebenarnya Tuhan, Nabi, Agama, kitab yg sesungguhnya jika malaikat maut telah mencabut nyawa.

ayue tantick mengatakan...

artikelnya sangat bagus dan inspiratif...
ijin nyimak dan nitip link ya gan..
sukses terus untuk blognya....

http://rentalmobilalamsyah.blogspot.com/
http://alamsyahgroup.wordpress.com/
http://jilbabkuu.wordpress.com/

Rindria Rachma Dewi mengatakan...

Trimahkasih atas infonya dengan membuka blog ini saya lebih tau.
izin buat copas ya untuk tugas sekolah.

Suryanto mengatakan...

Firaun juga mengaku manusia sekaligus Tuhan. Adakah disini yang mau mengikuti kesesatan orang orang yang menyembah Firaun?

Miftah nur asrofi mengatakan...

artikel yg bagus

ijin share gan..
kunjungi balik http://ceritalengkapcerpen.blogspot.com

jeffry chaniago mengatakan...

Assalamu'laikum warrahmatullahi wabarakatuhu. Salam sejahtera untuk semua...
saudara, perkenankan saya sedikit mengeluarkan argument saya pribadi. Terima kasih.
Kami umat muslim sangat menghormati dan mengimani yesus anda umat kristen,itu salah satu dari 6 rukun iman umat muslim,tapi bedanya dikami beliau tidak di panggil dng nama yesus melainkan gelar besar "NABI ISA ALLAIHI SALAM" beliau kami meyakini adalah utusan Allah.SWT untuk memperkuat iman/tauhid manusia kepda ALLAH.SWT yg saat itu banyak terjadi penindasan kpd kaum lemah di tempat turunnya kitab injil tsb.Nabi ISA.AS membawa kitab injil dng bertaqwa dan tawakal karna ALLAH.SWT,dan kata-kata bertaqwa tauhid itu merupakan ajaran agama ISLAM,
lalu turunlah kitab suci penyempurna yaitu AlQur'an melalui utusan Allah ke nabi terakhir yaitu RASULULLAH MUHAMMAD SALLAULAHU ALLAIHI WASSALAM. Dan sebelum nabi wafat ALLAH.SWT langsung yang meridhoi ISLAM sebagai petunjuk ke jalan yg benar dan ALQur'an dan sunnah para nabi khususnya nabi MUHAMMAD.SAW merupakan pedoman manusia.

"(Al-Mā'idah):3 - Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

islam itu simple loh, mau masuk surga Allah taati perintahnya jauhi larangannya,apa saja perintah Allah dan larangan Allah semua ada di dlm AlQura'n nur karrim dan sunnah Rasulullah,
Jd intinya setiap manusia khususnya umat muslim di bebaskan selama di dunia memilih surga atau neraka,dan kami sebagai muslim tentu menginginkan surga Allah,dan untuk meraih surga tersebut,ya kita harus mengikuti ajaran ISLAM yg telah disempurnakan dari kitab2 terdahulu atau intisari dari 3 kitab terdahulu yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

Agama anda Hindu,budha,kristen atau anda hingga saat ini anda masih meragukan keseluruhan ajaran agama sehingga anda memilih ateis.
Pada dasarnya setiap kitab yg ada di dunia ini dibawa oleh utusan Allah,baik itu nabi ibrahim.as(zabur), nabi musa.as(taurat), nabi isa.as(injil), nabi muhammad.saw (AlQuran), dan para rosul utusan Allah mengajak umat untuk tunduk pada ajaran ALLAH yakni ISLAM satu-satunya agama yg dirdhoi ALLAH.
Nabi itu utusan ALLAH.SWT,jd kesimpulannya semua nabi yg di utus membawa kitab suci tsb jauh lebih dulu memeluk agama ISLAM sebelum nabi MUHAMMAD.SAW di utus oleh ALLAH.SWT.
Wallahua'llam.
wassalamualaikum...

tom mengatakan...

Agama dan Nabi terakhir adalah yang paling lengkap dan Allah itu Esa ga ada Allah punya anak, bisa repot anaknya jadi banyak bila pemahamannya begitu

Blog Zombie mengatakan...

obat tradisional jelly gamat
obat pengering luka jahitan
obat pengering luka
obat sering kencing
obat nyeri lutut
obat hepatitis pada anak
obat penyakit jantung koroner
obat benjolan di gusi
kantor jelly gamat gold-g
Obat Benjolan Di Lidah

amirul mukminin mengatakan...

Gara2 mantengin comment dr tahun 2012 sampai akhir nih saya lalai dalam shalat saya ke mesjid dan al-qur'an pun dilalaikan fungsinya (agama islam).
Gara2 mantengin comment dr tahun 2012 sampai akhir nih saya lalai dalam ibadah saya ke gereja karena sibuk berdebat sehingga al-kitab pun dilalaikan fungsinya (agama kristen).
Sesungguhnya perdebatan ini hanya lah tipu daya syaitan. Syaitan bkn hanya dari golongan jin saja kan wahai umat muslim? Dari golongan manusia pun ada kan? Lihat surat An-Nas bagi agama islam.
Sesungguhnya perdebatan ini hanya lah tipu daya setan. Lihatlah Perjanjian Baru bagi agama kristen.
Katanya ibadahku agamaku, ibadahmu agamamu....lah bukannya agama islam mengajarkan untuk tidak memaksakan kehendak? Tetapi ketika seorang non-muslim sudah diberikan peringatan yah sudahlah doakan saja. Saya yakin dalam agama kristen pun mengajarkan yg sama.
Ingat saya disini hanya melerai perdebatan yg ada di blog ini.
Saya seorang muslim yang menghormati agama kristen, hindu dan budha. Tetapi bukan berarti saya membenarkan agama lain selain agama islam.
Semoga apa yg bapak simon perjuangkan tidak menjadi perselisihan, saya hanya bisa mendoakan untuk bapak simon memeluk agama islam..akan ada waktunya jika Allah SWT menghendaki membuka pintu hati bapak simon ketika bapak simon berdoa meminta petunjuk.
Untuk yang beragama islam monggo lihat Baginda Rasul SAW saat dihina oleh orang-orang kafir quraisy, Baginda tidak membalasnya dengan perkataan..teladani lah Rasul kalian..sesungguhnya jika kalian tidak meneladani Rasul kalian itu sama saja kalian lah orang-orang yg melampaui batas.
Selebihnya saya tetap mendoakan kalian yah, bagi yg muslim saya do'akan semoga kalian diberikan ketetapan hati untuk tetap berjalan di jalan yang Allah SWT ridhoi. Bagi yang non-muslim saya do'akan semoga kalian diberikan hidayah untuk memeluk agama islam.
Salam hangat........tidak perlu berdebat lagi atau ikut2an untuk muslim yg lain, sesungguhnya ini semua melalaikan kita untuk beribadah shalat 5 waktu.

Blog Zombie mengatakan...

Obat Tradisional Jelly Gamat
Obat Gondok
Obat Benjolan Gusi
Obat Pengering Luka
Obat Benjolan Lidah
Obat pengering Luka Operasi
Obat Pengering Luka

Achmad Khoirun mengatakan...

Arif, coba lihat youtube Search dr. Zakir naik

dia menjelaskan bahwa nabi isa berkata bahwa akan ada nabi yg akan menyempurnakan ajaran nabi isa as

Achmad Khoirun mengatakan...

Karena di dalam Al-Quran sudah ada ajaran injil, semua ajaran Kitab-Kitab Allah ada dalam Al-QuranAl-Quran


Coba lihat youtube, ketik di pencarian dr.Zakir naik, beliau seorg india yg sudah memperlajari semua agama dan skrg Islam, pertanyaan anda sudah dijawab dalam videonya

Achmad Khoirun mengatakan...

Yg Allah maksud adalah mempelajari injil yg asli, injil yg skrg sudah tak asli


Memahami yg salah juga tak apa, demi utk meyakinkan hatimu bahwa Islam memang benar

iyan hondo mengatakan...

Kepada yth. mohon tanya. dan berikan penjelasan akan tafsiran bapak.
1 ( 3:59 ) nabi ISA A.S diciptakan dari tanah seperti ADAM.jika begitu . mengapa
dinubuatkan oleh malaikat. ( 19:20-21 )perkataan malaikat dikandung dengan
roh suci (2:253 ). koq dalam satu buku bertentangan.
2 ( 4:157 ) Bangsa Israil tidak membunuh NYA? bagaimana mungkin ? Ada
KEBANGKITAN.mengapa menampakan DIRI setelah penyaliban .kematian . dan
KEBANGKITAN. . sebagai bukti setiap tanggalan / kalender menyatakan .
kelahiran ISA.jumat agung / kematian. Kenaikan ke SORGA . Jika itu
bohong HHHEEEEYYYY. mereka pendusta.jika pendusta mengapa tidak
ditentang. dan itu ditetapkan oleh orang orang yang pandai. dan ahli
dalam bidangnya.
Dan perlu diketahui ALKITAB ditulis dari KEJADIAN sampai WAHYU bukan pada
zaman itu saja ( orang orang sezamannya /cerita dari orang orang sezamannya )
melainkan ditulis selama 1600 tahun .yang menulis -/+ 40 orang dengan tahun
dan zaman yang berbeda. sebagai contoh kitab ZABUR ditulis oleh MUSA dan DAUD
juga yang lain. terima kasih untuk postingan . mohon ditelaah kembali jika
ingin mempostingnya. wassalam

Kharisma Muhammad mengatakan...

Karena Al-Quran adalah kitab penutup atau bisa kita bilang Kesimpulan kitab2 sebelumny karena kitab2 sebelumny hanya utk umat & mass tertentu Dan Al-Quran utk zaman nabi Muhammad SAW hingga Akhir Zaman.

Kharisma Muhammad mengatakan...

Ilmumu dangkal,Yg ditanyai siapa toh gk tau Al-Quran,Banyan yg tau Al-Quran ,golongan2,NU,Muhammadiyah DLL ,Dan Apakah Kristen mengetahui bahasa Ibrani?Paling sedikit.

Kharisma Muhammad mengatakan...

Maaf pak,bapak kurang berakal Dan berilmu,Bertindak Dan berfikirlah secara dewasa.

Kharisma Muhammad mengatakan...

Memalukannya Dari 66kitab tidak Ada Kitab yg menjelaskan Tentang ibunya tuhanmu(Maryam),sedangkan di alquran Ada.(Surat Maryam)

Kharisma Muhammad mengatakan...

List aj 13 pertanyaan utk umat kristen do YouTube.Thx

hamba allah mengatakan...

Apa di alkitab yesus itu berkata "akulah tuhanmu" maka "sembahlah aku"
Kalo tidak ada berarti knpa yesus dianggap tuhan? Dan knpa harus di sembah padahal yesus tidak minta di sembah
Kalo ada ayat itu ya untukmu agamamu untuku agamaku QS.alkhafirun.6

blog zombie mengatakan...

Obat Penyakit Radang Hidung
Obat Infeksi Usus Dan Lambung
Obat Peradangan Lidah
Obat Leher Bengkak Pada Anak
Obat Panas Dalam Untuk Anak Anak
Obat Sakit Dada Untuk Anak
Obat Penyakit Jantung Ibu Hamil
Obat Penyakit Hepatitis B Akut
Obat Penyempitan Pembuluh Darah Ibu Hamil
Obat Radang Amandel Ibu Hamil
Obat Nyeri Lambung
Obat Infeksi Luka Pada Anak
Obat Jantung Bocor Ibu Hamil
Obat Serangan Serangan Jantung Lansia
Obat Kekurangan Trombosit
Obat Radang Amandel Akut
Obat Nyeri Lambung Untuk Anak

Wawan Beneran mengatakan...

Rekomendasi Artikel Terkait --> KISAH NABI ISA (6 SM - 30 M)

Tari Pujowati mengatakan...

Banyak yang harus membaca Kisah Nabi Isa

Mr_Nik mengatakan...

Betul ada yang tidak dinyatakan di dalam blogger ini... mohon kalian belajar dengan guru bukan dengan google! Jika mahu goggle carilah dan bandingkan isi isinya dahulu jangan sesekali mempecayai hanya satu sumber ilmu... اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ,

Mr_Nik mengatakan...

Betul ada yang tidak dinyatakan di dalam blogger ini... mohon kalian belajar dengan guru bukan dengan google! Jika mahu goggle carilah dan bandingkan isi isinya dahulu jangan sesekali mempecayai hanya satu sumber ilmu... اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ,

Mr_Nik mengatakan...

Betul ada yang tidak dinyatakan di dalam blogger ini... mohon kalian belajar dengan guru bukan dengan google! Jika mahu goggle carilah dan bandingkan isi isinya dahulu jangan sesekali mempecayai hanya satu sumber ilmu... اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ,

Agoes Purwono mengatakan...

Salam sejahtera bgi stiap manusia yg beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Sedikit dari penglaman hidup saya (bisa dikatakan mujizat tuhan)saya percaya stiap manusia yg di ciptakan ALLAH mengalami(mendapatkan) kebesaran dan mujizat ALLAH S.W.T ,salah satunya saya pernah mendapatkan mujizat dri ALLAH..ketika saya sakit mata parah dan di vonis dokter spesialis mata bahwa saya akan buta selamanya karena penyakit mata saya yg parah..saya (adalah seorang muslim) sudah merasa putus asa..maka saya berdoa kepada tuhan agar dbri kan kekuatan untk mnjalani hidup dlm kebutaan(27th wktu itu umur saya),setelah saya selesai berdoa mka telinga saya tdk bisa mndengar suara apapun..tp datanglah subuah sinar yg sangat terang pdhal kndisi saya tdk bisa melihat,lalu terdengar suara"wahai anaku..bangkitlah dari tudurmu..dan bukalah matamu lebar..kau akan melihatku",..(saya merasakan ada tangan yg mengusap mata saya),mka saya melakukan apa yg du suruh oleh suara itu..apa yg trjdi stelah saya membuka mata..trlihat jelas sosok yg berjubah putih.yg mengulurkan kedua tangannya di hadapan saya.
Saya kaget setelah melihat kedua tangan sosok itu terdapat lubang...lalu saya melihat wajah sosok itu di kepalanya terdapat bekas luka....
lalu saya bertanya "apa engkau yesus kristus(nabi Isa A.S).?"
Lalu dia menjawab "benar anakku..".saya pun semakin bingung .

Itulah sedikit pngalaman dan kesaksian saya tentang kebesaran ALLAH yg telah mengirim Isa sbgai sang pengusap/pengobat bgi saya..MAHA BESAR ALLAH..AMIEN...

bgimana dg teman2 yg di atas.apakah anda jg mengalami mujizat dri ALLAH..

Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.Amin

Just Ocied mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Just Ocied mengatakan...

Bapak Simon Mangande, sepertinya seorang umat kristen yang baik dan taat.he
sering baca alkitab??

apakah disebutkan disitu isa berkata "akulah tuhanmu", "sembahlah aku".??
seperti yang saya pelajari dari cendikia2, dalam alkitab tidak ada kutipan bahwa Isa adalah tuhan.

Unknown mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Almory Hasibuan mengatakan...

Buku rujukan "Sejarah Tuhan : Kisah 4.000 Tahun Pencarian Tuhan dalam Agama-Agama Manusia" karya Karen Armstrong
Semoga bermanfaat khususnya bagi penganut monoteisme yang sebenarnya

Unknown mengatakan...

Assalamualaikum wr. wb.

Klo menurut logika yg saya pahami dari semuanya..
Maaf sebelumnya mungkin apa yg saya sampaikan tidak menyinggung pihak manapun..

Nabi isa A.S blm meninggal dan di angkat oleh allah S.W.T Dan masih hidup sampai sekarang..
Maaf saya tidak memakai dalil apapun karena ini hanya apa yg menurut saya ingin saya utarakan..
Nabi isa A.S akan di utus allah S.W.T untuk melawan Dajjal, sampai berhasil menagalahkan Dajjal dan kemudian nabi isa A.S di cabut nyawanya oleh allah S.W.T (kematian) dan bangkit, hidup kembali untuk menjelaskan apa yg selama ini manusia tafsirkan..
Maaf sekali lagi ini hanya sebatas logika semata dan saya greget untuk mengutarakannya..

Wassalamualaikum wr. wb.

tom mengatakan...

Simpel saja siapa nabi terakhir? Artinya kita pilih apa yang disampaikannya dan kita ikuti larangan dan kewajiban kita

Smile Community Official mengatakan...

Klo AlQuran diturunkan sejak nabi adam, manusia ngga akan bisa nerima dengan akal fikirannya, karena tiap zaman manusia itu berevolusi cara pemikirannya, begitu juga Allah memberikan petunjuk sesuai dengan Zamannya. Umat muslim juga belajar Injil, krn AlQuran itu penyempurna injil, ngga salah klo dipelajari, yg salah klo mempelajari kitab yang sesat, seperti AlKitab sekarang yg bnyk versinya, makanya pedoman yg paling oke ya AlQuran, krn ngga ada dirubah" sejak zaman Rasulullah SAW

«Terlama ‹Lebih tua   201 – 400 dari 414   Lebih baru› Terbaru»